De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oorzaken -verzet tegen de kettervervolgingen (rel.) -verzet tegen de centralisatiepolitiek (pol.) -groeiende kloof arm-rijk (ec.) Het ging economisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oorzaken -verzet tegen de kettervervolgingen (rel.) -verzet tegen de centralisatiepolitiek (pol.) -groeiende kloof arm-rijk (ec.) Het ging economisch."— Transcript van de presentatie:

1

2 Oorzaken -verzet tegen de kettervervolgingen (rel.) -verzet tegen de centralisatiepolitiek (pol.) -groeiende kloof arm-rijk (ec.) Het ging economisch niet goed -honger -werkeloosheid -inflatie -zware belastingen

3 In 1559 vertrok Filips II naar Spanje → Margaretha van Parma landvoogdes Aantal edelen vraagt om stoppen ketter- vervolgingen Margaretha legt die tijdelijk stil → toename hagenpreken → Beeldenstorm (1566) -protestanten (beelden is afgoderij) -arme katholieken (tegen rijkdom kerk) Filips is woedend → stuurt Alva (1568)

4 -voert nieuwe belastingen in (10 de penning) -stelt Bloedraad in (vervolging ketters, beeldenstormers en tegenstanders Filips) Willem van Oranje vlucht naar Duitsland Egmont en Horne blijven (onthoofd) Willem doet mislukte inval in de Nederlan- den (Slag bij Heiligerlee) → begin 80 jarige oorlog In 1572 nemen de watergeuzen (kapers) Den Briel in en andere steden in Holland en Zeeland

5 Daarmee begint de Opstand Strafexpeditie Alva (Naarden,Haarlem) loopt vast (Alkmaar,Leiden) In 1576 ontstaat de Pacificatie van Gent -alle gewesten werken samen tegen Filips -elk gewest bepaalt zelf zijn godsdienst Aanleiding Plundering Antwerpen door muitende soldaten In 1579 eerst de Unie van Atrecht 10 zuidelijke gewesten gehoorzamen de koning weer (katholiek)

6 In het noorden de Unie van Utrecht Militair bondgenootschap tegen de koning (protestant) In 1580 wordt Willem van Oranje vogelvrij verklaard In 1581 Acte van Verlatinge Filips als koning afgezworen In 1584 wordt Willem van Oranje vermoord Het zoeken naar een nieuwe koning mislukt Daarom ontstaat in 1588 de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden

7 De strijd gaat door → patstelling Daarom 12 jarig bestand (1609-1621) Daarna verovert Maurits delen van Brabant en Zeeuws Vlaanderen en Frederik Hendrik (na 1625) rest van Brabant en Limburg (Generaliteitslanden) In 1647 Willem II Die sluit de Vrede van Munster -Spanje legt zich neer bij verlies De Rep -zuiden blijft bij Spanje (Spaanse Neder- landen)

8

9

10

11 Aanleiding De druppel die de emmer deed overlopen = Beeldenstorm (1566)

12 Wat waren de oorzaken van de Opstand? 1. Hoge belastingen (Karel V en Filips II hadden veel geld nodig vanwege oorlogen) 2. De koning wilde het bestuur centraliseren 1. Nederlandse edelen werden vervangen door ambtenaren 2. Er kwam 1 hoofdstad: Brussel 3. Er werd geen rekening gehouden met oude rechten 3. Protestanten (ketters) werden streng aangepakt met behulp van de inquisitie 4. De aartsbisdommen werden herverdeeld en er kwamen nieuwe bisschoppen zonder toestemming van de Nederlandse edelen

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


Download ppt "Oorzaken -verzet tegen de kettervervolgingen (rel.) -verzet tegen de centralisatiepolitiek (pol.) -groeiende kloof arm-rijk (ec.) Het ging economisch."

Verwante presentaties


Ads door Google