De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GODS VISIE VOOR DE GEMEENTE LEDEN GAVEN LEIDERS MAATSCHAPPIJ

Verwante presentaties


Presentatie over: "GODS VISIE VOOR DE GEMEENTE LEDEN GAVEN LEIDERS MAATSCHAPPIJ"— Transcript van de presentatie:

1 GODS VISIE VOOR DE GEMEENTE LEDEN GAVEN LEIDERS MAATSCHAPPIJ
JETRO - CONNECTION GODS VISIE VOOR DE GEMEENTE LEDEN GAVEN LEIDERS MAATSCHAPPIJ

2 JETRO - CONNECTION GODS VISIE VOOR DE GEMEENTE LEDEN GAVEN LEIDERS MAATSCHAPPIJ Leiders DIE DE Lasten VERLICHTEN & LEDEN Activeren

3 JETRO - CONNECTION LICHAAM EN DELEN GNB Rom 12:4 Ons lichaam, dat een eenheid is, bestaat uit veel delen en al die delen hebben een verschillende functie. 5 Op dezelfde manier vormen wij met ons allen een lichaam door onze eenheid met Christus, en we zijn ieder afzonderlijk als delen van dat lichaam met elkaar verbonden. 6 We hebben allemaal verschillende gaven zoals God ons die gegeven heeft…..

4 JETRO - CONNECTION LICHAAM EN DELEN GNB Rom 12:4 Ons lichaam, dat een eenheid is, bestaat uit veel delen en al die delen hebben een verschillende functie. 5 Op dezelfde manier vormen wij met ons allen een lichaam door onze eenheid met Christus, en we zijn ieder afzonderlijk als delen van dat lichaam met elkaar verbonden. 6 We hebben allemaal verschillende gaven zoals God ons die gegeven heeft….. 1Cor 12: 14 Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit een enkel deel, maar uit veel delen. 15 Als de voet zou zeggen: Ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen hand!, zou hij er dan niet bij horen? ….24 God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij de delen die het nodig hebben, grotere eer verleende. 25 Want er moet geen verdeeldheid heersen in het lichaam, de lichaamsdelen moeten zorg hebben voor elkaar. 26 Als één lichaamsdeel lijdt, lijden alle andere mee, en als één lichaamsdeel wordt geëerd, delen alle andere in de vreugde.

5 JETRO - CONNECTION JETRO = OVERVLOED, KWALITEIT CONNECTION = VERBINDEN
VERBINDINGEN ZIJN NODIG! COMMUNICATIE – TRAINING OVERLEG, STRUCTUREN MEETINGS MET ELKAAR, TRAINING, LEIDERS, LEDEN, HUISGROEPEN ADVIEZEN, LUISTEREN, GODS WOORD, OVERWEGEN, UITVOEREN

6 JETRO - CONNECTION WIE WAS JETRO?
De schoonvader van Mozes. Mozes had een wereldse opleiding gehad in Egypte en daar een soldaat vermoord zodat hij moest vluchten naar de woestijn. Daar ontmoette hij de priester Jetro, van de stam van Midian. De Midianieten waren een nomadische Semitische stam in het noordwesten van Arabië en op het Sinaï- schiereiland. Zij waren afstammelingen van Abraham door zijn tweede vrouw, Ketura. Jetro leerde Mozes over de ene ware God. (Mozes was misschien wel wat verdwaald door de officiële religie van Egypte) en Mozes werd schaapherder en trouwde met een dochter van Jetro… Zippora. Toen Mozes het volk uit Egypte geleid had kwam Jetro op bezoek. Je kunt - als Mozes - een Goddelijke opdracht, roeping hebben en toch coaching nodig hebben… wil je dat wel? Mozes wel! Lees mee!

