De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 november 2014 Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 november 2014 Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties."— Transcript van de presentatie:

1 30 november 2014 Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties.

2 Ik verlang er naar om de grote daden Gods te zien

3 Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. In 1618-1619 werd in Dordrecht een synode gehouden, een nationale vergadering van de gereformeerde kerk. Op deze synode werd besloten dat er een nieuwe Nederlandse bijbelvertaling moest komen.

4 Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties.

5 1 Korinte 13 : 12 (NBG) Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

6 Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. Ik verlang er naar om de grote daden Gods te zien Ik snap er niks van

7 Johannes 3:35 (NBG) Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen.

8 Matteüs 14: 1-8 (NBG) (1-2) Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. De dood van Johannes de Doper 3 Want Herodes had Johannes laten grijpen, geboeid en gevangengezet,. 6 Maar op het geboortefeest van Herodes danste de dochter van Herodias in hun midden en zij behaagde Herodes, 7 waarom hij haar onder ede toezegde haar te geven, wat zij maar vragen zou. 8 En zij, opgestookt door haar moeder, zeide: Geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper.

9 Matteüs 14: 1-8 (NBG) Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. 3 Want Herodes had Johannes laten grijpen, geboeid en gevangengezet 8 En zij, opgestookt door haar moeder, zeide: Geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. WAAR WAS JEZUS ?

10 Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. 13 Toen Jezus dit hoorde, trok Hij Zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats, alleen. Matteüs 14: 13-14 (NBG)

11 Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. 13 Toen Jezus dit hoorde, trok Hij Zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats, alleen. En toen de scharen dit hoorden, volgden zij Hem te voet uit de steden. 14 En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Matteüs 14: 13-14 (NBG)

12 Handelingen 12: 2 (NBG) Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. WAAR WAS JEZUS ? Koning Herodes laat Jacobus met zwaard ombrengen en Petrus gevangen zetten

13 Handelingen 12: 2 (NBG) Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. WAAR WAS JEZUS ? Petrus door een engel bevrijd

14 Handelingen 7 : 54 (NBG) 8 : 1 En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen werden verstrooid. Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. WAAR WAS JEZUS ? De steniging van Stefanus

15 2 Korintiërs 12:7 (NBG) Paulus Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. WAAR WAS JEZUS ?

16 2 Korintiërs 11:25 (NBG) Paulus Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. driemaal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee; WAAR WAS JEZUS ?

17 Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. SELA

18 Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. Psalm 42 : 4 Psalm 42 : 11 Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij zegt: Waar is uw God? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenstanders, doordat zij de ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God?

19 Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties.

20 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Matteüs 28:18 (NBG)

21 Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. Matheus 28 : 20 (NBG) en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

22 Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. Psalm 139 : 6 (NBG) HERE,Gij doorgrondt en kent mij……. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

23 1 Korinte 13 : 12 (NBG) Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

24 Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties. Ik verlang er naar om de grote daden Gods te zien


Download ppt "30 november 2014 Vanuit de relatie met God bouwen aan relaties."

Verwante presentaties


Ads door Google