De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterproef onderzoeksgroep DistriNet Gedistribueerde systemen en veilige software 24 september 2014 Presentatie zal beschikbaar komen op de website.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterproef onderzoeksgroep DistriNet Gedistribueerde systemen en veilige software 24 september 2014 Presentatie zal beschikbaar komen op de website."— Transcript van de presentatie:

1 Masterproef onderzoeksgroep DistriNet Gedistribueerde systemen en veilige software
24 september 2014 Presentatie zal beschikbaar komen op de website van DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/

2 Doel van een masterproef
op zelfstandige wijze een omvangrijk project uitvoeren rechtstreeks deelnemen aan onderzoek 6 aspecten waarvan belang in elke masterproef kan variëren literatuurstudie een analyse van een probleem de formulering van een oplossing een ontwerp een implementatie evaluatie grote dosis zelfstandigheid, creativiteit en zin voor initiatief zelfstandig een werkplan ontwikkelen + realiseren Time management heel belangrijk ! Rapporteren: zowel mondeling als schriftelijk

3 Onderzoeksgroep DistriNet
Medewerkers ZAP Yolande Berbers, Bart De Decker, Danny Hugues, Tom Holvoet, Bart Jacobs, Wouter Joosen, Frank Piessens, Eric Steegmans AAP/BAP: assistenten, projectmedewerkers, bursalen 60 medewerkers Verdeeld over meerdere task forces grote onderzoeksgroep met een brede onderzoekservaring in zeer actuele thema's die vandaag sterk gewaardeerd worden.

4 Onderzoeksgroep DistriNet
Ontwikkeling van open, gedistribueerde objectgeoriënteerde ondersteuningsplatformen voor geavanceerde applicaties, gebruik makend van state-of-the-art software technologie altijd gedreven door applicaties vaak in samenwerking met industrie werken rond samenhangend palet van onderzoeksthema’s in Vlaanderen sterk betrokken naar industrie toe: in industriële projecten, als centrum voor software technologie, lid van het iMinds (Interdisciplinair BreedBand Techn.), aan de basis van spin-offs in de software-industrie ... ook op Europees vlak zijn we actief in meerdere projecten DistriNet trekt jaarlijks de beste studenten aan (meestal uit eigen groep thesisstudenten).

5 Rol promotor – begeleider – task force
begeleider-promotor: zijn niet verantwoordelijk voor masterproef STUDENT draagt de verantwoordelijkheid, begeleider en promotor coachen Begeleider student houdt wekelijks contact met begeleider (bv wekelijkse afspraak) de begeleider volgt de vorderingen de begeleider stuurt bij waar nodig Promotor bespreekt de vorderingen van elke masterproef met begeleider bv. bekijkt met begeleider of bijsturing van onderwerp noodzakelijk is heeft niet altijd veel rechtstreeks contact met studenten Task force vaak: vordering voor alle thesissen van een task force samen besproken Lezer: van andere onderzoeksgroep, leest finale tekst, stelt vragen bij verdediging, ziet demo, geeft mee punten !!

6 afspraken rond masterproef
opvolging vooruitgang begeleider wekelijks contact moet heel regelmatig gelezen worden !! interne vergaderingen begeleiders + promotoren van cluster bevragingen via mail (rond begin 2de week van elke maand) vragen hangen af van stadium tijdens het jaar evaluatie van voorbije maand in functie van planning plannen voor de komende maand evaluatie over geleverde inspanning evaluatie van vorderingen tov vooropgestelde doelstelling

7 intermezzo welke tijdsinvestering verwacht de universiteit ? gegevens
jaar is tussen 1500 en 1800 uren = 60 stp van begin academiejaar tot begin juni 36 weken master ingenieurswetenschappen: computerwetensch.: masterproef telt voor 24 studiepunten master in de toegepaste informatica: masterproef telt voor 18 stp

