De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor PILOOTSCHOLEN WebEDISON 28 februari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor PILOOTSCHOLEN WebEDISON 28 februari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor PILOOTSCHOLEN WebEDISON 28 februari 2008

2 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON2 agenda project WebEDISON infosessie/demo broodjes vrije oefensessie : doe het zelf 10u – 12u 12u – 13u 13u - 16u

3 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON3 1. project WebEDISON huidige EDISON - WebEDISON stand van zaken / planning aandachtspunten pilootscholen

4 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON4 Projekt WebEDISON EDISON - WebEDISON huidige EDISON –clientsoftware geïnstalleerd op PC van secretariaat van instelling –communicatie via “Route400” –toegangscontrole : instellingsgebaseerd, met sleuteldiskette

5 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON5 Projekt webEDISON EDISON - webEDISON probleemsituatie –leeftijd (+10 jaar) *Route400 communicatiesoftware niet meer ondersteund *EDISON-server : hardware en besturingssysteem zijn end-of- service/end-of-life project webEDISON –EDISON technisch terug up-to-date (client & server) *webtoepassing, geen lokaal geïnstalleerde software *zo eenvoudig en zo snel mogelijk in gebruik *oplossen van gekende problemen (o.a. grote zendingen, Mac,...) –zelfde functionaliteit als huidige EDISON *versturen zendingen, ophalen terugzendingen *structuur en inhoud van zendingen/terugzendingen wijzigt niet –nieuw *opsplitsing personeel – instellingen&lerenden *toegangscontrole : persoonsgebonden, gebruik van elektronische identiteitskaart en/of federaal token

6 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON6 Projekt webEDISON stand van zaken - planning ontwikkeling van twee webapplicaties : –WebEDISON *versturen zendingen, afhalen terugzendingen *gebruikers : "secretariaatsmedewerkers" *https://webedison.vlaanderen.be –WebIDM voor WebEDISON *gebruikersbeheer : toegangsrechten voor WebEDISON *gebruikers : "directeurs" *https://webedison-gebruikersbeheer.vlaanderen.be >beide aanmelden via eID/fed.token

7 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON7 Projekt webEDISON stand van zaken - planning huidige toestand : –"WebEDISON" en "WebIDM voor WebEDISON" zijn gebouwd (door informaticaleverancier) –nu: testfase *functionaliteit wordt getest door EDISON-helpdesk *performantietesten *voorbereiding "in productiestelling"

8 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON8 Projekt webEDISON stand van zaken - planning technisch –huidige toestand instellingEDISON-server mainframe ZZ TZ

9 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON9 Projekt webEDISON stand van zaken - planning technisch –WebEDISON in productie, geen enkele instelling gemigreerd instellingEDISON-server mainframe ZZ TZ WebEDISON-server TZ

10 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON10 Projekt webEDISON stand van zaken - planning technisch –gedeelte van de instellingen gemigreerd instellingEDISON-server mainframe Z Z TZ WebEDISON-server TZ Z Z

11 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON11 Projekt webEDISON stand van zaken - planning technisch –alle instellingen gemigreerd instellingEDISON-server mainframe Z WebEDISON-server TZ Z

12 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON12 Projekt webEDISON stand van zaken - planning planning : –ontwikkeling *GO/NOGO beslissing op 27 maart *voorbereiding in productiestelling *in productiestelling : laatste week paasvakantie (2 en 3 april) –pilootfase *migratie eerste pilootschool : eerste week na paasvakantie (9 april) *volgende pilootscholen : 2-tal per dag meer gedetailleerde planning volgt *eventueel extra release van WebEDISON met correcties/aanvullingen vanuit pilootfase –uitrol in productie *WebEDISON : "probleemgevallen" in juni 2008, "grote uitrol" vanaf oktober 2008 tot en met maart 2009 *geen “nieuwe oude” meer *WebIDM voor WebEDISON : volledige uitrol vanaf mei 2008

13 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON13 Projekt WebEDISON aandachtspunten pilootscholen vereisten : –voldoen aan technische vereisten –gebruik van federaal token / elektronische identiteitskaart –gedefinieerd zijn als WebIDM- en/of WebEDISON-gebruiker werken als pilootschool

14 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON14 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten Technische vereisten De goede werking van WebEDISON wordt gegarandeerd met volgende configuraties: Windows XP, Windows Vista Internet Explorer 5.5+, Firefox 1.5+, Netscape 7.0+ Sun JRE/Plugin 1.4.2_09+ Mac OS X 10.3.4+ Safari 2+, Firefox 1.5+ Mac Java JRE Security Update 2004 andere OS en/of browser : "op eigen risico"

15 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON15 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten Federaal token / elektronische identiteitskaart toegang tot WebEDISON kan enkel met federaal token of digitale identiteitskaart. De huidige Edison-sleuteldiskette is niet bruikbaar voor WebEDISON. Belangrijk: 1. indien u uw digitale identiteitskaart wilt gebruiken, moet uw computer voorzien zijn van een kaartlezer. 2. personen die geen federaal token en ook geen digitale identiteitskaart hebben, kunnen geen toegang krijgen tot WebEDISON.

