De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De evaluatie van een breedband tele-fitnessdienst Dr. Gert van der Vloed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De evaluatie van een breedband tele-fitnessdienst Dr. Gert van der Vloed."— Transcript van de presentatie:

1 De evaluatie van een breedband tele-fitnessdienst Dr. Gert van der Vloed

2 Participerende partners Met dank aan:

3 Het Living Lab Eindhoven Project • Doel van het project: • In dit project participeren inwoners van verschillende Eindhovense wijken in het ontwikkelen en testen van E-health en sociale services. • Project omschrijving: • Een twee jaar durend project met drie veldtesten, een internet enquête en een proces evaluatie onder de participerende partners.

4 De eerste veldtest: Doornakkers • De eerste veldtest is uitgevoerd in een Doornakkers, een krachtwijk in Eindhoven. • De eerste veldtest bestaat uit: – Experimentele groep bestaande uit 14 eerste of tweede generatie Turkse immigranten en 1 autochtone Nederlandse. – Controlegroep bestaande uit eerste of tweede generatie Turkse immigranten. • De test duurde 3 maanden • Er werden drie diensten aangeboden in de experimentele groep: 1.Een Tele-Fitness service met het doel de gezondheid van de participanten te verbeteren via het monitoren van vitale waarden en het uitvoeren van oefeningen via een video verbinding. 2.Een sociale dienst die een laagdrempelige interface biedt voor het contact met vrienden en familie via een video verbinding. 3.Een veiligheidsdienst die insluiperdetectie en een alarmknop biedt met een gegarandeerde opvolgingsprocedure.

5 Telefitnessdienst: Vitale waarden Bloeddrukmeter Weegschaal Activiteitsmeter Tele-health monitor Touchscreen Display Centraal uitlezen en feedback door fitness coach

6 Telefitnessdienst: Vitale waarden •Vitale waarden worden gemeten voor: –Objectieve gezondheidsinformatie voor fitness coach –Objectieve dagelijkse waarden voor onderzoek •Dagelijks gemeten vitale waarden: –Bloeddruk (automatisch verstuurd via Bluetooth) –Gewicht (automatisch verstuurd via Bluetooth) –Activiteit (verstuurd wanneer in USB poort) •Feedback van fitnesscoach op vitale waarden –Via email –Tijdens video contact (wanneer de participant zijn/haar telefitness oefeningen krijgt) •Inhoud feedback –Tips om het activiteitsniveau hoger te krijgen. –Tips om het eetpatroon aan te passen.

7 Telefitnessdienst: Fitness oefeningen

8 Telefitnessdienst: Subjectieve metingen •Gebruikte vragenlijsten: •RAND-36[1]: een uit 36 items bestaande gezondheidsvragenlijst •Technology Acceptance Model vragenlijst [2]: een door ons aangepaste vragenlijst die de acceptatie van de gebruikte technologie tijdens de proef meet. •Vragenlijsten worden twee keer afgenomen: •Voor de veldtest en het gebruik van de apparatuur •Na de veldtest [1]Hays, R. D., Sherbourne, C. D. & Mazel, R. M. (1993). The RAND 36-Item Health Survey 1.0. Health Economics, 2, 217-227. [2] Venkatesh, V. & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies, Management Science, 46(2), 186–204.

9 Telefitnessdienst: Resultaten • 11 van de 14 proefpersonen vertoonde een significante verlaging in systolische en/of diastolische bloeddruk. • De dagelijkse activiteitsniveaus namen significant toe tijdens de test van 586 kcal per dag naar 646 kcal per dag (t(13)=3,590, p<0.01). • Er was geen significante afname in gewicht.

10 Telefitnessdienst: Resultaten • Tijdens de test was er een toename van het subjectief belang van beweging en voeding voor gezondheid (F(1,25)=6,796, p<0,05 en F(1,25)=7,514, p<0,05).

11 Telefitnessdienst: Resultaten • Een afname in gewicht correleerde met het waargenomen nut van de fitness apparatuur (r=0,691, p<0,05) met name de weegschaal (r=0,710, p<0,05) • Ook was de intentie om de bloeddrukmeter te gebruiken hoger bij personen met een hogere diastolische (r=0,573, p<0,05) en systolische bloeddruk(r=0,700, p<0,01).

12 Telefitnessdienst: Discussie en Conclusies • Bloeddruk nam af in 11 van de 14 participanten ondanks tegenovergestelde seizoenstrend[3]. • Toch wordt een afname in gewicht als belangrijker ervaren dan een afname van bloeddruk • Stabiel gewicht niet per definitie een slecht resultaat – Actiever leef patroon leidt tot meer spierweefsel – Vergelijkbare seizoenstrend • Toename in bewustzijn van het belang van beweging en voeding voor gezondheid • Geen subjectieve gezondheidswinst op de RAND-36 vragen. Dit zou kunnen komen omdat het een armere data set is of omdat het langer duurt om deze effecten te meten. [3] Brennan, P. J., Greenberg, G. & Thompson, S.G. (1982) Seasonal variation in arterial blood pressure. British medical journal Clinical research ed., 285, 919-923.


Download ppt "De evaluatie van een breedband tele-fitnessdienst Dr. Gert van der Vloed."

Verwante presentaties


Ads door Google