De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

workshop ‘Ik sta voor….’ Een Introductie over onze gedragscode

Verwante presentaties


Presentatie over: "workshop ‘Ik sta voor….’ Een Introductie over onze gedragscode"— Transcript van de presentatie:

1 workshop ‘Ik sta voor….’ Een Introductie over onze gedragscode
Welkom bij de workshop ‘Ik sta voor….’ Een Introductie over onze gedragscode Voorbereiding Staat het geluid aan? Heb je de datum ingevult?

2 Inhoud: Waarom een gedragscode? Wat eraan vooraf ging. Wat staat erin?
Hoe gaan we hem verspreiden? Hoe gaan we ermee om? Wat te doen bij overtreding? Programma bespreken Workshop Gedragscode / 2014

3 Waarom een gedragscode?
Ieder van ons is een visitekaartje.. Ons dagelijks doen en laten is het visitekaartje van het Rode Kruis. Daar nemen we verantwoordelijkheid voor. Daarom hebben we onze Gedragscode opgesteld. In de gedragscode wordt beschreven hoe we ons gedragen wanneer we het Nederlandse Rode Kruis vertegenwoordigen. Workshop Gedragscode| 2014

4 Waarom een gedragscode?
Onze reputatie als Rode Kruis wordt bepaald door ons gedrag, onze manier van communiceren en onze visuele identiteit, onze huisstijl. Gedrag, communicatie en huisstijl vormen als het ware de brug tussen wie wij zijn als Rode Kruis en hoe we gezien worden door de samenleving. De huisstijl hebben we het afgelopen jaar al opgefrist. Met onze manier van communiceren zijn we op dit moment bezig. En de derde pijler is ons gedrag, als vrijwilliger of medewerker. Mede naar aanleiding van geluiden uit de vereniging is afgelopen jaar een proces gestart, dat heeft geleid tot de opstelling van een gedragscode voor vrijwilligers en medewerkers. De gedragscode is een concrete uitwerking van onze grondbeginselen en een viertal kern-aspecten in zichtbaar/meetbaar gedrag. Als we ons daar allemaal aan houden wordt niet alleen ons logo en manier van communiceren maar tevens ons gedrag voor iedereen herkenbaar. Dat draagt bij aan onze reputatie van betrouwbare hulpverlener. Workshop Gedragscode / 2014

5 Wat eraan vooraf ging: 1 - Verkenningsfase
Consultatie onder vrijwilligers Onderzoek bij Rode Kruis verenigingen in andere landen 2 - Ontwikkelfase Werkgroep gedragscode 3 - Goedkeuring: Ledenraad OR 4 - Voorbereiding uitrol ontwikkelen van tools voor leidinggevenden inbedding in bestaande documenten en werkvormen 3 – De OR wilde een helder implementatieplan zien voordat ze goedkeuring konden geven. Ze moesten verifieren of de invoering van de gedragscode consequenties zou hebben voor de arbeidsvoorwaarden van werknemers. 4 – Er bestaat een overzicht van alle beschikbare tools voor de inbedding van de gedragscode. Leidingegevenden kunnen dat overzicht opvragen. Inbedding: het opnemen van een verwijzing naar de gedragscode in het Handboek van P&O, een verwiizing in contracten van nieuwe medewerkers en het aanscherpen van de voorbeelden bij de RGA’s in lijn met de gedragscode vanaf De gedragscode is tevens onderdeel geworden van de introductie cursus en het introductieboekje; Voor vrijwilligers is de gedragscode opgenomen in de Vrijwilligersovereenkomst. Workshop Gedragscode / 2014 5 5

6 Gedragscode: Wat staat erin?
Grondbeginselen Respectvol Integer Daadkrachtig Toegankelijk De gedragscode bestaat uit vijf elementen die we willen benadrukken in ons gedrag: Onze grondbeginselen: Menslievendheid, Onpartijdigheid, Neutraliteit, Onafhankelijkheid, Vrijwilligheid, Eenheid en Algemeenheid. Respectvol: We respecteren ieders individuele waarden, overtuigingen en ideeën. Integer: We zijn eerlijk en betrouwbaar. Daadkracht: We staan paraat als het nodig is en zijn in staat snel, kordaat en passend te reageren. Toegankelijk: Onze deur staat open voor iedereen die ons nodig heeft, zonder aanziens des persoon en juist voor de meest kwetsbaren in tijden van nood. Filmfragmenten aan zetten, waarbij de verschillende waarden uitgelegd worden. Na het laten zien van de fragmenten stel je de volgende vraag per waarde: Wat betekent deze waarde voor jou? Laat maximaal 2 deelnemers deze vraag beantwoorden. Workshop Gedragscode / 2014

