De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PLATFORMBIJEENKOMST OUDERENZORG

Verwante presentaties


Presentatie over: "PLATFORMBIJEENKOMST OUDERENZORG"— Transcript van de presentatie:

1 PLATFORMBIJEENKOMST OUDERENZORG
12 maart 2015

2 DIENSTEN VOOR OUDEREN THUIS

3 OOTT PIOT SRT

4 Brabants Apothekersforum
DOELGROEP alle ouderen DIENSTVERLENING medicatieschema en gedeeld farmaceutisch dossier doel = verbetering van de medicatieveiligheid van de patiënt en betere samenwerking tussen arts, apotheker en thuisverpleegkundige CONTACTGEGEVENS Apr. Marie Van de Putte Koning Leopold-I-straat 24, 3000 Leuven

5 CAW Oost-Brabant Centrum Algemeen Welzijnswerk DOELGROEP
iedereen uit de regio, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijk meest kwetsbare mensen DIENSTVERLENING ontmoeting, onthaal, begeleiding en opvang m.b.t. tot zeer diverse thema’s CONTACTGEGEVENS Iris Claeys Torsinplein 12, 3300 Tienen

6 Centrum voor dagverzorging
Sint-Alexius DOELGROEP ouderen vanaf 65 jaar die lijden aan dementie of een andere vorm van zorgbehoevendheid DIENSTVERLENING dagopvang met activiteiten, zorg, ondersteuning van de gebruiker en de mantelzorger en, indien nodig, zorgoverleg CONTACTGEGEVENS Veldbornstraat 26, 3300 Tienen

7 CGG VBO - Tienen Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Vlaams-brabant oost vzw (vestiging tienen) DOELGROEP 60-plussers en hun omgeving DIENSTVERLENING psychosociale begeleiding psychotherapie indien aangewezen, consult psychiater CONTACTGEGEVENS Katrien Vanderbist ouderenpsychologe vestigingsplaats Tienen

8 CGG Passant - Leuven DOELGROEP DIENSTVERLENING CONTACTGEGEVENS
voor 60-plussers met zorgen en vragen over hun psychische gezondheid voor familie en mantelzorgers voor zorgverstrekkers en hulpverleners met vragen en zorgen rond de oudere DIENSTVERLENING psychosociale begeleiding en therapie aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Dit kan: ambulant of outreachend individueel of via groepsaanbod aan de oudere zelf via advies en vorming aan familieleden en mantelzorgers of aan professionelen CONTACTGEGEVENS Martine Appeltans vestigingscoördinator Leuven en doelgroep verantwoordelijke ouderen Sint Geertruiabdij 6, 3000 Leuven

9 Christelijke Mutualiteit
DOELGROEP zorgbehoevende ouderen, personen met dementie, personen op de wachtlijst van woonzorgcentra, palliatieve personen, personen zonder sociaal netwerk, ontspoorde zorg DIENSTVERLENING informatie en advies over thuiszorg, diensten, financiële en sociale voordelen inschakelen van thuiszorgdiensten, hulpmiddelen of het aanpassen van je woning oplossingen als thuiszorg mogelijk of niet meer mogelijk is begeleiding bij langdurige zorgsituaties CONTACTGEGEVENS Evy Schuyten en Veerle Renmans Gilainstraat 27, 3000 Tienen

10 Familiehulp DOELGROEP DIENSTVERLENING CONTACTGEGEVENS
iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft bij verzorgende of huishoudelijke taken: ouderen, personen met een beperking, chronisch zieken, psychisch zieke personen e.a. ook bij ziekte of hospitalisatie, in palliatieve situaties en tijdens een zwangerschap of na een bevalling kan u terecht bij Familiehulp DIENSTVERLENING gezinszorg, poetsdienst en karweidienst CONTACTGEGEVENS Katrien Deferm Nele Vanderheyden Goele Maes

11 InnovAGE DOELGROEP complex zorgbehoevende senioren en betrokkenen (zorgprofessionelen, (zorg)organisaties en familie) DIENSTVERLENING faciliteren innovatieprojecten in de ouderenzorg CONTACTGEGEVENS Jessica Hekking projectcoördinator InnovAGE

