De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

. . veertigdagentijd 2013 1  2  3  4   5  6  'En Jezus zweeg' . .

Verwante presentaties


Presentatie over: ". . veertigdagentijd 2013 1  2  3  4   5  6  'En Jezus zweeg' . ."— Transcript van de presentatie:

1 . . veertigdagentijd 2013 1  2  3  4   5  6  'En Jezus zweeg' . .

2 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Lucie Herrebout We lezen: Marcus 14: , Marcus 15: 1 - 5, Lucas 23: 8 – 12 De preek gaat over: 'En Jezus zweeg' Het eerste lied: Liedboek 328 Alle liederen worden geprojecteerd

3 Verdere toelichting over het wilgenscherm en de schuilhut
In Jesaja 53: 5 staat: "Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, Zijn striemen brachten ons genezing." Om onze zonden concreet voor God te belijden lijkt het mij een mooi beeld om dit op een klein briefje te schrijven en dit in de kieren van de schuilhut te stoppen. (net als bij de klaagmuur in Jeruzalem) Als je schuilt bij Hem, mag je echt ALLES bij Hem brengen. U heeft de hele 40 dagentijd gelegenheid om een briefje te schrijven en in de hut te stoppen. Na Goede Vrijdag gooien we de briefjes weg als beeld van vergeving door Jezus Christus in het geloof dat Gods opstandingskracht ons heeft gered, verlost en bevrijd. Verdere toelichting over het wilgenscherm en de schuilhut zie memobord

4 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Lucie Herrebout We lezen: Marcus 14: , Marcus 15: 1 - 5, Lucas 23: 8 – 12 De preek gaat over: 'En Jezus zweeg' Het eerste lied: Liedboek 328: 1, 2, 3 Alle liederen worden geprojecteerd

5 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 328: 1, 2, 3 . .

6 Liedboek 328: 1, 2, 3

7 Liedboek 328: 1, 2, 3

8 Liedboek 328: 1, 2, 3

9 Preek over 'En Jezus zweeg' Zingen: Liedboek 285: 1, 3, 4
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328 Wet Zingen: Psalm 119: 64, 66 Stilte + Gebed Lezen: Marcus 14: Marcus 15: Lucas 23: Zingen: Gezang 157 (NG 80) Preek over 'En Jezus zweeg' Zingen: Liedboek 285: 1, 3, 4 . .

10 Preek over 'En Jezus zweeg' Zingen: Liedboek 285: 1, 3, 4
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328 Wet Zingen: Psalm 119: 64, 66 Stilte + Gebed Lezen: Marcus 14: Marcus 15: Lucas 23: Zingen: Gezang 157 (NG 80) Preek over 'En Jezus zweeg' Zingen: Liedboek 285: 1, 3, 4 . .

11 Psalm 119: 64, 66

12 Psalm 119: 64, 66

13 Preek over 'En Jezus zweeg' Zingen: Liedboek 285: 1, 3, 4
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328 Wet Zingen: Psalm 119: 64, 66 Stilte + Gebed Lezen: Marcus 14: Marcus 15: Lucas 23: Zingen: Gezang 157 (NG 80) Preek over 'En Jezus zweeg' Zingen: Liedboek 285: 1, 3, 4 . .

14 Preek over 'En Jezus zweeg' Zingen: Liedboek 285: 1, 3, 4
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328 Wet Zingen: Psalm 119: 64, 66 Stilte + Gebed Lezen: Marcus 14: Marcus 15: Lucas 23: Zingen: Gezang 157 (NG 80) Preek over 'En Jezus zweeg' Zingen: Liedboek 285: 1, 3, 4 . .

15 Preek over 'En Jezus zweeg' Zingen: Liedboek 285: 1, 3, 4
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328 Wet Zingen: Psalm 119: 64, 66 Stilte + Gebed Lezen: Marcus 14: Marcus 15: Lucas 23: Zingen: Gezang 157 (NG 80) Preek over 'En Jezus zweeg' Zingen: Liedboek 285: 1, 3, 4 . .