7 JETRO - CONNECTION JETRO GING OP BEZOEK BIJ ZIJN SCHOONZOON MOZES & VOLK GNB Ex 18:5 Toen zij in de woestijn aankwamen waar Mozes zijn kamp had opgeslagen, bij de heilige berg, 6 liet Jetro aan Mozes weten: ‘Ik ben je schoonvader Jetro, ik kom je bezoeken, samen met je vrouw en haar beide zonen.’ 7 Mozes ging zijn schoonvader tegemoet, maakte een buiging en omhelsde hem. Ze vroegen elkaar hoe ze het maakten en gingen de tent binnen. 8 (8-9) Mozes vertelde zijn schoonvader hoe God de farao en de Egyptenaren had gestraft om de Israëlieten te redden. Ook vertelde hij van de moeilijkheden onderweg en hoe de Heer hen eruit had geholpen. Jetro verheugde zich over alles wat de Heer voor hen gedaan had (10-11) en hij zei: ‘Dank aan de Heer! De farao en de Egyptenaren hebben jullie met minachting behandeld, daarom heeft hij jullie uit hun greep bevrijd. Nu weet ik dat de Heer machtiger is dan alle goden.’

8 JETRO - CONNECTION SOCIALE TIJD + GEBEDSTIJD GAAN SAMEN!
12 Toen bracht Jetro brandoffers en vleesoffers aan God. Daarna hield hij met Aäron en alle andere leiders een maaltijd ter ere van God.

9 JETRO - CONNECTION SOCIALE TIJD + GEBEDSTIJD GAAN SAMEN!
12 Toen bracht Jetro brandoffers en vleesoffers aan God. Daarna hield hij met Aäron en alle andere leiders een maaltijd ter ere van God. MAAR NA EEN LEUKE FAMILIEDAG MOEST MOZES WEER TERUG NAAR DE SCHAPEN….. GETROUW ALS HIJ IS! 13 De volgende dag hield Mozes een rechtszitting; van ‘s morgens vroeg tot ‘savonds laat kwamen er mensen bij hem.

10 JETRO - CONNECTION SOCIALE TIJD + GEBEDSTIJD GAAN SAMEN!
12 Toen bracht Jetro brandoffers en vleesoffers aan God. Daarna hield hij met Aäron en alle andere leiders een maaltijd ter ere van God. MAAR NA EEN LEUKE FAMILIEDAG MOEST MOZES WEER TERUG NAAR DE SCHAPEN….. GETROUW ALS HIJ IS! 13 De volgende dag hield Mozes een rechtszitting; van ‘s morgens vroeg tot ‘savonds laat kwamen er mensen bij hem. ER IS ALTIJD WERK IN DE GEMEENTE: ZIEK, ONTSLAG, CRISIS, ZORG… 14 Toen Jetro zag hoeveel geschillen Mozes moest behandelen, zei hij: ‘Waarom doe je dit allemaal voor hen? Waarom houd je alleen zitting? Van de ochtend tot de avond doen de mensen een beroep op je!’ WAT DOE JIJ IN GODSNAAM?, WAAROM, MET WIE, HOE VERBETEREN?

11 JETRO - CONNECTION NEDERIGHEID IS BELANGRIJK OM TE LEREN Num 12:3 Hij was nederig MOZES HAD KUNNEN ZEGGEN: IK BEN GODS MAN, WEET HET WEL! MAAR HIJ STOND OPEN OM NAAR JETRO TE LUISTEREN EN SPREKEN 15 ‘Ze komen bij me om te horen wat God beslist,’ antwoordde Mozes.

12 JETRO - CONNECTION NEDERIGHEID IS BELANGRIJK OM TE LEREN Num 12:3 Hij was nederig MOZES HAD KUNNEN ZEGGEN: IK BEN GODS MAN, WEET HET WEL! MAAR HIJ STOND OPEN OM NAAR JETRO TE LUISTEREN EN SPREKEN 15 ‘Ze komen bij me om te horen wat God beslist,’ antwoordde Mozes. HIJ WAS HELAAS ALLEEN BEZIG 16 ‘Als ze een geschil hebben, dan leggen ze het aan mij voor. Ik spreek recht tussen hen en leer hun de wetten en richtlijnen van God.’

