De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Windturbines in Linter ? NEE ! Ook wij zijn voorstander van groene energie, maar op een verantwoorde manier voor de omgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Windturbines in Linter ? NEE ! Ook wij zijn voorstander van groene energie, maar op een verantwoorde manier voor de omgeving."— Transcript van de presentatie:

1 Windturbines in Linter ? NEE ! Ook wij zijn voorstander van groene energie, maar op een verantwoorde manier voor de omgeving.

2 Doel van deze powerpoint? - Informatie over project lintersamenduurzaam. - Impact voor de leefomgeving in en rond Linter - Medische gevolgen - Laag frequent geluid - milieu - waardevermindering imo - Mogelijke acties tegen het project - gezond verstand

3 Info over lintersamenduurzaam: Iemand moet het doen Veel inwoners zijn nog niet op de hoogte Reclame ≠ informatie Kritische vragen bij de voorstelling van het project zijn niet welkom of worden weggelachen Volgens de firma zijn de negatieve effecten verwaarloosbaar Vele onderzoeken van dokters en wetenschappers spreken de firma echter tegen

4 Inplanting windturbines

5 Inplanting windturbines met cirkel van ±1.5km

6 Impact op de leefomgeving: Geluidsoverlast –Volgens vele studies is het geluid tot op meer dan 2 kilometer hoorbaar –Medische wereld heeft al meermaals aan de alarmbel getrokken –Vele studies van hen tonen dit ook aan Slagschaduw (hieronder foto’s Helen-Bos om 18u) Visueel aspect, een zeer sterke visuele impact en bepalen in negatieve zin het landschappelijk uitzicht niet bevorderlijk voor toerisme en recreatie, met oa de tractorprocessie, hagelandse autoroute, de vele wandelroutes en het fietsenroutenetwerk.

7 Slagschaduw en visuele impact, oordeel zelf :

8 Gigantisch!

9 Geluid v windturbines volgens De Groene Energie Maatschappij.

10 Medische gevolgen Dokter Marc Goethals ( Cardioloog O.L.V. – ziekenhuis in Aalst ) ~ Het is waanzin om die turbines vlakbij bewoning te plaatsen ~ ~ Je gaat er niet meteen van doodvallen, maar op lange termijn is de impact wel desastreus ~ Frits van den Berg ( Nederlandse fysicus van de Rijksuniversiteit Groningen ) ~ Bij de geluidsniveaus in dit onderzoek (45 decibel of hoger bij sterke wind ) blijkt ook meer slaapverstoring voor te komen ~ ~ Moderne hoge windturbines draaien ’s nachts vaak harder dan overdag en ze maken dan ook meer geluid ~ ~ Mensen die tot op twee kilometer afstand van een windpark wonen, hebben er wel degelijk last van ~ ~ De bijdrage van windenergie op land is klein in verhouding tot de geluidsoverlast en de horizonvervuiling die ze veroorzaken ~ Franse academie van Geneeskunde ~ Respecteer uit voorzorg een afstand van MINSTENS 1.500 METER tussen een windturbine en de dichtstbijzijnde woningen ~ SYMPTONEN die mensen in de buurt van windturbines vertonen, beschrijft Pierpont als het Wind Turbine Syndrome. Het gaat om: slaapproblemen hoofdpijn misselijkheid, duizeligheid vermoeidheid, angst, prikkelbaarheid, depressie concentratie- en leerproblemen tinnitus (oorsuizen)

11 Aangezien het onmogelijk om in een ppt alle studies weer te geven, daarom hier enkel 2 paragrafen over de schadelijke effecten op kinderen: Fysiologische gevolgen Lawaai verstoort de slaap en daardoor ook de goede fysiologische en geestelijke gezondheid. Een aangetaste slaapkwaliteit veroorzaakt een verandering van de bloeddruk en het hartritme, hartritmestoornissen en een verandering van de ademhaling. Voor een goede slaap adviseert de WGO een geluidsomgeving waarvan het gemiddelde niveau niet boven 30 dB(A) komt. Lawaai doet ook het stressniveau, het angstgevoel en de vermoeidheid van de zenuwen toenemen. Dit kan onder andere leiden tot een aantasting van de immuun- en endocriene functies. Stress leidt tot de afscheiding van stresshormonen: adrenaline en noradrenaline. Een verhoging van de concentratie van deze hormonen leidt tot een stijging van het hartritme en de bloeddruk. Bij kinderen kan een aanhoudend hoog stressniveau leiden tot een verslechtering van het cognitieve vermogen om dingen te onthouden of complexe taken uit te voeren. Effecten op het gedrag en de prestaties Studies in de schoolomgeving tonen aan dat hoge geluidsniveaus een rem zijn op het verwerven van taalkennis en het leren lezen bij kinderen. Overlast door lawaai leidt vaak tot veranderingen van het sociale gedrag, vermindert het solidaire gedrag, bevordert agressief gedrag en draagt bij tot een gevoel van verwaarlozing. Lawaai vermindert ook de alertheid. Studies tonen aan dat in lawaaierige fabrieken 4-maal zoveel ongevallen gebeuren. Medische gevolgen