16 Gezang 157: 1, 2 , 3, 4 (NG 80)

17 Gezang 157: 1, 2 , 3, 4 (NG 80)

18 Gezang 157: 1, 2 , 3, 4 (NG 80)

19 Gezang 157: 1, 2 , 3, 4 (NG 80)

20 Preek over 'En Jezus zweeg' Zingen: Liedboek 285: 1, 3, 4
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328 Wet Zingen: Psalm 119: 64, 66 Stilte + Gebed Lezen: Marcus 14: Marcus 15: Lucas 23: Zingen: Gezang 157 (NG 80) Preek over 'En Jezus zweeg' Zingen: Liedboek 285: 1, 3, 4 . .

21 . . 1. Drie keer zwijgen . .

22 Om onze zonden werd hij doorboord, om
. . Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. . .

23 Zwijgen tegenover macht, die machteloos maakt Jezus te erkennen
. . 1. Drie keer zwijgen Zwijgen tegenover macht, die machteloos maakt Jezus te erkennen . .

24 2. Zwijgen als gewilde stilte

25 3. Wat wil Jezus zeggen met zijn zwijgen?
Herodes: tegenover wie zwijgt Jezus? . .

26 Toen kwamen er een paar met een valse verklaring
. . Toen kwamen er een paar met een valse verklaring (...). De hogepriester stond op en vroeg Jezus: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen?’ Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. De hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. Pilatus vroeg hem toen: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen?’ Maar Jezus zei helemaal niets meer. . .

27 3. Wat wil Jezus zeggen met zijn zwijgen?
Herodes: tegenover wie zwijgt Jezus? → de moordenaar van Johannes de Doper Godsdienstige leiders en Pilatus: wanneer zwijgt Jezus? → als hij vals beschuldigd wordt . .

28 3. Wat wil Jezus zeggen met zijn zwijgen?
Drie verzoekingen om te spreken en zo uitstel te krijgen van het kruis . .

29 4. Ook de zwijgende Jezus volgen

30 Het is een blijk van genade als iemand, doordat
. . Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. . .

31 4. Ook de zwijgende Jezus volgen Sterk zijn
Sterk zijn omdat Jezus ook onverdiend leed heeft verdragen Sterker zijn omdat Jezus jou wel aanvaardt, in zijn genade . .

32 . . . .

33 5. Door te zwijgen kreeg Jezus recht van spreken

34 Jezus blijft tot in eeuwigheid (nl. op zijn post in de hemel).
Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. . .

35 Zingen: Liedboek 285: 1, 3, 4 Gebed Foto's Present Collecte
. . Zingen: Liedboek 285: 1, 3, 4 Gebed Foto's Present Collecte Zingen: Psalm 62: 1, 3 Zegen . .

36 Liedboek 285: 1, 3, 4

37 Liedboek 285: 1, 3, 4

38 Liedboek 285: 1, 3, 4

39 Zingen: Liedboek 285: 1, 3, 4 Gebed Foto's Present Collecte
. . Zingen: Liedboek 285: 1, 3, 4 Gebed Foto's Present Collecte Zingen: Psalm 62: 1, 3 Zegen . .

40 Buitenrust : paaseieren schilderen
. . Buitenrust : paaseieren schilderen Foto's Present . .

41 . . . .

42 het leggen van een vloer met het plaatsen van een tuinhuis
. . het leggen van een vloer met het plaatsen van een tuinhuis . .

43 . . . .

44 . . Met bewoners van ter Reede een tentoonstelling van modelbouw bezoeken in de hal. . .

45 . . . .

46 . . Koudekerke . .

47 het opruimen van een tuin in Oost-Souburg
. . het opruimen van een tuin in Oost-Souburg . .

48 . . . .

49 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie en de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalm 62: 1, 3 . .

50 COLLECTE Goede vrijdag Is de 1ste collecte voor Stichting Fundament
. . COLLECTE Goede vrijdag Is de 1ste collecte voor Stichting Fundament en de 2de collecte voor de Kerk Volgende week Is de 1ste collecte voor de Zending Na de collecte zingen we: Psalm 62: 1, 3 . .

51 . Psalm 62: 1, 3 . .

52 . Psalm 62: 1, 3 . .

53 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

54 . . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .


Download ppt ". . veertigdagentijd 2013 1  2  3  4   5  6  'En Jezus zweeg' . ."

Verwante presentaties


Ads door Google