De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

’s Heerenbergstraat 1a t/m 43b

Verwante presentaties


Presentatie over: "’s Heerenbergstraat 1a t/m 43b"— Transcript van de presentatie:

1 ’s Heerenbergstraat 1a t/m 43b
Welkom Bewonersavond ’s Heerenbergstraat 1a t/m 43b St Eloystraat 24a t/m 30b Jan Lutmastraat 22 en 24 26 september 2012

2 Vestigingsmanager Schoonhoven
Suzan Radema Vestigingsmanager Schoonhoven

3 Ook aanwezig van QuaWonen:
Willem Bouman & Barbera van Rossum ► Bewonersbegeleiding Willemieke den Hartog ► Woonconsulent Schoonhoven Rob Langerak ► Projectmanager Schoonhoven Noord

4 Verder in de zaal: ► Huurdersvereniging Samen Wonen

5 Agenda 1. Opening 2. Toelichting vernieuwingsplannen
3. Toelichting bewonersbegeleiding 4. Nieuwbouw Zilverstad en H.A. Schreuderstraat Adam van Vianenstraat? Ca : pauze – vragen inleveren 4. Beantwoorden van vragen 5. Sluiting (ca uur)

6 Waarom vernieuwing? Goede wijk goed houden
Tekort aan goede woningen voor senioren en starters

7 Onderdelen wijkaanpak:
Sloop en nieuwbouw Energieprojecten Verkoop bestaande huurwoningen Leefbaarheidsprojecten

8 Sloop en nieuwbouw Verouderde woningen die niet specifiek geschikt zijn voor senioren Trend dat ouderen langer zelfstandig (moeten) blijven wonen Geen woningen toevoegen aan de voorraad

9

10 Fase 2: sloop eind 2015/begin 2016 Fase 1: sloop eind 2014/begin 2015

11 Willem Bouman Bewonersbegeleider

12 Afdeling bewonersbegeleiding
Communicatie Participatie Begeleiding ► Schakel

13 Communicatie Diverse vormen: Bewonersavonden Nieuwsbrieven
Informatieboekjes Individuele brieven Enquêtes 1 Vast aanspreekpunt

14 Participatie Klankbordgroepen: Sociaal plan Nieuwbouwplannen
adviseren QuaWonen

15 Sociaal plan Altijd bij ingrijpende projecten
Rechten en plichten bewoners en QuaWonen Afgeleid van sociaal statuut In overleg met klankbordgroep Ingangsdatum zodra klaar: nog in 2012?

16 Hoofdpunten sociaal plan:
Urgentie Herhuisvesting (passende woning) Verhuiskostenvergoeding Leefbaarheid

17 Urgentie = voorrang Voorrang op andere woningzoekenden
Ongeveer 1,5 jaar voor sloop Dus per blok verschillend!! Enkele woningen uitgesloten van urgentie (aangegeven in advertentie) Uitsluitend voor passende woning

18 Hoofdpunten sociaal plan:
Urgentie Herhuisvesting (passende woning) Verhuiskostenvergoeding Leefbaarheid

19 Begeleiden naar passende woning
Passend volgens regels K5-verordening: Max. inkomen voor sociale huurwoning Leeftijdslabel Geen eisen aan huishoudengrootte

20 Andere woning: 2 mogelijkheden
In 1x naar een passende woning (bestaand, maar ook nieuwbouw) Via een wisselwoning terug naar de nieuwbouw op huidige locatie

21 In 1 x naar andere woning Bestaande passende huurwoning – zelf reageren Voorrang Zilverstad-locatie (& tweede fase: Adam van Vianenstraat?) (65+/55+) Voorrang H.A. Schreuderstraat (eengezinswoningen) Voorrang voor vrijkomende koopgarant-woningen Voorwaarden: - passend naar inkomen en label - passend in planning - akkoord van gemeente

22 Koopgarant-woningen Korting op koopprijs
Terugkoopverplichting bij verhuizing Delen winst of verlies

23

24 Als meerdere mensen reageren:
Voorrang urgenten op andere woningzoekenden Tussen urgenten: oudste urgentiedatum (andere projecten en fasen) bij gelijke urgentiedatum: woonduur

25 Terugkeren naar nieuwbouw
Appartementen 65+ Zilverstadlocatie/Kesperflat Tweede fase: Adam van Vianenstraat? Eengezinswoning H.A. Schreuderstraat Via wisselwoning naar huidige locatie

26 Voorwaarden terugkeer:
Woning moet passend zijn (65+, inkomen/ huur, label) Via wisselwoning Voorrang bij woningtoewijzing Langste woonduur: 1e woningkeus

27 Wisselwoning Opvang tussen de sloop huidige
woning en oplevering nieuwbouw Gestoffeerde lege woning, eigen spullen Huurprijs = prijs huidige woning

28 Hoofdpunten sociaal plan:
Urgentie Herhuisvesting (passende woning) Verhuiskostenvergoeding Leefbaarheid

29 Verhuiskostenvergoeding
Vanaf ingangsdatum sociaal plan Iedereen € 5.897 Via een wisselwoning € extra Verhuizen van/naar huis met een tuin € 442 Gordijnen laten hangen € 139 Zelf-aangebrachte voorzieningen 1 Maand dubbele huur Prijspeil 2012; jaarlijks indexering per 1 maart

30 Hoofdpunten sociaal plan:
Urgentie Herhuisvesting (passende woning) Verhuiskostenvergoeding Leefbaarheid

31 Leefbaarheid Komt onder druk te staan Bewaken met bewoners
Tijdelijke verhuur leegkomende woningen

32 Hoe verder na vanavond? huisbezoeken: oktober - december 2012
klankbordgroep sociaal plan: 1e vergadering in oktober? ingangsdatum sociaal plan:…… << minimaal 1 jaar >> start sloop: streven: eind 2014

33 Huisbezoek Vragen stellen Terugkeren of niet?
Voorkeur locatie nieuwe/wisselwoning Gegevens voor inschrijving als woningzoekende Eventuele bijzondere omstandigheden

34 Klankbordgroepen Sociaal plan: meld u aan! Later:
Ontwikkeling nieuwbouw

35 Rob Langerak Projectmanager

36 Zilverstadlocatie

37 Zilverstadlocatie Impressie - concept

38 Zilverstadlocatie Impressie - concept

39 Zilverstadlocatie Impressie - concept

40 Zilverstadlocatie Impressie - concept

41 Plattegronden - concept
Zilverstadlocatie Plattegronden - concept

42 HA Schreuderstraat Impressie - concept

43 Plattegronden - concept
HA Schreuderstraat Plattegronden - concept

44 HA Schreuderstraat

45 A. van Vianenstraat

46 Pauze Vragenkaartje Naam:__________________________________
Adres: __________________________________________ - s.v.p. één vraag per kaartje!!! - Mijn vraag:


Download ppt "’s Heerenbergstraat 1a t/m 43b"

Verwante presentaties


Ads door Google