De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Metamorfoze OKBN themamiddag Digitaliseringsprojecten in bibliotheken en musea Van Abbemuseum, Eindhoven 27 oktober 2014 Projectcoördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Metamorfoze OKBN themamiddag Digitaliseringsprojecten in bibliotheken en musea Van Abbemuseum, Eindhoven 27 oktober 2014 Projectcoördinator."— Transcript van de presentatie:

1 Metamorfoze OKBN themamiddag Digitaliseringsprojecten in bibliotheken en musea Van Abbemuseum, Eindhoven 27 oktober 2014 Mirjam.Raaphorst@kb.nl, Projectcoördinator ABC

2 METAMORFOZE Het Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed Opgericht in 1997 Gefinancierd door OC&W Tegen autonoom verval, zoals verzuring en inktvraat. Verleent subsidie aan erfgoedinstellingen t.b.v. conservering en digitalisering. Digitalisering volgens Richtlijnen Metamorfoze Preservation Imaging

3 Criteria Onderhevig aan autonoom verval Van nationaal belang Toegankelijk Periode tot 1950

4 Metamorfoze in 2014 100 mln. pagina’s verfilmd en 18 mln. gedigitaliseerd Meer dan 300 projecten Ruim 100 instellingen Twee trajecten: - Archieven en Bijzondere Collecties (ABC) - Boeken, kranten en Tijdschriften (BKT)

5 Archieven en Bijzondere Collecties

6 Het traject Subsidieaanvraag in overleg coördinator MM ABC Adviescommissie ABC Erfgoedinstelling is projectleider MM adviseert en begeleidt KB controleert de images NA zorgt voor duurzame opslag Digitale beschikbaarstelling door de instelling Duur project: 2 à 3 jaar

7 Metamorfoze: Boeken, kranten en tijdschriften OKBN themamiddag Digitaliseringsprojecten in bibliotheken en musea Eindhoven 27 oktober 2014 Rubrecht Zaat, projectcoördinator BKT

8 BKT PROCEDURE Advies voor titelselectie Aanvraag titel(s) Online beschikbaar Voorbewerken, contact scanbedrijf, controles, duurzame opslag Digitalisering bij scanbedrijf

9 RESULTATEN BKT 2011-2014 2011201220132014 (planning) TOTAAL BOEKEN2.323.595385.000730.7291.792.0665.231.890 KRANTEN1.943.971679.402651.404744.7454.019.522 TIJDSCHRIFTEN778.372763.645861.8221.181.0313.584.870 12.836.282

10 BKT: WIE? Archief Delft ATRIA Bibliotheek Zuid-Kennemerland Catharina Schrader Stichting CBS CODA Cultureel Maconniek Centrum 'Prins Frederik' Drents Archief EYE Filminstituut GA Roosendaal GA Zaanstad Gemeente Enschede Gemeentearchief Steenwijkerland Gemeentearchief Venlo Genootschap Amstelodamum Historisch Centrum Overijssel IISG Het Nieuwe Instituut Katholiek Documentatiecentrum IISG Koninklijke Bibliotheek Koninklijk Instituut voor de Tropen KITLV Lindenhoutmuseum Museum voor Communicatie KNGU KNLTB Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding Nationaal Platform Zwembaden Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies Persmuseum RA Nijmegen RA Zutphen RHC Eindhoven RHC Groninger Archieven SA Den Bosch SA Enschede Stadsarchief Breda Stadsarchief Vlaardingen Stichting de Zending der Protestantse Kerk Theologische School Gereformeerde gemeenten Rotterdam Tresoar TU Apeldoorn TU Kampen UB Amsterdam UB Leiden UB Maastricht UB Tilburg UB VU UB Wageningen Veenkoloniaal Museum Vredespaleis Westfries Archief

11 DIVERSITEIT BOEK Museum voor Communicatie: Landelijke telefoongidsen CBS: Juridische Statistiek KRANT Veenkoloniaal Museum: de Veendammer Courant NIOD: Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode Gemeentearchief Venlo: Markt en Aankondigingsberichten Tresoar: Friesch Dagblad TIJDSCHRIFTEN KB: De Getuige, maandblad tot bestrijding der zedeloosheid KB: Weg met den woeker!: orgaan der Nationale Vereeniging tot Bestrijding van den Woeker Vredespaleis: De Wapens Neder! Persmuseum: Paljas. Geïllustreerd weekblad gewijd aan kunst, humor en satire.

