De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

2 2 1.Opening, mededelingen en vaststelling agenda 2.Notulen ALV 25 juni 2014 (met goedkeuring) 3.Financiën: a.Jaarrekening 2013/2014 (met instemming en decharge) b.Begroting 2014/2015 – aangepaste versie 4.Jaarverslag (met instemming) 5.Uitstel renovatie velden tot zomer Start voorbereiding aanschaf nieuw meubilair clubhuis 7.Stand van zaken invoering gedrags- en omgangsregels 8.Ondersteunend lidmaatschap 9.Technisch beleid/Sponsoring 10.Wvttk, rondvraag en sluiting ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

3 3 2. Notulen ALV 25/06/2014 Gevraagd besluit: Goedkeuring notulen

4 a. Jaarrekening (realisatie vs begroting) Exploitatiesaldo 2013/2014: € ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

5 a. Jaarrekening (toelichting) Baten € lager dan begroot Aantal leden en baromzet gedaald Lasten € lager dan begroot (incl. saldo zaalhockey) Inkoop bar/keuken ongeveer gelijk Directe hockeylasten gestegen conform begroting Kosten vernieuwbouw € , waarvan: Investering (fase 1 en 2): € Exploitatie (leges en bodemonderzoek na correctie van verantwoorde kosten seizoen 2012/2013): € Eigen vermogen gestegen van € naar € Liquide middelen gedaald van € naar € ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

6 a. Jaarrekening (resultaat bar en keuken) Resultaat bar en keuken 2013/2014: € ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

7 a. Jaarrekening (exploitatiesaldo) ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

8 a. Jaarrekening (baten) ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

9 a. Jaarrekening (lasten) ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

10 10 3a. Jaarrekening (5) Terugkoppeling kascontrole commissie Gevraagd besluit: in te stemmen met de jaarrekening en het bestuur decharge te verlenen ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

11 11 3b. Begroting 2014/ Uitgangspunten Zoals besproken tijdens ALV van 25 juni 2014 Ledenaantal gereduceerd van 850 naar 800 Barprijzen onveranderd Kosten door vz. commissies ingeschat o.b.v. huidige begroting/ prognose aangevuld met recente ontwikkelingen (incl. viering lustrum) Kosten ver/nieuwbouwaccommodatie (aangepast conform advies ALV van 25 juni 2014) Totaal fase 1 en 2a € incl. BTW (conform eerder besluitvorming ALV), waarvan € in seizoen (verwerkt als investering) Totaal fase 2b € , geheel in seizoen (verwerkt als investering) Huurkosten accommodatie (gemeente) à € toegevoegd € beschikbaar voor investering in inventaris en/of afwerking ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

12 12 3b. Begroting (1/4) Huisvestingslasten gewijzigd, door verschuiving van exploitatie naar investering Exploitatiesaldo verbeterd van - € naar € ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

13 13 3b. Begroting (2/4) Ongewijzigd ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

14 14 3b. Begroting (3/4) Huisvestingslasten gewijzigd, door verschuiving van exploitatie naar investering ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

15 15 3b. Begroting 2014/2015 (4/4) Gevraagd besluit van de ALV: In te stemmen met de aangepaste versie van de begroting ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

16 16 4. Jaarverslag Gevraagd besluit van de ALV: in te stemmen met het jaarverslag 2013 – 2014 ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

17 17 5. Uitstel renovatie velden tot zomer 2016 Renovatie velden 1 en 2 en nieuw veld 4 Informatie ALV 27 november 2013  in de zomer van 2015  besluitvorming in het najaar van 2014 Nieuw voorstel  in de zomer van 2016  besluitvorming in het najaar van 2015 Waarom?  Bestuur te ver uitgedund  SKG kan nog een jaar extra sparen  Velden 1 en 2 zijn weer goed uit de keuring gekomen. (restlevensduur veld1: 2-5jr, veld2: 4-6 jr)  Tijd voor discussie over waterveld  Aanleg veld 4 is niet meer relevant gezien het ledenaantal ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

18 Gevraagd besluit van de ALV: in te stemmen met uitstel renovatie veld 1 en 2 tot zomer 2016 ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november

19 19 6. Start voorbereiding nieuw meubilair clubhuis Werkgroep inrichting clubhuis Oproep voor vrijwilligers op de site Stand teamacties (11 nov) € 5561,-- ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014

20 7. Stand van zaken invoering gedrags- en omgangsregels NOC*NSF gedrags- en omgangsregels inmiddels toegevoegd aan GMHC clubregels Binnenkort:  aanmeldingsformulier voor nieuwe vrijwilligers uitgebreid met verklaring tuchtrecht  aanvang procedure tuchtrecht verklaring coaches JJ  VOG Uitgebreide communicatie naar leden ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november

21 8. Ondersteunend lidmaatschap Voor wie? Voor iedereen die betrokken is bij GMHC, maar geen lid is, zoals bijv. ouders van jeugdleden of vrijwilligers Wat houdt het OL in en wat zijn de kosten? (Niet spelend) Lid van KNHB: vallen onder statuten, reglementen en besluiten van KNHB (w.o. tuchtrechtspraak) Financiële ondersteuning GMHC Stemrecht Verzekerd tegen ongevallen (GMHC terrein) Kosten € 25,- per seizoen (per jaar door ALV vast te stellen) ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november

22 9. Technisch beleid Hockeyzaken 2013/2014/2015 Ontwikkeling prestaties teams: senioren, junioren, JJ Opleiden kader (trainers, coaches en scheidsrechters) Verstevigen van uitvoerende commissies ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november

23 2014/2015 Beleidsvisie hockeyzaken 2015 t/m 2020 Beleidsvisie bestuur (13 dec. 2014) ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november

24 Sponsoring Werving nieuwe leden commissie Resultaat 2013/2014 (29K t.o.v. ’12-’13: 23K) Prognose 2014/2015 Inkomsten komen ten goede aan verbetering technisch kader ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november

25 10. Wvttk, Rondvraag en Sluiting ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november

26 BIJLAGE - Bestuurssamenstelling 26 FunctieNaamAantredenVerlengingAftreden Voorzitter???z.s.m. SecretarisAndré Gillieron PenningmeesterIrene van de Leur Bestuurslid hockeyzakenErwin van Loenen Bestuurslid accommodatiePeter van Adrichem ALV Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014


Download ppt "Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google