De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lijst der Geldelijke Regelingen op basis van de WILG Saasveld Gammelke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lijst der Geldelijke Regelingen op basis van de WILG Saasveld Gammelke."— Transcript van de presentatie:

1 Lijst der Geldelijke Regelingen op basis van de WILG Saasveld Gammelke

2 2 Procedure-overzicht

3 3 Lijst der Geldelijke Regelingen Kosten herverkaveling, voor zover niet gedekt door subsidies en bijdragen van instanties:  Te betalen door de gezamenlijke eigenaren  Te verdelen naar de mate van het NUT

4 4 Lijst der Geldelijke Regelingen Inning landinrichtingskosten:  Eénmalige aanslag  Geen termijn van 26 jaar meer  Geen landinrichtingsrente op percelen  Aanslag voor eigenaar lijst van rechthebbenden  Peildatum ruilplan (1 juli 2008)

5 5 Lijst der Geldelijke Regelingen Wettelijk kader:  WILG (Wet inrichting landelijk gebied)  BILG (Besluit inrichting landelijk gebied)  RILG (Regeling inrichting landelijk gebied)  Nadere regels voor de lijst der geldelijke regelingen (vastgesteld door UC op 3 oktober 2012)

6 6 Lijst der Geldelijke Regelingen Basiskosten in punten  Toerekening nut  Puntwaarde Verrekenposten in geld  Verrekeningen tussen eigenaren onderling  Verrekeningen tussen eigenaren en commissie

7 7 Lijst der Geldelijke Regelingen Verrekenposten tussen afgaande en opkomende eigenaar:  Waarde van gebouwen, werken en beplantingen  Andere dan agrarische waarde  Verontreiniging van gronden  Waardeverandering a.g.v. uitgevoerde werken (met ontheffing)

8 8 Lijst der Geldelijke Regelingen Verrekenposten tussen een eigenaar en de commissie:  Algehele vergoeding in geld  Onder- of overbedeling (oppervlakteverschil)  Vergoeding korting  Kwaliteitsverschillen in de gronden  Afkoop landinrichtingsrenten  Waardeverandering als gevolg van kavelaanvaardingswerk

9 9 Lijst der Geldelijke Regelingen Voorbeelden overige mogelijke verrekenposten:  Hoogspanningsmasten  Ondergrondse leidingen en kabels  Opheffen erfdienstbaarheden van weg  Drainage  Vlakligging  Schaduw- en wortelschade

10 10 Lijst der Geldelijke Regelingen Bepaling van het NUT (basiskosten)  Puntensysteem  Vergelijking inbreng - toedeling  Per eigenaar/bedrijf  Objectieve factoren  Subjectieve factoren

11 11 Lijst der Geldelijke Regelingen Objectieve factoren  Ontsluiting Drie klassen voor ontsluiting:  Aan openbare verharde weg (0 punten/ha)  Aan openbare semi-verharde weg (5 punten/ha)  Aan openbare onverharde weg (10 punten/ha)  Niet aan openbare weg (20 punten/ha)

12 12 Lijst der Geldelijke Regelingen Subjectieve factoren  Verbetering verkaveling Factoren:  Huiskavelvergroting  Kavelconcentratie  Afstandsverkorting  Vormverbetering

13 13 Lijst der Geldelijke Regelingen Subjectieve factoren  Verbetering verkaveling Visuele methode:  Door schatters en commissie  Standaardreeks (klasse-indeling)  Verkavelingsmodellen

14 14 Lijst der Geldelijke Regelingen Subjectieve factoren  Verbetering verkaveling Visuele methode:  Kaartjes inbreng/toedeling  Gehele bedrijf in één klasse  Beoordeling inclusief pacht  Toerekening naar eigendom

15 15 Standaardreeks verkaveling Klasse Mate van wijziging  Huiskavelvergroting  Kavelconcentratie  Vormverbetering  Afstandsverkorting Waardering in punten per ha 0Geen verbetering0 1 Geringe verbetering 10 2Matige verbetering20 3Sterke verbetering30 4Zeer sterke verbetering40

16 16

17 17 Verkavelingsmodellen

18 18 Verkavelingsmodellen

19 19 Verkavelingsmodellen

20 20 Verkavelingsmodellen

21 21 Verkavelingsmodellen

22 22 Verkavelingsmodellen

23 23 Verkavelingsmodellen

24 24 Verkavelingsmodellen

25 25 Verkavelingsmodellen

26 Vragen?


Download ppt "Lijst der Geldelijke Regelingen op basis van de WILG Saasveld Gammelke."

Verwante presentaties


Ads door Google