12 OKBN INSTELLINGEN IN BKT TRAJECT EYE Filminstituut Nederland Universiteit Amsterdam VU Amsterdam Tresoar Universiteit Maastricht Het Nieuwe Instituut

13 2014: WIJZIGINGEN BINNEN BKT Kranten Oprekken Metamorfoze periode 1840-1950 naar 1618 tot 1950 Tijdschriften Werken in thema’s Vijf thema’s Beroepen en beroepsgroepen Kind en jeugd Lokale en regionale geschiedenis Sport en recreatie Kunst Overig

14 FOCUS BINNEN THEMA KUNST Een groot aantal letterkundige en algemeen-culturele tijdschriften zijn in het kader van Metamorfoze al geconserveerd. Dat geldt ook voor een aantal filmtijdschriften. Projectaanvragen Binnen het thema kunst kunt u daarom vooral projectaanvragen indienen voor tijdschriften op het gebied van theater en dans, muziek, vormgeving en nijverheid, beeldende kunst en mode. Dit zijn tijdschriften die niet alleen inhoudelijk van belang zijn, maar vaak ook op bijzondere wijze zijn vormgegeven. Voorbeelden van al geconserveerde bladen zijn: Beeldende Kunst (1913- 1942), De Bioscoop-courant (1912-1919) en Caecilia: algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland (1844-1917).

15 AANVRAGEN IN THEMA KUNST, 2014 THEMA KUNSTAantal titels voorjaarnajaar Beroepen en beroepsgroepen 4428 Kind en jeugd 175 Kunst220 Lokale en regionale geschiedenis 97 Sport en recreatie1016

16 VOORBEELDEN KUNSTTIJDSCHRIFTEN KB: Onze Kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten, 1902-1929 HNI: Internationale Revue i10, 1927-1929 HNI: Jaarboek van de nederlandsche ambachts- & nijverheidskunst, 1919- 1931 HNI: Van Bouwen en sieren: veertiendaagsch tijdschrift, 1930-1933 Persmuseum: Links Front, 1934

17 VOORBEELDEN KUNSTTIJDSCHRIFTEN UB VU De Beweging: algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde, 1905-1919 Maandblad voor Beeldende Kunsten, 1924-1950 Tweemaandelijksch tijdschrift voor letteren, kunst, wetenschap en politiek, 1894-1901 Sint Lucas : tijdschrift gewijd aan de kunst en het ambacht, 1908-1912 Moderne kunstwerken : schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken, 1903-1910 Gentsche bijdragen tot de kunstgeschiedenis, 1934-1956 De kunst der Nederlanden: maandblad voor oude en nieuwe beeldende kunst, 1930-1931 Mededeelingen / Nederlandsche Oudheidkundige Bond, 1942-1944 Prisma der kunsten: orgaan van Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst, Schilderkunstig Genootschap Pulchri Studio, 1936-1937

18 DELPHER

19 BIBLIOTHEEKCOLLECTIES IN HET NETWERK Doel: Het doel van dit project is om alle digitale bibliotheekcollecties in Nederland te inventariseren: Alle digitale collecties van bibliotheken Alle digitale bibliotheekcollecties (kranten, boeken, tijdschriften) van overige instellingen Wilt u meer informatie over dit initiatief of heeft u zelf een digitale collectie die u graag zou willen laten opnemen in dit overzicht? Kijk dan op de website www.kb.nl/digitalecollectieswww.kb.nl/digitalecollecties

20 VOOR IN DE AGENDA Symposium 25 november 2014, 13.00 u. Locatie: KB, Den Haag Vragen? Neem contact op met: - Mirjam.Raaphorst@kb.nl - Rubrecht.Zaat@kb.nl - Voor meer informatie: - www.metamorfoze.nl - Metamorfoze Nieuwsbrief


Download ppt "Metamorfoze OKBN themamiddag Digitaliseringsprojecten in bibliotheken en musea Van Abbemuseum, Eindhoven 27 oktober 2014 Projectcoördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google