12 Kring Zelfstandige Thuisverpleegkundigen
Regio Tienen – Zuid-Oost Hageland In Opstart DOELGROEP iedereen die zorgbehoevend is DIENSTVERLENING informatie over aanbod zelfstandige thuisverpleging in de regio CONTACTGEGEVENS Veroniek Thomas Beauduinstraat 70 3300 Tienen

13 Landelijke Thuiszorg DOELGROEP DIENSTVERLENING CONTACTGEGEVENS
zieken, mindervaliden en ouderen DIENSTVERLENING gezinszorg en aanvullende thuiszorg (klus- en groendienst, woningaanpassingen) CONTACTGEGEVENS Hilde Genoe

14 Liberale mutualiteit Brabant
DOELGROEP personen met een beperkte zelfredzaamheid personen aangewezen op hulpmiddelen of op hulp van anderen voor het uitvoeren van de activiteiten van het dagelijkse leven DIENSTVERLENING mantelzorg, noodoproepsysteem, thuiszorg, ergotherapie, aanvragen “FOD” CONTACTGEGEVENS Ann Grammet

15 Logo Oost-Brabant DOELGROEP DIENSTVERLENING CONTACTGEGEVENS
ruim publiek, intermediairen DIENSTVERLENING valpreventie, zilverwijzer (geestelijke gezondheid), rookstop, gezond binnenmilieu CONTACTGEGEVENS Stien Stassen Barbara Specht Kloosterweg 9, 3020 Herent

16 Lokaal Dienstencentrum Sint-Alexius
DOELGROEP iedereen kan er terecht voor vragen i.v.m. ouder worden ouderen die op zoek zijn naar activiteiten en ondersteuning in de zelfzorg DIENSTVERLENING aanspreekpunt voor alle mogelijke vragen in verband met ouder worden seniorenrestaurant op weekdagen activiteitenaanbod: informatief, algemeen vormend of recreatief boodschappendienst, verwenzorg, pedicure en kapper verhuur van lokalen voor activiteiten of feesten werven vrijwilligers, die vrijwilligerswerk op maat verrichten en begeleid worden buurtcomité en samenwerking met diensten en organisaties van Tienen activiteitenkrant op CONTACTGEGEVENS Veldbornstraat 26, 3300 Tienen

17 ECD Memo DOELGROEP DIENSTVERLENING CONTACTGEGEVENS
mensen met dementie en hun familie professionelen werkzaam rond dementie DIENSTVERLENING ondersteuning | | www.jongdementie.info | wegwijs dementie Vlaams-Brabant nieuwsbrief CONTACTGEGEVENS Annemie Janssens Jasmijn Driegelinck Stien Claus Katja Van Goethem Karen Louwet

18 OCMW Boutersem DOELGROEP DIENSTVERLENING CONTACTGEGEVENS
hulpbehoevende ouderen in de thuissituatie in Boutersem DIENSTVERLENING thuisdiensten: gezinszorg en aanvullende thuiszorg, poetsdienst, klusjesdienst en maaltijdbedeling vrijwilligerswerking: Minder Mobielen Centrale (MMC) CONTACTGEGEVENS Agnes Vangoidsenhoven Bram Geerkens Oude Baan 24, 3370 Boutersem

19 OCMW Tienen DOELGROEP DIENSTVERLENING CONTACTGEGEVENS 65-plussers
informatie verstrekken over zorgaanbod en rechten op financiële tegemoetkomingen hulp bieden bij het aanvragen van tegemoetkomingen actieve doorverwijzing naar bestaande diensten en organisaties gemeentelijke mantelzorgpremie, klussendienst en dienst maaltijden indicatiestelling zorgverzekering CONTACTGEGEVENS Kabbeekvest 110/1, 3300 Tienen Elly Vandersteen hoofdmaatschappelijk werkster cel ouderenzorg, Zorg 24 Wendy Peeters nazorg bij overlijden, betalingsverbintenissen en borgstellingen woonzorgcentra Veronique Reynaerts thuisdiensten, ouderenzorg, Zorg 24

