De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project bij Inotive Solutions BV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project bij Inotive Solutions BV"— Transcript van de presentatie:

1 Project bij Inotive Solutions BV
MichelLE DE Kort Yero Barry &

2 Inotive Solutions BV. In 2007 opgericht door drie voorrmalgige medewerkers van PHILIPS. Het bedrijf bevindt zich in de markt van connected wellness. Het draait om de controle over je eigen kwaliteit van leven. Tot nu toe wee producten op de markt gebracht.: Youw8 en Youpulse : digitale weegschaal en bloeddrukmeter. Youw8: combinatie van draadloze weegschaal en interactieve website. Youpulse: combinatie van draadloze bloeddrukmeter en interactieve website.

3 de onderzoeksvraag / opdracht.
Sociale alarmering is in Nederland een bestaande service, die vaakwordt aangeboden door thuiszorgorganisaties in het kader van ‘actieveliving’ c.q. het langer thuis kunnen laten wonen van ouderen. Eerste onderrzoeksvraag: Hoe ziet de huidige markt rondom personenalarmering eruit? Als tweede deel van het onderzoek wordt gevraagd te onderzoeken of de vernieuwende 'Vitaliteismonitor', het concept van de gezamenlijke bedrijven Inotive Solutions BV en SenseAnywhere BV, zich en plaats kan verwerven in deze markt. Tweede onderzoeksvraag: Hebben ouderen interesse in de vitaliteitsmonitor, vinden mantelzorgers het een waardevolle toevoeging en kunnen thuiszorgorganisaties via zo’n concept hun markt en dus ook business vergroten?

4 de vitaliteitsmonitor.
Alarmknop (huidig)  vitaliteitsmonitor (toekomst?) De vitaliteit wordt hierbij gemeten en kan worden verbeterd en men kan op een afstand in de gaten worden gehouden  veilig gevoel. Hetzelfde principe als de draadloze weegschaal (youw8). Draadloos met bereik van >100 meter. Interactieve verbinding met internet. Alarmfunctie  koppeling met bestaande centrales. Gegevens delen met anderen, competetie met anderen. Vreemde gegevens, waar op ingespeeld kan worden.

5 Doelstellingen opdracht
Hoofddoelstelling: Het doel van het project is om zicht te krijgen of de vitaliteitsmonitor van de gezamenlijkebedrijven Inotive Solutions BV en SenseAnywhere BV zich een plaats kan verwerven in de markt van de personenalarmering. Subdoelstelling 1: inzicht krijgen in de huidige markt rondom de personenalarmering. Subdoelstelling 2: Inzicht krijgen in de behoeftes en verwachting van de cliënten, mantelzorgers en thuisorganisaties ten aanzien van de vitaliteitsmonitor. Subdoelstelling 3: het formuleren van een adviesrapport aan Inotive Solutions BV Subdoelstellingen  mijlpalen  werkzaamheden.

6 tijdsplanning

7 Gemaakte afspraken Opdrachten worden geplaatst in dropbox die gedeeld is met de projectbegeleiders. Via mail feedback. Minimaal 1 keer per week mail / bel contact. Eind van periode presentatie geven. Yero Barry is de projectleider en eindredacteur. De projectleider is eindverantwoordelijk voor het project en coördineert het project. Michelle de Kort is contactpersoon. De contactpersoon zorgt voor het contact tussen de projectgroep en Inotive Solutions BV. Daarnaast is deze persoon ook verantwoordelijk voor het contact tussen de projectgroep en de begeleiders van school. Tevens is Michelle de notulist, zij zorgt ervoor dat bij elke vergadering de belangrijkste dingen genoteerd worden.


Download ppt "Project bij Inotive Solutions BV"

Verwante presentaties


Ads door Google