De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Masteropleiding Science Education and Communication Masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Masteropleiding Science Education and Communication Masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Masteropleiding Science Education and Communication Masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven Introductie 2014

2 Masters SEC en LVHOM Minor Leren Lesgeven  Master SEC: Eerstegraads lesbevoegdheid, na (4), sk (3), wi (13), inf (3), ontw (2) = 25  Master LVHOM: Eerstegraads bevoegdheid maatschappijleer en maatschappijwetenschappen = 5  Minor Leren Lesgeven: Oriëntatie op de onderwijspraktijk (20 EC), tweedegraads bevoegdheid (30 EC), na (19), sk (5), wi (23), inf (3), mij (8) en economie (5) = 58

3 Minor Leren Lesgeven: onderbouwbevoegdheid Bachelor Leraar Informatica Leraar Maatsch. leer Leraar M&O/economie Leraar Natuurkunde Leraar Scheikunde Leraar Wiskunde CiT JA IO JA WB JA CreaTe JA (NIEUW) EE JA TI JA TW JA BIT JA BK/IBA JA* (NIEUW) BSK/EPA JA TBK JA* (NIEUW) ** AT JA BMT JA ST JA TN JA Gebaseerd op de verwantschapstabel voor de educatieve minor (min OCW) [ * ] Voor Economie extra vak Capita Selecta Algemene Economie vereist. [ ** ] Leraar wiskunde in aanvraag, vooralsnog negatief

4 Aandachtspunten voor ELAN studenten  Inschrijving  Studieprogramma en Rooster  UT-Onderwijssystemen  Boeken  Schoolpracticum  Studiegids  Studiebegeleiding  Opleidingscommissie  Nieuws & data  Groepsindeling presentatievaardigheden

5 Inschrijving!  Minorstudenten moeten zijn aangemeld en moeten voldoen aan algemene toelatingseis (80 EC)  Masterstudenten moeten zijn toegelaten door de toelatingscommissie en ingeschreven zijn aan de UT www.utwente.nl/ces/studentservices/ www.utwente.nl/ces/studentservices/  Geen reguliere student: dan inschrijving als contractant  Studentnummer, studenten e-mailadres, ICT-account  Toegang tot UT-onderwijssystemen

6 STUDIEPROGRAMMA Masters SEC & LVHOM, educatief Semester 1Semester 2 Kwartiel 1Kwartiel 2Kwartiel 3Kwartiel 4 Onderwijskunde 1 5EC Onderwijskunde 2 5EC Onderzoek van Onderwijs 10EC Science Education and Communication of keuzeruimte (LVHOM) 5EC Schoolpracticum 1 5EC Schoolpracticum 2 15 EC Inleiding Vakdidactiek 5EC Vakdidactiek 1 5EC Betadidactiek of Vakdidactiek 2 (LVHOM) 5EC.

7 STUDIEPROGRAMMA master SEC, vakinhoudelijk Semester 1Semester 2 Kwartiel 1Kwartiel 2Kwartiel 3Kwartiel 4 Mastervak 5ECOnderzoek in onderzoeksgroep 30 EC Mastervak 5EC Mastervak 5EC Mastervak 5 EC Track-ruimte 5 EC Track-ruimte 5 EC. Voor informatica, natuurkunde en scheikunde

8 STUDIEPROGRAMMA master SEC, vakinhoudelijk Semester 1Semester 2 Kwartiel 1Kwartiel 2Kwartiel 3Kwartiel 4 Track-ruimte 5EC Track-ruimte 5EC Onderzoek of ontwerp in vakgroep & didactische vertaling (wi) 20EC Mastervak 5EC Mastervak 5EC Mastervak 5EC Mastervak 5EC Meetkunde of Mastervak 5EC Geschiedenis van de wiskunde of Mastervak 5EC. Voor wiskunde & ontwerpen

9 Rooster Masters SEC en LVHOM Blok 1:  Dinsdag 6 e + 7 e uur: Presentatievaardigheden SEC (5x) Dinsdag 8 e + 9 e uur: Inleiding vakdidactiek SEC  Dinsdag 6 e + 7 e uur: Inleiding vakdidactiek/pv LVHOM  Donderdag 6 e + 7 e uur: Inleiding vakdidactiek/pv LVHOM  Donderdag 6 e + 7 e uur: Wetenschapscommunicatie SEC  Donderdag 8 e + 9 e uur: Onderwijskunde 1 SEC/LVHOM  Vakinhoudelijke vakken, zie rooster opleidingen  Roosters UT: zie MyTimetable (studentenportal)MyTimetable

10 STUDIEPROGRAMMA MINOR leren lesgeven Programma 20 EC minorProgramma 30 EC minor Kwartiel 1Kwartiel 2Kwartiel 1Kwartiel 2 Onderwijskunde 5EC Vakdidactiek 1 5EC Onderwijskunde 5EC Vakdidactiek 1 5EC Inleiding Vakdidactiek 5EC Schoolpracticum 1 5EC Inleiding Vakdidactiek 5EC Didactiek Onderbouw 5EC Schoolpracticum 1 5EC Schoolpracticum Onderbouw 5 EC