20 OOTT Oriëntatie en OpvolgingsTraject Thuiszorg voor kwetsbare ouderen
DOELGROEP 60-jarigen of ouder die in arrondissement Leuven wonen en met een verhoogde kwetsbaarheid. Instroom kan gebeuren vanuit: het ziekenhuis: cliënten die medisch ontslagklaar zijn maar waar de thuissituatie niet klaar is de thuiszorgsituatie: cliënten waarbij de thuiszorg tijdelijk of acuut tekortschiet  waardoor de thuissituatie niet houdbaar is zonder interventie DIENSTVERLENING Een team van experts zoekt samen met de cliënt naar een oplossing om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Deze hulp bestaat uit: het zoeken naar de juiste zorg- en hulpverlening in de thuiszorg het aanpassen van de woning zodat de cliënt langer zelfstandig kan blijven het voorzien van een tijdelijke opvang (maximaal 3 weken) als zelfstandig wonen even niet mogelijk is Het opvolgen van de situatie tot één jaar na het eerste contact CONTACTGEGEVENS Staatsbaan 4a, 3210 Lubbeek

21 Panal vzw DOELGROEP DIENSTVERLENING CONTACTGEGEVENS
palliatieve patiënten thuis (of in thuisvervangende situaties), hun omgeving en hun hulpverleners DIENSTVERLENING advies en ondersteuning via de multidisciplinaire begeleidingsequipe (MBE) vorming en platform via het netwerk CONTACTGEGEVENS Ria Vandermaesen Waversebaan 220, 3001 Heverlee

22 PIOT vanuit CM Leuven DOELGROEP DIENSTVERLENING CONTACTGEGEVENS
Kwetsbare thuiswonende 60-plussers binnen arrondissement Leuven (gebieden Kortenberg, Leuven, Haacht, Aarschot, Diest, Tienen Zoutleeuw en omliggende gemeenten) met een vraag naar ondersteunende gesprekken DIENSTVERLENING We bieden (kortdurend) psychotherapeutische interventies aan huis door een opgeleide therapeut, werkzaam binnen CGG. Iedere cliënt krijgt een casemanager toegewezen die eventuele noden aan ondersteuning op andere levensdomeinen in kaart brengt en helpt toeleiden naar het geschikte aanbod. CONTACTGEGEVENS Veerle Van Vlierberghe

23 Seniorenraad Tienen (SRT)
DOELGROEP Ouderenverenigingen, voorzieningen voor ouderen, geïnteresseerde ouderen DIENSTVERLENING het behandelen van alle aangelegenheden op plaatselijk vlak, die de senioren aanbelangen het bevorderen van het organiseren van overleg, samenwerking en coördinatie in het seniorenwerk en de seniorenzorg voorstellen doen en advies verstrekken i.v.m. aangelegenheden die de senioren aanbelangen deskundigen raadplegen voor diverse aspecten van de seniorenproblematiek het stimuleren van de participatie van de senioren op alle maatschappelijke terreinen activiteiten voor senioren van de plaatselijke verenigingen coördineren en ondersteunen vorming en informatie t.b.v. de senioren bevorderen en zo nodig zelf organiseren vertegenwoordigers van seniorenraad aanduiden in de andere adviesraden CONTACTGEGEVENS Rene Jacquemijn Moespikstraat 34, 3300 Tienen

24 Solidariteit voor het Gezin
DOELGROEP hulp- en dienstverlening aan elke hulpvrager en zijn omgeving in zijn thuissituatie DIENSTVERLENING gezinshulp poetshulp, met en zonder dienstencheques vrijwilligers thuisverpleging CONTACTGEGEVENS Katrien Vanorlé Afdeling Tienen Minderbroederstraat 30, 3300 Tienen

25 Tiense Kinesitherapeuten Kring
DOELGROEP mindermobiele ouderen, fragiele ouderen, ouderen met verhoogd valrisico, oudere Parkinsonpatiënten … DIENSTVERLENING informatie netwerk van kinesitherapeuten CONTACTGEGEVENS Paul Rabau voorzitter