7 Grondbeginselen “Voor mij betekenen de grondbeginselen dat ik anderen help, van mens tot mens..... .....ongeacht ras, nationaliteit, geloof, sexe of politieke voorkeur.” Siham Atassie, Voormalig Eerste Hulpverlener Syrische Rode Halve Maan Workshop gedragscode / 2014

8

9 Respectvol “Respectvol handelen is voor mij: Iedereen in zijn waarde laten. Ik vind respect belangrijk, omdat ik daarmee het vertrouwen van mensen win.” Jean Koken, Coördinator Noodhulp, Vrijwilliger Evenementenhulp Workshop gedragscode /2014

10

11 Integer er op allerlei manieren zelf beter van te worden.”
“ Voor mij betekent integer zijn dat ik mijn vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis vanuit mijn hart doe en niet om er op allerlei manieren zelf beter van te worden.” Sebastiaan Buijs, Voorlichter Humanitair Oorlogsrecht Workshop gedragscode /2014

12

13 Daadkrachtig Maar je gaat achteraf wel evalueren en bedenken hoe
“Voor mij is daadkrachtig dat als je beantwoordt aan een hulpvraag, je niet zomaar halverwege stopt. Maar je gaat achteraf wel evalueren en bedenken hoe je het de volgende keer beter kunt doen.” Anke Kruithof, Plaatsvervangend Hoofd Bevolkingszorg Workshop gedragscode / 2014

14

15 Toegankelijk Maar dat je door je houding laat zien
“Voor mij ligt toegankelijk zijn niet in het meteen beantwoorden van je . Maar dat je door je houding laat zien dat je toegankelijk bent. Dat mensen naar je kunnen komen en niet bang hoeven te zijn om je vragen te stellen.” Tamara van de Laar, Vrijwilligersmanager,   Workshop gedragscode / 2014 15

16

17 Hoe gaan we de code verspreiden?
Twee kanalen: Via de leidinggevenden (afdelingshoofden, vrijwilligersmanagers, coördinatoren en bestuursleden). 2. Via de diverse populaire communicatiemiddelen (Yammer, Weekberichten, etc.) Vanaf 4 oktober (besturendag) en 7 oktober (leiderschapsbijeenkomst) 2014 worden leidinggevenden in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de instrumenten die zijn ontwikkeld om de gedragscode te verspreiden. Dit zal worden ondersteund door regelmatig aandacht te besteden aan de gedragscode in sociale media van het NRK. De bedoeling is dat mid 2015 geevalueerd wordt in hoeverre het is gelukt om iedereen kennis te laten nemen van de gedragscode. Het liefst meten we dan ook of dit tot een consistenter gedrag in lijn met de gedragscode heeft geleid. gedragsverandering Workshop Gedragscode /2014

18 Hoe willen we met de gedragscode omgaan? van WETEN naar DOEN:
Spiegelen Goed en afwijkend gedrag signaleren Elkaar scherp houden: aanspreken & complimenteren We willen de gedragscode graag zien als middel waarmee we het beste uit onszelf en elkaar houden. Het is dus belangrijk dat je je eigen gedrag en het gedrag van anderen spiegelt aan de gedragscode. Houd elkaar scherp door elkaar aan te spreken op gedrag dan niet correspondeert met de inhoud van de gedragscode. Maar vergeet niet om elkaar te complimenteren voor gedrag dat juist helemaal volgens de gedragscode is. Complimenten werken nl. beter dan kritiek: er zijn vier complimenten nodig om de ‘straf’ van één keer kritiek ongedaan te maken. Als je wangedrag signaleert moet de ander daar natuurlijk onmiddellijk op aanspreken en/of het melden bij je leidinggevende, coördinator of bij de vrijwilligersmanager. Workshop Gedragscode / 2014

19 Hoe te handelen bij overtreding?
Elkaar aanspreken  gebruik feedback-regels Werkt aanspreken niet  melden bij leidinggevende Grove schendingen  gebruikelijke route: - Vrijwilligers: zie klachtenreglement - Medewerkers: handboek personeel De gebruikelijke route voor wangedrag: voor medewerkers staat dit beschreven in het handboek P&O paragraaf 2.2; voor vrijwilligers staat dit beschreven in het klachtenreglement Workshop Gedragscode / 2014

20 Wij helpen mensen in nood.
Dat doen we om de hoek – en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Want wij zijn het Rode Kruis.


Download ppt "workshop ‘Ik sta voor….’ Een Introductie over onze gedragscode"

Verwante presentaties


Ads door Google