De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE KERK BEPAALDE HET RITME VAN HET LEVEN Cursus p93-94, HB p30-31.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE KERK BEPAALDE HET RITME VAN HET LEVEN Cursus p93-94, HB p30-31."— Transcript van de presentatie:

1 DE KERK BEPAALDE HET RITME VAN HET LEVEN Cursus p93-94, HB p30-31

2 Kerkelijk jaar: bron 3, HB p30  Het kerkelijk jaar liep van de advent tot Pinksteren

3 Kerkelijk jaar  Waarom weinig feesten in de rest van het jaar?  Drukke zaai en oogstmaanden worden vrijgehouden van feesten

4 Ritme van het leven  Natuur (siezoenen) en de Kerk bepaalden tijden het A.R. het ritme van het leven.

5 Het christelijk geloof  Christianisering van het leven  Het christelijk geloof zit ingebakken in zowel de individuele mens als de samenleving.  Bepaald de samenleving.

6 Kerk en ritme van het leven 1) OP KORTE TERMIJN  ritme van het jaar 2) OP MIDDELLANGE TERMIJN  ritme van een mensenleven 3) OP LANGE TERMIJN  het ritme van de geschiedenis

7 Korte termijn: het ritme van het jaar  Tijd en natuur zijn het werk van God.  Mens ging de tijd christianiseren.  Vb. klokgelui liet de dagindeling kenbaar maken in het dorp.  Vb. kerkelijk jaar: herinnering aan leven van Christus, de heiligen, liet weten wanneer er gewerkt of gefeest moest worden.  Kerk hield ook rekening met natuur: oogst –en zaaimaanden vrijhouden.

8 Middellange termijn: ritme van een mensenleven  Kerk probeerde vat te krijgen op het individuele leven van de mens door de belangrijke levensmomenten te christianiseren.  Hiervoor kende men een vast schema: de zeven sacramenten.

9 Middellange termijn: ritme van een mensenleven  De zeven sacramenten: 1. Het doopsel 2. Het vormsel 3. Het huwelijk 4. De priesterwijding 5. Het laatste oliesel 6. De Heilige Communie (directe controle) 7. De biecht (directe controle)

10 Middellange termijn: ritme van een mensenleven  De zeven sacramenten – R. van der Weyden

11 Sacramenten  Essentieel voor de redding van de mens.  Vb. iedereen werd gedoopt en kreeg laatste oliesel

12 Lange termijn: het ritme van de geschiedenis

13  De menswording van Christus wordt het officiële beginpunt van de christelijke jaartelling  Het einde der tijden – eindpunt van alles  Angst (!) ScheppingsverhaalLaatste oordeel

14 Lange termijn: het ritme van de geschiedenis  Angst voor Laatste Oordeel  God gaat oordelen over alle levenden en doden.  Moest aansporing zijn voor deugdzaam leven.  Einde der tijden was ‘geregeld’ nabij. Hongersnood, ziekten, oorlogen, … Klinkt als de voorspelling van de Apocalyps!

15


Download ppt "DE KERK BEPAALDE HET RITME VAN HET LEVEN Cursus p93-94, HB p30-31."

Verwante presentaties


Ads door Google