13 JETRO - CONNECTION NEDERIGHEID IS BELANGRIJK OM TE LEREN Num 12:3 Hij was nederig MOZES HAD KUNNEN ZEGGEN: IK BEN GODS MAN, WEET HET WEL! MAAR HIJ STOND OPEN OM NAAR JETRO TE LUISTEREN EN SPREKEN 15 ‘Ze komen bij me om te horen wat God beslist,’ antwoordde Mozes. HIJ WAS HELAAS ALLEEN BEZIG 16 ‘Als ze een geschil hebben, dan leggen ze het aan mij voor. Ik spreek recht tussen hen en leer hun de wetten en richtlijnen van God.’ ZIJN SCHOONPA DURFDE OOK DE MOEILIJKE DINGEN TE ZEGGEN! Maar zijn 17 schoonvader zei: ‘Wat je doet, is verkeerd.

14 JETRO - CONNECTION NEDERIGHEID IS BELANGRIJK OM TE LEREN Num 12:3 Hij was nederig MOZES HAD KUNNEN ZEGGEN: IK BEN GODS MAN, WEET HET WEL! MAAR HIJ STOND OPEN OM NAAR JETRO TE LUISTEREN EN SPREKEN 15 ‘Ze komen bij me om te horen wat God beslist,’ antwoordde Mozes. HIJ WAS HELAAS ALLEEN BEZIG 16 ‘Als ze een geschil hebben, dan leggen ze het aan mij voor. Ik spreek recht tussen hen en leer hun de wetten en richtlijnen van God.’ ZIJN SCHOONPA DURFDE OOK DE MOEILIJKE DINGEN TE ZEGGEN! Maar zijn 17 schoonvader zei: ‘Wat je doet, is verkeerd. HELAAS GEEN OPTIMALE PRESTATIES MOZES….. DAT KOMT ERVAN! 18 Je mat jezelf te veel af en ook van de mensen die bij je komen, vraag je te veel. Dit is een veel te zware taak voor je, je kunt dit niet alleen doen.

15 JETRO - CONNECTION HOE KUN JE IN DE GEMEENTE LEREN? JETRO-PRINCIPE > 4 DINGEN: 1. LUISTEREN > NODIG OM ADVIES TE KUNNEN ONTVANGEN 19 Luister, ik zal je een goede raad geven en God zal je helpen. WAT IS VERSCHIL TUSSEN HOREN EN LUISTEREN? PROBLEEM?

16 JETRO - CONNECTION HOE KUN JE IN DE GEMEENTE LEREN? JETRO-PRINCIPE > 4 DINGEN: 1. LUISTEREN 19 Luister, ik zal je een goede raad geven en God zal je helpen. WAT IS VERSCHIL TUSSEN HOREN EN LUISTEREN? PROBLEEM? 2. BIDDEN > NODIG OM VAN GOD TE HOREN Het is jouw taak het volk bij God te vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voor te leggen.

17 JETRO - CONNECTION HOE KUN JE IN DE GEMEENTE LEREN? JETRO-PRINCIPE > 4 DINGEN: 1. LUISTEREN 19 Luister, ik zal je een goede raad geven en God zal je helpen. WAT IS VERSCHIL TUSSEN HOREN EN LUISTEREN? PROBLEEM? 2. BIDDEN Het is jouw taak het volk bij God te vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voor te leggen. 3. ONDERWIJS EN GEHOORZAAMHEID > KONINKRIJKS PRINCIPES 20 Prent hen in zich te houden aan de wetten en richtlijnen.

18 JETRO - CONNECTION HOE KUN JE IN DE GEMEENTE LEREN? JETRO-PRINCIPE > 4 DINGEN: 1. LUISTEREN 19 Luister, ik zal je een goede raad geven en God zal je helpen. WAT IS VERSCHIL TUSSEN HOREN EN LUISTEREN? PROBLEEM? 2. BIDDEN Het is jouw taak het volk bij God te vertegenwoor digen en hun geschillen aan hem voor te leggen. 3. ONDERWIJS EN GEHOORZAAMHEID 20 Prent hen in zich te houden aan de wetten en richtlijnen. 4. DOEN > GODS KONINKRIJK IN WERKING BRENGEN Leer hun hoe ze moeten leven en wat ze moeten doen.

19 JETRO - CONNECTION DELEGEREN EN EEN STRUCTUUR IS NODIG OM TE (BE)DIENEN 21 Maar kies daarnaast enige flinke mannen uit het volk. Mannen die ontzag hebben voor God, die betrouwbaar zijn, die zich niet laten omkopen. Stel hen aan als leiders over duizend, honderd, vijftig en tien man.

