De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17 januari 2015 Programma: 10.00 – 10.15 uur: Welkom en uitleg praktijkgedeelte. 10.15 – 11.15 uur: Praktijk: Maurice Voestermans KNVB docent / Verenigingsadviseur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17 januari 2015 Programma: 10.00 – 10.15 uur: Welkom en uitleg praktijkgedeelte. 10.15 – 11.15 uur: Praktijk: Maurice Voestermans KNVB docent / Verenigingsadviseur."— Transcript van de presentatie:

1 17 januari 2015 Programma: 10.00 – 10.15 uur: Welkom en uitleg praktijkgedeelte. 10.15 – 11.15 uur: Praktijk: Maurice Voestermans KNVB docent / Verenigingsadviseur 11.15 – 11.30 uur: Pauze 11.30 – 12.30 uur: Nabespreking praktijk: Maurice Voestermans Werken met JOP volgens KNVB trainingsjaarplan Afsluiting 2 de bijeenkomst Coach de Coach: Piet v.d.Kerkhof

2 Werken vanuit één doelstelling “De Uitblinkers” “Trainingsplanner”

3 Even voorstellen Maurice Voestermans Verenigingsadviseur KNVB district Zuid II Docent TC III jeugd

4 Spelbedoeling: Winnen Teamfuncties: aanvallen - verdedigen - omschakelen Teamtaken: Opbouwen en scoren/ doelpunten voorkomen en storen - vrijlopen - knijpen - druk zetten - dekken - etc. - passen - aannemen - dribbelen - schieten - sliding - tegenhouden - etc. zonder balcontactmet balcontact (techniek) Ondersteunend (manifesteert zich in de harde kern) Communicatie: - spelinzicht op teamniveau - afstemmen voetbalhandelingen - waarnemen harde kern bewegingshandelingen Ondersteunend (manifesteert zich in de harde kern) Spelinzicht: - ind. voetballer - keuzes - waarnemen - koppeling teamtaak/ teamfunctie Voetbalhandelingen Structuur van voetballen positiemoment richting snelheiduitvoering

5 leeftijdsspecifieke kenmerken Jeugdvoetballeerproces leren beheersen van de bal MP doelgericht leren handelen met bal F leren samen doel- gericht te spelen E leren spelen vanuit een basistaak D afstemmen van basis- taken binnen team C spelen als een team B presteren als team in de competitie A "ontwikkelen van voetbalhandelingen" (aanvallen,verdedigen en omschakelen) 4 tegen 4 7 tegen 7 11 tegen 11

6 Algemene uitgangspunten Doel goed afschermen. Speelruimte zo klein mogelijk maken (compact) Druk op balbezittende speler houden. Scherp dekken in de omgeving van de bal. Rug-ruimte dekking verder van de bal af. Zo lang mogelijk nuttig blijven. Geen overtredingen. Bij verdedigen

7 De training van vandaag met de D2 1 Warming up Pass en trapvorm in de open ruimte (1/2 veld) 2 3 V 4In twee verschillende organisaties 2 7 V 7 + 2 keepers Teamtactische training binnen de doelstelling Doelstelling: Teamfunctie verdedigen Teamtaak verstoren van de opbouw en voorkomen van doelpunten Welk speelveldgedeelte?

8

9

10 PRAKTIJK Blijf aub bij elkaar staan!

11 Pauze 10min

12 Nabespreking praktijk http://youtu.be/rr31y6mwO0M

13 Visie op jeugdvoetbal Wat is voetballen ? Visie op (beter) leren voetballen ? Visie op (beter) leren voetballen ? Wordt het spel gespeeld ?Wordt het spel gespeeld ? Wordt het spel geleerd ?Wordt het spel geleerd ? Wordt er plezier aan beleefd ?Wordt er plezier aan beleefd ? Structuur van voetballen ? Structuur van voetballen ? Jeugdvoetballeerproces ? Jeugdvoetballeerproces ? Leeftijdsspecifieke kenmerken ? Leeftijdsspecifieke kenmerken ? Opleidings- en coachingsdoelstellingen Opleidings- en coachingsdoelstellingen Geven van trainingGeven van training Coachen van de wedstrijdDVD’sCoachen van de wedstrijdDVD’s Begeleiden spelers/stersBegeleiden spelers/sters

14 Spelbedoeling: Winnen Teamfuncties: aanvallen - verdedigen - omschakelen Teamtaken: Opbouwen en scoren/ doelpunten voorkomen en storen - vrijlopen - knijpen - druk zetten - dekken - etc. - passen - aannemen - dribbelen - schieten - sliding - tegenhouden - etc. zonder balcontactmet balcontact (techniek) Ondersteunend (manifesteert zich in de harde kern) Communicatie: - spelinzicht op teamniveau - afstemmen voetbalhandelingen - waarnemen harde kern bewegingshandelingen Ondersteunend (manifesteert zich in de harde kern) Spelinzicht: - ind. voetballer - keuzes - waarnemen - koppeling teamtaak/ teamfunctie Voetbalhandelingen Wat is voetballen ? positiemomentrichtingsnelheiduitvoering

