De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De onverwachte opmars van de euro

Verwante presentaties


Presentatie over: "De onverwachte opmars van de euro"— Transcript van de presentatie:

1 De onverwachte opmars van de euro
Hettie Pott-Buter AUV 8 november 2008

2 Opbouw Op weg naar de € Uitvoering Doel Meten Aanpassen beleid
Verschil met VS AUV 8 november 2008

3 De voorgeschiedenis 1951 EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
1957 Verdrag van Rome: oprichting EEG en Euratom 1967 Europese Commissie 1968 EG 1973 Eerste uitbreiding EG AUV 8 november 2008

4 Uitbreiding Europese Unie
AUV 8 november 2008

5 In stappen naar de € Stap 1 naar de Europese Monetaire Unie (EMU)
Basis: Delors rapport 1989 Van Verdrag van Rome naar Verdrag Europese Unie (EU) AUV 8 november 2008

6 Verdrag van Maastricht
Ondertekend 7 february 1992 In werking 1 november 1993 Velen betwijfelden of dit verdrag over een een een economische and monetary unie ooit meer zou zijn dan een lofwaardig doel ergens ver in de toekomst. Echter de jaren na de ondertekening bleken veel politici en economen vastbesloten om de gezamenlijke munteenheid tot stand te brengen. AUV 8 november 2008

7 Stap 2 1994 Europees Monetair Instituut EMI 1995 Naam euro
1997 Verdrag van Amsterdam Stabiliteits- en Groeipact Noch the ECB nor the euro bestond in Wel naam in Today we have a currency and a central bank that issues that currency with remarkable credibility. In June 1988 the European Council confirmed the objective of the progressive realisation of economic union and mandated a Committee chaired by Jacques Delors, the then President of the European Commission, to study and propose concrete stages leading to this union. The resulting “Delors Report” proposed that economic and monetary union should be achieved in three discrete but evolutionary steps. Stage One of EMU On the basis of the Delors Report, the European Council decided in June 1989 that the first stage of the realisation of economic and monetary union should begin on 1 July 1990 – the date on which, in principle, all restrictions on the movement of capital between Member States were abolished. The first step was to identify all the issues which should be examined at an early stage, to establish a work programme by the end of For the realisation of Stages Two and Three, it was necessary to revise the Treaty establishing the European Economic Community (the “Treaty of Rome”). The negotiations resulted in the Treaty on European Union which was agreed in December 1991 and signed in Maastricht on 7 February However, owing to delays in the ratification process, the Treaty (which amended the Treaty establishing the European Economic Community – changing its name to the Treaty establishing the European Community – and introduced, inter alia, the Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank and the Protocol on the Statute of the European Monetary Institute) did not come into force until 1 November 1993. AUV 8 november 2008

8 Stabiliteits- en Groeipact
EMU-schuld maximaal 60% BBP Begrotingstekort maximaal 3% BBP AUV 8 november 2008

9 Stap 3 ECB en euro 1999 Europese Centrale Bank Frankfurt, Duitsland
invoering Euro Eén doelstelling: Stabiel prijsniveau before turning to chapter 3, i would like to say something about the birth of the euro neither the ECB nor the euro existed six years ago. Today we have a currency and a central bank that issues that currency with remarkable credibility. In June 1988 the European Council confirmed the objective of the progressive realisation of economic union and mandated a Committee chaired by Jacques Delors, the then President of the European Commission, to study and propose concrete stages leading to this union. The resulting “Delors Report” proposed that economic and monetary union should be achieved in three discrete but evolutionary steps. Stage One of EMU On the basis of the Delors Report, the European Council decided in June 1989 that the first stage of the realisation of economic and monetary union should begin on 1 July 1990 – the date on which, in principle, all restrictions on the movement of capital between Member States were abolished. The first step was to identify all the issues which should be examined at an early stage, to establish a work programme by the end of For the realisation of Stages Two and Three, it was necessary to revise the Treaty establishing the European Economic Community (the “Treaty of Rome”). The negotiations resulted in the Treaty on European Union which was agreed in December 1991 and signed in Maastricht on 7 February However, owing to delays in the ratification process, the Treaty (which amended the Treaty establishing the European Economic Community – changing its name to the Treaty establishing the European Community – and introduced, inter alia, the Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank and the Protocol on the Statute of the European Monetary Institute) did not come into force until 1 November 1993. AUV 8 november 2008

10 2002 ook bankbiljetten AUV 8 november 2008

11 en munten AUV 8 november 2008

12 Drie stappen naar € AUV 8 november 2008

13 Geen NL monetair beleid
Rijksbegroting Miljoenennota AUV 8 november 2008

14 Onafhankelijk van politiek
AUV 8 november 2008

15 Verantwoording AUV 8 november 2008

16 De ECB organisatie AUV 8 november 2008

17 Bestuur ECB Directie en Raad van Bestuur AUV 8 november 2008

18 Governing council Raad van Bestuur Vergadert elke 14 dagen
The Governing Council meets once a fortnight. Front row (left to right): Gertrude Tumpel-Gugerell, Lucas D. Papademos, Jean-Claude Trichet, Yves Mersch, Otmar Issing, John Hurley Middle row (left to right): Axel A. Weber, Nicholas C. Garganas, Christian Noyer, Vítor Manuel Ribeiro Constâncio, José Manuel González-Páramo, Guy Quaden Back row (left to right): Klaus Liebscher, Nout Wellink, Erkki Liikanen, Tommaso Padoa-Schioppa, Antonio Fazio, Jaime Caruana GC = main decision making body. Decides on interest rates, required reserves, and the provision of liquidity to the system. Each member, one vote. Majority of votes. President decides when equal votes. AUV 8 november 2008

