De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Metamorfoze OKBN themamiddag Digitaliseringsprojecten in bibliotheken en musea Van Abbemuseum, Eindhoven 27 oktober 2014 Mirjam.Raaphorst@kb.nl, Projectcoördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Metamorfoze OKBN themamiddag Digitaliseringsprojecten in bibliotheken en musea Van Abbemuseum, Eindhoven 27 oktober 2014 Mirjam.Raaphorst@kb.nl, Projectcoördinator."— Transcript van de presentatie:

1 Metamorfoze OKBN themamiddag Digitaliseringsprojecten in bibliotheken en musea Van Abbemuseum, Eindhoven 27 oktober 2014 Projectcoördinator ABC

2 Metamorfoze Het Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed Opgericht in 1997 Gefinancierd door OC&W Tegen autonoom verval, zoals verzuring en inktvraat. Verleent subsidie aan erfgoedinstellingen t.b.v. conservering en digitalisering. Digitalisering volgens Richtlijnen Metamorfoze Preservation Imaging

3 Criteria Onderhevig aan autonoom verval Van nationaal belang
Toegankelijk Periode tot 1950

4 Metamorfoze in 2014 100 mln. pagina’s verfilmd en 18 mln. gedigitaliseerd Meer dan 300 projecten Ruim 100 instellingen Twee trajecten: - Archieven en Bijzondere Collecties (ABC) - Boeken, kranten en Tijdschriften (BKT)

5 Archieven en Bijzondere Collecties

6 Het traject Subsidieaanvraag in overleg coördinator MM ABC
Adviescommissie ABC Erfgoedinstelling is projectleider MM adviseert en begeleidt KB controleert de images NA zorgt voor duurzame opslag Digitale beschikbaarstelling door de instelling Duur project: 2 à 3 jaar

7 Metamorfoze: Boeken, kranten en tijdschriften
OKBN themamiddag Digitaliseringsprojecten in bibliotheken en musea Eindhoven 27 oktober 2014 Rubrecht Zaat, projectcoördinator BKT

8 BKT PROCEDURE Advies voor titelselectie Digitalisering bij scanbedrijf
Aanvraag titel(s) Online beschikbaar Voorbewerken, contact scanbedrijf, controles, duurzame opslag

9 RESULTATEN BKT 2011-2014 2011 2012 2013 2014 (planning) TOTAAL BOEKEN
KRANTEN TIJDSCHRIFTEN

10 BKT: WIE? Archief Delft ATRIA Bibliotheek Zuid-Kennemerland Catharina Schrader Stichting CBS CODA Cultureel Maconniek Centrum 'Prins Frederik' Drents Archief EYE Filminstituut GA Roosendaal GA Zaanstad Gemeente Enschede Gemeentearchief Steenwijkerland Gemeentearchief Venlo Genootschap Amstelodamum Historisch Centrum Overijssel IISG Het Nieuwe Instituut Katholiek Documentatiecentrum IISG Koninklijke Bibliotheek Koninklijk Instituut voor de Tropen KITLV Lindenhoutmuseum Museum voor Communicatie KNGU KNLTB Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding Nationaal Platform Zwembaden Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies Persmuseum RA Nijmegen RA Zutphen RHC Eindhoven RHC Groninger Archieven SA Den Bosch SA Enschede Stadsarchief Breda Stadsarchief Vlaardingen Stichting de Zending der Protestantse Kerk Theologische School Gereformeerde gemeenten Rotterdam Tresoar TU Apeldoorn TU Kampen UB Amsterdam UB Leiden UB Maastricht UB Tilburg UB VU UB Wageningen Veenkoloniaal Museum Vredespaleis Westfries Archief

11 Diversiteit BOEK Museum voor Communicatie: Landelijke telefoongidsen
CBS: Juridische Statistiek KRANT Veenkoloniaal Museum: de Veendammer Courant NIOD: Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode Gemeentearchief Venlo: Markt en Aankondigingsberichten Tresoar: Friesch Dagblad TIJDSCHRIFTEN KB: De Getuige, maandblad tot bestrijding der zedeloosheid KB: Weg met den woeker!: orgaan der Nationale Vereeniging tot Bestrijding van den Woeker Vredespaleis: De Wapens Neder! Persmuseum: Paljas. Geïllustreerd weekblad gewijd aan kunst, humor en satire.

