De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kerk bepaalde het ritme van het leven

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kerk bepaalde het ritme van het leven"— Transcript van de presentatie:

1 De Kerk bepaalde het ritme van het leven
Cursus p93-94, HB p30-31

2 Kerkelijk jaar: bron 3, HB p30
Het kerkelijk jaar liep van de advent tot Pinksteren

3 Kerkelijk jaar Waarom weinig feesten in de rest van het jaar?
Drukke zaai en oogstmaanden worden vrijgehouden van feesten

4 Ritme van het leven Natuur (siezoenen) en de Kerk bepaalden tijden het A.R. het ritme van het leven.

5 Het christelijk geloof
Christianisering van het leven Het christelijk geloof zit ingebakken in zowel de individuele mens als de samenleving. Bepaald de samenleving.

6 Kerk en ritme van het leven
1) OP KORTE TERMIJN  ritme van het jaar 3) OP LANGE TERMIJN het ritme van de geschiedenis 2) OP MIDDELLANGE TERMIJN  ritme van een mensenleven

7 Korte termijn: het ritme van het jaar
Tijd en natuur zijn het werk van God. Mens ging de tijd christianiseren. Vb. klokgelui liet de dagindeling kenbaar maken in het dorp. Vb. kerkelijk jaar: herinnering aan leven van Christus, de heiligen, liet weten wanneer er gewerkt of gefeest moest worden. Kerk hield ook rekening met natuur: oogst –en zaaimaanden vrijhouden.

8 Middellange termijn: ritme van een mensenleven
Kerk probeerde vat te krijgen op het individuele leven van de mens door de belangrijke levensmomenten te christianiseren. Hiervoor kende men een vast schema: de zeven sacramenten.

9 Middellange termijn: ritme van een mensenleven
De zeven sacramenten: Het doopsel Het vormsel Het huwelijk De priesterwijding Het laatste oliesel De Heilige Communie (directe controle) De biecht (directe controle)

10 Middellange termijn: ritme van een mensenleven
De zeven sacramenten – R. van der Weyden

11 Sacramenten Essentieel voor de redding van de mens.
Vb. iedereen werd gedoopt en kreeg laatste oliesel

12 Lange termijn: het ritme van de geschiedenis

13 Lange termijn: het ritme van de geschiedenis
Scheppingsverhaal Laatste oordeel De menswording van Christus wordt het officiële beginpunt van de christelijke jaartelling Het einde der tijden – eindpunt van alles Angst (!)

14 Lange termijn: het ritme van de geschiedenis
Angst voor Laatste Oordeel God gaat oordelen over alle levenden en doden. Moest aansporing zijn voor deugdzaam leven. Einde der tijden was ‘geregeld’ nabij. Hongersnood, ziekten, oorlogen, … Klinkt als de voorspelling van de Apocalyps!

15


Download ppt "De Kerk bepaalde het ritme van het leven"

Verwante presentaties


Ads door Google