De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PLATFORMBIJEENKOMST OUDERENZORG 12 maart 2015. DIENSTEN VOOR OUDEREN THUIS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PLATFORMBIJEENKOMST OUDERENZORG 12 maart 2015. DIENSTEN VOOR OUDEREN THUIS."— Transcript van de presentatie:

1 PLATFORMBIJEENKOMST OUDERENZORG 12 maart 2015

2 DIENSTEN VOOR OUDEREN THUIS

3 OOTT PIOT SRT

4 Brabants Apothekersforum DOELGROEP alle ouderen DIENSTVERLENING medicatieschema en gedeeld farmaceutisch dossier doel = verbetering van de medicatieveiligheid van de patiënt en betere samenwerking tussen arts, apotheker en thuisverpleegkundige CONTACTGEGEVENS Apr. Marie Van de Putte www.baf.be 016 23 88 19 016 22 73 70 Koning Leopold-I-straat 24, 3000 Leuven

5 CAW Oost-Brabant C ENTRUM A LGEMEEN W ELZIJNSWERK DOELGROEP iedereen uit de regio, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijk meest kwetsbare mensen DIENSTVERLENING ontmoeting, onthaal, begeleiding en opvang m.b.t. tot zeer diverse thema’s CONTACTGEGEVENS Iris Claeys www.cawoostbrabant.be onthaal@cawoostbrabant.be 016 81 37 78 Torsinplein 12, 3300 Tienen

6 Centrum voor dagverzorging Sint-Alexius DOELGROEP ouderen vanaf 65 jaar die lijden aan dementie of een andere vorm van zorgbehoevendheid DIENSTVERLENING dagopvang met activiteiten, zorg, ondersteuning van de gebruiker en de mantelzorger en, indien nodig, zorgoverleg CONTACTGEGEVENS Veldbornstraat 26, 3300 Tienen 016 80 78 27 carine.sumbula@fracarita.org greta.bergen@fracarita.org lien.pittevils@fracarita.org leen.anteunis@fracarita.org

7 CGG VBO - Tienen C ENTRUM G EESTELIJKE G EZONDHEIDSZORG V LAAMS - BRABANT OOST VZW ( VESTIGING TIENEN ) DOELGROEP 60-plussers en hun omgeving DIENSTVERLENING  psychosociale begeleiding  psychotherapie  indien aangewezen, consult psychiater CONTACTGEGEVENS Katrien Vanderbist ouderenpsychologe vestigingsplaats Tienen katrien.vanderbist@cgg-vbo.be 016 85 28 30

8 CGG Passant - Leuven DOELGROEP  voor 60-plussers met zorgen en vragen over hun psychische gezondheid  voor familie en mantelzorgers  voor zorgverstrekkers en hulpverleners met vragen en zorgen rond de oudere DIENSTVERLENING psychosociale begeleiding en therapie aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Dit kan:  ambulant of outreachend  individueel of via groepsaanbod aan de oudere zelf  via advies en vorming aan familieleden en mantelzorgers of aan professionelen CONTACTGEGEVENS Martine Appeltans vestigingscoördinator Leuven en doelgroep verantwoordelijke ouderen 016 31 99 99 Sint Geertruiabdij 6, 3000 Leuven

9 Christelijke Mutualiteit DOELGROEP zorgbehoevende ouderen, personen met dementie, personen op de wachtlijst van woonzorgcentra, palliatieve personen, personen zonder sociaal netwerk, ontspoorde zorg DIENSTVERLENING  informatie en advies over thuiszorg, diensten, financiële en sociale voordelen  inschakelen van thuiszorgdiensten, hulpmiddelen of het aanpassen van je woning  oplossingen als thuiszorg mogelijk of niet meer mogelijk is  begeleiding bij langdurige zorgsituaties CONTACTGEGEVENS Evy Schuyten en Veerle Renmans Gilainstraat 27, 3000 Tienen 016 80 54 89 016 80 54 88 Evy.schuyten@cm.be Veerle.renmans@cm.be

