De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Doel Sociaal-economische Raad: * 2016: arbeidsdeelname 20-65 jarigen = 20% * Arbeidsparticipatie van 55 tot 65-jarigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Doel Sociaal-economische Raad: * 2016: arbeidsdeelname 20-65 jarigen = 20% * Arbeidsparticipatie van 55 tot 65-jarigen."— Transcript van de presentatie:

1

2  Doel Sociaal-economische Raad: * 2016: arbeidsdeelname 20-65 jarigen = 20% * Arbeidsparticipatie van 55 tot 65-jarigen

3  61-62 jarigen: < 30% actief op de arbeidsmarkt  63-64 jarigen: <15% Arbeidsparticipatie 55- tot 65-jarigen naar leeftijd

4  Niet-westers allochtonen werkloos = 11% Werkloosheid naar herkomst

5  In het derde kwartaal van 2009 was de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen ruim tweeënhalf keer zo hoog als onder autochtonen. Ontwikkeling werkloosheid naar herkomst

6  Niet-westerse allochtone mannen 4% meer werkloos  Niet-westerse allochtone vrouwen 2 % meer werkloos Ontwikkeling werkloosheid naar herkomst, geslacht en leeftijd, derde kwartaal 2009

7  Allochtonen: *Werkloosheid het hoogst bij 15-25 jarigen *Groeide van 5% naar 19%  Autochtonen: *15-25 jarigen 3% hoger

8  Wet op reintegratie: *beoogt knelpunten bij de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap weg te nemen door een snellere, meer succesvolle inzet van reïntegratei-instrumenten.

9  Subsidies: *WAO-premie als hij voldoende arbeidsgehandicapten in dienst heeft, en wanneer de werkgever een nieuwe dienstbetrekking aangaat met een arbeidsgehandicapte wordt bij ziekte de loondoorbetalingsverplichting gedekt door ziekengeld.

10  Wanneer arbeidsgehandicapt? *lijden aan een progressieve ziekte *niet meer in staat om meer dan 75% normaal te functioneren in normale voltijdse arbeid van welke aard dan ook

11  Wie krijt een WAO-premie: *minder dan 15% arbeidsongeschikt, maar wel als arbeidsgehandicapte in de zin van REA, omdat hij lijdt aan een bepaalde vorm van kanker

12 arbeidsgehandicapte met dienstverband terugkeer eigen werkgever (nog) niet uitgesloten terugkeer eigen werkgever niet mogelijk met uitkering WW, WBIA, WAO, WAZ, Wajong werkgever (op advies van Arbodienst) uitvoeringsinstelling

13 dienstverband met uitkering ABW, IOAW, IOAZ met uitkering ANW zonder uitkering > 18 jaar zonder uitkering < 18 jaar gemeentearbeidsvoorziening Uitvoerings- instelling


Download ppt " Doel Sociaal-economische Raad: * 2016: arbeidsdeelname 20-65 jarigen = 20% * Arbeidsparticipatie van 55 tot 65-jarigen."

Verwante presentaties


Ads door Google