8 intermezzo: verwachte tijdsinvest
master ingenieur: masterproef telt voor 24 studiepunten tussen 600 en 720 uur aan werk voor masterproef Komt overeen met gemiddeld 17 à 20 uur per week maar daar zit ook examens januari in, ook vakanties … Dus in de praktijk >>> 20 uur per week master toegepaste informatica: masterproef telt voor 18 stp tussen 450 en 540 uur aan werk voor masterproef Komt overeen met gemiddeld 12 à 15 uur per week Dus in de praktijk >>> 15 uur per week

9 Tijdsinvestering: hoe bijhouden
Faculteit heeft een eenvoudige timesheet opgesteld Granulariteit is per week Je kunt dat nog fijner doen als je wilt Wij vragen jullie om die bij te werken, en minstens maandelijks door te sturen (zie verder)

10 extra elementen naast masterproeftekst
2 extras (NIET VOOR MASTER TOEGEPASTE INFORMATICA) een “wetenschappelijk” artikel IEEE formaat, 4 à 6 blz, Engels is een bondige beschrijving voor specialisten bevat klassiek abstract, situering, probleemstelling, de eigen bijdrage, vergelijking met andere werk, besluit liefst in het engels een populariserend artikel OF een poster EOS achtig, 5 blz, Nederlands is een korte samenvatting voor NIET-specialisten specifieke invulling kan per masterproef wat anders zijn

11 Grote milestones 3 grote milestones één doorlopende zorg eind december
eerste tekst moet af zijn: artikel of poster kan zijn: gedetailleerde probleemanalyse, gedetailleerde literatuurstudie, een eerste prototype, een eerste oplossing na paasvakantie ander afgewerkt product moet af zijn afhankelijk van inhoud masterproef bv bepaald prototype bv het 2de artikel of poster begin juni de volledige tekst, de 2 artikels één doorlopende zorg jouw tekst, daar moet je het hele jaar stukken aan schrijven

12 het DistriNet labo Op 2de verdieping
Plaats waar je aan je thesis kunt werken een thesis bij DistriNet -> student krijgt toegang

13 eigen evaluatie van je werk
Elke maand krijg je een vragen lijst met o.a. een evalutie Hoe schat je de tijd die je in je masterproef gestoken hebt in de voorbije 4 weken véél te weinig / te weinig / voldoende / ruim voldoende / meer dan verwacht Hoe schat je de vorderingen van je masterproef tot het bereiken van de vooropgestelde doelstelling ver achter op het schema / achter op het schema / goed op schema / vooruit op het schema / ver vooruit op het schema Stuur je timesheet op

14 eerste bevraging (oktober)
Wat is doelstelling van je masterproef ? (5-10 lijnen) Wat zijn de belangrijkste problemen? (max 5 lijnen) Wat heb je tot op heden gedaan? literatuur (wat precies ?) leren werken met tools (welke ?) analyse (van wat ?) reeds iets ontworpen en/of geïmplementeerd (wat ?) ... Op welke zittijd mik je om te verdedigen? Stuur je ISP naar begeleider en promotor Wat heb je gepland om te doen tijdens de volgende 4 weken ? evalueer jezelf

15 tweede bevraging (november)
Vergelijk wat je gedaan hebt de vorige 4 weken met wat je in het vorig verslag aangekondigd had te zullen doen Wat heb je gepland om te doen tijdens de volgende 4 weken ? geef abstract van artikel (of poster) en korte inhoud evalueer jezelf

16 derde bevraging (december)
Geef een uitgewerkt werkplan tot einde Dit werkplan moet opgesteld worden PER 2 WEKEN Het geeft telkens aan wat je precies gaat doen Maak het heel CONCREET: in het geval van implementatie, implementatie van welk deel precies, in het geval van het schrijven van tekst, het schrijven van welk hoofdstuk precies, e.d. Stel dit werkplan zelfstandig op, en bespreek het daarna met je begeleider evalueer jezelf

17 vierde bevraging (januari)
Vergelijk wat je gedaan hebt met het opgestelde werkplan. Hoever sta je ? Moet het werkplan aangepast worden ? evalueer jezelf

