De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lijst der Geldelijke Regelingen op basis van de WILG

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lijst der Geldelijke Regelingen op basis van de WILG"— Transcript van de presentatie:

1 Lijst der Geldelijke Regelingen op basis van de WILG
Saasveld Gammelke Openingsdia met titel en subtitel. Standaard Kadasterpresentatie. Geschikt voor zalen tot 50 personen. Een handleiding met tips voor het gebruik van dit Powerpoint sjabloon staat op Inka > Thema’s > Huisstijl > Sjablonen.

2 Procedure-overzicht

3 Lijst der Geldelijke Regelingen
Kosten herverkaveling, voor zover niet gedekt door subsidies en bijdragen van instanties: Te betalen door de gezamenlijke eigenaren Te verdelen naar de mate van het NUT

4 Lijst der Geldelijke Regelingen
Inning landinrichtingskosten: Eénmalige aanslag Geen termijn van 26 jaar meer Geen landinrichtingsrente op percelen Aanslag voor eigenaar lijst van rechthebbenden Peildatum ruilplan (1 juli 2008)

5 Lijst der Geldelijke Regelingen
Wettelijk kader: WILG (Wet inrichting landelijk gebied) BILG (Besluit inrichting landelijk gebied) RILG (Regeling inrichting landelijk gebied) Nadere regels voor de lijst der geldelijke regelingen (vastgesteld door UC op 3 oktober 2012)

6 Lijst der Geldelijke Regelingen
Basiskosten in punten Toerekening nut Puntwaarde Verrekenposten in geld Verrekeningen tussen eigenaren onderling Verrekeningen tussen eigenaren en commissie

7 Lijst der Geldelijke Regelingen
Verrekenposten tussen afgaande en opkomende eigenaar: Waarde van gebouwen, werken en beplantingen Andere dan agrarische waarde Verontreiniging van gronden Waardeverandering a.g.v. uitgevoerde werken (met ontheffing)

8 Lijst der Geldelijke Regelingen
Verrekenposten tussen een eigenaar en de commissie: Algehele vergoeding in geld Onder- of overbedeling (oppervlakteverschil) Vergoeding korting Kwaliteitsverschillen in de gronden Afkoop landinrichtingsrenten Waardeverandering als gevolg van kavelaanvaardingswerk

9 Lijst der Geldelijke Regelingen
Voorbeelden overige mogelijke verrekenposten: Hoogspanningsmasten Ondergrondse leidingen en kabels Opheffen erfdienstbaarheden van weg Drainage Vlakligging Schaduw- en wortelschade

10 Lijst der Geldelijke Regelingen
Bepaling van het NUT (basiskosten) Puntensysteem Vergelijking inbreng - toedeling Per eigenaar/bedrijf Objectieve factoren Subjectieve factoren

11 Lijst der Geldelijke Regelingen
Objectieve factoren Ontsluiting Drie klassen voor ontsluiting: Aan openbare verharde weg (0 punten/ha) Aan openbare semi-verharde weg (5 punten/ha) Aan openbare onverharde weg (10 punten/ha) Niet aan openbare weg (20 punten/ha)

12 Lijst der Geldelijke Regelingen
Subjectieve factoren Verbetering verkaveling Factoren: Huiskavelvergroting Kavelconcentratie Afstandsverkorting Vormverbetering

13 Lijst der Geldelijke Regelingen
Subjectieve factoren Verbetering verkaveling Visuele methode: Door schatters en commissie Standaardreeks (klasse-indeling) Verkavelingsmodellen

14 Lijst der Geldelijke Regelingen
Subjectieve factoren Verbetering verkaveling Visuele methode: Kaartjes inbreng/toedeling Gehele bedrijf in één klasse Beoordeling inclusief pacht Toerekening naar eigendom

15 Standaardreeks verkaveling
Klasse Mate van wijziging Huiskavelvergroting Kavelconcentratie Vormverbetering Afstandsverkorting Waardering in punten per ha Geen verbetering 1 Geringe verbetering 10 2 Matige verbetering 20 3 Sterke verbetering 30 4 Zeer sterke verbetering 40

16

17 Verkavelingsmodellen

18 Verkavelingsmodellen

19 Verkavelingsmodellen

20 Verkavelingsmodellen

21 Verkavelingsmodellen

22 Verkavelingsmodellen

23 Verkavelingsmodellen

24 Verkavelingsmodellen

25 Verkavelingsmodellen

26 Vragen? Openingsdia met titel en subtitel.
Standaard Kadasterpresentatie. Geschikt voor zalen tot 50 personen. Een handleiding met tips voor het gebruik van dit Powerpoint sjabloon staat op Inka > Thema’s > Huisstijl > Sjablonen.


Download ppt "Lijst der Geldelijke Regelingen op basis van de WILG"

Verwante presentaties


Ads door Google