15 Wat is voetballen voor pupillen ? Plezier Aanvallen, Verdedigen en Omschakelen (D-pupillen) Winnen (doelpunten maken, maar ook doelpunten voorkomen) Medespelers, tegenstanders, ouders etc. Trainingen DVD Allemaal Uitblinkers Eisen aan de voetbaltraining / voetbal leerbaar maken: Voetbaleigen bedoeling Veel herhaling ( spelers leren door te doen ) Rekening houden met de groep ( leeftijd, niveau etc ) Leeftijdsspecifieke kenmerken Juiste coaching ( beïnvloeding, hoe doe je dat ? )

16 leeftijdsspecifieke kenmerken Jeugdvoetballeerproces leren beheersen van de bal MP doelgericht leren handelen met bal F leren samen doel- gericht te spelen E leren spelen vanuit een basistaak D afstemmen van basis- taken binnen team C spelen als een team B presteren als team in de competitie A "ontwikkelen van voetbalhandelingen" (aanvallen,verdedigen en omschakelen) 4 tegen 4 7 tegen 7 11 tegen 11 Pupil Junior

17 Goede planning / afstemming! Lange-termijn-werk leren beheersen van de bal MP 4 : 411 : 11 7 : 7 F E D C B A SR leren beheersen van de bal doelgericht leren handelen met bal leren samen doel- gericht te spelen leren spelen vanuit een basistaak afstemmen van basis- taken binnen team spelen als een team leren presteren als team in de competitie presteren als team in de competitie presteren als team in de competitie presteren als team in de competitie MP F E D C B A SR KNVB District Zuid II regio 6 // Kaderbijeenkomst RVT // 1-12- 2009 // www.knvb.nl/rvt

18 Welke voetbalhandelingen in het aanvallen, verdedigen moeten binnen deze leeftijdscategorie geleerd worden om de spelbedoeling te realiseren?

19 PLANNEN EN ORGANISEREN TRAININGSLEERPLAN De middelen als basis ALLEMAAL UITBLINKERS MINI- PUPILLEN

20

21 KNVB District Zuid II regio 6 // Kaderbijeenkomst RVT // 1-12- 2009 // www.knvb.nl/rvt Opleidingsdoel E-pupillen E- pupillen "bal is middel in samenw erken" - leren samen doelgeric ht te spelen - doelstelling algemene uitgangspunten dominante voetbalhandelingen spelregels aanvallen (  doelpunten maken)  samen opbouwen om kansen te cre ë ren of de bal te verplaatsen naar de helft van de tegenpartij  samen scoren  aanvallende voetbalhandelingen zijn meer gerelateerd aan een rol als speler achterin of voorin  handelingen i.r.t. positie, richting, moment en snelheid  keuze tussen zelf de oplossing zoeken of gebruik maken van een medespeler  meer oog voor spelers in de buurt van de bal  ruimte met elkaar groot maken (lengte / breedte)  dieptespel gaat voor breedtespel  breedtespel en terugspelen zijn (mogelijk) voorwaarde voor dieptespel  bal houden  veldbezetting - niet meer allemaal dicht bij elkaar (afstanden)  het beheersen van de bal wordt steeds meer een middel om samen op te bouwen en te scoren.  voor de spelers zonder bal krijgt vrijlopen en positie kiezen steeds meer betekenis (voorwaarde voor samenwerken)  handelingen i.r.t. positie, richting, moment en snelheid (rol tegenstanders)  eerste stappen in onderlinge afstemming van voetbalhandelingen (bv. het passen i.r.t. vrijlopen / wel of geen passeeractie etc.) 'nieuwe spelregels'  duur v.d. wedstrijd

22

23 Spelbedoeling: Winnen Teamfuncties: aanvallen - verdedigen - omschakelen Teamtaken: Opbouwen en scoren/ doelpunten voorkomen en storen - vrijlopen - knijpen - druk zetten - dekken - etc. - passen - aannemen - dribbelen - schieten - sliding - tegenhouden - etc. zonder balcontactmet balcontact (techniek) Ondersteunend (manifesteert zich in de harde kern) Communicatie: - spelinzicht op teamniveau - afstemmen voetbalhandelingen - waarnemen harde kern bewegingshandelingen Ondersteunend (manifesteert zich in de harde kern) Spelinzicht: - ind. voetballer - keuzes - waarnemen - koppeling teamtaak/ teamfunctie Voetbalhandelingen positiemomentrichtingsnelheiduitvoering Trainen is het vereen- voudigen v.d. wedstrijd 11 t 11 7 t 7 4+k t 4+k 4+k t 3+k 3+k t 2+k vereenvoudigen

