De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Kansarmoede ‘t School is van iedereen. Vanaf de start van de opleiding: Diversiteit en omgaan met diversiteit = het uitgangspunt In hidden en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Kansarmoede ‘t School is van iedereen. Vanaf de start van de opleiding: Diversiteit en omgaan met diversiteit = het uitgangspunt In hidden en."— Transcript van de presentatie:

1 Project Kansarmoede ‘t School is van iedereen

2 Vanaf de start van de opleiding: Diversiteit en omgaan met diversiteit = het uitgangspunt In hidden en het expliciete curriculum Vooral meer aandacht voor kansarmoede ! Ambities ‘t school is van iedereen

3 Werkpakket 1: Onderzoek kwantitatieve en kwalitatieve metingen studenten/ lectoren:  Diversiteitsbewustzijn  Pre- en posttest docenten en studentenstages  Omgang doelgroepstudenten Werkpakket 2: Docenten en studentenstage Werkpakket 3: Screening opleiding en selecteren acties Werkpakket 4: Rapportering Hoe?

4 Sensibiliserend ervaringstraject voor Docenten en studenten 1 BaKO (werkpakket 2)  Ontmoetingen, ervaringen en reflectie rond kansarmoede en uitsluiting  Supervisies onder begeleiding van expert(en)  Inspiratiebron/Actieonderzoek KBS Doel  Onderzoeken hoe we een (hidden) curriculum dat doordrongen is van diversiteit kunnen uitbouwen WP 2: Docenten- en studentenstage

5 Docentendriedaagse 22 – 24/9/2014 12 lectoren  KHLeuven/ Heverlee - Diest  KHLim Expert/ begeleider  Lieven Verlinde,  ‘t Lampeke, Leuven.

6 Docenten-driedaagse Programma Dag 1: 22/9Dag 2: 23/9Dag 3: 24/9 9.00 -12.00 uur -Onthaal -Sessie met methodieken rond vooroordelen kansarmoede - kader ‘kansarmoede’: 6 dimensies 10.00 – 12.00 uur Voorstelling ‘Compagnie Tartaren’, sociaal-artistiek gezelschap binnen buurtwerking ’t Lampeke - Filmpje ‘platformlift’ + reflectie - Film ‘The paradox of non-existence’ + dialoog met regisseurs, 2 vluchtelingen uit Afghanistan. 9.00 – 12.00 uur Gesprek werkveld: experten mbt omgaan met kansarmoede in klas/ school - Joke Van den Bruel, sancta Maria, Aarschot - Lut, zorgcoördinator, Zegestraat - Hasselt - directie Ourodenberg ‘good practices’, antwoorden op specifieke vragen, algemene uitgangspunten (bvb. visie verjaardagen), emotionele effecten en draagkracht in de klas, eigen leerproces doorheen de jaren,... 12.00 – 13.00 uur Maaltijd in sociaal restaurant ‘Leren ondernemen’ 12.30 – 14.00 uur Broodmaaltijd in buurthuis ‘t Lampeke 12.00 – 13.00 uur Broodmaaltijd in buurthuis ‘t Lampeke 13.00 – 16.30 uur Dialoogmoment & getuigenissen met mensen in kansarmoede en sociale uitsluiting: Sylvie en Muheddin 2 groepen, alternerend 14.00 – 17.00 uur Lezing en dialoog met Bart Demytenaere, auteur ‘In vrije val, armoede in België’ 13.00 – 15.00 uur Eindbespreking – reflectie – conclusies – kapstokken - evaluatie 16.30 -17.00 uur Reflectie en afronding 18.00 – 19.00 uur Warme maaltijd in buurthuis ‘t Lampeke 15.00 - 16.00 uur Afronding 19.30 – 22.00 uur Dialoog met Karen Daniëls, gezinsbegeleiding en coördinatie dagopvang Wurpskes en auteur van ‘Helpende Handen in de kinderopvang. Gehechtheid bij kwetsbare kinderen, ouders en kindbegeleiders’

7

8 Evaluatie docenten Sterke momenten  Getuigenissen mensen in kansarmoede  Dialoog en ‘good practices’ met werkveld rond kansarmoede  Sessie rond hechting bij kwetsbare kinderen  Samen eten en ‘ontmoeting’ in sociaal restaurant  ontmoeten, verbinden Aandachtspunten  Voldoende tijd en ruimte voor (individuele) reflectie/ ‘bezinken’ inbouwen

