De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Masteropleiding Science Education and Communication

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Masteropleiding Science Education and Communication"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Masteropleiding Science Education and Communication
Masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven Introductie 2014

2 Masters SEC en LVHOM Minor Leren Lesgeven
Master SEC: Eerstegraads lesbevoegdheid, na (4), sk (3), wi (13), inf (3), ontw (2) = 25 Master LVHOM: Eerstegraads bevoegdheid maatschappijleer en maatschappijwetenschappen = 5 Minor Leren Lesgeven: Oriëntatie op de onderwijspraktijk (20 EC), tweedegraads bevoegdheid (30 EC), na (19), sk (5), wi (23), inf (3), mij (8) en economie (5) = 58

3 Minor Leren Lesgeven: onderbouwbevoegdheid
Bachelor Leraar Informatica   Maatsch.  leer M&O/economie Natuurkunde  Scheikunde   Wiskunde    CiT JA IO WB CreaTe JA (NIEUW) EE TI TW BIT BK/IBA JA* (NIEUW) BSK/EPA TBK ** AT BMT ST TN Gebaseerd op de verwantschapstabel voor de educatieve minor (min OCW) [ * ] Voor Economie extra vak Capita Selecta Algemene Economie vereist. [ ** ] Leraar wiskunde in aanvraag, vooralsnog negatief

4 Aandachtspunten voor ELAN studenten
Inschrijving Studieprogramma en Rooster UT-Onderwijssystemen Boeken Schoolpracticum Studiegids Studiebegeleiding Opleidingscommissie Nieuws & data Groepsindeling presentatievaardigheden

5 Inschrijving! Minorstudenten moeten zijn aangemeld en moeten voldoen aan algemene toelatingseis (80 EC) Masterstudenten moeten zijn toegelaten door de toelatingscommissie en ingeschreven zijn aan de UT Geen reguliere student: dan inschrijving als contractant Studentnummer, studenten adres, ICT-account Toegang tot UT-onderwijssystemen

6 STUDIEPROGRAMMA Masters SEC & LVHOM, educatief
Semester 1 Semester 2 Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 Onderwijskunde 1 5EC Onderwijskunde 2 Onderzoek van Onderwijs 10EC Science Education and Communication of keuzeruimte (LVHOM) Schoolpracticum 1 Schoolpracticum 2 15 EC Inleiding Vakdidactiek Vakdidactiek 1 Betadidactiek of Vakdidactiek 2 (LVHOM) .

7 Onderzoek in onderzoeksgroep
STUDIEPROGRAMMA master SEC, vakinhoudelijk Semester 1 Semester 2 Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 Mastervak 5EC Onderzoek in onderzoeksgroep 30 EC 5 EC Track-ruimte Voor informatica, natuurkunde en scheikunde .

8 STUDIEPROGRAMMA master SEC, vakinhoudelijk
Semester 1 Semester 2 Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 Track-ruimte 5EC Onderzoek of ontwerp in vakgroep & didactische vertaling (wi) 20EC Mastervak Meetkunde of Mastervak Geschiedenis van de wiskunde of Mastervak Voor wiskunde & ontwerpen .

9 Rooster Masters SEC en LVHOM
Blok 1: Dinsdag 6e + 7e uur: Presentatievaardigheden SEC (5x) Dinsdag 8e + 9e uur: Inleiding vakdidactiek SEC Dinsdag 6e + 7e uur: Inleiding vakdidactiek/pv LVHOM Donderdag 6e + 7e uur: Inleiding vakdidactiek/pv LVHOM Donderdag 6e + 7e uur: Wetenschapscommunicatie SEC Donderdag 8e + 9e uur: Onderwijskunde 1 SEC/LVHOM Vakinhoudelijke vakken, zie rooster opleidingen Roosters UT: zie MyTimetable (studentenportal)

10 STUDIEPROGRAMMA MINOR leren lesgeven
Programma 20 EC minor Programma 30 EC minor Kwartiel 1 Kwartiel 2 Onderwijskunde 5EC Vakdidactiek 1 Inleiding Vakdidactiek Schoolpracticum 1 Didactiek Onderbouw Schoolpracticum Onderbouw 5 EC

