De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Willem Van Nuffel Seminarie Mechelen 16/03/2010. Vraag 1  De eerste raadpleging bij de gynaecoloog moet gepland worden A) 6 à 8 weken na begin laatste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Willem Van Nuffel Seminarie Mechelen 16/03/2010. Vraag 1  De eerste raadpleging bij de gynaecoloog moet gepland worden A) 6 à 8 weken na begin laatste."— Transcript van de presentatie:

1 Willem Van Nuffel Seminarie Mechelen 16/03/2010

2 Vraag 1  De eerste raadpleging bij de gynaecoloog moet gepland worden A) 6 à 8 weken na begin laatste menses B) 8 à 11 weken C) 11 à 14 weken D) 15 à 17 weken

3 Vraag 2  In een eerste bloedname wordt bij iedereen routinematig bepaald: 1. Foliumzuur serum 2. CMV IgG 3. Toxoplasma IgG en IgM 4. Nuchtere glucose 5. Rhesus bepaling 6. Rubella IgG 7. HBsAg 8. Hepatitis C IgG

4 Vraag 2 (vervolg) 9. HIV 10. VDRL 11. HCG 12. TSH 13. Creatinine 14. Ijzer 15. Progesterone 16. AFP 17. Hct

5 Vraag 3 a) 6-10 weken b) 11-14 weken c) 15-17 weken d) 18-23 weken e) 24-28 weken f) 29-33 weken g) 33-40 weken h) Elke raadpleging  (Vanaf) wanneer worden de volgende onderzoeken gedaan? 1. Doptone 2. Bloeddruk 3. Handgrepen van Leopold 4. Glucose challenge 5. GBS-screening 6. Asymptomatische bacteriurie 7. Gewicht 8. Fundushoogte 9. Abdominale echo

6 Vraag 4  Waar/niet waar 1. Tot 2 eenheden alcohol per dag heeft geen effect op de foetus 2. Ijzersupplementen zijn alleen aangewezen bij anemie 3. Foliumzuur kan bijgegeven worden van voor de conceptie tot het derde trimester 4. Vanaf het derde trimester is er een verhoogd risico op trombo-embolie

7 Vraag 4 (deel 2) 1. Saunabezoek wordt afgeraden tijdens de zwangerschap 2. Bij een Hb van 9 g/dl mag zonder verder onderzoek ijzersubstitutie gegeven worden 3. Prenatale screening wordt op het eerste zwangerschapsconsult besproken 4. Bij alle zwangere vrouwen wordt indirecte coombs herhaald op 24 à 28 weken

8 Vraag 4 (Deel 3) 1. Voor diagnostiek en zwangerschapsuitkomst is één echo per trimester bewezen nuttig 2. Strikte handhygiëne is de beste maatregel om CMV infectie te voorkomen 3. Vaginale candidiase moet behandeld worden met lokale imidazole 4. Bacteriële vaginose kan rol spelen bij vroegtijdige ontsluiting

9 Vraag 5  Pyrosis wordt best behandeld met 1. Antacida 2. PPI’s 3. Ranitidine  Nausea en braken wordt best behandeld met: 1. Motilium (domperidon) 2. Pyridoxine (Vitamine B12) 3. Promethazine 4. Primperan (metoclopramide)

10 Vraag 6  Coïtale seks tijdens de zwangerschap 1. Is gevaarlijk bij preterme ontsluiting 2. Geeft een risico op vroeggeboorte bij vaginale infecties 3. Geeft een risico op vroeggeboorte bij bacteriële vaginose 4. Mag niet indien pijnlijke contracties vastgesteld worden

11 Vraag 7  Primigravida 32 jaar, BMI 30, 24 weken na laatste menses, BD 145/95 (eerste raadpleging 130/80) Welke onderzoeken? Aanbevolen bloedonderzoeken? Verwijzing? Dringend?

12 Vraag 8 (waar/niet waar) 1. Aciclovir mag alleen gegeven worden in het derde trimester 2. Bloedverlies in het eerste trimester komt frequent voor en is meestal een postcoïtumbloeding 3. Obese vrouwen wordt gewichtsreductie aangeraden owv risico op pre-eclampsie 4. Bij CMV IgG -, is het best na een mogelijk contact met een kindje met CMV de IgM te bepalen

13 Antwoorden

14 Vraag 1  De eerste raadpleging bij de gynaecoloog moet gepland worden C) 11 à 14 weken na begin van laatste menses

15 Vraag 2  In een eerste bloedname wordt bij iedereen routinematig bepaald: 1. Foliumzuur serum 2. CMV IgG 3. Toxoplasma IgG en IgM 4. Nuchtere glucose 5. Rhesus bepaling 6. Rubella IgG 7. HBsAg 8. Hepatitis C IgG

16 Vraag 2 (vervolg) 9. HIV 10. VDRL -> pas als TPHA of TPPA + 11. HCG bij twijfelachtig of negatief urine HCG 12. TSH 13. Creatinine 14. Ijzer 15. Progesterone 16. AFP 17. Hct

