De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zending... in KwaZulu Natal - Zuid Afrika.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zending... in KwaZulu Natal - Zuid Afrika."— Transcript van de presentatie:

1 Zending... in KwaZulu Natal - Zuid Afrika

2 Het begin... In juni 1958 vertrok dominee J. Vonkeman namens de kerk van Kampen naar Zuid-Afrika. Uiteindelijk vond dominee Vonkeman een gebied waar hij met het zendingswerk kon starten. Zendingspost: uitzicht vanuit de pastorie

3 Het begin... Dat gebied bevond zich in het afgelegen Groothoek, op dit moment Enkumane genoemd, een gebied van duizenden hectares groot. De omgeving van Enkumane

4 Het begin... In 1961 verrees hier het eerste kerkgebouw. Daarna groeide het werk snel. Het werkterrein werd groter en het aantal kerkjes steeg. Spoedig werd in een straal van vijftig kilometer rond Richmond op ruim twintig plaatsen iedere zondag een dienst gehouden. School/kerkgebouw van VishaVisha

5 De situatie nu... Na meer dan veertig jaar zending werken twee zendelingen - ds A.H. Reitsema en ds M.J. de Haan -, en meerdere lokale predikanten en evan-gelisten in het uitge-strekte gebied rond Enkumane in de provincie KwaZulu-Natal. Zendings-gebied KwaZulu-Natal De provincie KwaZulu-Natal en het zendingsgebied

6 De situatie nu... Het Kamper zendingswerk in KwaZulu-Natal wordt vanuit Nederland, door een veertigtal Nederlands Gereformeerde kerken ondersteund. Kampen en de steunbiedende kerken

7 De situatie nu... Door het zendingswerk is er nu een viertal zelf-standige gemeenten of beter gezegd, kerkelijke districten ontstaan: Mid-Illovo, Ndaleni, Elandskop en Umbumbulu/Umlazi. Voorganger : Ds. S.Z. Phungula Voorganger : Ds. J.P. Sithole Voorganger : Ds. A.B. Zaca Voorganger : Ds. P.T. Hlela

8 De situatie nu... Naast de verzelfstandigde kerken zijn er verschillende gemeenten die nog geen eigen kerkenraad hebben, maar door één van de zendelingen worden bearbeid: De gebieden rond Enkumane en Nhlamvini/Nomabhunga. Zendeling : Ds. A.H. Reitsema Zendeling : Ds. M.J. de Haan

9 De situatie nu... De bearbeiding in deze veelal kleine gemeenten, verloopt door de onherbergzaamheid moeizaam. Om voor een preekbeurt in Mbuthweni te komen, is ds. de Haan 2 á 3 uur onderweg. Het aspect ‘vervoer’ is binnen het zendingswerk dan ook zeer belangrijk. Gemeenteleden uit VishaVisha worden vervoerd

10 De situatie nu... Voor bijeenkomsten wordt volop en dankbaar gebruik gemaakt van, door het zendingswerk beschikbaar gestelde auto’s. Deze zijn niet alleen nodig vanwege de uitgestrektheid van het gebied, maar ook noodzakelijk omdat het niet veilig is om ’s avonds alleen in het donker te reizen. Gemeenteleden uit VishaVisha worden vervoerd

11 De situatie nu... Op Enkumane bevindt zich ook de zendingspost en de medische kliniek. Beide hebben nog steeds een belangrijke plaats in het zendingswerk van KwaZulu-Natal, hoewel ze niet meer het centrum vormen. De zendingspost op Enkumane

12 De situatie nu... In de medische kliniek, die apart door de zendingscommissie vanuit Kampen wordt onder-steund, worden door goed opgeleide verpleegsters, zelfstandig eerste hulp werkzaamheden verricht. De medische kliniek op Enkumane

13 De situatie nu... Ook vinden in de kliniek bevallingen plaats, en wordt aan AIDS preventie en behandeling gedaan. Vanuit de kliniek bezoekt een arts dorpjes in het gebied. Een verpleegster aan het werk

14 De situatie nu... Zuid Afrika is een land in beweging. Veel mensen trekken weg uit de landelijke gebieden om hun heil in de steden te zoeken. De achterstand van de landelijke gebieden wordt daardoor groter. Het dorp Umlazi

15 De situatie nu... Dat is de belangrijkste reden van het ontstaan van de kerken in de stedelijke gebieden, en de opheffing van sommige gemeenten op het platte-land. De achterblijvers hebben helaas weinig economisch perspectief. Een kleine huisgemeente

16 De situatie nu... Het karakter van het zendingswerk is dan ook veranderd. Het zendingswerk heeft in de laatste jaren in toenemende mate het karakter gekregen van het ondersteunen van de huidige gemeenten, waarbij ook sociale en economische aspecten een belangrijke rol zijn gaan spelen. De gemeente van Mid-Illovo en ds. Zaca

17 De situatie nu... Men bevindt zich aan het begin van een volgende fase: het ondersteunen en uitbouwen van de kerkgenootschappen die uit het zendingswerk zijn ontstaan. De kerk van Umbumbulu

18 Nieuwe ontwikkelingen...
In de laatste jaren is de relatie tussen de Zending Advies Commissie (ZAC) uit Kampen en de zusterkerken in Zuid-Afrika één van gelijkwaardigheid geworden. De zelfstandige en niet zelfstandige kerken uit het zendingsgebied zijn nu vertegenwoordigd in het Tijdelijk Comité (TC) waarmee overleg wordt gevoerd. Vergadering van TC en ZAC

19 Nieuwe ontwikkelingen...
De kerken in KwaZulu-Natal hebben nu een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Het kunnen dragen van deze verantwoordelijkheid moet groeien. Ze worden daarin ook ondersteund door de zendelingen en de ZAC. Vergadering tussen de kerkenraad van Elandskop en ZAC

20 Nieuwe ontwikkelingen...
De gemeenten hebben het recht om aan Kampen hulp te vragen. Deze jonge kerken zijn ontstaan vanuit de zending en zijn in grote mate afhankelijk van financiële en personele ondersteuning zoals deze door de ZAC en de zendelingen wordt gegeven. De kerk van de toekomst

21 Nieuwe ontwikkelingen...
Het pad dat is ingegaan is de gang naar verzelfstandiging. Echter de weg daarnaar toe zal een lange weg zijn. De economische en sociale problemen zijn in dit gebied erg groot. Kinderen bij een rondavel

22 Nieuwe ontwikkelingen...
Ook voor de komende jaren zal de ondersteuning vanuit Nederland onontbeerlijk zijn voor deze jonge kerken die op weg zijn naar volwassenheid...

23 Nieuwe ontwikkelingen...
Ook voor de komende jaren zal de ondersteuning vanuit Nederland onontbeerlijk zijn voor deze jonge kerken die op weg zijn naar volwassenheid...

24 Nieuwe ontwikkelingen...
Ook voor de komende jaren zal de ondersteuning vanuit Nederland onontbeerlijk zijn voor deze jonge kerken die op weg zijn naar volwassenheid...

25 Nieuwe ontwikkelingen...
Ook voor de komende jaren zal de ondersteuning vanuit Nederland onontbeerlijk zijn voor deze jonge kerken die op weg zijn naar volwassenheid...

26 Einde van deze presentatie
Uitzicht op de zendingspost

27 Versie RvD


Download ppt "Zending... in KwaZulu Natal - Zuid Afrika."

Verwante presentaties


Ads door Google