26 Thuiszorgondersteunende diensten Sint-Alexius
DOELGROEP Iedereen die vragen heeft over ouder worden en problemen die daarmee kunnen gepaard gaan. Alle mogelijke aspecten kunnen aan bod komen, waaronder fysiek, psychisch, relationeel, financieel, huisvesting, zingeving … DIENSTVERLENING beantwoorden van vragen door het geven van informatie, concrete oplossingen aanreiken, doorverwijzen, mee zoeken naar een oplossing voor tijdelijke opvang overdag tot een permanente residentiële verblijfplaats CONTACTGEGEVENS Veldbornstraat 26, 3300 Tienen

27 Vroegdetectie en ondersteuning van ouderen met cognitieve problemen
DOELGROEP 65+ regio Tienen met (vermoeden van) cognitieve problemen en hun netwerk DIENSTVERLENING cognitieve screening en opvolging aan huis zorgdiagnostiek en toeleiding aanklampende zorg en motivering aandacht voor psychologisch functioneren ondersteuning van de mantelzorgers en de persoon met dementie samenwerking en overleg met het professioneel netwerk CONTACTGEGEVENS Mieke Strauven Veldbornstraat 26, 3300 Tienen

28 Team ouderen DOELGROEP DIENSTVERLENING CONTACTGEGEVENS
ouderen met een vorm van hersenlijden (o.a. dementie) ouderen met psychische en psychosociale problemen zoals verslaving, depressie, rouw, sociale problemen, psychose DIENSTVERLENING crisisopvang, integrale observatie, behandeling via psychotherapie en geneesmiddelen, heroriëntatie dit gebeurt i.s.m. alle betrokken partijen zoals familie, huisarts, thuiszorg, woonzorgcentra of ziekenhuizen CONTACTGEGEVENS Stefan Kelchtermans teamcoördinator

29 Socialistische Mutualiteit Brabant
Thuiszorgcentrum Socialistische Mutualiteit Brabant DOELGROEP zieken, mensen met een handicap, slachtoffers van een ongeval, ouderen, palliatieve patiënten DIENSTVERLENING alle zorg en diensten aan huis om de mensen zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving te laten wonen CONTACTGEGEVENS Sabine Lösken coördinator Thuiszorgcentrum Socialistische Mutualiteit Brabant Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel

30 Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant
DOELGROEP ouderen in de thuissituatie DIENSTVERLENING nachtpermanentie, personenalarm, medicatiebeheer, educatie, verpleegtechnische zorgen CONTACTGEGEVENS Wit-Gele Kruis Tienen Getestraat 66, 3300 Tienen Wit-Gele Kruis Linter Grote Steenweg 283, 3350 Linter

31 Zorg 24 DOELGROEP DIENSTVERLENING CONTACTGEGEVENS
zorgbehoevende ouderen van Tienen en Hoegaarden DIENSTVERLENING avond- en nachtverzorging verpleegkundige nachtinterventie professionele alarmopvolging maatwerk gezinszorg ergotherapie aan huis CONTACTGEGEVENS Veldbornstraat 26, 3300 Tienen crisisopvang psychosociale ondersteuning centrum voor dagverzorging ondersteuning maatschappelijk werker

32 Alzheimer Liga Vlaanderen
DOELGROEP mantelzorgers en familieleden van personen met (jong)dementie DIENSTVERLENING 33 Familiegroepen Dementie over heel Vlaanderen CONTACTGEGEVENS Laura Weyns educatieve stafmedewerker

33 WOONZORGCENTRA

34 Sint-Alexius Tienen DOELGROEP WOONVORMEN CONTACTGEGEVENS
diensten worden aangeboden aan zowel valide, mobiele alsook zwaar zorgbehoevende ouderen, met of zonder psychische zorgnoden WOONVORMEN woongelegenheid voor valide en zwaar zorgbehoevende ouderen, ouderen die lijden aan dementie en ouderen met psychische noden CONTACTGEGEVENS Directeur Frans Theys Alexianenweg 24, 3300 Tienen

