De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De evaluatie van een breedband tele-fitnessdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "De evaluatie van een breedband tele-fitnessdienst"— Transcript van de presentatie:

1 De evaluatie van een breedband tele-fitnessdienst
Dr. Gert van der Vloed

2 Participerende partners
Met dank aan:

3 Het Living Lab Eindhoven Project
Doel van het project: In dit project participeren inwoners van verschillende Eindhovense wijken in het ontwikkelen en testen van E-health en sociale services. Project omschrijving: Een twee jaar durend project met drie veldtesten, een internet enquête en een proces evaluatie onder de participerende partners.

4 De eerste veldtest: Doornakkers
De eerste veldtest is uitgevoerd in een Doornakkers, een krachtwijk in Eindhoven. De eerste veldtest bestaat uit: Experimentele groep bestaande uit 14 eerste of tweede generatie Turkse immigranten en 1 autochtone Nederlandse. Controlegroep bestaande uit eerste of tweede generatie Turkse immigranten. De test duurde 3 maanden Er werden drie diensten aangeboden in de experimentele groep: Een Tele-Fitness service met het doel de gezondheid van de participanten te verbeteren via het monitoren van vitale waarden en het uitvoeren van oefeningen via een video verbinding. Een sociale dienst die een laagdrempelige interface biedt voor het contact met vrienden en familie via een video verbinding. Een veiligheidsdienst die insluiperdetectie en een alarmknop biedt met een gegarandeerde opvolgingsprocedure. De eeste test veldtest is uitgevoerd in Doornakkers. Deze wijk is een krachtwijk in Eindhoven en wordt voor een groot deel bewoond door eerste en tweede generatie Turkse allochtonen. De eerste veldtest bestaat uit een Experimentele groep bestaande uit 14 eerste of tweede generatie Turkse immigranten en 1 autochtone Nederlandse en een controlegroep bestaande uit eerste of tweede generatie Turkse immigranten. Deze laatste groep vulde alleen twee keer een verkorte versie van de vragenlijsten in om te seizoensgebonden effecten en de effecten van het afnemen van de vragenlijsten uit de data te filteren. De test duurde 3 maanden en liep van oktober 2010 tot januari 2010. In de experimentele groep werden 3 diensten aangeboden: Een Tele-Fitness service met het doel de gezondheid van de participanten te verbeteren via het monitoren van vitale waarden en het uitvoeren van oefeningen via een video verbinding. Dit is de dienst waar ik in deze presentatie verder op in zal gaan. Verder was er ook nog een sociale dienst die een laagdrempelige interface biedt voor het contact met vrienden en familie via een video verbinding en een veiligheidsdienst die insluiperdetectie en een alarmknop biedt met een gegarandeerde opvolgingsprocedure.

5 Telefitnessdienst: Vitale waarden
Bloeddrukmeter Tele-health monitor Weegschaal Centraal uitlezen en feedback door fitness coach Dit is een schema wat laat zien welke apparatuur er gebruikt is tijdens de veldtest en hoe deze apparatuur verbonden is om uiteindelijk de vitale gegevens van een participant bij de fitnesscoach te krijgen zodat deze de participant weer van feedback kan voorzien. Activiteitsmeter Touchscreen Display