10 Familiehulp DOELGROEP iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft bij verzorgende of huishoudelijke taken:  ouderen, personen met een beperking, chronisch zieken, psychisch zieke personen e.a.  ook bij ziekte of hospitalisatie, in palliatieve situaties en tijdens een zwangerschap of na een bevalling kan u terecht bij Familiehulp DIENSTVERLENING gezinszorg, poetsdienst en karweidienst CONTACTGEGEVENS Katrien Deferm katrien.deferm@familiehulp.be 016 29 81 30 Nele Vanderheyden nele.vanderheyden@familiehulp.be 016 29 81 30 Goele Maes goele.maes@familiehulp.be 016 29 81 30

11 InnovAGE DOELGROEP complex zorgbehoevende senioren en betrokkenen (zorgprofessionelen, (zorg)organisaties en familie) DIENSTVERLENING faciliteren innovatieprojecten in de ouderenzorg CONTACTGEGEVENS Jessica Hekking projectcoördinator InnovAGE jessica.hekking@innovage.be jessica.hekking@innovage.be 0472 34 67 02 www.innovage.be

12 Kring Zelfstandige Thuisverpleegkundigen R EGIO T IENEN – Z UID -O OST H AGELAND I N O PSTART DOELGROEP iedereen die zorgbehoevend is DIENSTVERLENING informatie over aanbod zelfstandige thuisverpleging in de regio CONTACTGEGEVENS Veroniek Thomas Beauduinstraat 70 3300 Tienen 0477 94 41 91

13 Landelijke Thuiszorg DOELGROEP zieken, mindervaliden en ouderen DIENSTVERLENING gezinszorg en aanvullende thuiszorg (klus- en groendienst, woningaanpassingen) CONTACTGEGEVENS Hilde Genoe hgenoe@ons.be 016 24 49 71

14 Liberale mutualiteit Brabant DOELGROEP  personen met een beperkte zelfredzaamheid  personen aangewezen op hulpmiddelen of op hulp van anderen voor het uitvoeren van de activiteiten van het dagelijkse leven DIENSTVERLENING mantelzorg, noodoproepsysteem, thuiszorg, ergotherapie, aanvragen “FOD” CONTACTGEGEVENS Ann Grammet 016 82 27 10 ann.grammet@mut403.be www.lm.be

15 Logo Oost-Brabant DOELGROEP ruim publiek, intermediairen DIENSTVERLENING valpreventie, zilverwijzer (geestelijke gezondheid), rookstop, gezond binnenmilieu CONTACTGEGEVENS Stien Stassen Barbara Specht barbara@logo-oostbrabant.be stien@logo-oostbrabant.be 016 46 49 70 016 89 06 05 Kloosterweg 9, 3020 Herent

16 Lokaal Dienstencentrum Sint-Alexius DOELGROEP  iedereen kan er terecht voor vragen i.v.m. ouder worden  ouderen die op zoek zijn naar activiteiten en ondersteuning in de zelfzorg DIENSTVERLENING  aanspreekpunt voor alle mogelijke vragen in verband met ouder worden  seniorenrestaurant op weekdagen  activiteitenaanbod: informatief, algemeen vormend of recreatief  boodschappendienst, verwenzorg, pedicure en kapper  verhuur van lokalen voor activiteiten of feesten  werven vrijwilligers, die vrijwilligerswerk op maat verrichten en begeleid worden  buurtcomité en samenwerking met diensten en organisaties van Tienen  activiteitenkrant op www.wzcsintalexius.bewww.wzcsintalexius.be CONTACTGEGEVENS Veldbornstraat 26, 3300 Tienen Eelin.verept@fracarita.org Lien.pittevils@fracarita.org tamara.verbrugge@fracarita.org 016 80 78 17

17 ECD Memo DOELGROEP  mensen met dementie en hun familie  professionelen werkzaam rond dementie DIENSTVERLENING  ondersteuning  www.dementie.be | www.onthoumens.be | www.jongdementie.info | wegwijs dementie Vlaams-Brabant www.dementie.bewww.onthoumens.bewww.jongdementie.info  nieuwsbrief CONTACTGEGEVENS memo@dementie.be www.wingerd.info/memo Annemie Janssens Jasmijn Driegelinck Stien Claus Katja Van Goethem Karen Louwet

