De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie voor wijkwelzijnsoverleg ‘Woonadvies en Beleidsadvies’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie voor wijkwelzijnsoverleg ‘Woonadvies en Beleidsadvies’"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie voor wijkwelzijnsoverleg ‘Woonadvies en Beleidsadvies’
Dienst Wonen Infosessie voor wijkwelzijnsoverleg ‘Woonadvies en Beleidsadvies’

2 OVERZICHT VOORSTELLING
Algemeen organigram missie en doelstellingen TATO Team woonadvies Team woonondersteuning Team Beleidsadvies Adviseren Regisseren Subsidie-overeenkomsten Projecten

3 ORGANIGRAM Dienst Wonen
Stadsbestuur: regelt alles van gemeentelijk belang. Verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Openbaar Domein. Verantwoordelijk voor dienstverlening aan burgers en voorbereiding van het Gentse woonbeleid.

4 NIEUW !! Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen
ORGANIGRAM ONDER VOORBEHOUD NIEUW !! Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

5 ORGANIGRAM Dienst Wonen
Directeur Team Woonadvies en Woonondersteuning Woonwinkels infobeheer Ondersteuning Team Beleid sociaal wonen Welzijn Stadsontwikkeling Woonkwaliteit Studenten Communicatie externe communicatie Interne communicatie Secretariaat personeel boekhouding ICT Klopt deze opdeling nog ? Woonregie ? (regie sociaal wonen : regie geschrapt want is eerder methodiek, naast advies, overeenkomsten, ….) Tel

6 MISSIE Een gelijke toegang creëren tot
kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor alle groepen en elk individu.

7 DOELSTELLINGEN Wij bieden woonadvies en ondersteuning aan alle inwoners van Gent. Wij adviseren het woonbeleid en bewaken de uitvoering ervan in een actieve regie binnen de woonsector.

8 TEAM WOONADVIES EN TEAM WOONONDERSTEUNING
1ste lijnswerking 5 woonwinkels wijkgerichte werking info en advies op maat aan bewoners ruime doelgroep en thematiek infosessies aan groepen signaalfunctie naar beleid toe

9 TEAM WOONADVIES EN TEAM WOONONDERSTEUNING
2de lijnswerking herhuisvestingen ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen herhuisvestingen acties huisjesmelkerij transitwoningen Vosmeers: permanent woonwagenterrein

10 TEAM WOONADVIES 5 + 1 locatie: 5 Woonwinkels Thema-winkel : kot@gent
WW Gent Zuid WW Brugse Poort-Rabot WW Ledeberg-Gentbrugge WW St. Amandsberg-Oostakker WW Sluizeken-Meulestede Thema-winkel : 5 + 1 : is volgens mij een juiste interpretatie. ??

11 TEAM WOONADVIES cijfers
in bureau AC → 544 registraties (telefoons: mailbox wonen 44 - mailbox 60) Woonwinkel Gent Zuid → 203 registraties op 25 zitdagen Woonwinkel St-Amandsberg  113 registraties waarvan 24 registraties op 8 zitdagen Woonwinkel Ledeberg  104 registraties waarvan 61 op 8 zitdagen Woonwinkel Brugse Poort - Rabot → 183 registraties waarvan 50 op 8 zitdagen Woonwinkel Sluizeken-Meulestede → 47 registraties waarvan 19 op 8 zitdagen

12 Team Beleid Woonbeleid Adviseren Regisseren Expertise
Faciliteren - coachen Subsidie-overeenkomsten Projecten …….. Faciliteren – coachen ten aanzien van derden, deelname aan overleg, zetelen in stuurgroepen, raad van beheer, ondersteuning, gebruik van expertise ten voordele van partners en dus woonbeleid in Gent. Expertise – inzake wetgeving, goede praktijken andere centrum steden, data, omgevingsindicatoren, innovatie, …..

13 Team Beleid Adviseren Stadsbestuur Andere stadsdiensten
► op vraag van schepen ► op eigen initiatief Andere stadsdiensten ► formeel advies ► collegiaal Woonkwaliteit Betaalbaarheid van wonen Sociaal wonen Stadsvernieuwing Studentenhuisvesting Ruimtelijke planning Duurzaam wonen Mobiliteit Welzijn en wonen …… Adviseren rond diverse thema’s – groot en klein . Ook minder bekende zoals belasting, of deelaspecten zoals herhuisvesten, specifieke woonvormen. Adviseren en regisseren ligt soms bij elkaar. Verschil zit in wie de leiding neemt.

