De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor PILOOTSCHOLEN WebEDISON 28 februari 2008 welkom op de jaarlijkse infosessie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor PILOOTSCHOLEN WebEDISON 28 februari 2008 welkom op de jaarlijkse infosessie."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor PILOOTSCHOLEN WebEDISON februari 2008 welkom op de jaarlijkse infosessie voor pilootscholen. Dankwoord deelname als pilootschool.

2 Infosessie pilootscholen WebEDISON
agenda 10u – 12u 12u – 13u 13u - 16u project WebEDISON infosessie/demo broodjes vrije oefensessie : doe het zelf 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

3 Infosessie pilootscholen WebEDISON
1. project WebEDISON huidige EDISON - WebEDISON stand van zaken / planning aandachtspunten pilootscholen 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

4 Projekt WebEDISON EDISON - WebEDISON
huidige EDISON clientsoftware geïnstalleerd op PC van secretariaat van instelling communicatie via “Route400” toegangscontrole : instellingsgebaseerd, met sleuteldiskette 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

5 Projekt webEDISON EDISON - webEDISON
probleemsituatie leeftijd (+10 jaar) Route400 communicatiesoftware niet meer ondersteund EDISON-server : hardware en besturingssysteem zijn end-of-service/end-of-life project webEDISON EDISON technisch terug up-to-date (client & server) webtoepassing, geen lokaal geïnstalleerde software zo eenvoudig en zo snel mogelijk in gebruik oplossen van gekende problemen (o.a. grote zendingen, Mac, ...) zelfde functionaliteit als huidige EDISON versturen zendingen, ophalen terugzendingen structuur en inhoud van zendingen/terugzendingen wijzigt niet nieuw opsplitsing personeel – instellingen&lerenden toegangscontrole : persoonsgebonden, gebruik van elektronische identiteitskaart en/of federaal token 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

6 Projekt webEDISON stand van zaken - planning
ontwikkeling van twee webapplicaties : WebEDISON versturen zendingen, afhalen terugzendingen gebruikers : "secretariaatsmedewerkers" https://webedison.vlaanderen.be WebIDM voor WebEDISON gebruikersbeheer : toegangsrechten voor WebEDISON gebruikers : "directeurs" https://webedison-gebruikersbeheer.vlaanderen.be beide aanmelden via eID/fed.token 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

7 Projekt webEDISON stand van zaken - planning
huidige toestand : "WebEDISON" en "WebIDM voor WebEDISON" zijn gebouwd (door informaticaleverancier) nu: testfase functionaliteit wordt getest door EDISON-helpdesk performantietesten voorbereiding "in productiestelling" 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

8 Projekt webEDISON stand van zaken - planning
technisch huidige toestand mainframe instelling EDISON-server Z Z TZ TZ 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

9 Projekt webEDISON stand van zaken - planning
technisch WebEDISON in productie, geen enkele instelling gemigreerd mainframe instelling EDISON-server Z Z TZ TZ TZ WebEDISON-server 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

10 Projekt webEDISON stand van zaken - planning
technisch gedeelte van de instellingen gemigreerd mainframe instelling EDISON-server Z Z TZ TZ TZ Z Z TZ TZ WebEDISON-server 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

11 Projekt webEDISON stand van zaken - planning
technisch alle instellingen gemigreerd mainframe instelling EDISON-server Z TZ Z TZ WebEDISON-server 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

12 Projekt webEDISON stand van zaken - planning
ontwikkeling GO/NOGO beslissing op 27 maart voorbereiding in productiestelling in productiestelling : laatste week paasvakantie (2 en 3 april) pilootfase migratie eerste pilootschool : eerste week na paasvakantie (9 april) volgende pilootscholen : 2-tal per dag meer gedetailleerde planning volgt eventueel extra release van WebEDISON met correcties/aanvullingen vanuit pilootfase uitrol in productie WebEDISON : "probleemgevallen" in juni 2008, "grote uitrol" vanaf oktober 2008 tot en met maart 2009 geen “nieuwe oude” meer WebIDM voor WebEDISON : volledige uitrol vanaf mei 2008 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

13 Projekt WebEDISON aandachtspunten pilootscholen
vereisten : voldoen aan technische vereisten gebruik van federaal token / elektronische identiteitskaart gedefinieerd zijn als WebIDM- en/of WebEDISON-gebruiker werken als pilootschool 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

14 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten
Technische vereisten De goede werking van WebEDISON wordt gegarandeerd met volgende configuraties: Windows XP, Windows Vista Internet Explorer 5.5+, Firefox 1.5+, Netscape 7.0+ Sun JRE/Plugin 1.4.2_09+ Mac OS X Safari 2+, Firefox 1.5+ Mac Java JRE Security Update 2004 andere OS en/of browser : "op eigen risico" 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

