De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LauwersCollege Buitenpost Java Applet programma dat op een website zichtbaar is Java Application programma dat zelfstandig werkt Javascript Scripttaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LauwersCollege Buitenpost Java Applet programma dat op een website zichtbaar is Java Application programma dat zelfstandig werkt Javascript Scripttaal."— Transcript van de presentatie:

1 LauwersCollege Buitenpost Java Applet programma dat op een website zichtbaar is Java Application programma dat zelfstandig werkt Javascript Scripttaal ingebed in html-code, ondersteunt opbouw van webpagina’s Javascript is geen Java! Soorten Java-programma’s Hoofdstuk 18: Java

2 LauwersCollege Buitenpost Voorbeeld van een Java-programma één klasse met één methode met één opdracht accolades begrenzen klasse en methode import java.awt.Graphics; import java.applet.Applet; public class Hallo extends Applet { public void paint (Graphics g) { g.drawString("Hallo!", 20, 20); } methode- header methode- aanroep

3 LauwersCollege Buitenpost Klasse- en methode-header public: mag door andere applets worden gebruikt naam Hallo: zelfbedacht import java.awt.Graphics; import java.applet.Applet; public class Hallo extends Applet { public void paint (Graphics g) { g.drawString("Hallo!", 20, 20); } de klasse is een uitbreiding van de library- klasse Applet void = leeg De methode geeft geen getal of string als resultaat

4 LauwersCollege Buitenpost Opdracht: methode-aanroep opdracht: aanroep van een methode naam van de methode punt tussen object en methode drie para- meters import java.awt.Graphics; import java.applet.Applet; public class Hallo extends Applet { public void paint (Graphics g) { g.drawString("Hallo!", 20, 20); } object waarop de methode werkt

5 LauwersCollege Buitenpost Klasse-bibliotheken je mag library- klassen gebruiken libraryklassen moet je importeren met vermelding van het package waar ze in zitten import java.awt. Graphics; import java.applet. Applet; public class Hallo extends Applet { public void paint (Graphics g) { g.drawString("Hallo!", 20, 20); }

6 LauwersCollege Buitenpost Website met een applet HTML-tag bytecode die het resultaat is van het compileren van Hallo.java Dit is een applet: het bestand Hallo.class moet in dezelfde map staan als het html-document

7 LauwersCollege Buitenpost public class Groet extends Applet { public void paint(Graphics g) { String persoon, groet; persoon=this. getParameter("voornaam"); groet = "Hallo " + persoon + "!"; g.drawString(groet, 50, 20); } } Parameters doorgeven aan applets vanuit HTML altijd een String als resultaat dit krijg je als resultaat bij aanroep van getParameter("voornaam"

8 LauwersCollege Buitenpost Methoden uit Graphics ndrawLine(x1,y1,x2,y2) ndrawRect(x,y,l,b) drawOval (x,y,l,b) fillRect (x,y,l,b) fillOval (x,y,l,b) nsetColor(k) hallo x y bepaalt de kleur van later getekende figuren ndrawString(String,x,y)

9 LauwersCollege Buitenpost Variabelen g.fillRect(10, 0, breedte, hoogte); g.drawstring(s,10,200); breedte = 200; hoogte = 100; s = "hallo"; int breedte, hoogte; String s; gebruik van variabelen toekennings- opdrachten: variabelen krijgen een waarde declaratie: aankondigen van variabelen en hun type

10 LauwersCollege Buitenpost Commentaar Commentaar zet je tussen de programmaregels Het dient om de code te verduidelijken Twee vormen: –van /* tot */ –van // tot einde regel public class Groet extends Applet { public void paint(Graphics g) { String persoon, groet; /* haalt de inhoud van de variabele persoon uit het html-document */ persoon=this. getParameter("voornaam"); groet = "Hallo " + persoon + "!"; g.drawString(groet, 50, 20); } } dit is commentaar

