De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Syndicaat van Vlaamse huisartsen Raadpleeg ook www.svh.bewww.svh.be Samen Vechten voor Herwaardering Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw Conventie 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Syndicaat van Vlaamse huisartsen Raadpleeg ook www.svh.bewww.svh.be Samen Vechten voor Herwaardering Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw Conventie 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Syndicaat van Vlaamse huisartsen Raadpleeg ook www.svh.bewww.svh.be Samen Vechten voor Herwaardering Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw Conventie 2015

2 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  budget artsenhonoraria 2015: 7,77 miljard €  dit is een stijging van 1,52% of van 116 miljoen € waarvan niets voor de huisartsen… Conventie 2015: budget

3 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw Conventie 2015: budget budget – besparingen huisartsen

4 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  vooreerst – conform de algemene context – de indexsprong  elders éénmalig en wordt daarvoor het land op stelten gezet  voor de HA de zoveelste keer… Conventie 2015: budget – besparingen HA’en

5 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  de huisartsen krijgen: (in duizend €)  totaal: 25,628 miljoen € Conventie 2015: budget - HA’en “krijgen” - Verhoging GMD met 2 cent tot 30 euro125 - Verhoging diabetespas met 46 cent tot 20 euro21 - Zorgtraject diabetes / diabetespas / GMD6.700 - Complexe langdurige raadpleging1.764 - Wachtposten10.250 - Sociaal statuut: 4.535 euro (volledig) & 2.200 euro (gedeeltelijk)325 - Praktijktoelage (geconventioneerd): + 500 euro4.541 - Praktijktoelage/telematica Sumehr: + 500 euro1.892

6 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  maar evenzeer besparen de huisartsen: (in duizend €)  totaal: 25,628 miljoen €…  verschil: 0 euro ! Conventie 2015: budget – besparingen HA’en - Wachtposten huisartsen-5.250 - Zorgtrajecten: beschikbare marge-11.426 - Disponibiliteitshonoraria-5.000 - Aanmoediging conventie huisartsen-3.942

7 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  van de toename van het budget met 116 miljoen euro  0 euro voor de huisartsen Conventie 2015: budget: geen geld voor…

8 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  de huisartsen besparen zelfs meer: (in duizend €)  nog eens: 37,5 miljoen €…  gaat bovenop de 116 miljoen € van de groeinorm naar de hospitaalgeneeskunde Conventie 2015: budget – besparingen HA’en - Niet-uitgeven marge GMD+-17.000 - Uitstel verplichte RDB tot 1 juli-12.500

9 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw Conventie 2015: budget huisartsen – geen geld voor…

10 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  …structurele versterking van de positie van de huisarts  De huisarts zou nochtans een bondgenoot voor het gestelde beleid in een budgettair moeilijke tijd kunnen zijn  Leer de mensen de weg eerst naar de huisarts  Om de ongebreidelde overconsumptie aan specialistische geneeskunde af te remmen  Door omvorming van de softe echellonering naar een echte echellonering met een gedifferentieerde terugbetaling voor elke raadpleging van de specialist Conventie 2015: geen geld voor…

11 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  …automatische verlenging van het GMD Anders dan de Wijkgezondheidscentra  moeten we telkenjare blijven bedelen om één of andere handtekening vd pt  blijven we afhankelijk van een pt-contact  blijft de automatische uitbetaling op bijna 2jr  Ondanks het reeds jaren door DM/SVH goedgekeurde GMD-voorstel … vergeten? het kon nochtans toelaten het beschikbare GMD-budget op te nemen… Conventie 2015: geen geld voor…

12 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  …een betere sociale bescherming vd huisarts  Wie altijd geconventioneerd was, en nu met pensioen gaat, ontvangt van Amonis voor RIZIV en VAPZ samen een schamele maandelijkse bruto lijfrente van 776,54 €  NB: dit bedrag wordt niet geïndexeerd of geherwaardeerd en blijft levenslang 776,54 € (behoudens igv – niet gewaarborgde – winstdeelname) Conventie 2015: geen geld voor…

13 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  …een betere sociale bescherming vd huisarts  Nb: een eerste stap hoeft zelfs niets te kosten door een eerlijke verdeling van het beschikbare budget onder de actieve artsen  Nb: “vanaf 2014 zal de toekenning van het sociaal statuut gekoppeld worden aan een zekere activiteitsdrempel” (conventie 2013-2014) - andermaal een valse belofte… Conventie 2015: geen geld voor…