15 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten
Federaal token / elektronische identiteitskaart toegang tot WebEDISON kan enkel met federaal token of digitale identiteitskaart. De huidige Edison-sleuteldiskette is niet bruikbaar voor WebEDISON. Belangrijk: 1. indien u uw digitale identiteitskaart wilt gebruiken, moet uw computer voorzien zijn van een kaartlezer. 2. personen die geen federaal token en ook geen digitale identiteitskaart hebben, kunnen geen toegang krijgen tot WebEDISON. 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

16 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen- vereisten
Federaal token / elektronische identiteitskaart personen van Belgische nationaliteit : eID en/of fed.token niet van Belgische nationaliteit : personen officieel woonachtig in België : kunnen een fed.token aanvragen (via fysieke aanmelding bij het registratiekantoor van fedict) indien niet (officieel) woonachtig in België maar wel RSZ-plichtig (en indien men dus beschikt over een SIS-kaart) > fed.token (via evenwel fysieke aanmelding bij het registratie-kantoor van fedict) indien niet (officieel) woonachtig in België en niet RSZ-plichtig > geen ondersteuning op dit moment 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

17 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten
WebEDISON-gebruiker 1. het Ministerie van Onderwijs en Vorming duidt voor elke instelling een “EDISON-beheerder” aan. Meestal is dit de directeur. 2. de EDISON-beheerder zal dan WebEDISON-gebruikers aanstellen voor zijn/haar instelling(en) (via web-toepassing “WebIDM voor WebEDISON”). Mogelijke rollen : - "EDISON-beheerder" - "beheerder personeelsadministratie" - "beheerder administratie instellingen&lerenden" Belangrijk : om veiligheidsredenen zijn alle rollen beperkt in de tijd rollen kunnen verlengd of voortijdig stopgezet worden 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

18 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten
EDISON-beheerder : wordt aangeduid per instelling (bvb directeur) door EDISON-helpdesk duidt de personen met de rol beh. pers.adm. en beh. inst&ll.adm. aan voor deze instelling kan eigen rol delegeren kan zichzelf de rol beh. pers.adm. en beh. inst&ll.adm. toekennen gebruikt hiervoor de webtoepassing “WebIDM voor webEDISON” beheerder personeelsadministratie : wordt aangeduid per instelling kan zendingen voor personeelsadministratie versturen kan terugzendingen voor pers. adm. ophalen gebruikt hiervoor de webtoepassing “WebEDISON” beheerder instellingen en lerenden administratie : kan zendingen voor inst&ll administratie versturen kan terugzendingen voor inst&ll ophalen 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

19 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten
combinaties zijn mogelijk : meerdere rollen voor één instelling rol(len) voor meerdere instellingen 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

20 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten
aanduiden van de EDISON-beheerders : door Ministerie van Onderwijs en Vorming EDISON-beheerder 123456 234567 345678 EDISON-beheerder EDISON-beheerder 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

21 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten
aanduiden van de EDISON-beheerders één instelling kan meerdere EDISON-beheerders hebben E E 123456 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

22 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten
aanduiden van de EDISON-beheerders één persoon kan EDISON-beheerder zijn voor meerdere instellingen E 123456 E 234567 E 345678 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

23 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten
toekennen van rollen door de EDISON-beheerder Pers.Adm. E 123456 I&L Adm. 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

24 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten
vb 1 : de EDISON-beheerder kent zichzelf andere rollen toe E + P + I&L 123456 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

25 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten
vb 2 : de EDISON-beheerder kent één secretariaatsmedewerker twee rollen toe E 123456 P + I&L 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

26 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten
vb 3 : een tweede secretariaatsmedewerker krijgt dezelfde rollen E 123456 P + I&L P + I&L 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

27 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten
vb 4 : de EDISON-beheerder delegeert de eigen rol E 123456 E P I&L 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

28 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten
vb 5 : centraal secretariaat voor P. adm., eigen I&L adm. E E 234567 123456 I&L P P I&L P I&L E 345678 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

29 Infosessie pilootscholen WebEDISON
Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen werken als pilootschool werken kan alleen via WebEDISON, huidige EDISON kan niet gebruikt worden in geval van "ramp" kan terug op de huidge EDISON overgeschakeld worden er hoeft voor WebEDISON niets geïnstalleerd te worden schoolsoftware moet niet aangepast worden ondersteuning door EDISON-helpdesk (8u-17u) tel: 02 / fax: 02 / mail: 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

30 Infosessie pilootscholen WebEDISON
2. infosessie / demo aanmelden WebIDM voor WebEDISON WebEDISON 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