16 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON16 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen- vereisten Federaal token / elektronische identiteitskaart –personen van Belgische nationaliteit : eID en/of fed.token –niet van Belgische nationaliteit : *personen officieel woonachtig in België : kunnen een fed.token aanvragen (via fysieke aanmelding bij het registratiekantoor van fedict) *indien niet (officieel) woonachtig in België maar wel RSZ-plichtig (en indien men dus beschikt over een SIS-kaart) > fed.token (via evenwel fysieke aanmelding bij het registratie-kantoor van fedict) *indien niet (officieel) woonachtig in België en niet RSZ-plichtig > geen ondersteuning op dit moment

17 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON17 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten WebEDISON-gebruiker 1. het Ministerie van Onderwijs en Vorming duidt voor elke instelling een “EDISON-beheerder” aan. Meestal is dit de directeur. 2. de EDISON-beheerder zal dan WebEDISON-gebruikers aanstellen voor zijn/haar instelling(en) (via web-toepassing “WebIDM voor WebEDISON”). Mogelijke rollen : - "EDISON-beheerder" - "beheerder personeelsadministratie" - "beheerder administratie instellingen&lerenden" Belangrijk : *om veiligheidsredenen zijn alle rollen beperkt in de tijd *rollen kunnen verlengd of voortijdig stopgezet worden

18 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON18 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten –EDISON-beheerder : *wordt aangeduid per instelling (bvb directeur) door EDISON-helpdesk *duidt de personen met de rol beh. pers.adm. en beh. inst&ll.adm. aan voor deze instelling *kan eigen rol delegeren *kan zichzelf de rol beh. pers.adm. en beh. inst&ll.adm. toekennen *gebruikt hiervoor de webtoepassing “WebIDM voor webEDISON” –beheerder personeelsadministratie : *wordt aangeduid per instelling *kan zendingen voor personeelsadministratie versturen *kan terugzendingen voor pers. adm. ophalen *gebruikt hiervoor de webtoepassing “WebEDISON” –beheerder instellingen en lerenden administratie : *wordt aangeduid per instelling *kan zendingen voor inst&ll administratie versturen *kan terugzendingen voor inst&ll ophalen *gebruikt hiervoor de webtoepassing “WebEDISON”

19 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON19 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten –combinaties zijn mogelijk : *meerdere rollen voor één instelling *rol(len) voor meerdere instellingen

20 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON20 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten EDISON-beheerder aanduiden van de EDISON-beheerders : door Ministerie van Onderwijs en Vorming EDISON-beheerder 123456 234567 345678

21 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON21 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten E 123456 aanduiden van de EDISON-beheerders één instelling kan meerdere EDISON-beheerders hebben E

22 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON22 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten E 123456 aanduiden van de EDISON-beheerders één persoon kan EDISON-beheerder zijn voor meerdere instellingen 234567 345678 E E

23 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON23 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten E 123456 toekennen van rollen door de EDISON-beheerder Pers.Adm. I&L Adm.

24 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON24 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten E 123456 vb 1 : de EDISON-beheerder kent zichzelf andere rollen toe + P+ I&L

25 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON25 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten E 123456 vb 2 : de EDISON-beheerder kent één secretariaatsmedewerker twee rollen toe P + I&L

26 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON26 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten E 123456 vb 3 : een tweede secretariaatsmedewerker krijgt dezelfde rollen P + I&L

27 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON27 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten E 123456 vb 4 : de EDISON-beheerder delegeert de eigen rol P E I&L

28 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON28 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen - vereisten vb 5 : centraal secretariaat voor P. adm., eigen I&L adm. E E 123456 234567 E 345678 PP P I&L

29 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON29 Projekt WebEDISON - Aandachtspunten pilootscholen werken als pilootschool werken kan alleen via WebEDISON, huidige EDISON kan niet gebruikt worden in geval van "ramp" kan terug op de huidge EDISON overgeschakeld worden er hoeft voor WebEDISON niets geïnstalleerd te worden schoolsoftware moet niet aangepast worden ondersteuning door EDISON-helpdesk (8u-17u) tel: 02 / 553 90 90 fax: 02 / 553 94 93 mail: helpdesk.edison@ond.vlaanderen.be