14 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw Conventie 2015: budget geen geld… nochtans wel serieuze meer-eisen: 1. EMD

15 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  mbt GMD/EMD: (vlgs conventietekst - echter niet limitatief…)  Sumehrs produceren, opladen en toegankelijk maken via Vitalink  e-Recipe (elektronisch voorschrift)  elektronisch Hfst IV  raadplegen verzekerbaarheid, e-GMD, e-Fac  Informed consent en therapeutische relatie  en voor de diabetespas voorziet de tekst voor 2016 multidisciplinaire samenwerking met gegevensuitwisseling Conventie 2015: nochtans serieuze meer-eisen

16 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  mbt GMD/EMD: voor dit alles voorziet de conventie  in “een forfaitair bedrag van 500 € voor de huisartsen die via het EMD Sumehrs opladen en toegankelijk maken via Vitalink, voor zover ten minste gemiddeld 100 Sumehrs per arts worden opgeladen per praktijk”…  in de financiering en erkenning van vormingssessies Conventie 2015: nochtans serieuze meer-eisen

17 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  mbt GMD/EMD: De impact hiervan is voor de modale huisarts niet min:  vele huisartsen hebben met vallen en opstaan hun EMD leren gebruiken en ontwikkeld vlgs de noden van de eigen praktijk, vaak met een eigen functionaliteit  de nieuwe eisen vereisen het gebruik van het EMD, gericht op communicatie en gegevensdeling  dit vereist een totaal andere invulling en gebruik van het EMD Conventie 2015: nochtans serieuze meer-eisen

18 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  mbt GMD/EMD: De impact hiervan is voor de modale huisarts niet min:  deze omschakeling betekent een serieuze belasting vd praktijk  dit correct doen is niet vanzelfsprekend – vgl Intego: minder dan de helft vd registraties wordt voldoende bevonden… Conventie 2015: nochtans serieuze meer-eisen

19 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  mbt GMD/EMD: en niet te vergeten: het begint met en vereist – vaak niet vermeld maar wezenlijk –  correct standaard-gebruik van het EMD  en gecodeerd registreren  Nb: het ziekenhuis heeft speciaal opgeleide codeurs… Conventie 2015: nochtans serieuze meer-eisen

20 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  mbt GMD/EMD: De impact hiervan is voor de modale huisarts niet min:  de huisarts is zelfs nog niet zeker van de toekomst van zijn EMD…  en wordt soms gedwongen tot een conversie die vaak allerminst vlot verloopt Conventie 2015: nochtans serieuze meer-eisen

21 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  mbt GMD/EMD: De impact hiervan is voor de modale huisarts niet min:  de huisarts kan weliswaar zijn GMD’s en RDB afhandelen via MyCareNet en wordt dan versneld uitbetaald  maar… Conventie 2015: nochtans serieuze meer-eisen

22 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  mbt GMD/EMD: via MyCareNet  alles of niets én onomkeerbaar:  eens hiervoor gekozen is de huisarts hieraan gebonden voor alle GMD’s en RDB’s en is elke andere afhandeling hiervan uitgesloten (wat met huisbezoeken? WZC?)  en er is geen weg terug…  en… Conventie 2015: nochtans serieuze meer-eisen

23 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  mbt GMD/EMD: via MyCareNet  GMD-attestering dient te gebeuren binnen de 7 dagen na de gekoppelde RP of HB (…dient het ziekenhuis te factureren binnen de 7 dagen na de geleverde prestatie?)  betaling gebeurt binnen 30 dagen na binnenbrengen van het GVVH van de gekoppelde RP/HB door de pt (…wordt de ziekenhuisfactuur pas uitbetaald als de pt het GVVH van de gekoppelde RP binnen gegeven heeft bij het ZF?) Conventie 2015: nochtans serieuze meer-eisen

24 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw Conventie 2015: budget geen geld… nochtans serieuze meer-eisen: 2. RDB

25 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  mbt RDB: Vanaf 1 juli wordt de sociale derde betaler verplicht voor huisartsraadplegingen van verzekerden met voorkeursregeling. (voor het statuut van chronische zieke kon de verplichting ingetrokken worden – wij vragen hetzelfde voor de verplichte RDB) Conventie 2015: nochtans serieuze meer-eisen

26 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  mbt RDB: De impact hiervan is voor de modale huisarts niet min:  Deze verplichting is een zware en onnodige belasting van de huisartsenpraktijk.  Veruit de meeste Omnio-patiënten hebben geen problemen met het betalen van de huisarts.  Voor een beperkte groep is dit wel een goede maatregel, die in het verlengde ligt van de aloude toepassing van het terugbetalingstarief voor deze groep. Conventie 2015: nochtans serieuze meer-eisen