17 Vraag 3  (Vanaf) wanneer worden de volgende onderzoeken gedaan? 1. Doptone 11 weken (10-12) 2. Bloeddrukelke rpl 3. Handgrepen van Leopold pas 36 weken, anders pijn 4. Glucose challenge24-28 weken 5. GBS-screening35-37 weken 6. Asymptomatische bacteriurie 15-17 weken 7. Gewichtelke rpl 8. Fundushoogte15-17 weken 9. Abdominale echo18-23 weken

18 Vraag 4  Waar/niet waar 1. Tot 2 eenheden alcohol per dag heeft geen effect op de foetus beperkte groeirestrictie 2. Ijzersupplementen zijn alleen aangewezen bij anemie 3. Foliumzuur kan bijgegeven worden van voor de conceptie tot het derde trimester tot 12 weken 4. Vanaf het derde trimester is er een verhoogd risico op trombo-embolie Vanaf het eerste trimester

19 Vraag 4 1. Saunabezoek: hyperthermie > 39°C (10 min water 40°C)-> NBD en ASD, veneuze retour en hypotensie 2. Bij een Hb tot 9,5 g/dl mag zonder verder onderzoek ijzersubstitutie gegeven worden 3. Prenatale screening wordt op het eerste zwangerschapsconsult besproken 4. Bij alle zwangere vrouwen wordt indirecte coombs herhaald op 24 à 28 weken

20 Vraag 4 (Deel 3) 1. Voor diagnostiek en zwangerschapsuitkomst is één echo per trimester bewezen nuttig alleen evidence voor 1 e en 2 e semester 2. Strikte handhygiëne is de beste maatregel om CMV infectie te voorkomen 3. Vaginale candidiase moet behandeld worden met lokale imidazole tot 40% prevalentie asymptomatisch, ongevaarlijk, lokale imidazole is veilig 4. Bacteriële vaginose kan rol spelen bij vroegtijdige ontsluiting -> opsporen en behandelen bij voorgeschiedenis vroeggeboorte/voortijdige ontsluiting (clindamycine 300 mg 2dd of metronidazole 250 mg 3dd, beide 7 dagen)

21 Vraag 5  Pyrosis wordt best behandeld met 1. Antacida 2. PPI’s omeprazole lijkt veilig, liefst niet eerste trimester, maar geruststelling indien neemt 3. Ranitidine  Nausea en braken wordt best behandeld met: 1. Motilium (domperidon) 2. Pyridoxine (Vitamine B12) 3. Promethazine 1 e keus 4. Primperan (metoclopramide)2 e keus

22 Vraag 6  Coïtale seks tijdens de zwangerschap 1. Is gevaarlijk bij preterme ontsluiting 2. Geeft een risico op vroeggeboorte bij vaginale infecties 3. Geeft een risico op vroeggeboorte bij bacteriële vaginose frequente coïtale seks zou vroeggeboorte dan tegengaan 4. Mag niet indien pijnlijke contracties vastgesteld worden

23 Vraag 7  Primigravida 32 jaar, BMI 30, 24 weken na laatste menses, BD 145/95 (eerste raadpleging 130/80) Welke onderzoeken? ○ Urinestaal: proteïnurie? Evt ACR op ochtendstaal (proteïnurie quantificeren) ○ Controle bloeddruk ‘s anderendaags/na enkele uren ○ Hoofdpijn? Buikpijn? ○ Volgens richtlijn: geen nut bijkomende onderzoeken, doorsturen

24 Vraag 7  Primigravida 32 jaar, BMI 30, 24 weken na laatste menses, BD 145/95 (eerste raadpleging 130/80) Aanbevolen bloedonderzoeken? ○ Hb, Hct, OGTT, irrieguliere antistoffen

25 Vraag 7  Primigravida 32 jaar, BMI 30, 24 weken na laatste menses, BD 145/95 (eerste raadpleging 130/80) Verwijzing? Dringend? ○ Mogelijk telefonisch consult gynaecoloog, meer nabije bloeddrukcontrole ○ Indien bloeddruk verhoogt blijft -> verwijzing gynaecologie ○ Dringende doorverwijzing zo BD > 160/100 of 140/90 met proteïnurie/symptomen (hoofdpijn, visusstoornissen, epigastrische pijn)

26 Vraag 8 (waar/niet waar) 1. Aciclovir mag alleen gegeven worden in het derde trimester is veilig in 1 e en 2 e trimester 2. Bloedverlies in het eerste trimester komt frequent voor en is meestal een postcoïtumbloeding 3. Obese vrouwen wordt gewichtsreductie aangeraden owv risico op pre-eclampsie 4. Bij CMV IgG -, is het best na een mogelijk contact met een kindje met CMV de IgM te bepalen

27


Download ppt "Willem Van Nuffel Seminarie Mechelen 16/03/2010. Vraag 1  De eerste raadpleging bij de gynaecoloog moet gepland worden A) 6 à 8 weken na begin laatste."

Verwante presentaties


Ads door Google