20 JETRO - CONNECTION DELEGEREN EN EEN STRUCTUUR IS NODIG OM TE (BE)DIENEN 21 Maar kies daarnaast enige flinke mannen uit het volk. Mannen die ontzag hebben voor God, die betrouwbaar zijn, die zich niet laten omkopen. Stel hen aan als leiders over duizend, honderd, vijftig en tien man. KIES NIET JAN & ALLEMAN MAAR GESCHIKTE PERSONEN KUN JE WORDEN! Enkele kwalificaties voor die Gods volk willen leiden: 1 FLINK ZIJN 2 GODVREZEND 3 BETROUWBAAR 4 WINSTBEJAG HATEN, dus gul zijn Zulke leiders zullen hun positie niet misbruiken om meer macht, persoonlijke erkenning, invloed of geld te krijgen.

21 JETRO - CONNECTION ONDERSTEUNENDE GEMEENTETEAMS! DELEGEREN + COACHING!
22 Zij kunnen de dagelijkse rechtszaken afhandelen. De grote zaken leggen ze aan jou voor, de kleine geschillen lossen ze zelf op. Zo kunnen zij je taak verlichten.

22 JETRO - CONNECTION ONDERSTEUNENDE GEMEENTETEAMS! DELEGEREN + COACHING!
22 Zij kunnen de dagelijkse rechtszaken afhandelen. De grote zaken leggen ze aan jou voor, de kleine geschillen lossen ze zelf op. Zo kunnen zij je taak verlichten. ALS JE DIT DOET KAN IEDEREEN VOLHOUDEN & GROEIEN 23 Als je het zo aanpakt - en als God het zo wil - kun je het zelf volhouden en gaan al deze mensen tevreden naar huis.’

23 JETRO - CONNECTION ONDERSTEUNENDE GEMEENTETEAMS! DELEGEREN + COACHING!
22 Zij kunnen de dagelijkse rechtszaken afhandelen. De grote zaken leggen ze aan jou voor, de kleine geschillen lossen ze zelf op. Zo kunnen zij je taak verlichten. ALS JE DIT DOET KAN IEDEREEN VOLHOUDEN & GROEIEN 23 Als je het zo aanpakt - en als God het zo wil - kun je het zelf volhouden en gaan al deze mensen tevreden naar huis.’ HIJ DEED HET, VOLGDE HET ADVIES PRECIES OP! GENIETEN! ’ 24 Mozes volgde de raad van zijn schoonvader op, hij deed precies wat deze gezegd had. 25 Hij koos een aantal flinke mannen uit en stelde die aan als leiders over duizend, over honderd, over vijftig en over tien man Zij moesten dagelijks rechtspreken. De moeilijke gevallen zouden ze Mozes voorleggen, de makkelijke zelf afhandelen.

24 ER WAS EEN STRUCTUUR NEERGEZET OM DE ZALVING TE DISTRIBUEREN
JETRO - CONNECTION HET GEHEIM GELEERD EN NU DOEN: DELEGEREN OM TE GROEIEN! 27 Toen nam Mozes afscheid van zijn schoonvader en deze ging naar zijn land terug. MOZES >>> OVER OVER OVER OVER 10 DE COACH WAS KLAAR! ER WAS EEN STRUCTUUR NEERGEZET OM DE ZALVING TE DISTRIBUEREN

25 JETRO - CONNECTION VRAGEN
Welke gaven en talenten heb je die je kunt delen met je kerk? Hoe gebruikt je jouw gaven? Hoe gebruikt je jouw geld? Wat kun je doen om anderen aan te moedigen om hun gaven te gebruiken? Bid daarvoor…. Heer, toon mij manieren waarop kan ik u van dienst zijn. Leid mij om anderen aan te moedigen om u te dienen. Help mij om naar adviezen van leiders te luisteren, gehoorzamen!

26 JETRO - CONNECTION


Download ppt "GODS VISIE VOOR DE GEMEENTE LEDEN GAVEN LEIDERS MAATSCHAPPIJ"

Verwante presentaties


Ads door Google