De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerlingenraad De Ark.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerlingenraad De Ark."— Transcript van de presentatie:

1 Leerlingenraad De Ark

2 Wat is een democratie? Democratie is een bestuursvorm
Komt voort uit de Griekse woorden dèmos = "volk" krateo = "heersen, regeren" betekent dus letterlijk "volksheerschappij. Het volk is de baas!

3 Filmpje

4 Hoe ontstaat een democratisch proces?
1. Initiatiefrecht. Elke deelnemer moet vrij zijn om een initiatief te kunnen nemen en een wetsvoorstel of wetswijziging in te dienen. 2. Recht op spreken. Elke deelnemer moet in gelijke mate de kans hebben de andere deelnemers te informeren en met hen van gedachte te wisselen over het voorstel dat ter tafel ligt. 3. Stemrecht. Elke deelnemer moet de gelegenheid hebben een stem over het voorstel te kunnen uitbrengen. Een overeengekomen meerderheid van de stemmen bepaalt of het voorstel al dan niet aangenomen wordt.

5 Verkiezingen Wat weten jullie al van verkiezingen?
Welke politieke partijen kennen jullie? Welke namen kennen jullie van de politieke partijen?

6 Medezeggenschap Medezeggenschap betekent dat je inspraak hebt en advies kunt geven! Je mag meepraten en meedenken. Een medezeggenschapsraad is een, al dan niet, bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak bij een instelling of organisatie. Deze raad is een adviserend orgaan met soms wettelijke bevoegdheden.

7 Wat gaan we op “De Ark” hieraan doen?
Jullie, de leerlingen van de school mogen meepraten en denken over de school, de schoolomgeving, de inrichting van de klas, de……………(vul zelf maar in)

8 Hoe? Hallo ik ben ………………………………………. van groep ……….
Als je op mij stemt dan zal ik mijn best doen om: (wat vind jij dat we op de Ark kunnen verbeteren) …………………………………………………………………………… Daarom zeg ik: ……………………………………………………………………………(Yell) (bijvoorbeeld: Stem op Hans, dan geef je de leerlingen van de Ark een kans!)


Download ppt "Leerlingenraad De Ark."

Verwante presentaties


Ads door Google