12 Laag frequent geluid Laag Frequent Geluid is een hele diepe toon beneden de menselijke gehoorgrens en wordt ervaren als een trilling in het lichaam of als een zware bromtoon, vergelijkbaar met het gedreun van een wastrommel. Laag frequent geluid veroorzaakt ernstige gezondheidsklachten. Het is een ingewikkeld probleem. Niet iedereen neemt het waar, maar het is overal. Het lijkt schadelijk te zijn voor mens en natuur. Maar door de ongrijpbaarheid ervan en door gebrek aan regelgeving duurt het veel te lang voordat er echt iets tegen wordt ondernomen. Ook is er sprake van allerlei tegengestelde belangen, die ervoor zorgen dat erkenning van het probleem op zich laat wachten. Economische belangen: het verergert door industriële uitbreidingen. En milieubelangen: Laag frequent geluid schaadt gezondheid en natuur, maar ook windmolens kunnen een bromtoon veroorzaken, terwijl deze juist worden geplaatst om het milieu minder te belasten.

13 Milieu - Natuurpunt is na de eerste vergadering over het project niet meer geraadpleegd of uitgenodigd - Wat met de zeldzame diersoorten die hier in de streek zeker aanwezig zijn.O.a: Grauwe Gors, Kamsalamander, Rivierdonderpad, zomertortel, spotvogel, roodborsttapuit verschillende soorten vleermuizen, enz.. - Wat met de blauwe reigers, zilverreigers, ooievaars, enz... -Wat met de talrijk aanwezige roofvogels zoals de buizerds, sperwers, kiekendieven, valken, uilen... -Wat met de talrijk overvliegende trekvogels? - Wat met de stilte?

14 Waardevermindering eigendommen Logisch gevolg door het plaatsen van deze turbines in de nabijheid Firma beweert dat er geen waardevermindering is Vanwege de talloze factoren die de levenskwaliteit van de omwonenden negatief beïnvloeden is er natuurlijk een waardevermindering van de omliggende woningen. In het buitenland zijn vele voorbeelden te vinden waar de rechter de woningeigenaars in het gelijk heeft gesteld en bijgevolg een schadevergoeding heeft toegekend. Als u kan kiezen : 2 identieke woningen staan te koop, dezelfde vraagprijs, en één van beide woningen is dichtbij een windturbine gelegen.. welke woning zou u verkiezen?

15 Mogelijke acties Tegen milieuvergunning: –Bezwaar indienen na plaatsing plakbord aan het terrein v/d uitbating binnen de 30 dagen!! Is gestart op 12/09 en loopt tot 12/10 –Gemeente Linter stuurt die door samen met het PV van "sluiting van het openbaar onderzoek" naar de provincie –De provincie moet deze bezwaren evalueren en er rekening mee houden bij het treffen van haar beslissing. Actiegroep gaat nog deur aan deur rondgaan met een gefundeerd basis-bezwaarschrift Natuurlijk mag u op eigen initiatief zelf al een bezwaarschrift indienen zonder dit van de actiegroep te gebruiken of dit basis-bezwaarschrift nog bijwerken De getekende individuele bezwaarschriften worden in groep afgegeven op het gemeentehuis, tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op 12/10. Praat erover met u buren / dorpsgenoten / vrienden Hierna (eventueel) nog het bezwaarschrift tegen de bouwvergunning Hierna (eventueel) nog de Raad van State

16 Ja juist, dat is een goeie vergelijking. Een autosnelweg maakt inderdaad geluid. De turbine van een moderne windmolen haalt 96db, dat is ongeveer vergelijkbaar met een vrachtwagen. Verschil is wel dat de autosnelweg op grondniveau is, vaak afgeschermd door bermen en vegetatie en waar mogelijk door geluidsschermen. De generator van een windmolen zal zich echter bevinden 100m boven de grond... er staat dus niets tussen wat geluid kan afbreken. De vrachtwagen beweegt ook waardoor het piekniveau slechts kortstondig is, een molen blijft ter plaatse.... Omdat ik wel wat van geluid ken stel ik me de vraag: Wat als ik een klankinstallatie op een paal van 100m hoog zet op 96db? Gaan ze 300m verder echt maar 43dB meer hebben... Echt? Mijn ervaring met vele evenementen is anders hoor. Vergelijking: Bremtkermis, op de Bremt in een tent zetten we luidsprekers die afgeregeld zijn op 95db. Om 2u in de nacht komt de politie langs omdat er al meerdere klachten zijn uit Opvelp, meer dan 4km verder en over de heuvel EN over de snelweg. Net zoals een pinanti een pinanti is is een dB een dB.... Gezond verstand: Net zoals een pinanti een pinanti is is een dB een dB....


Download ppt "Windturbines in Linter ? NEE ! Ook wij zijn voorstander van groene energie, maar op een verantwoorde manier voor de omgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google