De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Cies GYSEN Advocaat-vennoot GD&A Studiedag VVOS en ECG Superman bij het huisvuil? Verboden te storten. Brussel, 12 december 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Cies GYSEN Advocaat-vennoot GD&A Studiedag VVOS en ECG Superman bij het huisvuil? Verboden te storten. Brussel, 12 december 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 Cies GYSEN Advocaat-vennoot GD&A Studiedag VVOS en ECG Superman bij het huisvuil? Verboden te storten. Brussel, 12 december 2014

2 0. Ode aan superman/vrouw

3

4  Gemeentedecreet/OCMW-decreet ◦ Toegewezen ◦ Gedelegeerd ◦ Vergeten?  “Flankerende regelgeving” Mammoetpakket in permanente beweging samen met het organisatiemodel. 4

5  ECG ◦ De secretaris is de algemeen directeur en leider van de organisatie; ◦ De secretaris is de strategisch adviseur en facilitator van de politieke organen; ◦ De secretaris is de voorzitter en drijvende kracht van het managementteam; ◦ De secretaris is de regisseur van de dienstverlening; ◦ De secretaris stimuleert het samenspel tussen bestuurders en topambtenaren, dat van twee partijen vakmanschap vraagt. 5

6  Adviseur / beleidsvoorbereiding  Leidinggevend / HR / Werkgever  Notaris/griffier  Uitvoerend  Poortwachter  Coördinator  Financieel management  Netwerker  Diplomaat De new public plusmanager / algemeen directeur 6

7  Klantgericht  Samenwerken  Betrouwbaar  Assertief  360° inlevingsvermogen  Analytisch/synthetisch/conceptueel denker  Probleemoplossend  Overtuigingskracht  Flexibel  Leiderschap  Kennis wetgeving  (…) 7

8

9  What’s in a name? ◦ Structurele-, culturele- en omgevingsvariabelen; ◦ Beleidscultuur; ◦ Bedrijfscultuur; ◦ Politiek ambtelijke verhoudingen; ◦ Delegatie; ◦ Schaalgrootte! Gedifferentieerde slagorde. 9

10  Gelijkaardig en gelijkwaardig? R.v.St., , 12 februari  Gelijklopend (A. De Becker).  Gekozen voor leidinggevende functie.  Human Capital! 10

11 I. Ad vitam aeternam

12 12  Veranderlijkheid openbare dienst versus verworven rechten / vastheid van betrekking / rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel: ◦ R.v.St., dd. 17 maart 2005 (principe); ◦ R.v.St., en dd. 25 juni 2007 (eenzijdige wijzigbaarheid); ◦ R.v.St., dd. 11 februari 2008 (wijzigbaarheid door algemene maatregel); Voor het leven?

13 13  Veranderlijkheid openbare dienst versus verworven rechten / vastheid van betrekking / rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel: ◦ R.v.st., dd. 31 januari 2012 (deugdelijke reden); ◦ R.v.St., dd. 19 maart 2001 (niet onverhoeds tenzij ernstige en gewichtige reden/vernieuwde organisatiestructuur); ◦ R.v.St., dd. 5 juli 2006 (overgangsmaatregelen). ◦ Voor het leven?

14 II. Patere Legem

15 Sluipende besluitvorming? ◦ Gemeentedecreet ◦ OCMW-decreet ◦ BVR dd ◦ Comité C1 op ◦ Nota aan VR DOC 0046/1 ◦ Nota aan VR 2013 – 2203 DOC.0228/1 ◦ BVR dd ◦ Omzendbrief ◦ Verweer Vlaamse Gemeenschap  Arrest van 7 oktober 2014 (nr ) 15

16

17 17 Evaluatie decretale graden; (Verkapte) tucht; Aansprakelijkheid; Ordemaatregelen/maatregelen inwendige orde: R.v.St., , 11 december 2012; Uitholling functie. Van « lichte druk » tot pesten op het werk. Van de stok en de hond…

18 III. De lege ferenda

19 19 ◦ Optimaal gebruik bestaand instrumentarium Achterhoedegevechten of een loyale oefening in het belang van de organisatie? ◦ Lokaalspecifieke vertaling in nieuwe organisatiemodellen zonder « collateral damage ». ◦ Bestuurlijke rust? ◦ GBV-toets. Primum non nocere

20 20 ◦ R.v.St., nr , 12 december 2011 (geen aanspraak op onveranderlijke regelgeving); ◦ R.v.St., nr , 31 januari 2012 (deugdelijke redenen algemeen belang); ◦ R.v.St., , 19 maart 2001( niet onverhoeds ingrijpen op bestaande situaties/ernstige en gewichtige motieven); ◦ GW.Hof 11 februari 1993 ( rekening houden met investeringsschade); ◦ R.v.St., nr , 5 juli 2006 (overgangsmaatregelen die verzoenbaar zijn met doelstellingen nieuwe regeling); ◦ R.v.st., nr , 5 februari 1997 (wedertewerkstelling)? Met open vizier

21 De wereld verdwijnt, de wereld is oud, de wereld gaat ten onder, de wereld hijgt al als een bejaarde, maar wees niet bang: uw jeugd zal nieuw worden als die van een adelaar! Augustinus 8 december 410

22 22

23 23 Antwerpsesteenweg MECHELEN Tf. 015/ Fax 015/ Bedrijvencentrum 4 Wings Nijverheidsstraat OEVEL-WESTERLO Tf. 014/ MET DANK VOOR UW AANDACHT


Download ppt "1 Cies GYSEN Advocaat-vennoot GD&A Studiedag VVOS en ECG Superman bij het huisvuil? Verboden te storten. Brussel, 12 december 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google