De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Consoletoepassing Variabelen Klassen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Consoletoepassing Variabelen Klassen"— Transcript van de presentatie:

1 Consoletoepassing Variabelen Klassen
C# dataverwerking (H3) Consoletoepassing Variabelen Klassen

2 Consoletoepassingen RAD was makkie; nog geen letter geprogrammeerd! Nu echt aan het werk: Geen GUI Opdrachtprompt Voor taken op de achtergrond Toch interactie mogelijk via console Sjabloon in C# voor dit soort toepassingen Starten in console via pad ..\bin\release

3 Voorbeeld: HelloWorld
using System; Class HelloWorld { static void Main() Console.WriteLine(“Hallo Wereld!”); }

4 Datatypen en variabelen
Variabelen zijn opslagplaatsen voor waarden Te declareren voor gebruik In klasse (instantievariabelen) In methode Datatypen (overzicht blz. 75): bool char byte short int long float double

5 Strings Alles tussen “ en “
Console.WriteLine(“dit is dan zo’n string”); Escape sequences  \ (zie blz. 78) Concatenatie  aan elkaar knopen van strings “string deel 1 “ + “string deel 2” Maar ook: “getal wordt “ Vergelijken strings: == of != String is een klasse; dus een verzameling methodes is beschikbaar (zie blz. 82)

6 Typeconversie Zie blz. 85 Convert klasse Getal naar string:
str = getal.ToString; String naar getal: getal = Convert.ToInt(str) Casting = expliciet typeconversie: intgetal = (int) dblgetal

7 Operatoren (blz. 93) +, -, *, / % ++, -- ! ==, !=
<, <=, >, >= && ||

8 Opdracht Bekijk de code van “hoogteberekening” op blz. 95.
Schrijf op gelijke wijze een consoletoepassing die de BMI uitrekent. Nu je toch bezig bent: maak ook eens de BMI calculator met een grafische smoel; met RAD dus, m.b.v. een Windows Form. Denk aan titel, invoer + labels voor gewicht en lengte, uitvoer + label voor uitkomst, button met event en verklarende tekst bij de uitkomst.

9 Objecten en klassen Vergelijk “Klassiek programmeren” met OOP
Voorbeeld: applicatie medewerkerbeheer Info over medewerkers dient te worden vastgelegd (voornaam, achternaam, salaris, etc.) Deze info dient te kunnen worden getoond Salaris kan ook gemuteerd (verhoogd) worden Hoe zou je dit “klassiek” (bijv. in PHP) oplossen?

10 Principes van OOP Probleem verdelen in geschikte objecten
Logische zaken bij elkaar houden (en afschermen van de rest van de wereld! Alleen toegang middels methoden!): Kenmerken (attributen, eigenschappen) Gedragingen (methoden, acties) In ons voorbeeld zou medewerker een prima kandidaat zijn voor een te ontwerpen klasse Waarbij klasse de mal is waarmee objecten kunnen worden gegenereerd (medewerkers dus in dit geval)

11 Klasse declareren (1) class Medewerker { // instantie variabelen: alle (nog te maken) // methoden van deze klasse kunnen deze // benaderen string achternaam; string voornaam; int salaris; //…methoden weggelaten }

12 Klasse declareren (2) class Medewerker { // … instantievariabelen weggelaten // Constructor methode: public Medewerker(string achternaam, string voornaam, int salaris) // …constructor body weggelaten }

13 Klasse declareren (3) class Medewerker { // … instantievariabelen weggelaten // … Constructor weggelaten // Methode om gegevens op scherm te zetten: public void GegevensUitvoer() Console.WriteLine(); Console.WriteLine(“Naam : “ + achternaam); Console.WriteLine(“Voornaam : “ + voornaam); Console.WriteLine(“Salaris : “ + salaris + “ Euro”); }

14 Klasse declareren (4) class Medewerker { // … instantievariabelen weggelaten // … Constructor weggelaten // Methode om salaris te verhogen: public void SalarisOpslag(int opslag) this.salaris += opslag; }

15 Methode declaratie <access modifier> <returntype> Methodenaam(parameters) public int SalarisOpvraag() <access modifier> void Methodenaam(parameters) public void SalarisOpslag(int opslag)

16 Programmeren met klassen
Vanuit je hoofdprogramma (Program.cs) Verplichte Main() methode Instantiëren van objecten uit klassen

17 Medewerkerbeheer programma
namespace Medewerkerbeheer { class Program static void Main(string[] args) //nieuwe medewerker aanmaken vanuit klasse Medewerker bill = new Medewerker(“Gates”, “Bill”, 3000); // medewerker tonen op scherm bill.GegegevensUitvoer(); // medewerker bill salarisverhoging geven bill.SalarisOpslag(500);

18 Instantie maken Medewerker bill = new Medewerker(“x”, “y”, 9);
Variabele met de naam bill wordt gemaakt Is van het type Medewerker D.w.z. dat klasse Medewerker wordt aangeroepen Om precies te zijn: de constructor van die klasse die constructor verwacht 3 parameters new is een operator om objecten te creëren

19 Toegang tot instantie bill.SalarisOpslag(1000);
objectnaam.methodenaam(parameters); Hier wordt dus object bill aangesproken, dat een instantie is van klasse Medewerker De instantievariabelen hebben de waarden “Gates”, “Bill”, 3500

20 Opdracht Lees hoofdstuk 3 boek C#
Maak de oefeningen, vragen en antwoorden Extra: Zie  Applicatie Ontwikkelaar  Klas S2a  Kerntaken  ASPdotNET en Csharp  Csharp – praktijkcase 1 – Soundsharp Syntax Module


Download ppt "Consoletoepassing Variabelen Klassen"

Verwante presentaties


Ads door Google