11 Rooster Minor Leren Lesgeven Blok 1:  Dinsdag en donderdag (3 wk) of dinsdag (5 wk) 6 e en 7 e uur presentatievaardigheden eco, inf, na, sk, wi  Dinsdag 8 e + 9 e uur: Inleiding vakdidactiek  Dinsdag 6 e + 7 e uur: Inleiding vakdidactiek Mijleer  Donderdag 6 e + 7 e uur: Presentatievaardigheden Mijleer  Donderdag 8 e + 9 e uur: Onderwijskunde minor  Minor 30 EC: Schoolpracticum 1

12 UT-Onderwijssystemen  Inschrijven voor vakken en tentamens via OSIRIS!  OSIRIS: Cursusinformatie; inschrijven; cijferregistratie  Blackboard: Elektronische leeromgeving (gekoppeld aan Osiris!) Gastaccount Blackboard: - username: d4357148 - password: Frertoy3  www.utwente.nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/ www.utwente.nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/  Studentenportal: my.utwente.nlmy.utwente.nl

13 Bureau onderwijszaken ELAN  Bureau Onderwijszaken GW: Cubicus B 101  BOZ-medewerker ELAN opleidingen: Claudia van Dijken BOZ-ELAN-CES@utwente.nlBOZ-ELAN-CES@utwente.nl  BOZ-medewerker Blackboard ondersteuning Huub Engbers Blackboard-GW-CES@utwente.nlBlackboard-GW-CES@utwente.nl

14 Boeken  Handleidingen en ander studiemateriaal worden uitgedeeld en/of in Blackboard gezet  Vakinhoudelijke dictaten zijn te koop bij de Unionshop.  Boeken zelf bestellen (eventueel via studieverenigingen)  Overzicht van studiemateriaal in Osiris onderwijscatalogus en Blackboard

15 Schoolpracticum (lerarenopleiding)  Afspraken over het schoolpracticum maak je met de vakdidacticus (mentor)

16 Studiegids en OER Studiegids voor ELAN master- en minorstudenten  Beschrijving van de opleidingen  Praktische informatie Lees ook de Onderwijs- en Examenregeling!  Algemeen deel en opleidingsspecifiek deel op de website van GW: www.utwente.nl/gw/onderwijs/reglementen-commissies// www.utwente.nl/gw/onderwijs/reglementen-commissies//

17 Studiebegeleiding  Vakinhoudelijk: docenten  Studieprogramma masterstudenten: mentoren  Studievoortgang: OSIRIS  Oriëntatie op de studie, studieproblemen: studieadviseur  Bijzondere regelingen, psychologische ondersteuning: UT-studentenbegeleiding www.utwente.nl/ces/studentenbegeleiding/ www.utwente.nl/ces/studentenbegeleiding/

18 Studiebegeleiding@ELAN Mentoren (vakdidactici):  Scheikunde:Fer Coenders, Wil Gradussen  Informatica:Nico van Diepen  Wiskunde: Nellie Verhoef, Gerard Jeurnink  Natuurkunde:Henk Pol en Jan van der Veen  Maatschappijleer: Jacqueline Markvoort, Marco Veldman  Economie: Menno Rol  Ontwerpen: Marieke Rinket Studieadviseur: Gerdy ten Bruggencate

19 Nieuws & data  Derde donderdag van de maand: ELAN colloquium (lunch)  Workshop Theatervaardigheden (vak Onderwijskunde)  28 januari 2015: Twents Meesterschap, Conferentie voor docenten- en schoolleiding in het primair en voortgezet onderwijs (gratis voor studenten)

20 Opleidingscommissie  Gevraagd en ongevraagd advies over de opleiding, bijv.: - de opbouw van het curriculum - de kwaliteit van het onderwijs (vakevaluaties, panels) - de studiebegeleiding  Studentleden: Mirjam Jonkheer, Florian Bruijnes, Bob Steenhuis, vacatures!  Stafleden: Nellie Verhoef (vz.), Fer Coenders, Tim Post

21 Groepen presentatievaardigheden Studenten die de ehbo summerschool hebben gevolgd, hebben vrijstelling voor het onderdeel presentatievaardigheden, niet voor Inleiding vakdidactiek!

22 Groepen presentatievaardigheden Zie groepsindeling (toegestuurd) en rooster My Timetable IVD Economie-M&O 201400141 Rol VR 559 (di) IVD Informatica 197453760 van Diepen VR 583 (di) IVD Maatschappijleer 197453730 Jeliazkova wordt Markvoort/Veldman CR 2K (di + do) IVD Natuurkunde - minor (groep 1) 197493700 docent is Rinket HB 2E (di) IVD Natuurkunde 197453700 Pol wordt van der Veen HB 2C (di) IVD Scheikunde 197453710 Gradussen HB 2B (di) IVD Wiskunde 197453720 Verhoef HB 2D (di) IVD Wiskunde - minor (groep 1) 197493720 docent is Coenders CU B103 (di + do) IVD Wiskunde - minor (groep 2) 197493720 docent is Jeurnink HB 2F (di + do) N.B. Vermelde zalen alleen voor vandaag!

23 VRAGEN?


Download ppt "Welkom Masteropleiding Science Education and Communication Masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven."

Verwante presentaties


Ads door Google