35 Huize Nazareth DOELGROEP
valide en zwaar zorgbehoevende ouderen, ouderen met dementie en psychische problemen WOONVORMEN woongelegenheden voor koppels serviceflats en servicewoningen 160 bedden, 11 serviceflats en 20 servicewoningen CONTACTGEGEVENS Paula Langenaekens dagelijks verantwoordelijke Goetsenhovenplein 24, 3300 Goetsenhoven WORDT VERWACHT Park Passionisten, een sociale woonzorgwijk voor jonge gezinnen, alleenstaanden en ouderen, met een bijzondere aandacht voor kwetsbare bewoners. Meer info op

36 Foyer de Lork Sorgvliet (Linter) - Berkenhof (Heers) - Ezeldijk (Diest) DOELGROEP valide en zorgbehoevende ouderen WOONVORMEN ROB, RVT en assistentiewoningen CONTACTGEGEVENS Ingrid Asnong

37 OCMW Tienen DOELGROEP WOONVORMEN CONTACTGEGEVENS
valide en zorgbehoevende ouderen WOONVORMEN seniorie, woonzorgcentrum, kortverblijf CONTACTGEGEVENS Wendy Peeters dagelijks verantwoordelijke Seniorie Houtemhof 1 Veronique Reynaerts, dagelijks verantwoordelijke Seniorie Houtemhof 2 Karla Willems en Inne Reniers sociale dienst WZC Keienhof Geert Roggen directeur WZC Keienhof, Seniorie Houtemhof

38 Sint-Elisabeth’s dal vzw
O.L.V. van Lourdes (Zoutleeuw) - Sint-Jozef (Nieuwerkerken) – Betze Rust (Geetbets) DOELGROEP valide en niet-valide ouderen WOONVORMEN woonzorgcentrum, kortverblijf, dagopvang CONTACTGEGEVENS Campus WZC Huize O.L.V. van Lourdes - CKV ‘t Sijsje - DVC ‘t Mezenhof Stationsstraat 36, 3440 Zoutleeuw Campus WZC Huize Sint-Jozef - CKV ’t Lindenhof - DVC ‘t Vlierhof Kloosterstraat 26, 3850 Nieuwerkerken Campus WZC Betze Rust Dorpstraat 1a, 3450 Geetbets

39 Woonzorgcentra van de SEL-regio’s
Tienen Zuid-Oost Hageland

40 naam adres directeur telefoon mailadres
WZC Sint-Alexius Alexianenweg 27 3300 Tienen Frans Theys WZC Huize Nazareth Goetsenhovenplein 24 WZC Villa Hougardis (OCMW) Maagdenblokstraat 21 3320 Hoegaarden Pieter Hendrix (direct) (algemeen) WZC Keienhof (OCMW) Keibergstraat 71 3300 Kumtich Geert Roggen (algemeen) WZC In de Gouden Jaren Danebroekstraat 33 Lizi Vanderheiden (tel/fax) WZC Oase Campus Tienen en Binkom Raeymaeckersvest 30 Cindy Jonckman WZC Arcadia Zuurbemde 35 3380 Glabbeek Ann Lanoye WZC Vondelhof Leuvensesteenweg 215 3370 Boutersem Reinhilde Dierickx WZC Oleyck (OCMW) O. Huysecomlaan 2 3400 Landen Ellen Geerts Huize Zevenbronnen Walshoutemstraat 75 3401 Walshoutem Els Martens Residentie Sorgvliet Helen-Bosstraat 60 Linter/Orsmaal Gussenhoven 3350 M. De Witte Leeuwerick (Seniorie) Stationstraat 36 3440 Zoutleeuw Luc Hermans Onze Lieve Vrouw van Lourdes WZC De Vesten (OCMW) Vestendreef 1 Marleen David WZC Philemon & Baucis Zoutleeuwsesteenweg 11 3440 Zoutleeuw/Dormaal Kathleen Moons Dellebron Mounstraat 21 Kortenaken 3470 Lieve Pelzer


Download ppt "PLATFORMBIJEENKOMST OUDERENZORG"

Verwante presentaties


Ads door Google