De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAPRIE Randomised, blinded, trial of Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischaemic Events (CAPRIE) Randomised, blinded, trial of Clopidogrel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAPRIE Randomised, blinded, trial of Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischaemic Events (CAPRIE) Randomised, blinded, trial of Clopidogrel."— Transcript van de presentatie:

1 CAPRIE Randomised, blinded, trial of Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischaemic Events (CAPRIE) Randomised, blinded, trial of Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischaemic Events (CAPRIE) CAPRIE Steering Committee. Randomised, blinded, trial of Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischaemic Events (CAPRIE). Lancet 1996;348: Slide 1SD3325 7/15/98

2 Slide E972095A 2 SD /11/98 Antiplatelet Trialists’ Collaboration Hoofdbevinding: Uit een meta-analyse van 142 trials, met meer dan hoog-risico patiënten, bleek dat plaatjesremmers het risico op het gecombineerde eindpunt van ischemisch stroke, myocardinfarct, of vasculaire dood met 25% verminderden. Uit een meta-analyse van 142 trials, met meer dan hoog-risico patiënten, bleek dat plaatjesremmers het risico op het gecombineerde eindpunt van ischemisch stroke, myocardinfarct, of vasculaire dood met 25% verminderden. CAPRIE Rationale (I) Antiplatelet Trialists’ Collaboration. BMJ 1994;308:

3 Slide E972095A 3 SD /11/98 Patiënten met een breed spectrum van athero- sclerotische aandoeningen lopen de kans op elk belangrijk atherothrombotisch ‘event’ Patiënten met een breed spectrum van athero- sclerotische aandoeningen lopen de kans op elk belangrijk atherothrombotisch ‘event’ Atherothrombotische processen zijn vergelijkbaar ongeacht de klinische manifestatie van de onderliggende atherosclerose Atherothrombotische processen zijn vergelijkbaar ongeacht de klinische manifestatie van de onderliggende atherosclerose Clopidogrel werd werkzaam geacht bij het gehele spectrum van atherosclerotische patiënten Clopidogrel werd werkzaam geacht bij het gehele spectrum van atherosclerotische patiënten Clopidogrel werd geacht ca.10% additionele relatieve risicoreductie te geven vs. aspirine Clopidogrel werd geacht ca.10% additionele relatieve risicoreductie te geven vs. aspirine CAPRIE Rationale (II) CAPRIE Rationale (II)

4 Slide E972095A 4 SD /11/98 CAPRIE Studieopzet (I) Grote internationale studie (19,185 patiënten), geblindeerd, gerandomiseerd, 2 parallelle groepen Grote internationale studie (19,185 patiënten), geblindeerd, gerandomiseerd, 2 parallelle groepen –Clopidogrel - 75 mg 1 dd –Aspirine mg 1 dd Stratificatie naar inclusiecriterium: Stratificatie naar inclusiecriterium: –Herseninfarct –Myocardinfarct –Vastgesteld perifeer vaatlijden

5 Slide E972095A 5 SD /11/98 CAPRIE Studieopzet (II) 1-3 jaar behandeling; follow-up onafhankelijk van gerandomiseerde groep 1-3 jaar behandeling; follow-up onafhankelijk van gerandomiseerde groep Eindpunten: Eindpunten: 1combinatie myocardinfarct, CVA en vasculaire dood 2veiligheid

6 Slide E972095A 6 SD /11/98 Coronair lijden Cerebro- vasculair lijden Perifeervaatlijden Gemiddelde leeftijd patiënten: 62.5 jaar 24.6% 3.8% 11.9% 19.2% 7.3% 29.9% 3.3% CAPRIE Distributie en overlap van symptomatische atherosclerose > 25% overlap!

7 Slide E972095A 7 SD /11/98 CAPRIE Effectiviteit Tijd na randomisatie (maanden) Event Rate/1,000 Patienten/jaar Event Rate per jaar Placebo 1 Aspirine 2 Clopidogrel 2 7.7% 5.8% 5.3% Placebo arm extrapolated from APTC meta-analysis 2 CAPRIE Steering Committee. Lancet 1996;348: / Antiplatelet Trialists’ Collaboration. BMJ 1994; 308: clopidogrel vs aspirine RR 8.7% p = RR 8.7% p = clopidogrel vs placebo clopidogrel vs placebo RR 30% p = RR 30% p =

8 Slide E972095A 8 SD /11/98 *Intention-to-treat analyse Follow-up in maanden Cumulatief percentage clopidogrel aspirine RR: Relatieve risico reductie 19.2%* Fataal/niet fataal myocardinfarct per jaar p = (N=19,185) aspirine 3.6% clopidogrel 2,9 % CAPRIE Preventie myocardinfarct

9 Slide E972095A 9 SD /11/98 CAPRIE Adverse events* % patiënten met bijwerkingen Aspirine (325 mg/dag) Clopidogrel (75 mg/dag) Intracraniële bloeding Gastrointestinale bloeding *1.99 Gastrointestinale ulcera * 0.68 Indigestie/misselijkheid/braken *15.01 Diarree * Rash * Neutropenie CAPRIE Steering Committee. Lancet 1996;348: Prescribing information for clopidogrel bisulfate tablets, US Food and Drug Administration, Nov 1997, page 12. *p<0.05 * patiënten bekend met ASA intolerantie zijn niet geïncludeerd

10 Slide E972095A 10 SD /11/98 CAPRIE Bloedingen Trend naar meer cerebrale bloedingen, fataal of niet-fataal, en meer doden ten gevolge van bloedingen in aspirine groep: 37 versus 51 (0.39% vs. 0.53%) Trend naar meer cerebrale bloedingen, fataal of niet-fataal, en meer doden ten gevolge van bloedingen in aspirine groep: 37 versus 51 (0.39% vs. 0.53%) Clopidogrel Aspirine Hospitalizatie voor gastro- intestinale bloedingen 1 Gastro-intestinale bloedingen (p<0.002) 2 Aantal patiënten 71(0.74%)104(1.08%) Bogousslavsky. Cerebrovasc Dis 1998;8(suppl 4):43. Abstract CLI CAPRIE Steering Committee. Lancet 1996;348:

11 Slide E972095A 11 SD /11/98 CAPRIE Conclusies Effectiviteit Effectiviteit –Clopidogrel: significant betere effectiviteit in vergelijking met aspirine (8,7% relatieve risicoreductie, p=0.043). Veiligheid Veiligheid –Clopidogrel: significant minder ulcera / gastro- intestinale bloedingen dan aspirine (p<0.05) –Clopidogrel: significant minder schade aan de maagmucosa dan na aspirine


Download ppt "CAPRIE Randomised, blinded, trial of Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischaemic Events (CAPRIE) Randomised, blinded, trial of Clopidogrel."

Verwante presentaties


Ads door Google