18 OCMW Boutersem DOELGROEP hulpbehoevende ouderen in de thuissituatie in Boutersem DIENSTVERLENING  thuisdiensten: gezinszorg en aanvullende thuiszorg, poetsdienst, klusjesdienst en maaltijdbedeling  vrijwilligerswerking: Minder Mobielen Centrale (MMC) CONTACTGEGEVENS Agnes Vangoidsenhoven agnes.vangoidsehoven@ocmw.boutersem.be Bram Geerkens bram.geerkens@ocmw.boutersem.be Oude Baan 24, 3370 Boutersem 016 73 44 78

19 OCMW Tienen DOELGROEP 65-plussers DIENSTVERLENING  informatie verstrekken over zorgaanbod en rechten op financiële tegemoetkomingen  hulp bieden bij het aanvragen van tegemoetkomingen  actieve doorverwijzing naar bestaande diensten en organisaties  gemeentelijke mantelzorgpremie, klussendienst en dienst maaltijden  indicatiestelling zorgverzekering CONTACTGEGEVENS Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen Elly Vandersteen hoofdmaatschappelijk werkster cel ouderenzorg, Zorg 24 elly.vandersteen@ocmw.tienen.be Wendy Peeters nazorg bij overlijden, betalingsverbintenissen en borgstellingen woonzorgcentra wendy.peeters@ocmw.tienen.be Veronique Reynaerts thuisdiensten, ouderenzorg, Zorg 24 veronique.reynaerts@ocmw.tienen.be

20 OOTT O RIËNTATIE EN O PVOLGINGS T RAJECT T HUISZORG VOOR KWETSBARE OUDEREN DOELGROEP 60-jarigen of ouder die in arrondissement Leuven wonen en met een verhoogde kwetsbaarheid. Instroom kan gebeuren vanuit:  het ziekenhuis: cliënten die medisch ontslagklaar zijn maar waar de thuissituatie niet klaar is  de thuiszorgsituatie: cliënten waarbij de thuiszorg tijdelijk of acuut tekortschiet waardoor de thuissituatie niet houdbaar is zonder interventie DIENSTVERLENING Een team van experts zoekt samen met de cliënt naar een oplossing om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Deze hulp bestaat uit:  het zoeken naar de juiste zorg- en hulpverlening in de thuiszorg  het aanpassen van de woning zodat de cliënt langer zelfstandig kan blijven  het voorzien van een tijdelijke opvang (maximaal 3 weken) als zelfstandig wonen even niet mogelijk is  Het opvolgen van de situatie tot één jaar na het eerste contact CONTACTGEGEVENS Staatsbaan 4a, 3210 Lubbeek 016 31 79 32 Jan.Meskens@wgkvlb.be

21 Panal vzw DOELGROEP palliatieve patiënten thuis (of in thuisvervangende situaties), hun omgeving en hun hulpverleners DIENSTVERLENING  advies en ondersteuning via de multidisciplinaire begeleidingsequipe (MBE)  vorming en platform via het netwerk CONTACTGEGEVENS Ria Vandermaesen vragen@panal.be 016 23 91 01 Waversebaan 220, 3001 Heverlee

22 PIOT VANUIT CM L EUVEN DOELGROEP Kwetsbare thuiswonende 60-plussers binnen arrondissement Leuven (gebieden Kortenberg, Leuven, Haacht, Aarschot, Diest, Tienen Zoutleeuw en omliggende gemeenten) met een vraag naar ondersteunende gesprekken DIENSTVERLENING  We bieden (kortdurend) psychotherapeutische interventies aan huis door een opgeleide therapeut, werkzaam binnen CGG.  Iedere cliënt krijgt een casemanager toegewezen die eventuele noden aan ondersteuning op andere levensdomeinen in kaart brengt en helpt toeleiden naar het geschikte aanbod. CONTACTGEGEVENS Veerle Van Vlierberghe 016 35 27 56 veerle.vanvlierberghe@cm.be