6 Telefitnessdienst: Vitale waarden
Vitale waarden worden gemeten voor: Objectieve gezondheidsinformatie voor fitness coach Objectieve dagelijkse waarden voor onderzoek Dagelijks gemeten vitale waarden: Bloeddruk (automatisch verstuurd via Bluetooth) Gewicht (automatisch verstuurd via Bluetooth) Activiteit (verstuurd wanneer in USB poort) Feedback van fitnesscoach op vitale waarden Via Tijdens video contact (wanneer de participant zijn/haar telefitness oefeningen krijgt) Inhoud feedback Tips om het activiteitsniveau hoger te krijgen. Tips om het eetpatroon aan te passen. Vitale waarden worden gemeten om: objectieve informatie te hebben over de gezondheid van participanten op basis waarvan de fitness coach de participanten van feedback kan voorzien. Ook kunnen deze zelfde waarden gebruikt worden in de analyse van trends in de gezondheid voor de wetenschappelijke analyse van de data van de veldtest. De waarden die worden gemeten zijn bloedruk (systolisch en diastolisch) via een draadloos met de computerverbonden bloeddrukmeter, gewicht via een draadloos verbonden weegschaal en activiteit via een activiteitsmeter die de gegevens doorstuurd wanneer deze via USB met de computer wordt verbonden. De feedback van de fitnesscoach op deze vitale waarden zal of gaan via het wekelijks contact of tijdens het wekelijkse videocontact wanneer de participant de fitness oefeningen uitvoert. De inhoud van de feedback zal voornamelijk bestaan uit tips om het activiteitsniveau hoger te krijgen en tips om het eetpatroon aan te passen.

7 Telefitnessdienst: Fitness oefeningen
Telefitness oefeningen worden uitgevoerd via een skype interface die is versimpeld aan de kant van de participant door een touchscreen interface.

8 Telefitnessdienst: Subjectieve metingen
Gebruikte vragenlijsten: RAND-36[1]: een uit 36 items bestaande gezondheidsvragenlijst Technology Acceptance Model vragenlijst [2]: een door ons aangepaste vragenlijst die de acceptatie van de gebruikte technologie tijdens de proef meet. Vragenlijsten worden twee keer afgenomen: Voor de veldtest en het gebruik van de apparatuur Na de veldtest [1] Hays, R. D., Sherbourne, C. D. & Mazel, R. M. (1993). The RAND 36-Item Health Survey 1.0. Health Economics, 2, [2] Venkatesh, V. & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies, Management Science, 46(2), 186–204. Om de subjectieve veranderingen in gezondheid en de acceptatie van de gebruikte apparatuur te meten zijn er een aantal vragenlijsten voorgelegd aan de participanten. Voorbeelden van gebruikte vragenlijsten zijn de RAND-36, een uit 36 items bestaande gezondheidsvragenlijst (voorbeelden van onderdelen zijn algemene gezondheidsbeleving, fysiek functioneren, emotioneel functionering en pijnbeleving) en de Technology Acceptance Model vragenlijst welke een door ons aangepaste vragenlijst die de acceptatie van de gebruikte technologie tijdens de proef meet. Voorbeelden van onderdelen van deze vragenlijst zijn het waargenomen gebruikersgemak, de intentie om de apparatuur te gebruiken en het waargenomen nut van de apparatuur. De vragenlijsten worden twee keer afgenomen om tijdens de veldtest opgetreden verschillen te kunnen meten. Een keer voor de veldtest en het gebruik van de apparatuur en een keer na de veldtest.De controlegroep krijgt ook een verkorte versie van de vragenlijstenbatterij twee keer voorgelegd.

9 Telefitnessdienst: Resultaten
11 van de 14 proefpersonen vertoonde een significante verlaging in systolische en/of diastolische bloeddruk. De dagelijkse activiteitsniveaus namen significant toe tijdens de test van 586 kcal per dag naar 646 kcal per dag (t(13)=3,590, p<0.01). Er was geen significante afname in gewicht. De grafiek laat de verschillen in bloeddruk zien tussen het begin van de test en het eind van de test per proefpersoon. Te zien is dat de meeste van deze verschillen negatief zijn (wat dus staat voor een afname in bloeddruk).

10 Telefitnessdienst: Resultaten
Tijdens de test was er een toename van het subjectief belang van beweging en voeding voor gezondheid (F(1,25)=6,796, p<0,05 en F(1,25)=7,514, p<0,05). Tijdens de test was er een toename van het subjectief belang van beweging en voeding voor gezondheid. Zoals de grafiek laat zien is er een toename in het belang van beweging en voeding bij groep participanten terwijl er juist een afname is bij de controlegroep.

