De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4.1: Het parlement is baas boven baas

Verwante presentaties


Presentatie over: "4.1: Het parlement is baas boven baas"— Transcript van de presentatie:

1 4.1: Het parlement is baas boven baas
Toets bespreken (VWO) Intro HC Opdracht verder

2 Intro Hoe werkt de Tweede Kamer?

3 HC: Het parlement is baas boven baas
Nederland is een democratie, conflicten lossen we dus op door te stemmen en niet met geweld (kiesrecht is een grondrecht) De meerderheid kan niet zomaar haar wil opleggen aan de minderheid. Iedereen heeft rechten. Nederland is een indirecte democratie / representatieve democratie Nederland is ook een constitutionele monarchie, maar de koning heeft vooral een symbolische functie (erfelijk staatshoofd) Volksvertegenwoordiging = parlement = wetgevende macht = staten generaal = eerste en tweede kamer

4 Staatsinrichting Kiezer De regering Parlement Volksvertegenwoordiging
Tweede Kamer coalitie fracties (samen minimaal 76 zetels) Het kabinet oppositie fracties Provinciale staten Eerste Kamer Parlement Volksvertegenwoordiging Staten-Generaal De koning

5 Het parlement In een parlementaire democratie staat parlement boven regering Er zijn 11 fracties in de Tweede Kamer Iedere fractie heeft een fractievoorzitter Er is nooit 1 partij die de meerderheid heeft. Daarom is er een coalitie en een oppositie

6 De uitvoerende macht Regering = ministers + koningin
Kabinet = ministers + staatssecretarissen Ministerraad = alle ministers

7 Opdracht: Jij gaat de wet veranderen
Als je in de politiek zat, wat zou jij dan willen veranderen aan Nederland? Bedenk een naam voor jouw politieke partij Je gaat meedoen aan de verkiezingen, hoe doe je dat? Gebruik de begrippen: Lijsttrekker, verkiezingslijst, verkiezingsprogramma, verkiezingscampagne Bron: blz. 43/48 (de toepassing)

8

9 Hoera je bent gekozen! De verkiezingen zijn geweest en je partij komt met 13 zetels in de Tweede Kamer. Een geweldig resultaat! Je wilt een coalitie sluiten, met welke partijen wil jij samenwerken en waarom? (zie volgende sheet) Hoe komt dit tot stand? Gebruik de begrippen: kabinetsformatie, informateur, coalitie, oppositie, regeerakkoord, formateur, ministers, staatssecretarissen. (bron: blz 42/46 de kabinetsformatie) Wat is het verschil tussen een lijsttrekker en een fractievoorzitter?

10 Jouw partij (13)

11

12 Gefeliciteerd je zit in de coalitie!
Je blijft zelf fractievoorzitter van jouw partij in de Tweede Kamer. Leden van jouw partij worden minister of staatssecretaris in het kabinet. Benoem drie klasgenoten als minister of staatssecretaris en zeg ook welke onderwerpen ze krijgen (zie volgende sheet) Dit proces heet de kabinetsformatie!

13 Het kabinet heeft elf ministers
Minister van Algemene Zaken (AZ) = minister president! Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) Minister van Defensie Minister van Economische Zaken (EZ) Minister van Financiën Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Minister van Veiligheid en Justitie (V&J) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Minister van Handel en ontwikkelingssamenwerking Minister van Wonen en Rijksdienst

14 Wie kan er eigenlijk voor zorgen dat jouw wet er komt?
Wie kunnen er allemaal een wet bedenken? Wat is de rol van de fractiespecialist? Wie moeten een wet allemaal goedkeuren voor het echt een wet is? Bron: blz 43 relatie reg.. /46 Tweede kamer – eerste kamer – tekenen koning en minister – publicatie staatscourant

15 Gefeliciteerd je kabinet is beëdigd!
Nu kunnen we dan echt jouw maatregel gaan invoeren. Hoe kunnen de onderstaande middelen jou als fractievoorzitter van jouw partij helpen om je maatregel door te voeren? Stellen van mondeling of schriftelijke vraag Recht van interpellatie Recht van Enquête Motie Amendement Bron: blz 43/ 47

16

17 Je besluit een motie in te dienen
Via een motie verzoek je het kabinet om jouw maatregel in te voeren. Schrijf een motie waarbij je het kabinet verzoekt om jouw maatregel in te voeren (zie voorbeeld) Waarom zal het kabinet eerder een motie van jou willen uitvoeren dan een motie van de oppositie? (VWO: dualistisch stelsel of monistisch stelsel)

18

19 Helaas, het kabinet faalt
Het kabinet is er niet in geslaagd jouw motie goed uit te voeren. Naar jouw mening heeft de minister die over het onderwerp gaat het niet goed gedaan. Hoe kan je van deze minister af komen? Wat is een kabinetscrisis? Bron: blz 43/47

20 Voorbeeld motie van wantrouwen

21 Helaas, het spel is afgelopen
Door jouw motie van wantrouwen besluiten alle ministers van het kabinet hun ontslag aan te bieden aan de koning. Er zullen nu nieuwe verkiezingen komen.

22 Huiswerk Opdracht: VWO: 6 + 12 + lezen rijk, provincie
en gemeente blz 47-48 HAVO: Lezen 4.1 Ik controleer de volgende les altijd steekproefsgewijs of je het gemaakt hebt, en of je aantekeningen gemaakt hebt!


Download ppt "4.1: Het parlement is baas boven baas"

Verwante presentaties


Ads door Google