23 Seniorenraad Tienen (SRT) DOELGROEP Ouderenverenigingen, voorzieningen voor ouderen, geïnteresseerde ouderen DIENSTVERLENING  het behandelen van alle aangelegenheden op plaatselijk vlak, die de senioren aanbelangen  het bevorderen van het organiseren van overleg, samenwerking en coördinatie in het seniorenwerk en de seniorenzorg  voorstellen doen en advies verstrekken i.v.m. aangelegenheden die de senioren aanbelangen  deskundigen raadplegen voor diverse aspecten van de seniorenproblematiek  het stimuleren van de participatie van de senioren op alle maatschappelijke terreinen  activiteiten voor senioren van de plaatselijke verenigingen coördineren en ondersteunen  vorming en informatie t.b.v. de senioren bevorderen en zo nodig zelf organiseren  vertegenwoordigers van seniorenraad aanduiden in de andere adviesraden CONTACTGEGEVENS Rene Jacquemijn Rene.jacquemijn@telenet.be Moespikstraat 34, 3300 Tienen 0499 76 52 44

24 Solidariteit voor het Gezin DOELGROEP hulp- en dienstverlening aan elke hulpvrager en zijn omgeving in zijn thuissituatie DIENSTVERLENING  gezinshulp  poetshulp, met en zonder dienstencheques  vrijwilligers  thuisverpleging CONTACTGEGEVENS Katrien Vanorlé 016 78 15 16 Katrien.vanorle@svhg.be Afdeling Tienen Minderbroederstraat 30, 3300 Tienen

25 Tiense Kinesitherapeuten Kring DOELGROEP mindermobiele ouderen, fragiele ouderen, ouderen met verhoogd valrisico, oudere Parkinsonpatiënten … DIENSTVERLENING  informatie  netwerk van kinesitherapeuten CONTACTGEGEVENS Paul Rabau voorzitter 016 81 45 34 www.kine-tienen.be

26 Thuiszorgondersteunende diensten Sint-Alexius DOELGROEP Iedereen die vragen heeft over ouder worden en problemen die daarmee kunnen gepaard gaan. Alle mogelijke aspecten kunnen aan bod komen, waaronder fysiek, psychisch, relationeel, financieel, huisvesting, zingeving … DIENSTVERLENING beantwoorden van vragen door het geven van informatie, concrete oplossingen aanreiken, doorverwijzen, mee zoeken naar een oplossing voor tijdelijke opvang overdag tot een permanente residentiële verblijfplaats CONTACTGEGEVENS Veldbornstraat 26, 3300 Tienen 016 80 78 27 carine.sumbula@fracarita.org greta.bergen@fracarita.org lien.pittevils@fracarita.org leen.anteunis@fracarita.org

27 Vroegdetectie en ondersteuning van ouderen met cognitieve problemen DOELGROEP 65+ regio Tienen met (vermoeden van) cognitieve problemen en hun netwerk DIENSTVERLENING  cognitieve screening en opvolging aan huis  zorgdiagnostiek en toeleiding  aanklampende zorg en motivering  aandacht voor psychologisch functioneren  ondersteuning van de mantelzorgers en de persoon met dementie  samenwerking en overleg met het professioneel netwerk CONTACTGEGEVENS Mieke Strauven mieke.strauven@fracarita.org 0473 40 26 67 Veldbornstraat 26, 3300 Tienen

28 Team ouderen DOELGROEP  ouderen met een vorm van hersenlijden (o.a. dementie)  ouderen met psychische en psychosociale problemen zoals verslaving, depressie, rouw, sociale problemen, psychose DIENSTVERLENING  crisisopvang, integrale observatie, behandeling via psychotherapie en geneesmiddelen, heroriëntatie  dit gebeurt i.s.m. alle betrokken partijen zoals familie, huisarts, thuiszorg, woonzorgcentra of ziekenhuizen CONTACTGEGEVENS Stefan Kelchtermans teamcoördinator Stefan.kelchtermans@fracarita.org 016 80 76 71