14 Team Beleid Regisseren
= Bijzondere vorm van sturen gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en handelingen , tot een min of meer samenhangend geheel met het oog op een bepaald resultaat. Overzicht op de situatie Verantwoording afleggen over het geheel Gemeenschappelijke beleidslijnen uitzetten Organiseren van samenwerking

15 Team Beleid Regisseren Sociaal wonen Woonkwaliteit
Studentenhuisvesting Samenwonen ...... Hier vermelden – stad is maar één partner binnen het woonbeleid, wel belangrijke, en regisseur, maar andere actoren zijn nodig om beleid te maken en uit te voeren. SHM, SVK, OCMW, IBT, Vlaamse overheid, Universiteit, bewonersgroepen, vzw’s samenhuizen, CLT, cohousing groepen, bouwfirma’s, immo-kantoren, MAW, Regent, …..

16 Subsidie-overeenkomsten
Team Beleid Subsidie-overeenkomsten Huurdersbond CAW Samenlevingsopbouw Sociaal verhuurkantoren HuurinGent Domus Mundi (2015- ….)

17 Subsidie-overeenkomsten
Team Beleid Subsidie-overeenkomsten Dienst Wonen Inhoudelijke onderhandelen en opvolgen Financieel Administratief

18 Subsidie-overeenkomsten
Huurdersbond ‘Jong geleerd, goed gehuurd – advies op maat’ Vormingspakket aan diverse doelgroepen ( laatstejaars , daklozen, gedetineerden, psychiatrische clienten, ….) Spreekuur in het AC ZUID met eerstelijns juridisch woonadvies – drie halve dagen per week 1 voltijds personeelslid.

19 Subsidie-overeenkomsten
Tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen CAW CAW neemt leegstaande sociale woningen in huur Stelt de woningen ter beschikking van gezinnen Werkt met woonbuddy’s 1,3 FTE personeel

20 Subsidie-overeenkomsten
Samenlevingsopbouw Actieve bewonersparticipatie in stadsvernieuwingswijken Actieve participatie van bewonersgroepen in diverse wijken (buurtbeheer, complementaire munt, ….) Rabotsite Ledeberg Leeft (Stadaert-site) Nieuw Gent Brugse Poort (leiekaai)

21 Subsidie-overeenkomsten
Samenlevingsopbouw Actieve bewonersparticipatie in stadsvernieuwingswijken Actie bewonersparticipatie sociale huisvesting en co- creatie Nieuw Gent (Steenakker) Nog 2 andere wijken te bepalen 5 – 8 VTE personeelsleden

22 Subsidie-overeenkomsten
Sociaal verhuurkantoren Veiligheid en woonkwaliteit in SVK woningen Bevorderen van de basiskwaliteit in SVK – woningen 100 % Conformiteitsattest Vlaamse Wooncode. 2 VTE personeel (of equivalent)

23 Subsidie-overeenkomsten
HuurinGent Ondersteuning werking Subsidiëring van de werking 2 – 3 VTE personeelsinzet.

24 Subsidie-overeenkomsten
Domus Mundi ontzorgen van burgers met bouwplannen Ontzorgen van eigenaars in renovatie van de woning Eigenaars-bewoners met laag inkomen Eigenaars-verhuurders zonder kennis/netwerk 2 VTE personeel

25 Subsidie-overeenkomsten
Sogent Krotbestrijding Beheer van leegstaande, vervallen, onderbenutte, onaangepaste panden of terreinen Aankoop, renovatie, sloop, sociaal beheer, verkaveling, ….. Doelgroep : jonge gezinnen Rollend fonds

26 Team Beleid Projecten Subsidiereglement woonkwaliteit Fusie SVK’s
Subsidiereglement woonkwaliteit Fusie SVK’s Tondelier (plus) Meulestede – CLT Hospita-wonen Ontzorgingstrajecten ………

27 VRAGEN ?


Download ppt "Infosessie voor wijkwelzijnsoverleg ‘Woonadvies en Beleidsadvies’"

Verwante presentaties


Ads door Google