De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Bewonersavond ’s Heerenbergstraat 1a t/m 43b St Eloystraat 24a t/m 30b Jan Lutmastraat 22 en 24 26 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Bewonersavond ’s Heerenbergstraat 1a t/m 43b St Eloystraat 24a t/m 30b Jan Lutmastraat 22 en 24 26 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Bewonersavond ’s Heerenbergstraat 1a t/m 43b St Eloystraat 24a t/m 30b Jan Lutmastraat 22 en 24 26 september 2012

2 Suzan Radema Vestigingsmanager Schoonhoven

3 Ook aanwezig van QuaWonen: Willem Bouman & Barbera van Rossum ►Bewonersbegeleiding Willemieke den Hartog ►Woonconsulent Schoonhoven Rob Langerak ►Projectmanager Schoonhoven Noord

4 Verder in de zaal: ► Huurdersvereniging Samen Wonen

5 Agenda 1. Opening 2. Toelichting vernieuwingsplannen 3. Toelichting bewonersbegeleiding 4. Nieuwbouw Zilverstad en H.A. Schreuderstraat Adam van Vianenstraat? Ca. 20.30: pauze – vragen inleveren 4. Beantwoorden van vragen 5. Sluiting (ca. 21.30 uur)

6 Waarom vernieuwing? Goede wijk goed houden Tekort aan goede woningen voor senioren en starters

7 Onderdelen wijkaanpak: Sloop en nieuwbouw Energieprojecten Verkoop bestaande huurwoningen Leefbaarheidsprojecten

8 Sloop en nieuwbouw Verouderde woningen die niet specifiek geschikt zijn voor senioren Trend dat ouderen langer zelfstandig (moeten) blijven wonen Geen woningen toevoegen aan de voorraad

9

10 Fase 1: sloop eind 2014/begin 2015 Fase 2: sloop eind 2015/begin 2016

11 Willem Bouman Bewonersbegeleider

12 Afdeling bewonersbegeleiding Communicatie Participatie Begeleiding ► Schakel

13 Communicatie Diverse vormen: Bewonersavonden Nieuwsbrieven Informatieboekjes Individuele brieven Enquêtes 1 Vast aanspreekpunt

14 Participatie Klankbordgroepen: Sociaal plan Nieuwbouwplannen adviseren QuaWonen

15 Sociaal plan Altijd bij ingrijpende projecten Rechten en plichten bewoners en QuaWonen Afgeleid van sociaal statuut In overleg met klankbordgroep Ingangsdatum zodra klaar: nog in 2012?

16 Hoofdpunten sociaal plan: Urgentie Herhuisvesting (passende woning) Verhuiskostenvergoeding Leefbaarheid

17 Urgentie = voorrang Voorrang op andere woningzoekenden Ongeveer 1,5 jaar voor sloop  Dus per blok verschillend!! Enkele woningen uitgesloten van urgentie (aangegeven in advertentie) Uitsluitend voor passende woning

18 Hoofdpunten sociaal plan: Urgentie Herhuisvesting (passende woning) Verhuiskostenvergoeding Leefbaarheid

19 Begeleiden naar passende woning Passend volgens regels K5-verordening: Max. inkomen voor sociale huurwoning Leeftijdslabel Geen eisen aan huishoudengrootte

20 Andere woning: 2 mogelijkheden In 1x naar een passende woning (bestaand, maar ook nieuwbouw) Via een wisselwoning terug naar de nieuwbouw op huidige locatie

21 In 1 x naar andere woning Bestaande passende huurwoning – zelf reageren Voorrang Zilverstad-locatie (& tweede fase: Adam van Vianenstraat?) (65+/55+) Voorrang H.A. Schreuderstraat (eengezinswoningen) Voorrang voor vrijkomende koopgarant-woningen Voorwaarden: - passend naar inkomen en label - passend in planning - akkoord van gemeente

22 Koopgarant-woningen Korting op koopprijs Terugkoopverplichting bij verhuizing Delen winst of verlies

23

24 Als meerdere mensen reageren: Voorrang urgenten op andere woningzoekenden Tussen urgenten: oudste urgentiedatum (andere projecten en fasen) bij gelijke urgentiedatum: woonduur

25 Terugkeren naar nieuwbouw Appartementen 65+ Zilverstadlocatie/Kesperflat Tweede fase: Adam van Vianenstraat? Eengezinswoning H.A. Schreuderstraat Via wisselwoning naar huidige locatie

26 Voorwaarden terugkeer: Woning moet passend zijn (65+, inkomen/ huur, label) Via wisselwoning Voorrang bij woningtoewijzing Langste woonduur: 1 e woningkeus

27 Wisselwoning Opvang tussen de sloop huidige woning en oplevering nieuwbouw Gestoffeerde lege woning, eigen spullen Huurprijs = prijs huidige woning

28 Hoofdpunten sociaal plan: Urgentie Herhuisvesting (passende woning) Verhuiskostenvergoeding Leefbaarheid

29 Verhuiskostenvergoeding Vanaf ingangsdatum sociaal plan Iedereen € 5.897 Via een wisselwoning € 1.300 extra Verhuizen van/naar huis met een tuin € 442 Gordijnen laten hangen € 139 Zelf-aangebrachte voorzieningen 1 Maand dubbele huur Prijspeil 2012; jaarlijks indexering per 1 maart

30 Hoofdpunten sociaal plan: Urgentie Herhuisvesting (passende woning) Verhuiskostenvergoeding Leefbaarheid

31 Komt onder druk te staan Bewaken met bewoners Tijdelijke verhuur leegkomende woningen

32 Hoe verder na vanavond? huisbezoeken: oktober - december 2012 klankbordgroep sociaal plan: 1 e vergadering in oktober? ingangsdatum sociaal plan:…… ║ > ║ start sloop: streven: eind 2014

33 Huisbezoek Vragen stellen Terugkeren of niet? Voorkeur locatie nieuwe/wisselwoning Gegevens voor inschrijving als woningzoekende Eventuele bijzondere omstandigheden

34 Klankbordgroepen Sociaal plan: meld u aan! Later: Ontwikkeling nieuwbouw

35 Rob Langerak Projectmanager

36 Zilverstadlocatie

37 Impressie - concept

38 Zilverstadlocatie Impressie - concept

39 Zilverstadlocatie Impressie - concept

40 Zilverstadlocatie Impressie - concept

41 Zilverstadlocatie Plattegronden - concept

42 HA Schreuderstraat Impressie - concept

43 HA Schreuderstraat Plattegronden - concept

44 HA Schreuderstraat

45 A. van Vianenstraat

46 Pauze Vragenkaartje Naam:__________________________________ Adres: __________________________________________ - s.v.p. één vraag per kaartje!!! - Mijn vraag:


Download ppt "Welkom Bewonersavond ’s Heerenbergstraat 1a t/m 43b St Eloystraat 24a t/m 30b Jan Lutmastraat 22 en 24 26 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google