27 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  mbt RDB: De impact hiervan is voor de modale huisarts niet min:  Ziekenfondsen ontvangen werkingsmiddelen voor hun uitbetalingen, maar schroeven hun diensten terug en sluiten kantoren -ook al valt dit moeilijk voor sommige patiënten- en behouden hun werkingsmiddelen  Huisartsen worden nu verplicht tot ziekenfondswerk, krijgen hiervoor geen vergoeding, wel integendeel (kosten tarificatiedienst, informatica en meerwerk) Conventie 2015: nochtans serieuze meer-eisen

28 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  mbt RDB: De verplichting is er teveel aan – laat de huisarts beslissen en tegemoetkomen aan de echte noden van de patiënt. Nu wordt deze regeling opgedrongen voor teveel mensen die er geen nood aan hebben. Deze verplichting geldt trouwens niet voor de raadpleging van de specialist. Ook niet voor de apotheker, die de RDB kàn toepassen. Conventie 2015: nochtans serieuze meer-eisen

29 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  mbt RDB: en wat te denken van “opbrengst van het uitstel tot 1 juli 2015 van de invoering van de verplichte regeling sociale derde betaler voor rechthebbenden met een voorkeurregeling bij raadpleging van een huisarts (12,5 miljoen euro)” ?? de verplichte RDB niet invoeren levert blijkbaar een flinke besparing op… Conventie 2015: nochtans serieuze meer-eisen

30 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw Conventie 2015: kan JIJ met dit alles akkoord gaan ?

31 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw Conventie 2015: conventie – deconventie ? JIJ beslist !

32 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  ontvangt een bruto belastbare premie van 500 €  een Sociaal Statuut van 4.535 euro  nb: dit Sociaal Statuut betekent later 15 € bruto pensioen per maand Conventie 2015: wie deze conventie goedkeurt…

33 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  ontvangt geen bruto belastbare premie van 500 €  ontvangt later 15 € bruto pensioen per maand minder (of een bedrag gelijk aan de koopkracht van 15 € van vandaag) Conventie 2015: wie deze conventie weigert…

34 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  verliest later 15 € bruto pensioen per maand – mn  wie nu met pensioen gaat, ontvangt van Amonis 776 € per maand voor RIZIV en VAPZ samen als hij altijd geconventioneerd geweest is  wie nu met pensioen gaat ontvangt van Amonis 636 € per maand voor RIZIV en VAPZ samen als hij 10 jaar gedeconventioneerd geweest is  dit is een verschil van 140 € voor 10 jaar deconventie Conventie 2015: wie deze conventie weigert…

35 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  15 € bruto pensioen per maand…  vgl met de 2000 € netto pensioen van de leraar middelbaar onderwijs… Conventie 2015: wie deze conventie weigert…

36 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  15 € bruto pensioen per maand…  …voor een betere toekomst Conventie 2015: wie deze conventie weigert…

37 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  deconventie: neen aan dit akkoord :  neen aan deze verdeling van het budget !  neen aan deze EMD/GMD regeling !  neen aan de verplichte RDB voor Omnio’s ! Conventie 2015: of… deconventie?

38 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw maar ook:  deconventie voor een eigen huisartsenconventie - stop aan de communicerende vaten ! – met de niet aflatende drainage van huisartsengeld naar de specialistische geneeskunde voor een conventie alleen voor en door de actieve huisartsen Conventie 2015: of… deconventie?

39 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw  deconventie voor een optimale omkadering en maatschappelijke positionering van de huisartsgeneeskunde voor een volwaardige sociale zekerheid voor de huisarts Conventie 2015: of… deconventie?

40 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw maar deconventie is vooral een wissel op de toekomst voor een betere huisartsgeneeskunde Conventie 2015: of… deconventie?

41 Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw die toekomst hangt af van de keuze van elke individuele huisarts ook van jou en kan je versterken met je kring voor 26 februari Conventie 2015: of… deconventie?

42 Syndicaat van Vlaamse huisartsen Raadpleeg ook www.svh.bewww.svh.be Samen Vechten voor Herwaardering Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw samen met het


Download ppt "Syndicaat van Vlaamse huisartsen Raadpleeg ook www.svh.bewww.svh.be Samen Vechten voor Herwaardering Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw Conventie 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google