De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INSPIRE De standaardisatiecontext. INSPIRE: aanleiding  Behoefte aan geo-informatie voor vorming en uitvoering milieubeleid en -activiteiten  Problemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INSPIRE De standaardisatiecontext. INSPIRE: aanleiding  Behoefte aan geo-informatie voor vorming en uitvoering milieubeleid en -activiteiten  Problemen."— Transcript van de presentatie:

1 INSPIRE De standaardisatiecontext

2 INSPIRE: aanleiding  Behoefte aan geo-informatie voor vorming en uitvoering milieubeleid en -activiteiten  Problemen voor beschikbaarheid, kwaliteit, organisatie, toegankelijkheid en uitwisseling van geo-informatie  Behoefte aan Europese geo-informatie infrastructuur:  Infrastructure for spatial information in Europe  Bredere toepassing dan alleen milieu

3 INSPIRE: uitgangspunten  geo-informatie wordt op één passend niveau opgeslagen, beheerd en beschikbaar gesteld  geo-informatie uit verschillende bronnen in EU kan consistent worden gecombineerd en uitgewisseld tussen verschillende gebruikers en toepassingen  geo-informatie die op een bepaald overheidsniveau is vergaard kan worden uitgewisseld met andere overheidsniveaus

4 INSPIRE: uitgangspunten  geo-informatie wordt onder zodanige voorwaarden beschikbaar gesteld dat grootschalig gebruik ervan niet onnodig wordt belemmerd  beschikbare geo-informatie kan gemakkelijk worden opgezocht en de geschiktheid en voorwaarden voor gebruik kunnen gemakkelijk worden nagegaan

5 Need for harmonisation: sea-level differences (in cm, source BKG) 14 jan’04 Bridge near Laufenburg collapsed due to altitude measurement difference of 0.54 m between Swiss and German side Source www.laufenburg.ch

6 INSPIRE: thema’s Bijlage I – systemen voor verwijzing met coördinaten – geografisch rastersysteem – geografische namen – administratieve eenheden – adressen – kadastrale percelen – vervoersnetwerken – hydrografie – beschermde gebieden Bijlage II – hoogte – bodemgebruik – orthobeeldvorming – geologie Metadata beschikbaar I en II: 2010 Geo-informatie geharmoniseerd en beschikbaar I: 2011, II: 2014

7 INSPIRE: thema’s Bijlage III – statistische eenheden – gebouwen – bodem – landgebruik – menselijke gezondheid en veiligheid – nutsdiensten en overheidsdiensten – milieubewakingsvoorzieningen – faciliteiten voor productie en industrie – faciliteiten voor landbouw en aquacultuur – spreiding van de bevolking – demografie – gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden – gebieden met natuurrisico's – atmosferische omstandigheden – meteorologische geografische kenmerken – oceanografische geografische kenmerken – zeegebieden – biogeografische gebieden – habitats en biotopen – spreiding van soorten – energiebronnen – minerale bronnen Metadata beschikbaar en geo-informatie vergelijkbaar 2013

8 INSPIRE: fasering  Voorbereiding2005 – 2006  Transpositie2007 – 2008  Invoering2009 – 2014  Europese kaderrichtlijn INSPIRE – Van kracht op 15 mei 2007  EU-werkprogramma 2007 – 2009

9 INSPIRE: voorbereiding  Invoeringsregels opgesteld door drafting teams met experts uit EU  Consultatie Spatial Data Interest Communities (SDIC) en Legally Mandated Organisations (LMO)  Consultatie publiek  Vaststelling

10 Richtlijn en werkprogramma DT Metadata DT Network Services DT Data Specifications DT Data sharing DT Monitoring and reporting Chapter IIChapter IIIChapter IVChapter VChapter VI Implementatie van standaarden

11 INSPIRE Architectuur http://www.ec- gis.org/Workshops/inspire_2008/prese ntations/16_02.pdf

12 Metadata

13 Van wetgeving naar profiel op een standaard

14 Data specificaties

15 Generieke documenten Framework, geen implementing rules Deliverable D 2.3: Scope and Definition of Annex I/II/III Themes D 2.5: Generic Conceptual Model (first draft) D 2.6: Methodologies for data specifications (first draft) D 2.7: Implementing rules for exchange of spatial data (first draft)

16 Thematic data specificaties 34 thema’s  34 implementing rules In 2009 beschikbaar (D2.8.x): – Specification on Coordinate Reference Systems - Draft Guidelines Specification on Coordinate Reference Systems - Draft Guidelines – Specification on Geographical Grid Systems - Draft Guidelines Specification on Geographical Grid Systems - Draft Guidelines – Data Specification on Geographical Names - Draft Guidelines Data Specification on Geographical Names - Draft Guidelines – Data Specification on Administrative Units - Draft Guidelines Data Specification on Administrative Units - Draft Guidelines – Data Specification on Addresses - Draft Guidelines Data Specification on Addresses - Draft Guidelines – Data Specification on Cadastral Parcels - Draft Guidelines Data Specification on Cadastral Parcels - Draft Guidelines – Data Specification on Transport Networks- Draft Guidelines Data Specification on Transport Networks- Draft Guidelines – Data Specification on Hydrography - Draft Guidelines Data Specification on Hydrography - Draft Guidelines – Data Specification on Protected Sites - Draft Guidelines Data Specification on Protected Sites - Draft Guidelines

17 22 november 2007Onze toekomst onder INSPIRE Netwerk diensten

18 Deliverables Deliverable Discovery services View services Download services Transformation services Implementing rule and technical guidance SOAP/WSDL verplicht

19 INSPIRE: invoering/uitvoering EU:  invoeringsregels van kracht  monitoring invoering Lidstaten:  infrastructuur operationeel  metadata en geo-informatie geharmoniseerd en beschikbaar  rapportage over invoering


Download ppt "INSPIRE De standaardisatiecontext. INSPIRE: aanleiding  Behoefte aan geo-informatie voor vorming en uitvoering milieubeleid en -activiteiten  Problemen."

Verwante presentaties


Ads door Google