31 Infosessie pilootscholen WebEDISON
info/demo 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

32 Infosessie pilootscholen WebEDISON
info/demo aanmelden met federaal token en/of elektronische identiteitskaart zowel voor “WebIDM voor WebEDISON” als voor “WebEDISON” de aanmeldpagina verschijnt automatisch 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

33 info/demo aanmelden via federaal token
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

34 Infosessie pilootscholen WebEDISON
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

35 info/demo aanmelden via eID
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

36 Infosessie pilootscholen WebEDISON
info/demo 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

37 info/demo WebIDM voor WebEDISON
gebruikersbeheer voor WebEDISON de EDISON-beheerder bepaalt wie voor zijn/haar instellingen met WebEDISON mag werken en met welke rol dit gebeurt door rechten toe te kennen, te wijzigen of stop te zetten om veiligheidsredenen zijn alle rechten beperkt in de tijd WebIDM bevat alle EDISON-beheerders en alle reeds gedefinieerde WebEDISON-gebruikers van alle instellingen 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

38 Infosessie pilootscholen WebEDISON
info/demo 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

39 info/demo gebruiker - gebruikersrechten
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

40 info/demo zoek gebruiker
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

41 info/demo zoek gebruiker
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

42 info/demo detail gebruiker
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

43 info/demo toevoegen gebruiker
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

44 info/demo persoonsnummer
creatie en identificatie van een gebruiker gebeurt op basis van het persoonsnummer : in de rechter bovenhoek van de SIS-kaart komt meestal overeen met het rijksregisternummer, staat meestal ook op de identiteitskaart bij personen die niet gekend zijn binnen het rijksregister, komt het overeen met het BIS-nummer (Kruispuntbanknummer van de RSZ) wie geen persoonsnummer heeft kan geen WebEDISON gebruiker worden elke persoon met een persoonsnummer kan in WebIDM toegevoegd worden, een stamboeknummer is niet noodzakelijk geen controle vanuit het Ministerie verantwoordelijkheid van de EDISON-beheerder zendingen hebben rechtstreekse invloed op wedde en werkingstoelagen koppeling met Rijksregister hieraan wordt gewerkt (decreet e-Government) voorlopig moet u zelf naam en voornaam invullen 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

45 info/demo toevoegen gebruiker
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

46 info/demo toevoegen gebruiker
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

47 info/demo toevoegen gebruiker
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

48 info/demo wijzigen gebruiker
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

49 info/demo toevoegen rechten gebruiker
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

50 info/demo toevoegen rechten gebruiker
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

51 info/demo toevoegen rechten gebruiker
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

52 info/demo toevoegen rechten gebruiker
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

53 info/demo toevoegen rechten gebruiker
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

54 zoek de gebruiker, klik op “detail” van de gebruiker
info/demo wijzigen/verwijderen rechten gebruiker zoek de gebruiker, klik op “detail” van de gebruiker klik op “detail” van het recht 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

55 info/demo wijzigen/verwijderen rechten gebruiker
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

56 info/demo gebruikersrechten: zoek op instelling
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

57 demo WebIDM voor WebEDISON
info/demo demo WebIDM voor WebEDISON 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

58 Infosessie pilootscholen WebEDISON
info/demo 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

59 Infosessie pilootscholen WebEDISON
info/demo WebEDISON 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

60 info/demo combinatie van rollen
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

61 info/demo schermopbouw WebEDISON
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

62 info/demo schermopbouw WebEDISON
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

63 info/demo schermopbouw WebEDISON
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

64 terugzendingen ophalen fouten afmelden
info/demo ”opvolging” zendingen versturen terugzendingen ophalen fouten afmelden 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

65 info/demo ”opvolging” : 4 tabbladen
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

66 klik op kolomtitels om te sorteren
info/demo opvolging: overzicht zendingen klik op kolomtitels om te sorteren belangrijk : “zoekcriteria” zijn altijd actief 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

67 info/demo opvolging: zoekcriteria
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

68 info/demo opvolging: zoekcriteria
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

69 info/demo opvolging: verzenden
belangrijk : de getoonde bestanden worden bepaald door : - de ingestelde mappenset - de toegekende rechten (instellingsnummer, personeelsadm./leerl.adm.) 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

70 mappenset = map voor zendingen + map voor terugzendingen
info/demo opvolging: mappenset mappenset = map voor zendingen + map voor terugzendingen mappenset = koppeling met softwarepakket in huidige EDISON : “basismap zendingen” en “basismap terugzendingen” meerdere mappensets zijn mogelijk, bvb : “personeel”, “leerlingen” “school 1”, “school 2”, ...,”thuis”, ... “pers school1”, “pers school2”, “leerl school1”, “leerl school2”,... “deze PC”, “netwerk”, ... ... mappensets zijn persoonsgebonden 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

