De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezen uit de Bijbel: Filippenzen 4: 4 - 9 Galaten 6: 1 - 10 De preek gaat over Galaten 5: 22 Vriendelijkheid en goedheid: vrucht van de Geest Alle liederen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezen uit de Bijbel: Filippenzen 4: 4 - 9 Galaten 6: 1 - 10 De preek gaat over Galaten 5: 22 Vriendelijkheid en goedheid: vrucht van de Geest Alle liederen."— Transcript van de presentatie:

1 Lezen uit de Bijbel: Filippenzen 4: 4 - 9 Galaten 6: 1 - 10 De preek gaat over Galaten 5: 22 Vriendelijkheid en goedheid: vrucht van de Geest Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. R. de Graaf te Rouveen Het eerste lied: Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda....

3 Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

4

5

6

7

8 .... Votum en zegengroet Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda Gebed Lezen:Filippenzen 4: 4 - 9 Galaten 6: 1 - 10 Zingen: Psalm 1: 1, 2, 3 Preek over Galaten 5: 22 Zingen: E&R 161

9 .... Votum en zegengroet Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda Gebed Lezen:Filippenzen 4: 4 - 9 Galaten 6: 1 - 10 Zingen: Psalm 1: 1, 2, 3 Preek over Galaten 5: 22 Zingen: E&R 161

10 .... Votum en zegengroet Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda Gebed Lezen:Filippenzen 4: 4 - 9 Galaten 6: 1 - 10 Zingen: Psalm 1: 1, 2, 3 Preek over Galaten 5: 22 Zingen: E&R 161

11 Psalm 1: 1, 2, 3

12

13

14 .... Votum en zegengroet Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda Gebed Lezen:Filippenzen 4: 4 - 9 Galaten 6: 1 - 10 Zingen: Psalm 1: 1, 2, 3 Preek over Galaten 5: 22 Zingen: E&R 161

15 Vriendelijkheid en goedheid: vrucht van de Geest

16 Barnabas

17 Franciscus van Assisi

18 Gebed van Franciscus Heer, maak mij een instrument van uw liefde. Waar haat het hart verscheurt, laat mij liefde brengen. Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken. Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, laat mij eenheid stichten. Waar twijfel knaagt, laat me geloof brengen. Waar dwaling heerst, laat me waarheid uitdragen. Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, laat hoop doen herleven. Waar droefenis neerslachtig maakt, laat me vreugde brengen. Waar duisternis het zicht beneemt, laat me licht ontsteken.

19 Maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden, als wel om te troosten. Om begrepen te worden als wel om te begrijpen. Om bemind te worden als wel om te beminnen. Want wij ontvangen door te geven. Wij vinden door onszelf te verliezen. Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken en wij worden tot eeuwig leven geboren door te sterven. Amen.

20 De vrucht van de Geest: LiefdeVreugdeVrede GeduldVriendelijkheidGoedheid GeloofZachtmoedigheidZelfbeheersing

21 De vrucht van de Geest: Liefde VreugdeVredeGod Geduld VriendelijkheidGoedheidNaaste Geloof ZachtmoedigheidZelfbeheersingIkzelf

22 Vriendelijkheid en goedheid: vrucht van de Geest

23 -Heb je vandaag al wat vriendelijks gedaan, gezegd tegen de mensen om je heen? -Zou je iets goeds kunnen bedenken om te doen voor je buren?

24 Vriendelijkheid en goedheid: vrucht van de Geest

25 .... Zingen: E&R 161 Apostolische Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 97: 7 (berijming 1773) Gebed Collecte Zingen: Psalm 25: 5, 6 Zegen

26 ... E&R 161: 1, refr, 2, refr, 3, refr

27 ...

28 ...

29 ...

30 ...

31 ...

32 .... Zingen: E&R 161 Apostolische Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 97: 7 (berijming 1773) Gebed Collecte Zingen: Psalm 25: 5, 6 Zegen

33 .... Gods vriendlijk aangezicht, Heeft vrolijkheid en licht Voor all' oprechte harten, Ten troost verspreid in smarten. Juicht, vromen, om uw lot; Verblijdt u steeds in God, Roemt, roemt Zijn heiligheid; Zo word' Zijn lof verbreid Voor al dit heilgenot. Psalm 97: 7 (berijming 1773)

34 .... Zingen: E&R 161 Apostolische Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 97: 7 (berijming 1773) Gebed Collecte Zingen: Psalm 25: 5, 6 Zegen

35 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Kees Treurniet Volgende week: Martine Marsman Na de collecte zingen we: Psalm 25: 5, 6

36 .... COLLECTE Volgende week Is de 1 ste collecte voor de Kerk en de 2 de collecte voor de Evangelisatie E&R Bloemenbezorging: Vandaag: Kees Treurniet Volgende week: Martine Marsman Na de collecte zingen we: Psalm 25: 5, 6

37 Psalm 25: 5, 6

38

39 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

40 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 21 juli om 9.30 uur. Van harte welkom.....

41 U bent van harte welkom in de E&R tent aan de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder voor informatie: www.vrouwenpolder.gkv.nl E&R project: 20 juli t/m 2 augustus 2013 Met o.a. een sing- in op zondag 21 en 28 juli E&R Vrouwenpolder


Download ppt "Lezen uit de Bijbel: Filippenzen 4: 4 - 9 Galaten 6: 1 - 10 De preek gaat over Galaten 5: 22 Vriendelijkheid en goedheid: vrucht van de Geest Alle liederen."

Verwante presentaties


Ads door Google