11 Telefitnessdienst: Resultaten
Een afname in gewicht correleerde met het waargenomen nut van de fitness apparatuur (r=0,691, p<0,05) met name de weegschaal (r=0,710, p<0,05) Ook was de intentie om de bloeddrukmeter te gebruiken hoger bij personen met een hogere diastolische (r=0,573, p<0,05) en systolische bloeddruk(r=0,700, p<0,01). Een afname in gewicht correleerde met het waargenomen nut van de fitness apparatuur met name de weegschaal. Dit soort effecten waren niet vindbaar voor de bloeddrukdata. Wel was de intentie om de bleoddrdukmeter te gebruiken hoger bij mensen met een al hoge bloeddruk.

12 Telefitnessdienst: Discussie en Conclusies
Bloeddruk nam af in 11 van de 14 participanten ondanks tegenovergestelde seizoenstrend[3]. Toch wordt een afname in gewicht als belangrijker ervaren dan een afname van bloeddruk Stabiel gewicht niet per definitie een slecht resultaat Actiever leef patroon leidt tot meer spierweefsel Vergelijkbare seizoenstrend Toename in bewustzijn van het belang van beweging en voeding voor gezondheid Geen subjectieve gezondheidswinst op de RAND-36 vragen. Dit zou kunnen komen omdat het een armere data set is of omdat het langer duurt om deze effecten te meten. [3] Brennan, P. J., Greenberg, G. & Thompson, S.G. (1982) Seasonal variation in arterial blood pressure. British medical journal Clinical research ed., 285, De eerste veldtest laat hoopvolle resultaten zien met betrekking tot gezondheidsverbetering met behulp van een tele fitness dienst. Bloeddruk nam af in 11 van de 14 participanten terwijl de test van oktober tot januari liep. Nornaal stijgt bloeddruk naarmate het seizoen kouder wordt. Het lichaam moet harder werken en pompt daardoor meer bloed rond,. Ondanks deze algemene trend vinden we dus een afname van bloeddruk en dat maakt onze resultaten dus sterker. Toch wordt afname in gewicht als belangrijker ervaren dan verschil in bloeddruk. Gewicht is iets wat natuurlijk zichtbaarder is dan bloeddruk en ook sterk aan maatschappelijke idealen onderhevig. Toch is het feit dat wij geen afname in gewicht vonden niet per definitie slecht. Bij het ontwikkelen van een actiever leefpatroon ontwikkeld men meer spierweefsel en hierdoor kan het gewicht toenemen of gelijk blijven terwijl het vetpercentage afneemt. Om dit te onderzoeken gaan we in volgende tests ook vetpercentages meten. Verder is er een vergelijkbare seizoenstrend waarbij gewicht toeneemt naarmate het kouder wordt. Om dit te onderzoeken is het nodig een controlegroep te hebben die alleen gewichtsmetingen uitvoert. Het is alleen moeilijk om mensen vrijwillig dit soort metingen uit te voeren wanneer er geen duidelijk doel aan vast zit. Er is een toename in bewustzijn van het belang van beweging en voeding voor gezondheid. Deze vragen staan los van de RAND-36 gezondheidsvragenlijst en zijn door ons ontwikkeld. Met betrekking tot deze RAND-36 was er geen subjectieve gezondheidswinst op de RAND-36 vragen. Dit zou kunnen komen omdat het een armere data set is of omdat het langer duurt om deze effecten te meten. Er zijn in het geval van deze subjectieve gezondheidsmetingen maar twee meetpunten per participant terwijl de objectieve variabelen dagelijks worden gemeten. We gaan deze dienst ook uitzetten in een andere wijk en door het poolen van de data zouden er alsnog meetbare effecten over drie maanden kunnen worden gezien. Verder zou het langer kunnen duren voordat deze subjectieve effecten zich openbaren. Hiervoor gaan we door met de test in Doornakkers het grootste deel van de participanten en doen we nog een derde meting.


Download ppt "De evaluatie van een breedband tele-fitnessdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google