29 Thuiszorgcentrum Socialistische Mutualiteit Brabant DOELGROEP zieken, mensen met een handicap, slachtoffers van een ongeval, ouderen, palliatieve patiënten DIENSTVERLENING alle zorg en diensten aan huis om de mensen zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving te laten wonen CONTACTGEGEVENS Sabine Lösken coördinator Thuiszorgcentrum Socialistische Mutualiteit Brabant 078 15 60 30 Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel

30 DOELGROEP ouderen in de thuissituatie DIENSTVERLENING nachtpermanentie, personenalarm, medicatiebeheer, educatie, verpleegtechnische zorgen CONTACTGEGEVENS www.wit-gelekruisvlaamsbrabant.be Wit-Gele Kruis Tienen Getestraat 66, 3300 Tienen tienen@wgkvlb.be 016 80 17 17 Wit-Gele Kruis Linter Grote Steenweg 283, 3350 Linter linter@wgkvlb.be 011 78 92 40 Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant

31 Zorg 24 DOELGROEP zorgbehoevende ouderen van Tienen en Hoegaarden DIENSTVERLENING  avond- en nachtverzorging  verpleegkundige nachtinterventie  professionele alarmopvolging  maatwerk gezinszorg  ergotherapie aan huis CONTACTGEGEVENS Veldbornstraat 26, 3300 Tienen 016 80 78 04 Karen.princen@fracarita.org Kristel.peeters@fracarita.be lien.pittevils@fracarita.org  crisisopvang  psychosociale ondersteuning  centrum voor dagverzorging  ondersteuning maatschappelijk werker

32 DOELGROEP mantelzorgers en familieleden van personen met (jong)dementie DIENSTVERLENING 33 Familiegroepen Dementie over heel Vlaanderen CONTACTGEGEVENS Laura Weyns educatieve stafmedewerker laura.weyns@alzheimerliga.be 0495 21 41 19 www.alzheimerliga.be Alzheimer Liga Vlaanderen

33 WOONZORGCENTRA

34 Sint-Alexius Tienen DOELGROEP diensten worden aangeboden aan zowel valide, mobiele alsook zwaar zorgbehoevende ouderen, met of zonder psychische zorgnoden WOONVORMEN woongelegenheid voor valide en zwaar zorgbehoevende ouderen, ouderen die lijden aan dementie en ouderen met psychische noden CONTACTGEGEVENS Directeur Frans Theys Alexianenweg 24, 3300 Tienen 016 80 78 00 www.wzcsintalexius.be

35 Huize Nazareth DOELGROEP valide en zwaar zorgbehoevende ouderen, ouderen met dementie en psychische problemen WOONVORMEN  woongelegenheden voor koppels  serviceflats en servicewoningen  160 bedden, 11 serviceflats en 20 servicewoningen CONTACTGEGEVENS Paula Langenaekens dagelijks verantwoordelijke Paula.langenaekens@fracarita.org 016 80 27 07 Goetsenhovenplein 24, 3300 Goetsenhoven WORDT VERWACHT Park Passionisten, een sociale woonzorgwijk voor jonge gezinnen, alleenstaanden en ouderen, met een bijzondere aandacht voor kwetsbare bewoners. Meer info op www.parkpassionisten.be. www.parkpassionisten.be

36 Foyer de Lork DOELGROEP valide en zorgbehoevende ouderen WOONVORMEN ROB, RVT en assistentiewoningen CONTACTGEGEVENS Ingrid Asnong 0486 10 45 64 ingrid.asnong@foyerdelork.be S ORGVLIET (L INTER ) - B ERKENHOF (H EERS ) - E ZELDIJK (D IEST )

37 DOELGROEP valide en zorgbehoevende ouderen WOONVORMEN seniorie, woonzorgcentrum, kortverblijf CONTACTGEGEVENS Wendy Peeters dagelijks verantwoordelijke Seniorie Houtemhof 1 wendy.peeters@ocmw.tienen.be Veronique Reynaerts, dagelijks verantwoordelijke Seniorie Houtemhof 2 veronique.reynaerts@ocmw.tienen.be Karla Willems en Inne Reniers sociale dienst WZC Keienhof 016 80 18 03 socialedienstkeienhof@ocmw.tienen.be Geert Roggen directeur WZC Keienhof, Seniorie Houtemhof 016 80 18 01 geert.roggen@ocmw.tienen.be OCMW Tienen