12 Okbn instellingen in bkt TRAJECT
EYE Filminstituut Nederland Universiteit Amsterdam VU Amsterdam Tresoar Universiteit Maastricht Het Nieuwe Instituut

13 2014: wijzigingen binnen BKT
Kranten Oprekken Metamorfoze periode naar 1618 tot 1950 Tijdschriften Werken in thema’s Vijf thema’s Beroepen en beroepsgroepen Kind en jeugd Lokale en regionale geschiedenis Sport en recreatie Kunst Overig

14 Focus binnen thema kunst
Een groot aantal letterkundige en algemeen-culturele tijdschriften  zijn in het kader van Metamorfoze al geconserveerd. Dat geldt ook voor een aantal filmtijdschriften. Projectaanvragen Binnen het thema kunst  kunt u daarom vooral projectaanvragen indienen voor tijdschriften op het gebied van theater en dans, muziek, vormgeving en nijverheid, beeldende kunst en mode. Dit zijn tijdschriften die niet alleen inhoudelijk van belang zijn, maar vaak ook op bijzondere wijze zijn vormgegeven. Voorbeelden van al geconserveerde bladen zijn: Beeldende Kunst ( ), De Bioscoop-courant ( ) en Caecilia: algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland ( ).

15 Aanvragen in thema kunst, 2014
Aantal titels voorjaar najaar Beroepen en beroepsgroepen 44 28 Kind en jeugd 17 5 Kunst 22 Lokale en regionale geschiedenis 9 7 Sport en recreatie 10 16

16 Voorbeelden kunsttijdschriften
KB: Onze Kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten, HNI: Internationale Revue i10, HNI: Jaarboek van de nederlandsche ambachts- & nijverheidskunst, HNI: Van Bouwen en sieren: veertiendaagsch tijdschrift, Persmuseum: Links Front, 1934

17 Voorbeelden kunsttijdschriften
UB VU De Beweging: algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde, Maandblad voor Beeldende Kunsten, Tweemaandelijksch tijdschrift voor letteren, kunst, wetenschap en politiek, Sint Lucas : tijdschrift gewijd aan de kunst en het ambacht, Moderne kunstwerken : schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken, Gentsche bijdragen tot de kunstgeschiedenis, De kunst der Nederlanden: maandblad voor oude en nieuwe beeldende kunst, Mededeelingen / Nederlandsche Oudheidkundige Bond, Prisma der kunsten: orgaan van Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst, Schilderkunstig Genootschap Pulchri Studio,

18 Delpher

19 Bibliotheekcollecties in het netwerk
Doel: Het doel van dit project is om alle digitale bibliotheekcollecties in Nederland te inventariseren: Alle digitale collecties van bibliotheken Alle digitale bibliotheekcollecties (kranten, boeken, tijdschriften) van overige instellingen Wilt u meer informatie over dit initiatief of heeft u zelf een digitale collectie die u graag zou willen laten opnemen in dit overzicht? Kijk dan op de website

20 Voor in de agenda Symposium 25 november 2014, 13.00 u.
Locatie: KB, Den Haag Vragen? Neem contact op met: - - - Voor meer informatie: - - Metamorfoze Nieuwsbrief


Download ppt "Metamorfoze OKBN themamiddag Digitaliseringsprojecten in bibliotheken en musea Van Abbemuseum, Eindhoven 27 oktober 2014 Mirjam.Raaphorst@kb.nl, Projectcoördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google