De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Vlaams Proceshuis Toelichting en demo Wegwijs Proces 05-03-2015 Anneleen Vanden Boer Thomas D’haenens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Vlaams Proceshuis Toelichting en demo Wegwijs Proces 05-03-2015 Anneleen Vanden Boer Thomas D’haenens."— Transcript van de presentatie:

1 1 Vlaams Proceshuis Toelichting en demo Wegwijs Proces 05-03-2015 Anneleen Vanden Boer Thomas D’haenens

2 Agenda Wat is het Vlaams Proceshuis? Waarom procesmanagement? Wat plant het Vlaams Proceshuis? Demo Wegwijs Proces Wegwijs Proces: opstart en onderhoud Vragenronde 2

3 3 Vlaams Proceshuis – historiek 2013: VO-brede groep ‘believers’ buigt zich over de omgang met procesmanagement in de VO. 2014: Voortschrijdende inzichten over procesmanagement leiden tot een eerste VO-breed kader voor procesmanagement. 2015: Basisinformatie over processen binnen elke entiteit kan centraal verzameld en onderhouden worden.

4 4 Wat doet het Vlaams Proceshuis? METHODIEK: Maakt één uniform kader voor procesmanagement binnen de Vlaamse overheid.

5 Gestructureerd procesmanagement vereist een gemeenschappelijke terminologie en taxonomie Productieproces Nakijken volledigheid en voldoen aan voorwaarde Basisproces Procesinstructie Hoofdproces Nakijken beschik- baarheid Verstrekken subsidie Uitvoeren Meedelen volledigheid en voldoen aan voorwaarde Inhou- delijk behan- delen …

6 6 Wat doet het Vlaams Proceshuis? METHODIEK: Maakt één uniform kader voor procesmanagement binnen de Vlaamse overheid. INHOUD: Inventariseert procesinformatie. INSTRUMENT: Biedt een toepassing aan voor procesmanagement van uw entiteit.

7 7

8 8 Wat doet het Vlaams Proceshuis? METHODIEK: Maakt één uniform kader voor procesmanagement binnen de Vlaamse overheid. INHOUD: Inventariseert procesinformatie. INSTRUMENT: Biedt een toepassing aan voor procesmanagement van uw entiteit. RAPPORTEN: Maakt rapportering over verschillende aspecten van processen mogelijk.

9 9

10 10 Wat doet het Vlaams Proceshuis? METHODIEK: Maakt één uniform kader voor procesmanagement binnen de Vlaamse overheid. INHOUD: Inventariseert procesinformatie. INSTRUMENT: Biedt een toepassing aan voor procesmanagement van uw entiteit. RAPPORTEN: Maakt rapportering over verschillende aspecten van processen mogelijk. ANALYSE: Optimaliseert processen.

11 11

12 Agenda Wat is het Vlaams Proceshuis? Waarom procesmanagement? Wat plant het Vlaams Proceshuis? Demo Wegwijs Proces Wegwijs Proces: opstart en onderhoud Vragenronde 12

13 Vlaams Proceshuis = inzichten verzamelen vóór beslissingen te nemen! 13

14 Procesmanagement ondersteunt indirect een brede waaier aan doelen ter verbetering van de organisatie 14 Administratieve vereenvoudiging: Service design User journeys Beheren van regelgeving: RIA’s Organisatie- beheersing: Steun bij transities Kennisdeling Bench marks Dalen van werklast en stijgen van efficiëntie: Jobcrafting Jobcarving Functiecreatie Kennismanagement: Ondersteunen proceswerkers Opleiding en instructies Optimaliseren van processen Kwaliteits- management & BCM: Kwaliteit en continuïteit linken aan processtappen ICT alignering: Delen van informatie- systemen Digitalisering Automatisering Werken aan proces- en informatie- architectuur Procesmanagement

15 Agenda Wat is het Vlaams Proceshuis? Waarom procesmanagement? Wat plant het Vlaams Proceshuis? Demo Wegwijs Proces Wegwijs Proces: opstart en onderhoud Vragenronde 15

16 Planning Vlaams Proceshuis 2015 16 AANVULLEN & ANALYSE WEGWIJS PROCES PROCESSTANDAARDEN VOOR LOKALE BESTUREN UITBOUW VAN WEGWIJS OUTPUT (PRODUCTEN EN DIENSTEN) & KOPPELING REGELGEVING 1 2 3 4 UITBOUW GENERIEKE PROCESSEN 5 INZICHTEN IN PROCESOPTIMALISATIE

17 Agenda Wat is het Vlaams Proceshuis? Waarom procesmanagement? Wat plant het Vlaams Proceshuis? Demo Wegwijs Proces Wegwijs Proces: opstart en onderhoud Vragenronde 17

18 Wegwijs in de Vlaamse overheid? 18 Organisatie Locaties Personen Processen Producten Systemen ANDERE SYSTEMEN BESTAANDE (AUTHENTIEKE) BRONNEN

19 19 Waarom een applicatie voor procesinformatie? Centrale bron van procesinformatie:  gratis instrument voor procesmanagement in elke entiteit  uniforme datakwaliteit voor kabinetten  bench marks en best practices voor processen binnen de VO  verplichte rapporten sneller, efficiënter en uniformer