11 Rooster Minor Leren Lesgeven
Blok 1: Dinsdag en donderdag (3 wk) of dinsdag (5 wk) 6e en 7e uur presentatievaardigheden eco, inf, na, sk, wi Dinsdag 8e + 9e uur: Inleiding vakdidactiek Dinsdag 6e + 7e uur: Inleiding vakdidactiek Mijleer Donderdag 6e + 7e uur: Presentatievaardigheden Mijleer Donderdag 8e + 9e uur: Onderwijskunde minor Minor 30 EC: Schoolpracticum 1

12 UT-Onderwijssystemen
Inschrijven voor vakken en tentamens via OSIRIS! OSIRIS: Cursusinformatie; inschrijven; cijferregistratie Blackboard: Elektronische leeromgeving (gekoppeld aan Osiris!) Gastaccount Blackboard: - username: d - password: Frertoy3 Studentenportal: my.utwente.nl

13 Bureau onderwijszaken ELAN
Bureau Onderwijszaken GW: Cubicus B 101 BOZ-medewerker ELAN opleidingen: Claudia van Dijken BOZ-medewerker Blackboard ondersteuning Huub Engbers

14 Boeken Handleidingen en ander studiemateriaal worden uitgedeeld en/of in Blackboard gezet Vakinhoudelijke dictaten zijn te koop bij de Unionshop. Boeken zelf bestellen (eventueel via studieverenigingen) Overzicht van studiemateriaal in Osiris onderwijscatalogus en Blackboard

15 Schoolpracticum (lerarenopleiding)
Afspraken over het schoolpracticum maak je met de vakdidacticus (mentor)

16 Studiegids en OER Studiegids voor ELAN master- en minorstudenten
Beschrijving van de opleidingen Praktische informatie Lees ook de Onderwijs- en Examenregeling! Algemeen deel en opleidingsspecifiek deel op de website van GW:

17 Studiebegeleiding Vakinhoudelijk: docenten
Studieprogramma masterstudenten: mentoren Studievoortgang: OSIRIS Oriëntatie op de studie, studieproblemen: studieadviseur Bijzondere regelingen, psychologische ondersteuning: UT-studentenbegeleiding

18 Studiebegeleiding@ELAN
Mentoren (vakdidactici): Scheikunde: Fer Coenders, Wil Gradussen Informatica: Nico van Diepen Wiskunde: Nellie Verhoef, Gerard Jeurnink Natuurkunde: Henk Pol en Jan van der Veen Maatschappijleer: Jacqueline Markvoort, Marco Veldman Economie: Menno Rol Ontwerpen: Marieke Rinket Studieadviseur: Gerdy ten Bruggencate

19 Nieuws & data Derde donderdag van de maand: ELAN colloquium (lunch)
Workshop Theatervaardigheden (vak Onderwijskunde) 28 januari 2015: Twents Meesterschap, Conferentie voor docenten- en schoolleiding in het primair en voortgezet onderwijs (gratis voor studenten)

20 Opleidingscommissie Gevraagd en ongevraagd advies over de opleiding, bijv.: - de opbouw van het curriculum - de kwaliteit van het onderwijs (vakevaluaties, panels) - de studiebegeleiding Studentleden: Mirjam Jonkheer, Florian Bruijnes, Bob Steenhuis, vacatures! Stafleden: Nellie Verhoef (vz.), Fer Coenders, Tim Post

21 Groepen presentatievaardigheden
Studenten die de ehbo summerschool hebben gevolgd, hebben vrijstelling voor het onderdeel presentatievaardigheden, niet voor Inleiding vakdidactiek!

22 Groepen presentatievaardigheden
Zie groepsindeling (toegestuurd) en rooster My Timetable IVD Economie-M&O Rol VR 559 (di) IVD Informatica van Diepen VR 583 (di) IVD Maatschappijleer Jeliazkova wordt Markvoort/Veldman CR 2K (di + do) IVD Natuurkunde - minor (groep 1) docent is Rinket HB 2E (di) IVD Natuurkunde Pol wordt van der Veen HB 2C (di) IVD Scheikunde Gradussen HB 2B (di) IVD Wiskunde Verhoef HB 2D (di) IVD Wiskunde - minor (groep 1) docent is Coenders CU B103 (di + do) IVD Wiskunde - minor (groep 2) docent is Jeurnink HB 2F (di + do) N.B. Vermelde zalen alleen voor vandaag!

23 VRAGEN?


Download ppt "Welkom Masteropleiding Science Education and Communication"

Verwante presentaties


Ads door Google