71 info/demo opvolging: mappenset
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

72 info/demo opvolging: mappenset
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

73 Infosessie pilootscholen WebEDISON
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

74 info/demo opvolging: mappenset
28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

75 controle zendingsbestanden :
info/demo opvolging: verzenden controle zendingsbestanden : bestanden die niet als zending herkend worden, kunnen niet verstuurd worden 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

76 selectie zendingsbestanden :
info/demo opvolging: verzenden selectie zendingsbestanden : alleen die bestanden waarvoor men het recht heeft om ze te versturen (PERS/I&L, instellingsnummer) worden getoond 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

77 keuze alles verzenden selectie verzenden
info/demo opvolging: verzenden keuze alles verzenden selectie verzenden 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

78 zendingen worden verstuurd
info/demo opvolging: verzenden zendingen worden verstuurd 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

79 eventuele fouten die WebEDISON vaststelt worden gemeld :
info/demo opvolging: verzenden eventuele fouten die WebEDISON vaststelt worden gemeld : dit zijn niet de terugzendingen deze zendingen komen in de bestaande EDISON in “FOUTSEND” deze zendingen zullen NIET verwerkt worden 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

80 info/demo opvolging: fouten afmelden
foutverwerking fouten bekijken en rechtzetten : klik op link in kolom referentie-nr gecorrigeerde zending versturen fout afmelden 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

81 info/demo opvolging: terugzendingen afhalen
belangrijk : stel de goede mappenset in vóór de terugzendingen afgehaald worden 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

82 info/demo opvolging: terugzendingen afhalen
zoekcriteria : kunnen ook bij het selecteren van af te halen terugzendingen gebruikt worden 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

83 Infosessie pilootscholen WebEDISON
info/demo rapporten afdruk van “logboek” algemeen of gedetailleerd rapport 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

84 Infosessie pilootscholen WebEDISON
info/demo rapporten 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

85 Infosessie pilootscholen WebEDISON
info/demo rapporten 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

86 Infosessie pilootscholen WebEDISON
demo WebEDISON 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

87 Infosessie pilootscholen WebEDISON
broodjes 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

88 Infosessie pilootscholen WebEDISON
vrije oefensessie 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

89 Infosessie pilootscholen WebEDISON
oefensessie in testomgeving instellingsnummers , ,...,000017, in pilootfase : echte instellingsnummers rollen zijn toegekend : iedereen is EDISON-beheerder voor zijn/haar instelling(en) iedereen is beheerder pers.adm. en beheerder inst&ll.adm. in pilootfase : echte EDISON-beheerder wordt aangesteld door EDISON-helpdesk andere rollen worden door EDISON-beheerder toegekend 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

90 Infosessie pilootscholen WebEDISON
oefensessie instellingsnummers pilootscholen en oefenscholen in testomgeving : M.P.I. vh Gemeenschapsonderwijs, Koksijde & Vrije Kleuterschool, Herenthout Vrije Basisschool, Lier Sint-Guido-Instituut, Anderlecht Heilig Hartinstituut Lyceum, Heverlee & GLTT-CVO , Sint-Genesius-Rode Sint-Aloysiuscollege, Diksmuide Technisch Instituut Sint-Lodewijk, Genk & Sted. Conservatorium, Brugge CVO Technisch Instituut Sint-Jozef, Geel & Hogeschool Gent Vrije Basisschool, Sint-Truiden Provinciaal Instituut Sint-Godelieve, Antwerpen & 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

91 Infosessie pilootscholen WebEDISON
oefensessie 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

92 Infosessie pilootscholen WebEDISON
oefensessie snelkoppelingen naar WebIDM en WebEDISON zendingsbestanden in map “zendingen” op bureaublad, bvb: P-zending2.txt er staan terugzendingen klaar 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON

93 Infosessie pilootscholen WebEDISON
oefensessie er staan terugzendingen klaar voor sommige instellingsnummers zijn testgegevens van de helpdesk aanwezig gebruik de “vorige” en “volgende” knoppen van de browser niet, wel de navigatieknoppen van de toepassing antwoord “ja” op meldingen over certificaten of beveiligingswaarschuwingen laat uw eID niet in de kaartlezer steken ! (mag verwijderd worden na het aanmelden) 28 feb 2008 Infosessie pilootscholen WebEDISON


Download ppt "WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor PILOOTSCHOLEN WebEDISON 28 februari 2008 welkom op de jaarlijkse infosessie."

Verwante presentaties


Ads door Google