24 TRAININGSORGANISATIE F-PUPILLEN Training dd. TeamfunctieOefenvormenMethodiekCoaching 10 minuten “Warming-up Uitrazen” Oefenvorm 1.3 Dribbelkampioen “Ik en de bal”, zowel spelers als keepers oefenen individueel de voetbalhandelingen, welke deze training aan bod komen Individuele aandacht: Elke speler/ster 1 bal Doelstelling Aanvallen: Het verbeteren van het positiespel in de opbouw Handelingen met bal: passen, aannemen Handelingen zonder bal: vrijlopen, ruimte groot (breed – diep) maken Vereenvoudiging 15 minuten Opbouwen Oefenvorm 3.1 : 3 tegen 2 met 4 doeltjes Moeilijker maken : -Veld breder maken Makkelijker maken : -Veld smaller maken -Doeltjes dichter bij elkaar Situatief coachen Toepassen 15 minuten Opbouwen Partijvorm 3A : 4 tegen 4 met 4 doeltjes Begeleidend coachen Doelstelling Aanvallen : Het verbeteren van het uitspelen van de één tegen één situatie Handelingen met bal: dribbelen, passeren Handelingen zonder bal: een gat trekken, ruimte zoeken Vereenvoudiging 15 minuten Scoren Oefenvorm 1.11 : 1 tegen 1 met 2 grote doelen Moeilijker maken : Veld kleiner maken Makkelijker maken : Veld breder maken Situatief coachen Toepassen 15 minuten ScorenPartijvorm 2A: 4 tegen 4 op 2 grote doelen Begeleidend coachen

25 Trainingsorganisatie E-pupillen Training 1 dd. TeamfunctieOefenvormenMethodiekCoaching 10 minuten “Warming-up”4 tegen 4 straatvoetbal Doelstelling Verdedigen: Het verbeteren van het storen van de opbouw van de tegenpartij en het op de juiste momenten veroveren van de bal. Handelingen : ruimte klein maken, druk zetten op de bal, duel om de bal / veroveren, kort dekken, rug- en ruimtedekking Vereenvoudiging 15 minuten Verdedigen – Storen Oefenvorm 1.1 : 2 tegen 2 + k op 1 groot en 1 klein doel Moeilijker maken : -Veld breder maken Makkelijker maken : -Veld smaller maken -Doeltjes dichter bij elkaar Situatief coachen Toepassen 15 minuten Verdedigen – Storen Partijvorm 1 : 4 tegen 4 met 4 doeltjes Begeleidend coachen Doelstelling Aanvallen : Het verbeteren van het op de juiste momenten diep spelen in de opbouw om van daaruit kansen te creëren. Handelingen : passen, aannemen, dribbelen, positie kiezen en vrijlopen Vereenvoudiging 15 minuten Aanvallen – Scoren Oefenvorm 2.2 : 4 tegen 3 met 2 grote doelen (formaties 3t2 & 1t1) Moeilijker maken : Veld kleiner maken Makkelijker maken : Veld breder maken Situatief coachen Toepassen 15 minuten Aanvallen – ScorenPartijvorm 2a : 4 tegen 4 op 2 grote doelen Begeleidend coachen

26 Trainingsorganisatie D-pupillen Warming-up - Zonder bal 5 minuten - Met bal 10 minuten “Ik en de bal”, zowel spelers als keepers oefenen individueel de voetbalhandelingen, welke deze training aan bod komen Aanvallen Opbouwen met juiste moment van diepte (15-20 minuten) Vereenvoudigde voetbalvorm Oefenvorm 2.2.: 4(+K) tegen 3(+K) lang smal veld met grote doelen Situatief coachen Aanvallen Opbouwen met juiste moment van diepte (15-20 minuten) Variatie van 4 tegen 4 Partijvorm 2.1.: 4(+K) tegen 4(+K) met lang smal veld met grote doelen Situatief en begeleidend coachen Aanvallen Opbouwen met juiste moment van diepte (15-20 minuten) Grote partijvorm Partijspel 3.: 7 tegen 7 met 2 grote doelen Begeleidend coachen Nabespreking (5 minuten)Met spelers TRAINING MET GROTERE AANTALLEN

27 Samenvatting De wedstrijd is het meetpunt  beoordelen van voetbalhandelingen van spelers binnen aanvallen, verdedigen en omschakelen Rekening houden met de beginsituatie  ontwikkelingskenmerken vertalen naar …  opleidings- en coachingsdoelstelling Trainen is het vereenvoudigen van de wedstrijd  vereenvoudigen in weerstanden koppelen aan doelstelling en beginsituatie Juiste beïnvloeding  dwingende organisatie  wat de coach ziet - wat de coach doet en zegt  Praatje, plaatje, daadje

28 http://trainers.voetbal.nl/

29 Veilig sportklimaat Het is niet een kwestie van goed of fout maar meer de vraag hoe we het (nog) beter kunnen doen

30 Bedankt voor jullie aandacht. -Succes met de club -Succes met jouw team -Succes met jouw trainingscarrière -Succes met het beïnvloeden van spelers en speelsters zodat die met nog meer plezier leren voetballen!


Download ppt "17 januari 2015 Programma: 10.00 – 10.15 uur: Welkom en uitleg praktijkgedeelte. 10.15 – 11.15 uur: Praktijk: Maurice Voestermans KNVB docent / Verenigingsadviseur."

Verwante presentaties


Ads door Google