De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Variabelen en berekeningen Hoofdstuk 4. Visual Basic.NET voor studenten2 In dit hoofdstuk … Typen van numerieke variabelen Variabele declaratie Toekenning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Variabelen en berekeningen Hoofdstuk 4. Visual Basic.NET voor studenten2 In dit hoofdstuk … Typen van numerieke variabelen Variabele declaratie Toekenning."— Transcript van de presentatie:

1 Variabelen en berekeningen Hoofdstuk 4

2 Visual Basic.NET voor studenten2 In dit hoofdstuk … Typen van numerieke variabelen Variabele declaratie Toekenning Rekenkundige operatoren Getallen in labels en tekstvakken Eigenschappen van strings

3 Hoofdstuk 4 Visual Basic.NET voor studenten3 Wat is een variabele? Leg uit in je eigen woorden … 2 belangrijke typen:  Integer  gehele getallen 4 bytes  Double  kommagetallen 8 bytes

4 Hoofdstuk 4 Visual Basic.NET voor studenten4 Declareren Zinvolle namen Regels  Beginnen met een letter  Voorts letters of cijfers of _  Geen spaties, symbolen of keywords  Max 255 tekens  camelCasing, bv: nieuweStudentBachelor VB is niet hoofdlettergevoelig, maar de IDE dwingt dit automatisch af  “Option Explicit” en “Option Strict” helpen met foutmeldingen

5 Hoofdstuk 4 Visual Basic.NET voor studenten5 Demo: Area of Rectangle Dim varNaam As Type [ = startExpr] Dim personHeight As Double = 1.68 Dim a As Integer = 3, b As Integer = 4 Dim examMark As Integer = 65 Dim betterMark As Integer = examMark + 10 Dim salary As Double 'default: 0 Dim naam As String 'default: Nothing

6 Hoofdstuk 4 Visual Basic.NET voor studenten6 Toekenningsopdracht De variabele lengte krijgt de waarde 20 lengte wordt 20 Leesrichting: ← Niet: lengte is gelijk aan 20! lengte = 20

7 Hoofdstuk 4 Visual Basic.NET voor studenten7 Berekeningen en operatoren De nieuwe waarde van lengte wordt de oude waarde plus één Links: variabele naam, rechts: expressie lengte = lengte + 1

8 Hoofdstuk 4 Visual Basic.NET voor studenten8 Operatoren Zie tabel in het handboek Gebruik van haakjes is aanbevolen Opsplitsen van expressies is aanbevolen (lange regels vermijden) Zie testvragen Wat is het verschil tussen / en \ ? Wat is ^ en Mod ?

9 Hoofdstuk 4 Visual Basic.NET voor studenten9 Strings Klasse: String Samenvoegen (concatenatie): & String waarden: dubbele quotes Dim naam As String = "Kris" Dim familieNaam As String = "Hermans" Dim volledigeNaam As String = naam & _ familieNaam Resultaat?

10 Hoofdstuk 4 Visual Basic.NET voor studenten10 Typeconversie Als je variabelen gebruikt op plaatsen waar andere types verwacht worden, krijg je een fout. (Demo) Oplossing: omzetting naar het juiste type Let op: Option Strict On !! Dim leeftijd As Integer = 29 MessageBox.Show(leeftijd)

11 Hoofdstuk 4 Visual Basic.NET voor studenten11 Conversiefuncties CStr CInt CDbl Integer waarde 1234String waarde “1234” Double waarde 12.94 String waarde “12.94” Integer waarde 13 (afgerond) Double waarde 12.94

12 Hoofdstuk 4 Visual Basic.NET voor studenten12 Nieuwe Components Klasse: TextBox  Invoer van de gebruiker  Property: Text Klasse: Label  Tekstuele informatie  Niet wijzigbaar door gebruiker  Wel programmatorisch wijzigbaar  Property: Text Klasse InputBox Demo: Euro’s en Centen


Download ppt "Variabelen en berekeningen Hoofdstuk 4. Visual Basic.NET voor studenten2 In dit hoofdstuk … Typen van numerieke variabelen Variabele declaratie Toekenning."

Verwante presentaties


Ads door Google