38 Sint-Elisabeth’s dal vzw DOELGROEP valide en niet-valide ouderen WOONVORMEN woonzorgcentrum, kortverblijf, dagopvang CONTACTGEGEVENS Campus WZC Huize O.L.V. van Lourdes - CKV ‘t Sijsje - DVC ‘t Mezenhof Stationsstraat 36, 3440 Zoutleeuw 011 78 91 00 Campus WZC Huize Sint-Jozef - CKV ’t Lindenhof - DVC ‘t Vlierhof Kloosterstraat 26, 3850 Nieuwerkerken 011 59 83 00 Campus WZC Betze Rust Dorpstraat 1a, 3450 Geetbets 011 71 14 00 O.L.V. VAN L OURDES (Z OUTLEEUW ) - S INT -J OZEF (N IEUWERKERKEN ) – B ETZE R UST (G EETBETS )

39 Woonzorgcentra van de SEL-regio’s Tienen Zuid-Oost Hageland

40 naamadresdirecteurtelefoonmailadres WZC Sint-Alexius Alexianenweg 27 3300 Tienen Frans Theys0470 04 34 31Frans.theys@fracarita.org WZC Huize Nazareth Goetsenhovenplein 24 3300 Tienen Frans Theys0470 04 34 31Frans.theys@fracarita.org WZC Villa Hougardis (OCMW) Maagdenblokstraat 21 3320 Hoegaarden Pieter Hendrix 016 80 40 00 (direct) 016 80 40 00 (algemeen) Pieter.hendrix@ocmwhoegaarden.be WZC Keienhof (OCMW) Keibergstraat 71 3300 Kumtich Geert Roggen016 80 18 01 (algemeen)Geert.roggen@ocmw.tienen.be WZC In de Gouden Jaren Danebroekstraat 33 3300 Tienen Lizi Vanderheiden016 81 81 00 (tel/fax) indegoudenjaren@telenet.be lizi.vanderheyden@telenet.be WZC Oase Campus Tienen en Binkom Raeymaeckersvest 30 3300 Tienen Cindy Jonckman016 63 47 59Cindy.jonckman@oasewoonzorg.be WZC Arcadia Zuurbemde 35 3380 Glabbeek Ann Lanoye016 77 01 05arcadia.ann@gmail.com WZC Vondelhof Leuvensesteenweg 215 3370 Boutersem Reinhilde Dierickx016 73 31 30vondelhof@armonea.be WZC Oleyck (OCMW) O. Huysecomlaan 2 3400 Landen Ellen Geerts011 88 02 10 info@ocmw.landen.be ellen.geerts@ocmw.landen.be Huize Zevenbronnen Walshoutemstraat 75 3401 Walshoutem Els Martens011 88 05 60 directie@zevenbronnen.be els.martens@zevenbronnen.be Residentie Sorgvliet Helen-Bosstraat 60 Linter/Orsmaal Gussenhoven 3350 M. De Witte011 70 59 30Res.sorgvliet@telenet.be Leeuwerick (Seniorie) Stationstraat 36 3440 Zoutleeuw Luc Hermans011 78 91 00huize.olvlourdes@st-elisabethsdal.be Onze Lieve Vrouw van Lourdes Stationstraat 36 3440 Zoutleeuw Luc Hermans 011 78 91 00 huize.olvlourdes@st-elisabethsdal.be WZC De Vesten (OCMW) Vestendreef 1 3440 Zoutleeuw Marleen David011 78 92 30Marleen.david@ocmwzoutleeuw.be WZC Philemon & Baucis Zoutleeuwsesteenweg 11 3440 Zoutleeuw/Dormaal Kathleen Moons011 78 22 66Philemon-baucis@animacare.com Dellebron Mounstraat 21 Kortenaken 3470 Lieve Pelzer011 88 89 00info@wzcdellebron.be


Download ppt "PLATFORMBIJEENKOMST OUDERENZORG 12 maart 2015. DIENSTEN VOOR OUDEREN THUIS."

Verwante presentaties


Ads door Google