De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Variabelen en berekeningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Variabelen en berekeningen"— Transcript van de presentatie:

1 Variabelen en berekeningen
Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4

2 Visual Basic .NET voor studenten
In dit hoofdstuk … Typen van numerieke variabelen Variabele declaratie Toekenning Rekenkundige operatoren Getallen in labels en tekstvakken Eigenschappen van strings Visual Basic .NET voor studenten

3 Visual Basic .NET voor studenten
Wat is een variabele? Leg uit in je eigen woorden … 2 belangrijke typen: Integer  gehele getallen 4 bytes Double  kommagetallen 8 bytes Visual Basic .NET voor studenten Hoofdstuk 4

4 Visual Basic .NET voor studenten
Declareren Zinvolle namen Regels Beginnen met een letter Voorts letters of cijfers of _ Geen spaties, symbolen of keywords Max 255 tekens camelCasing, bv: nieuweStudentBachelor VB is niet hoofdlettergevoelig, maar de IDE dwingt dit automatisch af “Option Explicit” en “Option Strict” helpen met foutmeldingen Visual Basic .NET voor studenten Hoofdstuk 4

5 Demo: Area of Rectangle
Dim varNaam As Type [ = startExpr] Dim personHeight As Double = 1.68 Dim a As Integer = 3, b As Integer = 4 Dim examMark As Integer = 65 Dim betterMark As Integer = examMark + 10 Dim salary As Double 'default: 0 Dim naam As String 'default: Nothing Visual Basic .NET voor studenten Hoofdstuk 4

6 Visual Basic .NET voor studenten
Toekenningsopdracht lengte = 20 De variabele lengte krijgt de waarde 20 lengte wordt 20 Leesrichting: ← Niet: lengte is gelijk aan 20! Visual Basic .NET voor studenten Hoofdstuk 4

7 Berekeningen en operatoren
lengte = lengte + 1 De nieuwe waarde van lengte wordt de oude waarde plus één Links: variabele naam, rechts: expressie Visual Basic .NET voor studenten Hoofdstuk 4

8 Visual Basic .NET voor studenten
Operatoren Zie tabel in het handboek Gebruik van haakjes is aanbevolen Opsplitsen van expressies is aanbevolen (lange regels vermijden) Zie testvragen Wat is het verschil tussen / en \ ? Wat is ^ en Mod ? Visual Basic .NET voor studenten Hoofdstuk 4

9 Visual Basic .NET voor studenten
Strings Klasse: String Samenvoegen (concatenatie): & String waarden: dubbele quotes Dim naam As String = "Kris" Dim familieNaam As String = "Hermans" Dim volledigeNaam As String = naam & _ familieNaam Resultaat? Visual Basic .NET voor studenten Hoofdstuk 4

10 Visual Basic .NET voor studenten
Typeconversie Als je variabelen gebruikt op plaatsen waar andere types verwacht worden, krijg je een fout. (Demo) Oplossing: omzetting naar het juiste type Let op: Option Strict On !! Dim leeftijd As Integer = 29 MessageBox.Show(leeftijd) Visual Basic .NET voor studenten Hoofdstuk 4

11 Visual Basic .NET voor studenten
Conversiefuncties CStr Integer waarde 1234 String waarde “1234” CInt Double waarde 12.94 Integer waarde 13 (afgerond) CDbl String waarde “12.94” Double waarde 12.94 Visual Basic .NET voor studenten Hoofdstuk 4

12 Visual Basic .NET voor studenten
Nieuwe Components Klasse: TextBox Invoer van de gebruiker Property: Text Klasse: Label Tekstuele informatie Niet wijzigbaar door gebruiker Wel programmatorisch wijzigbaar Klasse InputBox Demo: Euro’s en Centen Visual Basic .NET voor studenten Hoofdstuk 4


Download ppt "Variabelen en berekeningen"

Verwante presentaties


Ads door Google