De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijventerreinenstrategie: Ruimteclaim, profilering en fasering Marco van Lente, Tanja Vis Voorhout, 8 november 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijventerreinenstrategie: Ruimteclaim, profilering en fasering Marco van Lente, Tanja Vis Voorhout, 8 november 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijventerreinenstrategie: Ruimteclaim, profilering en fasering Marco van Lente, Tanja Vis Voorhout, 8 november 2004

2 © Twynstra Opzet Ten bate van As Leiden Katwijk bepalen ruimteclaim Profileren en faseren nieuwe terreinen

3 © Twynstra DEEL 1

4 © Twynstra Vraag naar bedrijventerreinen (1) Programma van Afspraken –Tussen midden- en hoge raming in –330 ha netto in periode 2000 – 2020 voor regio Holland Rijnland (periode 2005-2020 = 250 ha)

5 © Twynstra Vraag naar bedrijventerreinen (2) Nuanceringen huidige vraagramingen –IJzeren voorraad –Uitplaatsing –Basis is werkgelegenheidscijfers en ruimtecoëfficiënten –Regio specifieke karakter (agrarisch voor Duin- en Bollenstreek)

6 © Twynstra Vraag naar bedrijventerreinen (3) Historische uitgifte –Periode 1993 – 2003: 10 ha netto per jaar Historische uitgifte extrapoleren –Periode 2005 – 2020: 150 ha netto Eveneens nuanceringen –Hoogconjunctuur (jaren ‘90) –Aanbod genereert vraag

7 © Twynstra Uitgifte regio Holland Rijnland ‘93‘94‘95‘96‘97‘98‘99‘00‘01‘02’03Gem. p.j. D&B streek 0,30,22,35,713,219,85,210,510,33,42,86,7 Leidse regio 2,82,12,24,03,02,30,41,98,94,802,9 Totaal3,12,34,59,716,222,15,612,419,28,22,89,6

8 © Twynstra Vraag naar bedrijventerreinen (4) Verschil tussen twee ramingsmethoden (250 – 150 = 100 ha) is aanleiding om nieuwe behoefteramingen op te laten stellen door CPB Verwachting raming eerder richting 150 ha dan 250 ha: –IJzeren voorraad –Regiospecifiek karakter –Lagere economische groei –Verschuiving produktie/industrie naar diensten Wel uitplaatsing bij vraag optellen (m.n. gemeente Leiden)

9 © Twynstra Aanbod Aanbod uit herstructurering: –Inschatting is maximaal 10 ha netto Ter stond uitgeefbaar –Inschatting maximaal 10 ha netto (Klei Oost, Sassenheim Zuid, …) Aanbod uit nieuwe terreinen –Groenendijk17 ha netto –Oostvlietpolder40 ha –MEOB8 ha –Klei-Oost-Zuid15 ha –Totaal 80 ha netto Nieuwe terreinen komen tussen 2005 en 2010 op de markt Na 2015 is ‘gepland’ aanbod uitgegeven

10 © Twynstra Aanbod nieuwe terreinen Alle vier onzeker Groenendijk: ontsluiting, planvorming Oude Rijnzone Oostvlietpolder: procedures (voorlopige voorziening) MEOB: grondaankoop Domeinen Klei-Oost-Zuid: glascompensatie

11 © Twynstra Aanbod Aanbod op specifieke terreinen (vermindert druk enigszins op behoefte reguliere terreinen) –Leeuwenhoek/Rijnfront 10 ha –ESA/ESTEC 10 ha –Flora +/- 5 ha –Agrarische terreinen Delfweg +/- 10 ha Pastoorslaan +/- 10 ha –Totaal+/- 45 ha

12 © Twynstra Onderbouwing ruimteclaim Aanname behoefte150 ha netto Aanbod herstructurering- 10 ha Terstond uitgeefbaar- 10 ha Aanbod nieuwe terreinen- 80 ha Drukvermindering geprofileerde terreinen (inschatting) - 10 ha Minimale ruimteclaim (na 2015) 40 ha netto

13 © Twynstra DEEL 2

14 © Twynstra Profilering en fasering nieuwe terreinen Een deel nieuw planaanbod wordt al geprofileerd Voor de vier nieuwe reguliere terreinen zijn nog geen afspraken (ook niet over fasering) Nut/noodzaak profilerings- en faseringsafspraken –Concurrentie tussen gemeenten verminderen –Optimale allocatie van bedrijven (bijv. Autoboulevard, produktiebedrijven)

15 © Twynstra Mogelijkheden samenwerking Informatie uitwisseling Gezamenlijke promotie- en acquisitiebeleid Uitgiftebeleid Profilering Fasering Gezamenlijke projectorganisatie Gezamenlijk risicodragen

16 © Twynstra Proces 26 oktober 2004: 1e ambtelijke bespreking 16 november 2004: 2e ambtelijke bespreking Bestuurlijke commitment vier gemeenten Terugkoppeling PHO EZ

17 © Twynstra Besluitvorming: advies aan DB Blijvend inzetten op herstructurering Gezamenlijk ter hand nemen van vier nieuwe terreinen Afspraken over profileren en faseren vier nieuwe terreinen Voorlopige ruimteclaim van minimaal 40 ha voor Valkenburg Definitieve claim n.a.v. actualisatie behoefteramingen CPB


Download ppt "Bedrijventerreinenstrategie: Ruimteclaim, profilering en fasering Marco van Lente, Tanja Vis Voorhout, 8 november 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google