De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EFFECT VAN INTEGRAAL BELEID OP ALCOHOLGEBRUIK BIJ JONGEREN Dr. Moniek de Goeij, Prof. dr. Anton Kunst Afdeling Sociale Geneeskunde AMC Universiteit van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EFFECT VAN INTEGRAAL BELEID OP ALCOHOLGEBRUIK BIJ JONGEREN Dr. Moniek de Goeij, Prof. dr. Anton Kunst Afdeling Sociale Geneeskunde AMC Universiteit van."— Transcript van de presentatie:

1 EFFECT VAN INTEGRAAL BELEID OP ALCOHOLGEBRUIK BIJ JONGEREN Dr. Moniek de Goeij, Prof. dr. Anton Kunst Afdeling Sociale Geneeskunde AMC Universiteit van Amsterdam a.kunst@amc.uva.nl 30 oktober 2014 NVAG themamiddag Gezondheidsverschillen: iedereen even gezond, of iedereen gezonder?

2 Achtergrond Alcoholgebruik –Complex gedrag met grote gevolgen voor gezondheid –Wordt beïnvloed door persoonlijke (houding en kennis) en omgevingsdeterminanten (beschikbaarheid en betaalbaarheid) Integraal beleid –Gecoördineerde aanpak van verschillende beleidssectoren (en actoren) om gezamenlijk m.b.v. verschillende type beleidsinstrumenten alle determinanten aan te pakken

3 Vraagstelling Hoofdvraag –Wat is de impact van lokaal integraal beleid op alcoholgebruik bij jongeren <16 jaar in Brabant? Deelvragen –Hebben gemeenten met een sterker integraal beleid een grotere afname van alcoholgebruik? –Verschillen de effecten tussen jongens en meisjes en tussen jongeren met laag en hoog opleidingsniveau?

4 Design Voormeting (2007) en nameting (2011) t.a.v. integraal beleid ontwikkeld tussen 2007 en 2011 Case-control design: vergelijking van gemeenten met veel versus weinig integraal beleid Onderscheid naar opleidingsniveau jongeren (en geslacht en leeftijd)

5 Data  Regionaal beleid  Deelname aan regionaal alcohol preventie project  Gemeentelijk beleid  Nota’s van beleidsperiode 2007-2011  Internet: Google en gemeente site  Beleidssectoren: gezondheid, veiligheid, jeugd, evenementen en horeca  Nota beschikbaar voor ≥3 sectoren (56 gemeenten)  Interventies: voor 2011 gestart

6 Meting integraal beleid: gemeentelijk niveau  Multi sectoraal: % nota’s van verschillende beleidssectoren waarin minimaal één alcoholinterventie wordt genoemd  Zwak (<50%, kwartiel 1)  Midden (50-80%, kwartiel 2-3)  Sterk (>80%, kwartiel 4)  Diversiteit instrumenten: % van totaal aantal interventies die zich op regelgeving en handhaving richten  Zwak (<33%, kwartiel 1)  Midden (33-60%, kwartiel 2-3)  Sterk (>60%, kwartiel 4)

7 Meting alcoholgebruik  Data  2007 en 2011  GGD Hart voor Brabant, West-Brabant en Brabant-Zuidoost  Uitkomstmaten  Startleeftijd drinken (in jaren)  Regelmatig drinken (≥1 drankjes op ≥1 gelegenheid)  Wekelijks drinken (≥0,5 glazen per week)  Veel drinken (≥5 glazen per week)  Binge drinken (≥5 drankjes op ≥1 gelegenheid)

8 Statistische analyses  Multilevel regressie modellen  Individu en gemeente als level  Lineair (beta) en logistisch (OR)  Gecontroleerd voor  Geslacht, leeftijd, etniciteit, opleiding, gemeente grootte  Strata gebaseerd op  Geslacht, opleiding

9 Regionaal beleid en ‘Weekly drinking’ WB : None–OR 1,00 WB: 16 min geen goed begin – OR 0,68 (0,53;0,87)* HvB: Think before you drink – OR 0,91 (0,71;1,17) BZO: Laat je niet flessen – OR 0,75 (0,59;0,95)* * p < 0,05: gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, educatie, etniciteit

10 ‘Multi-sectoral involvement’ - ‘age of onset’ Weak–Beta 0,00 Moderate– Beta 0,10 (-0,09;0,29) Strong–Beta 0,26 (0,01;0,51)*Jongens * p < 0,05: gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, educatie, etniciteit

11 ‘Instrument diversity’- ‘heavy drinking’ Weak–OR 0,00 Moderate– OR 0,88 (0,63;1,23) Strong–OR 0,64 (0,43;0,95)*Hoog opleidingsniveau * p < 0,05: gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, educatie, etniciteit

12 ‘Instrument diversity’- ‘heavy drinking’: tabel 4

13 Vraagstelling  Hoofdvraag  Wat is de impact van lokaal integraal beleid op alcoholgebruik bij jongeren <16 jaar in Brabant?  Deelvragen  Hebben gemeenten met een sterker integraal beleid een grotere afname van alcoholgebruik?  Verschillen de effecten tussen jongens en meisjes en tussen jongeren met laag en hoog opleidingsniveau?

14 End a.kunst@amc.uva.nl

15 Nader onderzoek van 6 Brabantse gemeenten met een ‘sterk’ geïntegreerd beleid: hoe kwam een sterkere daling van alcoholgebruik tot stand?


Download ppt "EFFECT VAN INTEGRAAL BELEID OP ALCOHOLGEBRUIK BIJ JONGEREN Dr. Moniek de Goeij, Prof. dr. Anton Kunst Afdeling Sociale Geneeskunde AMC Universiteit van."

Verwante presentaties


Ads door Google