19 Presidenten van de centrale banken van de 15 eurolanden
AUV 8 november 2008

20 Belangrijkste taken AUV 8 november 2008

21 Geen verantwoordelijkheid voor de euro
The General Council There exists a third body: the general council, with governors of all cb’s, but we concentrate on the ECB Voting principles are simple one man, one vote; majority of votes; President decides when votes are ex aequo. An important principle is the independence of the central Bank from political influence. the treaty also contains provisions ensuring that the pusuit of the objective of price stability is fully respected by the single exchange rate policy. Although a shared responsibility with the Ecofin Council, provisions ensure that foreign echange policy is consistent with the policy of price stability. Although ECB-board has only 6 votes out of 18, it has a strategic position within the Governing Council, so that its proposals are likely to prevail. This decision making process ensures that the interest rate that will be decided is the one that comes closest to the average desired interest rate in the Eurosystem. Algemene Raad Geen verantwoordelijkheid voor de euro AUV 8 november 2008

22 General Council en ESCB
AUV 8 november 2008

23 Besluitvormingsorganen
AUV 8 november 2008

24 Vroegere doelstellingen van monetair beleid (nog in VS)
1. Lage werkloosheid, hoge werkgelegenheid 2. Hoge economische groei 3. Prijsstabiliteit 4. Rentestabiliteit 5. Financiële markt stabiliteit 6. Stabiliteit wisselkoersen Kan niet samen, deels conflicterende doelstellingen Alle doelstellkingen tegelijkertijd nastreven, kan niet. Wel kan centrale doelstelling worden gekozen, bijvoorbeeld volledige werkgelegenheid, dwz. werkloosheid beneden bepaald percentage, met als randvoorwaarde handhaven 2 t/m 6. De ECB heeft dat gedaan. Een doelstelling, nl nr. 3 inflatie gemeten via HICP tussen 0 en 2% op middellange termijn met inachtneming van geen verslechtering van andere wensen op sociaal-economisch gebied. Nu redelijk bereikt, misschien bijstellen of focus op andere doelstelling in nabije toekomst. AUV 8 november 2008

25 ECB: doel prijsstabiliteit
Verhoogt welvaart Maakt vergelijking prijzen mogelijk Verlaagt rente (lagere risico opslag) Minder belasting- en sociale zekerheid verstoringen Aanhouden van kasgeld gunstiger Voorkomt willekeurige herverdeling vermogen en inkomen AUV 8 november 2008

26 Definitie van prijsstabiliteit
Prijsstijging in hele eurogebied dicht bij de 2% “over the medium term” Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) Die geharmoniseerde prijsindex wordt vanaf 1995 gemeten AUV 8 november 2008

27 HICP inflatie in % AUV 8 november 2008

28 Prijsstijging na invoering
AUV 8 november 2008

29 Inflatie trends in eurolanden voor invoering euro!
AUV 8 november 2008

30 Prijzen en inflatie inflation NL 5,1% ,4% AUV 8 november 2008

31 Hoe doel te bereiken? Rentebesluit Governing Council ECB
Laatste 6 november 2008 Die rente vormt basis voor tarieven op de geldmarkt Via ‘Open Market Operations’ AUV 8 november 2008

32 Rentebesluiten ECB datum 3,75 4,25 4 3,5
Deposit Facility Main refinancing rate of minimum bied rente Marginal lending rate 2,75 3,75 4,75 3,25 4,25 5,25 3 4 5 2,5 3,5 4,5 2,25 2 AUV 8 november 2008

33 Geldmarkttarieven in %
AUV 8 november 2008

34 Rentetarieven EONIA: European Overnight Index Average
Euribor: Euro Interbank Offered Rate AUV 8 november 2008

35 Rentetarieven ECB basisrente AUV 8 november 2008

36 Open Market Operations
AUV 8 november 2008

37 Filmpje ECB AUV 8 november 2008

38 Koop aandelen AUV 8 november 2008

39 Schatkist of FED vangnet
AUV 8 november 2008

40 Risico en opbrengst voor verschillende investeerders
AUV 8 november 2008

41 crisis september 2008 Bron: Bloomberg AUV 8 november 2008

42 Krediet crisis a balance sheet has two sides
a left side and a right side on the left side there´s nothing right and on the right side there´s nothing left… Bron: DNB AUV 8 november 2008

43 Geldgroei in eurogebied
AUV 8 november 2008

44 Belang banksector in BBP
AUV 8 november 2008

45 Risico en opbrengst voor verschillende investeerders
AUV 8 november 2008

46 Gegevens t.o.v VS en China
Het verdrag van Rome en het verdrag van Maastrcht zijn de belangrijkste en meest visionaire wettelijke documenten in de geschiedenis van het Europese integratie proces. Met the euro the treaty offered tangible proof of its vision, namely bringing the people of Europe closer together and ultimately AUV 8 november 2008

47 Voordelen integratie AUV 8 november 2008

48 Formele Structuur van de Fed
AUV 8 november 2008

49 Onafhankelijkheid van Fed
De Fed is onafhankelijk van politieke invloeden Benoemingen lang. Herbenoemingen weinig (behalve chairman). Seignorage en obligatie inkomsten zorgen voor financiële zelfstandigheid. De Fed is wel afhankelijk van de politiek wat betreft: 1. Wetgeving, Congress kan amenderen 2. Benoeming Chairman and Board members door de President van de US en President en Congress kunnen ook besluiten beïnvloeden. AUV 8 november 2008


Download ppt "De onverwachte opmars van de euro"

Verwante presentaties


Ads door Google