18 vijfde bevraging (februari)
Vergelijk wat je gedaan hebt met het opgestelde werkplan Hoever sta je ? Moet het werkplan aangepast worden ? Verfijn de rest van je planning per week Geef een outline van je thesistekst Titels van hoofdstukken met per hoofdstuk 2 tot 5 regels over de inhoud. Dit mag je natuurlijk opstellen in overleg met je begeleider evalueer jezelf

19 zesde bevraging (maart)
Vergelijk wat je gedaan hebt met het opgestelde werkplan per week Hoever sta je ? Moet het werkplan aangepast worden ? Geef het abstract van het andere artikel (of poster) beschrijf in 10 lijnen de demo die je bij je verdediging zult geven Wat is er afgesproken met je begeleider als major milestone na de paasvakantie? evalueer jezelf

20 zevende bevraging (april)
tekst: geef de belangrijkste elementen uit je besluit verfijn de outline van je thesistekst per hoofdstuk de subsecties per subsectie de kernidee idee van aantal blz evalueer jezelf

21 afspraken rond masterproef
presentaties eerste over masterproef eind november tweede rond maart meestal is dat een voordacht over een onderwerp aanverwant met de masterproef onderwerp gekozen in samenspraak met begeleider

22 afspraken rond masterproef
keuze definitieve titel: april teksten info over vorm (template) /inhoud: brochure op het net via studenten -> master … -> masterproef -> richtlijnen tekst is erg belangrijk want is basis voor punten door lezer + is basis voor mooie prijzen ! begin er op tijd aan ! zorg zelf voor na-lezers (begeleider zal stukken van de tekst lezen, maar is niet verantwoordelijk voor inhoud, noch voor tik en spelfouten) Correcte bronvermelding is bijzonder belangrijk !! Plagiaat, zelfs niet zo bedoeld, wordt serieus genomen

23 Website

24 afspraken rond masterproef
Indiendata Dinsdag 15 januari 2015 Vrijdag 5 juni 2015 Vrijdag 21 augustus 2015 Woensdag 15 januari 2016 Zie ook website van Faculteit:

25 Verdere activiteiten vanuit FirW
1. Workshop rond schrijven van masterproef Datum: 15/10/2014 in 200L 00.06 18.00u Writing a Master’s Thesis 18.30u Intellectual integrity and plagiarism 19.00u LaTeX + template die gebruikt moet worden 20.30u Het schrijven van een Masterproef 2. sessie in CBA om onder begeleiding literatuur op te zoeken Inschrijven via Tolinto 3de en 4de week academiejaar

26 afspraken rond masterproef
masterproefverdediging wanneer tijdens laatste dagen voor deliberatie wat voorstelling beantwoorden van vragen demo quotering kijk naar doelstelling van een masterproef, en daarop word je gequoteerd ! beoordelingsrooster: staat online gehanteerde criteria: zie volgende slide

27 Elementen die punten mee bepalen
op zelfstandige wijze een omvangrijk project uitvoeren werden doelstellingen gerealiseerd ? 6 aspecten waarvan het belang in elke masterproef kan variëren (kwaliteit van geleverd werk in elk aspect is van belang) literatuurstudie een analyse van een probleem de formulering van een oplossing een ontwerp een implementatie evaluatie grote dosis zelfstandigheid, creativiteit en zin voor initiatief zelfstandig een werkplan ontwikkelen + realiseren Time management heel belangrijk ! rapporteren Zowel mondeling als schriftelijk (teksten zijn belangrijk !!) kritische kijk over geleverd werk, conclusies kunnen trekken

28 masterproef-startvergadering
VRAGEN ??

29 masterproef-startvergadering
Broodjes lunch !


Download ppt "Masterproef onderzoeksgroep DistriNet Gedistribueerde systemen en veilige software 24 september 2014 Presentatie zal beschikbaar komen op de website."

Verwante presentaties


Ads door Google