11 LauwersCollege Buitenpost Typen van variabelen Gehele getallen: byte  127 short  32767 int  2 miljard long  9 * 10 18 Kommagetallen: nfloat8 cijfers,  10 38 ndouble15 cijfers,  10 308 Letters of woorden:  char1 teken  String1 of meer tekens Boolese variabelen:  booleantrue of false

12 LauwersCollege Buitenpost Operatoren Beide argumenten int  resultaatwaarde int 2 + 5 = 7 3 * 4 = 12 5 / 2 = 3 24 % 5 = 4 (rest!) (double)5/2 = 2.5 0.5 * 7 = 3.5 (int)0.5*7 = 4 nMinstens één double  resultaatwaarde double int b = 7; "nr" + b = "nr7" nbij + operator geldt: Minstens één String  resultaatwaarde String type-conversie

13 LauwersCollege Buitenpost Boolean expressies Vergelijken van waarden Combineren van boolean expressies met logische operatoren  &&and  ||or  !not x <= y is x kleiner of gelijk aan y? x ==y is x gelijk aan y ? x != y is x ongelijk aan y ? (x 0) ! (x==0) (x==0) || (y==0) George Boole (1815-1864) x=5 betekent x wordt 5

14 LauwersCollege Buitenpost Constanten  Kleuren black, blue, cyan, darkGray, gray, green, lightGray, magenta, orange, pink, red, white, yellow Color.blue Math.PI en Math.E Font.bold Denk er om dat Java hoodletter- gevoelig is. Math.pi geeft een foutmelding!  Wiskundige constanten  Stijlen bij lettertypen bold, italic, plain

15 LauwersCollege Buitenpost Objecten maken met de constructor-methode Aanroep van constructor-methode: maakt nieuw object in het geheugen bewerkt dat object alvast plaatst het niet automatisch op het applet constructor Button b; b = new Button("OK"); Als je iets anders dan een getal of string declareert dan gebruik je het woord new bij de toekenning; dat wordt de constructor- methode genoemd. declaratie

16 LauwersCollege Buitenpost klasse Font Declaratie Font f; Aanmaak object f = new Font( "Arial", Font.bold, 12 ); Gebruik van het object g.setFont ( f ); naam van het font stijl grootte

17 LauwersCollege Buitenpost klasse Color Declaratie Color c; Aanmaak object c = new Color( 178, 255, 152 ); Gebruik van het object g.setColor ( c ); rood groen blauw

18 LauwersCollege Buitenpost for-opdracht initialisatie (beginwaarde) for ( int t=0 ; t<20 ; t++ ) voorwaarde om door te gaan volgende waarde { String s = String.valueOf(t*7); g.drawString(s, 10, t*2 0 ); } maakt van de waarde van t*7 een string

19 LauwersCollege Buitenpost While-opdracht while ( k<2000 ) { k = k * 1.05; String ks = String.valueOf(k); g.drawString(ks, 10, 20*t ); t = t+1; } } wordt herhaald zolang k kleiner dan 2000 is k wijzigt in de body public void paint (Graphics g) { int t=1; double k=1000;

20 LauwersCollege Buitenpost Exceptions Exception: Uitzonderlijke toestand die door een methode wordt opgeworpen, namelijk als er een fout optreedt dat staat in het catch-gedeelte in het try-gedeelte De situatie moet door de aanroeper van de methode worden opgevangen. Er moet worden aangegeven wat er moet gebeuren als er een fout optreedt.

21 LauwersCollege Buitenpost Try-catch s = invoer. getText ( ); n = Integer.parseInt (s); uitvoer. setText ( "kwadraat is " + n*n ); try { } catch ( Exception e ) { uitvoer. setText ( s + " is geen getal" ); } kan een Exception opwerpen (foutmelding) Doe dit als er een fout optreedt Maakt van de string s een getal (integer) Probeer deze opdrachten eerst uit te voeren

22 LauwersCollege Buitenpost API Als je iets over een methode wilt weten kun je de API raadplegen, via internet of de java-documentatie


Download ppt "LauwersCollege Buitenpost Java Applet programma dat op een website zichtbaar is Java Application programma dat zelfstandig werkt Javascript Scripttaal."

Verwante presentaties


Ads door Google