De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Ouderavond klas 5 Vwo 14 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Ouderavond klas 5 Vwo 14 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Ouderavond klas 5 Vwo 14 oktober 2014

2 De klas 1 klas 32 leerlingen Profielen: Cultuur & Maatschappij: 3
Economie & Maatschappij: 7 Natuur & Gezondheid: 15 Natuur & Techniek: 8 Vwo met 10 Technasium, 1 Gymnasium en 31 Atheneum leerlingen

3 De mentoren Dhr. Van Megen Dhr. Bosboom Dhr. Silverentand
Mevr. Verlegh Mevr. De Vroom Mevr. Turkenburg

4 Het Vwo Team

5 Doel en opzet van de avond
Algemene Informatie Vragen stellen Kennismaken Agenda Algemene Info V5 Informatie over Keuzebegeleiding in V5 Pauze De begeleiding van de mentor

6 Organisatie leerjaar 5 Jaarrooster/lessentabel: vakken gedurende het gehele jaar m.u.v. LBS, KCV en CKV Differentiatie-uren: 3 per kwartaal met bijspijkeren, verrijking of verdieping Begeleidingsgroepen OBD (overzicht belangrijke data) PTA (programma van toetsing en afsluiting) Automatisch bevorderen

7 Toetsen en herkansen Meeste toetsen geconcentreerd in vier toetsperiodes Herkansingsregeling 2 dossiertoetsen medio kwartaal 4 Afmelden voor toetsen Cijfers inzien: online via ouderportaal Rapporten op papier: Na kwartaal 4

8 1e lijn = mentor/docent 2e lb, rt 3e

9 Begeleidingsgroepen W Werkhouding C Capaciteiten
W/C Werkhouding of capaciteiten (AT) Alternatief Traject DOEL: Leerlingen op de juiste plek met aanpak op maat

10 Automatisch bevorderen
Waarom? dynamiek laatste leerjaar rendement wordt hoger Gaat iedereen ook echt over? zonder te werken niet Is doubleren uitgesloten? Nee, maar alleen bij bijzondere omstandigheden

11 Wanneer geslaagd? Voor CE cijfers gemiddeld 5,5 of hoger EN
Voor alle eindcijfers alle vakken 6 of hoger of Maximaal 1x5 en rest eindcijfers hoger of 2x5, 1x4 en 1x5, 1x4 met gemiddeld een 6 Rekentoets minimaal 5 Van de Kernvakken Netl/Entl/Wis maximaal 1x5 Nergens een eindcijfer 3 (ook niet als deel van het combinatiecijfer) LO en CKV minimaal voldoende

12 Activerende didaktiek
Piano stairs

13 Verdieping/differentiatie
Differentiatie uren: ondersteuning – verdieping Hooghe Lat: verdieping en verbreding voor enthousiaste en geïnteresseerde leerlingen op het gebied van bèta Cambridge: CAE examen Profielwerkstuk begeleiding vanuit universiteit Nijmegen Cultuurdag Debatclub Leerlingmentor

14 Uitdagingen Kunst & Cultuur Technasium Bèta Gymnasium

15 Afdeling Vwo Verlof regelen Absentie
Inhaalregeling toetsen op donderdag 9e en 10e uur Leerjaaroverleg Tafeltjesavonden (1 december 2014 en 26 maart 2015) Excursie naar Berlijn 9 t/m 13 maart 2015 Kijk regelmatig op de website (downloads afdeling Vwo)

16 Ouderavond 5 VWO 14 oktober 2014 Loopbaanoriëntatie en begeleiding

17 Inhoud ? Ontwikkelingen vervolgopl. Keuzetraject VWO 5
Mogelijkheden na VWO Ontwikkelingen vervolgopl. Keuzetraject VWO 5 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB): toekomstdossier Kiezen en keuzestijlen Uw en onze rol

18 Mogelijkheden na VWO Universiteit (14) University Colleges
Hoger Beroeps-Onderwijs (41) (3-jarig) 470 bachelors (meerdere opleidingsplaatsen) 778 masters (meerdere opleidingsplaatsen) Studeren in buitenland Particuliere opleidingen Werken (+ opleiding) Deficiënties bijwerken Een jaar wat anders (gap year) (reizen, taalcursus, vrijwilligerswerk, au pair)

19 Ontwikkelingen Loting (numerus fixus) tot 2017
Vervroegde aanmelding (1 mei of eerder) Opleidingsloting en instellingsloting Decentrale selectie (selectie aan de poort: criteria, vaardigheden, ervaring) Testen en audities Matching/studiekeuzecheck BSA Financiering / kosten Sociaal leenstelsel (studievoorschot en aanvullende beurs) Behoud ov-kaart

20 Keuzetraject 5 vwo Informatie decaan (o.a. workshop)
Deze ouderavond Informatie decaan (o.a. workshop) Opleidingenmarkt op 17 oktober (HU) Beroepenmarkt Corderius op 27 januari 2015 (ook voor ouders/verzorgers) Bezoek beurzen en open dagen (samen) !!!! vooraf aanmelden !!!! Proefstuderen / webklassen Decanaat / documentatiekast / info-borden Differentiatie-uur LOB

21

22 http://hooghelandtph.decaan.net Landelijke decanenwebsite/netwerk.
Informatie up-to-date en schoolspecifiek. Keuzeplatform voor leerlingen, ouders/verz, mentoren en decanen  aanvullend communicatiemiddel. Invullen en volgen van het keuzeproces via Keuzeweb (portfolio/toekomstdossier).

23 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)
40 studielasturen over 3 jaar Leerling actief !! persoonlijke ontwikkeling op zoek naar praktische informatie Verslaglegging nu via Keuzeweb (portfolio/toekomstdossier) Mentor is begeleider; eindgesprek met decaan

24 Kiezen is een werkwoord
Leren kiezen hoort bij leven, leren en ontwikkeling (levenskunst) Kiezen: overeenstemming tussen gevoel en verstand (Keuze)vaardigheden: - zelfbewustzijn - geweten, waarden en normen - onafhankelijk - creatieve verbeelding Keuzemogelijkheden verkennen Iedereen kiest anders Keuzestijlen: hoe kiezen leerlingen

25 Keuzestijlen Persoonlijke eigenschappen Gevoel - Verstand
Eigenzinnig (ik) - Meegaand (ander) Spontaan - Weloverwogen Soorten kiezers Logisch-rationele kiezer Emotionele kiezer Impulsieve kiezer Uitstellende kiezer Eigenzinnige kiezer Meegaande kiezer Intuitieve kiezer

26 Het proces en uw rol Vier fases in proces: Tips: Uw rol: Stimuleren
oriënteren verkennen verdiepen de knoop doorhakken Tips: Begin op tijd Ga op pad Bezoek open dagen/meeloopdagen Goede voorbereiding Uw rol: Stimuleren Belangstelling tonen Helpen ordenen Kiezen blijft onzeker Kiezen is verliezen

27 TOT SLOT Advies of afspraak via schoolmail:
Websites TOT ZIENS !

28 Na de pauze A101 Bbg en Vlw (niet aanwezig Vrn en Svl)
A102 Mgd (niet aanwezig Tka)


Download ppt "Welkom Ouderavond klas 5 Vwo 14 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google