De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modeloplossing Bronnen: IMF, VN, NEF, Transparency International & Wereldbank.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modeloplossing Bronnen: IMF, VN, NEF, Transparency International & Wereldbank."— Transcript van de presentatie:

1 modeloplossing Bronnen: IMF, VN, NEF, Transparency International & Wereldbank

2 België: absoluut bbpBrazilië: absoluut bbp 483 miljard USD2.249 miljard USD België: bbp per capitaBrazilië: bbp per capita 43.396 USD11.320 USD De Braziliaanse economie is 4x zo groot als de Belgische economie. De gemiddelde Belg is 4x zo rijk als de gemiddelde Braziliaan. Wereldbank, 2012

3  In absolute termen is de rijkdom van België 4x zo groot als die van Brazilië, maar Brazilië moet die rijkdom wel verdelen over een bevolking die 20x zo groot is als de onze.  Daarom geeft een absoluut bbp een “vals” beeld van de welvaart van een land omdat landen vaak niet vergelijkbaar zijn qua grootte; men bekijkt de welvaart dus beter per capita.

4 Brazilië: bbp in wkChina: bbp in wk 10.700 USD4.900 USD Brazilië: bbp in kkpChina: bbp in kkp 14.030 USD9.940 USD De gemiddelde Braziliaan is in wisselkoers 2x zo rijk als de gemiddelde Chinees. De gemiddelde Braziliaan is in koopkrachtpariteit 1,5x zo rijk als de gemiddelde Chinees. Wereldbank, 2011

5  BIG MAC-index ◦ Een Big Mac kost gemiddeld 3,06 USD in V.S. en 2,91 € in Europa. ◦ In koopkrachtwaarde is de waarde van een euro dus 1,05 USD (1 € = 3,06 / 2,91 USD). ◦ De wisselkoers is echter 1,28 USD, dus de wisselkoers is eigenlijk 21% te hoog. ◦ BBP-cijfers uitdrukken in wisselkoersen (omrekening van lokale munt naar USD) kan dus een vertekend beeld geven van de werkelijke koopkrachtverhouding tussen landen.

6  De koopkrachtpariteit is eigenlijk een soort van “internationale USD” die de werkelijke koopkrachtverhouding tussen landen en de V.S. weerspiegelt.  Zo stellen we vast dat de rijkdom van de gemiddelde Braziliaan wordt “overschat” als men gewoon met de wisselkoers werkt.

7 België: illegale activiteiten in % van bbp 21,9% Wereldbank, 2010 India: illegale activiteiten in % van bbp 22,2%

8  De Wereldbank publiceerde in 2010 haar laatste rapport over de “shadow economy” in 151 landen.  Elke meting van illegale activiteiten in de economie blijft een benadering. Vele overheids- en private instanties houden zich bezig met metingen. Ook maakt de illegale economie het onderwerp uit van wetenschappelijk onderzoek.

9  Interessant is de Corruption Perceptions Index die meet in hoeverre men corruptie ervaart van overheidsorganisaties en politici (op schaal van 0 tot 100). België scoort een CPI van 75/100 India scoort een CPI van 36/100  Dus ofschoon beide landen vergelijkbaar zijn qua “shadow economy”, is er wel een duidelijk verschil op basis van CPI. Transparency International, 2013

10 België: HDI op een schaal van 0 tot 1 0,881 VN, 2013 Rusland: HDI op een schaal van 0 tot 1 0,778

11  De VN publiceert de HDI.  De HDI meet het niveau van de menselijke ontwikkeling in een land op basis van 3 factoren: ◦ volksgezondheid (basis = levensverwachting) ◦ kennis (basis = scholingsduur ◦ levensstandaard (basis = bni per capita)

12  België heeft ◦ een levensverwachting van 80,5 jaar ◦ een scholingsduur van 16,2 jaar ◦ een bni per capita van 39.471 USD  Rusland heeft ◦ een levensverwachting van 68 jaar ◦ een scholingsduur van 14 jaar ◦ een bni per capita van 22.617 USD bijna een vijfde langer leven bijna 2x zo veel welvaart in België:

13 NEF, 2014  National accounts of well-being ◦ Wie: New Economics Foundation ◦ Wat: persoonlijk welbevinden, sociaal welbevinden en welbevinden op het werk ◦ Meting dmv enquêtes ◦ België: resp. resultaten  +0,06  -0,03  +0,16 0 = neutraal +/- = positief/negatief welbevinden domineert

14  EU-set of sustainable development indicators ◦ Wie: EU (Eurostat) ◦ Wat: 10 indicatoren van duurzame ontwikkeling (bv duurzaam transport) ◦ Meting: bv energieverbruik van transport ten opzichte van energieverbruik van totale economie ◦ België: resultaten zitten in EU-cijfers

15  Genuine progress indicator ◦ Wie: Center for Sustainable Economy ◦ Wat: meten van duurzaam inkomen van een land, rekening houdend met maatschappelijke diensten en impact op milieu en natuurlijke rijkdommen ◦ Meting: formule GPI = A + B - C –D + I A = nationale bestedingen B = maatschappelijke diensten C = milieukost D = kost van uitputting natuurlijke rijkdommen I = netto-uitvoer van goederen en kapitaal ◦ Wordt in V.S. en Finland gebruikt

16  Happy Planet Index KIJK NAAR EEN VIDEO OVER DE HPI MET DE ONTDEKKER VAN DE HPI, NIC MARKS http://www.youtube.com/watch?v=sZPYI8BfnBs


Download ppt "Modeloplossing Bronnen: IMF, VN, NEF, Transparency International & Wereldbank."

Verwante presentaties


Ads door Google