De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarvergadering 6 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarvergadering 6 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarvergadering 6 maart 2008

2 Programma 19.30 Opening 19.35 Jaarverslag en jaarrekening
20.20 De toekomst 20.45 Begroting 2008 21.00 Borrel & Hapje

3 Jaarverslag & Jaarrekening
Doelstellingen vereniging: Op een verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen bij ongevallen en andere acute gezondheidsproblemen. Door kennis en inzicht in de oorzaken van de problemen te komen tot een handelen .Ter voorkoming van het krijgen van een ongeval of, zo mogelijk, van een acuut gezondheidsprobleem Gereedschappen vereniging: Een opleiding tot het verkrijgen van een eenheidsdiploma EHBO van het Oranje Kruis. Herhalingslessen EHBO om de kennis en vaardigheden op peil te houden en zo mogelijk uit te breiden.

4 Ledenbestand: Het ledenbestand per 1 januari 2007 was als volgt:
39 volledige actieve verenigingsleden. 17 leden via de Rabobank. 4 ere leden. Het ledenbestand per 31 dec was als volgt: 36 volledige actieve verenigingsleden. 16 leden via de Rabobank. Bijzondere leden zijn gepensioneerde niet actieve leden; ere leden en onze geestelijk adviseur Reden vertrek: Herhalingscursus elders Tijdgebrek

5 Bestuur in 2007 Tot de ledenvergadering bestond het bestuur:
Rien van Ewijk, voorzitter Harriëtte van Engelen, secretaresse Marian Hanegraaf, penningmeester Jeanne van Kreij, bestuurslid Ans Kapteyns, bestuurslid Henk Kuys, bestuurslid Rien van Gaalen, bestuurslid Afgetreden: Rien van Ewijk, vervangen door Harold Soffner Jeanne van Kreij en Henk Kuys zijn afgetreden zonder vervanging Aftredend en verkiesbaar: Marian Hanegraaf en Rien van Gaalen In 2007 heeft het bestuur 6 maal vergaderd

6 Vereniging Noord Brabant
Ondersteuning van lokale verenigingen; Zij houdt de landelijke ontwikkelingen bij, Zij draagt zorg voor een goedkope gemeenschappelijke verzekering voor de leden (sinds 2007 ook ziektekosten bij VGZ); Wedstrijden op EHBO gebied. 2 x per jaar organiseert de Ver. N. Br. een algemene ledenvergadering. 2 x per jaar is er een vergadering in regioverband. Wij behoren tot rayon 3. De Ver. N. Br. is vertegenwoordigd in het bestuur en commissie van de landelijke organisatie “Oranje Kruis.”

7 Onderscheidingen 10 jaar: 20 jaar 25 jaar 30 jaar
Jack van der Heijden Toon Rijken Aad de Veld 20 jaar Marian van Doorn 25 jaar Wilhemien Rijsdijk 30 jaar Ad Goossens Gerard de Wit Peter van Geffen Mieke Blokx Onderscheiding Orde van Oranje Nassau Rien van Ewijk

8 Opleidingen en scholing
Beginnerscursus geen Herhalingslessen In 2007 is gekozen voor een nieuwe opzet Toelichting door Jan van Schijndel School EHBO, 80 kinderen: EHBO opleiding jeugd groep 7 Wegwijzer, Kiemveld en St. Jozef; Mieke Blokx en Jan de Beer op de Wegwijzer Jan van Schijndel en Rien van Ewijk op ’t Kiemveld; Jan van Schijndel, Harriette van Engelen en Harriette Minkels op de St. Jozefschool Deelopleidingen Voor sportverenigingen; Tennis-, basketbal- en voetbal tonen interesse Korfbal vereniging heeft een cursus gevolgd .. deelnemers Herhalingsles na 1 jaar; In het leven roepen van het aspirant lidmaatschap; Voorstel: Aspirantleden hebben geen stemrecht in de ledenvergadering Voorstel: Contributie aspirantleden € 10,--

9 Ehbo opleiding volwassenen
Voorheen : Oranjekruisboekje opleiding ehbo ( zonder reanimatie) Ehbo voor gevorderden. Opleidingseisen: Bepaald aantal lessen volgen. Examen afleggen. Verlenging op basis van het aantal bijgewoonde lessen. Beoordeling daarvan vaak door bestuur(lid).

10 Opleiding sinds 2005 Uitgangspunten: Competent opleiden.
Doelgroepen gericht. Gevolg: Niet het aantal gevolgde lessen is maatgevend. ( Er blijft wel een verband bestaan). Cursist is zelf meer verantwoordelijk voor kennis en vaardigheid. Cursist wordt getoetst op competentie. De bevoegde docent beoordeelt de verlenging. Als handleiding zijn de competentielijsten ehbo uitgebracht.

11 Leerstof en doelgroepen
Basisopleiding eerste hulp.(incl. reanimatie). Certificaten: * verbandleer en kleine ongevallen. * eerste hulp bij sportongevallen. * eerste hulp aan kinderen. * eerste hulp bij wandelletsel. * bediener AED. Nieuw is eerste hulp langs de lijn.

12 Reanimatie en AED bediener.
De ehbo vereniging heeft de bevoegdheid reanimatie en AED bedieneropleiding te organiseren. Als eis is daar voor gesteld dat een bevoegd docent (NRR geregistreerd) de opleiding verzorgd. Tot nu toe volgden 13 personen van de korfbalclub deze opleiding en kregen een verenigingscertificaat. Registratie bij het Oranje Kruis is mogelijk. De cursus omvat 2 avonden. Als lesmateriaal gebruiken we het boekje Basale reanimatie en automatische defibrillatie. ( Samengesteld door NRR – Hartstichting – Rode Kruis). Er zijn op dit moment nog meer gegadigden om zo,n cursus te organiseren.

13 Diverse activiteiten Bestuursavond: evaluatie bestuur in ongedwongen sfeer Bindingsdag: Balletje balletje Organisatie: Marian van Doorn, Mieke Blokx en Angela Boselie Kontekst: 3 maal Attenties Regie door Ans Kaptijens

14 Evenementen Marian Hanegraaf heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en organisatie voor het bemannen van de posten; Evenementen: Dijkenloop, Carnaval (incl. optocht en jeugdcarnaval), wielerronde, braderie, springconcours, Koninginnedag, hertogboeren, fierljeppen, jeugdvakantieweek, motorcross (een aantal keer) Speciale vermelding van vrijwilligers: Rien van Ewijk, 16 dagdelen Mieke Blokx en Harriette van Engelen 12 dagdelen Rien van Gaalen 10 dagdelen Jan van Schijndel, Hennie Donkers en Henk Kuys 8 dagdelen

15 De Toekomst Deelopleidingen Aspirantlidmaatschap Herhalingslessen
Huisvesting Inkomsten en uitgaven: Pleisteractie, Evenementen, Contributie met beloningregeling Caravan (vervangen) Bindingsdag 2008 70 jarig bestaan 1 oktober 2009 Werving van nieuwe leden


Download ppt "Jaarvergadering 6 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google