De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderend wereldbeeld, 1300 – 1600

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderend wereldbeeld, 1300 – 1600"— Transcript van de presentatie:

1 Veranderend wereldbeeld, 1300 – 1600

2 Veranderend wereldbeeld, 1300 - 1600
Van oudste naar jongste kaart 1

3 Veranderend wereldbeeld, 1300 - 1600
Van oudste naar jongste kaart 2

4 Veranderend wereldbeeld, 1300 - 1600
Van oudste naar jongste kaart 3

5 Veranderend wereldbeeld, 1300 - 1600
Van oudste naar jongste kaart 4

6 Veranderend wereldbeeld, 1300 - 1600
Van oudste naar jongste kaart 5

7 Van oudste naar jongste kaart
Veranderend wereldbeeld, Van oudste naar jongste kaart 1457 – Genoese kaart ca. 440 v. Chr. – Herodotus Twaalfde eeuw – Christelijke kaart Waldseemüller Ortelius

8 Veranderend wereldbeeld, 1300 - 1600
Agenda: Terugblik paragraaf 1  huiswerk Europa verkent de wereld Columbus Ander wereldbeeld Past de bron bij het tijdvak

9 Veranderend wereldbeeld, 1300 - 1600
Terugblik paragraaf 1  huiswerk In de renaissance ander mens- en wereldbeeld. Noem 3 oorzaken 1. Sociaal-economisch: in de stadstaten in Italië toename welvaart. Rijke elites gaven kunstenaars opdrachten om gebouwen / schilderijen te maken 2. Cultureel: Rijke burgers in Italië voelden zich verwant met de oude Romeinse stadscultuur 3. Verloren gewaande teksten van klassieke auteurs kwamen weer beschikbaar  Snelle verspreiding denkbeelden mogelijk door.....in het jaar..... Huiswerk: Samenvatten pagina 94 Maken vragen 3 t/m 6 pagina

10 Veranderend wereldbeeld, 1300 - 1600
Europa verkent de wereld Casus pagina 96 14e, 15e en 16e eeuw Europeanen bevaren de wereldzeeën. Dit had een drietal oorzaken: De handelsroutes via het Aziatische vasteland werden minder toegankelijk - einde ‘pax mongolica’ - pest - belastingen Ottomaanse rijk Technische vooruitgang bouw + navigatie schepen De wil om vreemde volken te bekeren

11 Veranderend wereldbeeld, 1300 - 1600
Europa verkent de wereld Ontdekkingsreizigers  helden Doel was altijd India (vanwege handel) Vasco da Gama Christoffel Columbus Willem Barendsz

12 Veranderend wereldbeeld, 1300 - 1600
Ander wereldbeeld door ontdekkingsreizen Continenten zagen er anders uit dan gedacht Kustlijnen beter in kaart gebracht Met name handelsposten (bevoorrading): tot de kust en niet verder Met uitzondering van Amerika Gevolgen ontdekkingsreizen Christendom werd wereldreligie Wereldeconomie Amerika  koninkrijken weggevaagd (Indianen) Slavenhandel van Afrika naar Amerika kwam op gang

13 Veranderend wereldbeeld, 1300 - 1600
Past de bron binnen het tijdvak van veranderend wereldbeeld?  De wiskundige Luca di Pacioli in het boek Summa de arithmetica; de computis et scripturis: ‘In de eerste plaats zij er op gewezen, dat iedereen door een bepaald doel tot daden gedreven wordt. En dat om dat doel te bereiken, een bepaalde inspanning vereist is. Het doel van iedere koopman is een geoorloofde en voor zijn onderhoud bevredigende winst te maken. Daarom moeten kooplieden hun zaken altijd uit naam van God doen en bij het maken van hun boekhouding zijn naam in gedachten hebben [...].’

14 Veranderend wereldbeeld, 1300 - 1600
Past de bron binnen het tijdvak van veranderend wereldbeeld?

15 Veranderend wereldbeeld, 1300 - 1600
Past de bron binnen het tijdvak van veranderend wereldbeeld?

16 Veranderend wereldbeeld, 1300 - 1600
Past de bron binnen het tijdvak van veranderend wereldbeeld? Erasmus in Lof der Zotheid over kloosterlingen en monniken: ‘Want hoewel allen dit slag mensen zo verfoeien dat men zelfs een toevallige ontmoeting onherroepelijk als een slecht voorteken beschouwt, zijn ze met zichzelf bijzonder ingenomen. In de eerste plaats achten zij het het summum van vroomheid als ze alle wetenschap mijden, zozeer dat ze zelfs niet kunnen lezen. In de tweede plaats; wanneer ze met hun ezelstemmen in de kerken de psalmen uitbalken (die ze wel op het rijtje kennen, maar waar ze niets van begrijpen), dan denken ze waarachtig de oren der hemelingen bijzonder heerlijk te strelen.’

17 Veranderend wereldbeeld, 1300 - 1600
Past de bron binnen het tijdvak van veranderend wereldbeeld?


Download ppt "Veranderend wereldbeeld, 1300 – 1600"

Verwante presentaties


Ads door Google