9 Reacties docenten ‘Elke docent zou dit moeten ervaren’ Wij moeten ‘welzijn’ in ons hart en in onze opleiding sluiten ‘Dichterbij dan je denkt’ ‘Mijn blik werd verruimd’ ‘Zoals wij zijn opgevoed, zo kijken wij naar anderen’ ‘Durven kwetsbaar zijn’ ‘We kunnen een verschil maken, samen met anderen’ …

10 Proefgroep studenten  1 groep Diest (8)  1 groep Heverlee (9) 3 lectoren (coachen van studenten) Lieven Verlinde - expert/ begeleider, coördinator ‘t Lampeke Leuven Studenten-driedaagse 19 – 21/11/2014

11 Studentendriedaagse programma Programma Woensdag 19/11 Donderdag 20/11 Vrijdag 21/11 9.30Kennismaking, Laagdrempelig elkaars diversiteit ontdekken 10:00Getuigenissen in 2 groepen, alternerend 9.30Opwarmertje + Een kaartje schrijven voor Nourheddin en Sylvie (getuigenissen) + beluisteren 10.30Opdrachtjes ‘kansarmoede’ in groepjes 11.30Voorbereiding gesprek werkveld: vragen stellen, in groepjes 10.30Gehechtheid in de kinderopvang (Karen Daniëls) 12.00Maaltijd - leren ondernemen12.30Maaltijd - buurthuis12.30Maaltijd - buurthuis 13.30‘Kansarmoede’ kader adhv diverse methodieken 13.30Dialoog werkveld Directie Ourodenberg, Chris Vandenbroeck (kleuterleidster, Brussel), kleuterleidster Maasmechelen. 13.30Reflectie en evaluatie Terugkoppeling naar opleiding: wat is zinvol? 16.00Reflectie, nabespreking 17.30 17.00Warme maaltijd - buurthuis16.00Afronding 18.00Concert koor ‘Funky fabolishes fabota family’ + gesprekjes nadien bij drankje.

12 Gesprek met ervaringsdeskundigen Mohaddim (verhaal vluchteling Somalië) Sylvie (generatie-armoede)

13 Individuele – en groepsopdrachten rond kansarmoede Basisinzichten rond kansarmoede via verschillende methodieken Reflectie en evaluatie Terugkoppeling opleiding

14

15 Evaluatie studenten Sterke momenten  Getuigenissen mensen in kansarmoede  Dialoog en ‘good practices’ met werkveld rond kansarmoede  Samen eten en ‘ontmoeting’ in sociaal restaurant  ontmoeten, verbinden Aandachtspunten  Te veel (theoretische) kaders op eerste dag  Eerst ervaren, dan reflecteren werkt beter

16 WP 1: Onderzoek Metingen studenten/ docenten (CvC)  Pre-metingen juni 2014  Pre-metingen september 2014  Postmetingen na ervaringstrajecten

17 1. Beginsituatie curriculum opleiding via professionaliseringstraject (bijlage 1+2) Project ‘sociale emancipatie via schoolleven’ I.s.m. Start profileringstraject: Vormingsdag 29/4 Screening curriculum en coaching start juni – einde december http://dekloofeenbeetjedichten.be/sites/dekloof.dev/files/traject%20201 4.pdf http://dekloofeenbeetjedichten.be/sites/dekloof.dev/files/traject%20201 4.pdf http://www.dekloofeenbeetjedichten.be WP 3: Screenen curriculum en formuleren acties

18 Screenen curriculum en formuleren acties 2. Docenten-’huistaak’: 3 acties formuleren (zie o.a. bijlage 3) 3. Screening competentiematrix (ML/ GM) (zie bijlage 4) 4. Aftoetsen op het OC (zie samenvatting, bijlage 5)

19 OC 16/1 Kritisch bekijken werkpakket 3: Screenen curriculum en formuleren acties 1. Geleverd werk, documenten 2. Welke acties voor de toekomst zijn zinvol, haalbaar, aanbevolen,… ?  aan de hand van bijlage 5 (samenvatting)

20 Vervolg project? Vervolg onderzoek Rapportering Disseminatie Integratie van inzichten en onderzoeksgegevens in curriculumhernieuwing

21 ‘t School is van iedereen Meer weten over ons project? http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/


Download ppt "Project Kansarmoede ‘t School is van iedereen. Vanaf de start van de opleiding: Diversiteit en omgaan met diversiteit = het uitgangspunt In hidden en."

Verwante presentaties


Ads door Google