20 Verschillende bouwstenen zullen (op termijn) aan de procesinformatie gekoppeld worden 20

21 Doelstellingen worden vandaag al gelinkt aan procesinformatie via de koppeling tussen Wegwijs Proces en Traject 21 DOELSTELLINGENMGT Informatie wordt beheerd via Traject Doelstellingen worden bepaald op basis van kerntakenplannen Doelstellingen kunnen pas worden gekoppeld aan processen als die in Wegwijs Proces aanwezig zijn Bewaren van de consistentie tussen Traject en Wegwijs proces is de verantwoordelijkheid van de gebruiker PROCES MANAGEMENT Informatie wordt beheerd via Wegwijs Proces Processen worden (voorlopig) bepaald op basis van kerntakenplannen Alle processen worden opgeladen in Traject (dagelijks batch-opdracht) Wijzigingen aan processen dienen steeds te gebeuren in Wegwijs proces

22 Wegwijs Proces - praktisch HR en het nieuwe werken in de Vlaamse overheid 22 Applicatie (openen met Mozilla of Chrome!): http://dbz-wamp.vonet.be/wegwijs/proces/ Handleiding: http://www.bestuurszaken.be/procesinventaris-wegwijs- proces Alle pagina’s zijn voor iedereen toegankelijk Leesrechten = Iedereen (geen log-in nodig!) Gebruikersrechten = procesbeheerder/entiteit

23 Wegwijs proces - demo 1.Basisschermen 2.Opzoeken van een proces 3.Aanmaken van een proces 4.Wijzigen van een proces 5.Een proces deactiveren VERSUS verwijderen 6.Koppelingen met andere systemen – “Traject” (doelstellingen) – “Wegwijs Organisatie” (organisatie database) 23

24 Agenda Wat is het Vlaams Proceshuis? Waarom procesmanagement? Wat plant het Vlaams Proceshuis? Demo Wegwijs Proces Wegwijs Proces: opstart en onderhoud Vragenronde 24

25 Wegwijs Proces – opstart en onderhoud Welke procesinfo in Wegwijs Proces? Wie krijgt gebruikersrechten? Procesinfo aanleveren? Aanvragen van rapporten uit Wegwijs Proces? Onderhoud en beheer van procesinfo? Generieke processen Toekomstige ontwikkelingen in Wegwijs Proces? 25

26 Wegwijs Proces – opstart en onderhoud Welke procesinfo in Wegwijs Proces ? 1.Eerste invoer door Proceshuis: kernprocessen uit kerntakenplannen 2. In eigen procesbeheer van elke entiteit: – mgt- en ondersteunende prc’s eventueel aan te vullen – Procesinfo is NIET beperkt tot KTP’s en MAG gewijzigd e/o aangevuld worden – Verplichte velden per proces: organisatie, proceshiërarchie, procescategorie en proceseigenaar 26

27 Wegwijs Proces – opstart en onderhoud Wie krijgt gebruikersrechten? – Proceshuis contacteert uw entiteit na invoer van het KTP en correcte doorstroom in TRAJECT – Procesinfo wordt aan uw entiteit overgedragen – Procesbeheerder per entiteit krijgt gebruikersrechten en is verantwoordelijk voor de inhoud in Wegwijs Proces – Vermijden dubbele invoer van procesdata – Nog NIET ingevoerd: LNE, MOW, AIV, corve en infolijn – Deels ingevoerd: WVG – Overige 1500 processen ingevoerd 27

28 Wegwijs Proces – opstart en onderhoud Procesinfo aanleveren? – zelf invoeren via handleidinghandleiding – aanleveren via sjabloonsjabloon Aanvragen van rapporten? (mits alle KTP’s ingevoerd) – Processen per entiteit en per proceshiërarchie – Aantal productieprocessen per entiteit – Processen per entiteit en per proceseigenaar – wegwijs@vlaanderen.be wegwijs@vlaanderen.be Onderhoud en beheer van procesdata? – Procesbeheerder per entiteit is verantwoordelijke – Tot 30/06/2015 dagelijkse update van processen in TRAJECT – > 30/06/2015: mogelijk afspraak voor periode met vaste ‘procesfoto’ in TRAJECT 28

29 Wegwijs Proces – opstart en onderhoud Ontwikkelen van generieke processengenerieke processen – Op basis van de realiteit (de specifieke processen uit de KTP’s) wordt gebouwd aan generieke processen voor de VO – Voor de uitbouw van generieke sequentiële basisprocessen voor een processoort zal contact gezocht worden met experts binnen VO – Vormen een basis voor uitbouw van producten en diensten – Vormen een link met functiefamilies – Vormen een link met digitalisering en architectuurprincipes Toekomstige ontwikkelingen in Wegwijs Proces – Entiteitsview Entiteitsview – Koppeling met producten en diensten 29

30 Agenda Wat is het Vlaams Proceshuis? Waarom procesmanagement? Wat plant het Vlaams Proceshuis? Demo Wegwijs Proces Wegwijs Proces: opstart en onderhoud Vragenronde 30

31 31 Vlaams Proceshuis Info? http://www.bestuurszaken.be/proceshuis Marijke.verhavert@bz.vlaanderen.be Anneleen.vandenboer@bz.vlaanderen.be


Download ppt "1 Vlaams Proceshuis Toelichting en demo Wegwijs Proces 05-03-2015 Anneleen Vanden Boer Thomas D’haenens."

Verwante presentaties


Ads door Google