30 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON30 2. infosessie / demo aanmelden WebIDM voor WebEDISON WebEDISON

31 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON31 info/demo

32 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON32 info/demo aanmelden met federaal token en/of elektronische identiteitskaart zowel voor “WebIDM voor WebEDISON” als voor “WebEDISON” de aanmeldpagina verschijnt automatisch

33 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON33 info/demo aanmelden via federaal token

34 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON34

35 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON35 info/demo aanmelden via eID

36 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON36 info/demo

37 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON37 info/demo WebIDM voor WebEDISON gebruikersbeheer voor WebEDISON –de EDISON-beheerder bepaalt wie voor zijn/haar instellingen met WebEDISON mag werken en met welke rol –dit gebeurt door rechten toe te kennen, te wijzigen of stop te zetten –om veiligheidsredenen zijn alle rechten beperkt in de tijd –WebIDM bevat alle EDISON-beheerders en alle reeds gedefinieerde WebEDISON-gebruikers van alle instellingen

38 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON38 info/demo

39 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON39 gebruiker gebruikersrechten info/demo gebruiker - gebruikersrechten

40 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON40 info/demo zoek gebruiker

41 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON41 info/demo zoek gebruiker

42 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON42 info/demo detail gebruiker

43 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON43 info/demo toevoegen gebruiker

44 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON44 info/demo persoonsnummer creatie en identificatie van een gebruiker gebeurt op basis van het persoonsnummer : –in de rechter bovenhoek van de SIS-kaart –komt meestal overeen met het rijksregisternummer, staat meestal ook op de identiteitskaart –bij personen die niet gekend zijn binnen het rijksregister, komt het overeen met het BIS-nummer (Kruispuntbanknummer van de RSZ) –wie geen persoonsnummer heeft kan geen WebEDISON gebruiker worden elke persoon met een persoonsnummer kan in WebIDM toegevoegd worden, een stamboeknummer is niet noodzakelijk –geen controle vanuit het Ministerie –verantwoordelijkheid van de EDISON-beheerder –zendingen hebben rechtstreekse invloed op wedde en werkingstoelagen koppeling met Rijksregister –hieraan wordt gewerkt (decreet e-Government) –voorlopig moet u zelf naam en voornaam invullen

45 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON45 info/demo toevoegen gebruiker

46 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON46 info/demo toevoegen gebruiker

47 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON47 info/demo toevoegen gebruiker

48 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON48 info/demo wijzigen gebruiker

49 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON49 info/demo toevoegen rechten gebruiker

50 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON50 info/demo toevoegen rechten gebruiker

51 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON51 info/demo toevoegen rechten gebruiker

52 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON52 info/demo toevoegen rechten gebruiker

53 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON53 info/demo toevoegen rechten gebruiker

54 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON54 1.zoek de gebruiker, klik op “detail” van de gebruiker 2.klik op “detail” van het recht info/demo wijzigen/verwijderen rechten gebruiker

55 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON55 info/demo wijzigen/verwijderen rechten gebruiker

56 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON56 info/demo gebruikersrechten: zoek op instelling

57 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON57 demo WebIDM voor WebEDISON info/demo

58 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON58 info/demo

59 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON59 info/demo WebEDISON

60 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON60 info/demo combinatie van rollen

61 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON61 info/demo schermopbouw WebEDISON

62 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON62 info/demo schermopbouw WebEDISON

63 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON63 info/demo schermopbouw WebEDISON

64 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON64 zendingen versturen terugzendingen ophalen fouten afmelden info/demo ”opvolging”

65 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON65 info/demo ”opvolging” : 4 tabbladen

66 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON66 –klik op kolomtitels om te sorteren –belangrijk : “zoekcriteria” zijn altijd actief info/demo opvolging: overzicht zendingen

67 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON67 info/demo opvolging: zoekcriteria

68 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON68 info/demo opvolging: zoekcriteria

69 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON69 belangrijk : de getoonde bestanden worden bepaald door : - de ingestelde mappenset - de toegekende rechten (instellingsnummer, personeelsadm./leerl.adm.) info/demo opvolging: verzenden

70 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON70 mappenset = map voor zendingen + map voor terugzendingen mappenset = koppeling met softwarepakket in huidige EDISON : “basismap zendingen” en “basismap terugzendingen” meerdere mappensets zijn mogelijk, bvb : –“personeel”, “leerlingen” –“school 1”, “school 2”,...,”thuis”,... –“pers school1”, “pers school2”, “leerl school1”, “leerl school2”,... –“deze PC”, “netwerk”,... –... mappensets zijn persoonsgebonden info/demo opvolging: mappenset

71 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON71 info/demo opvolging: mappenset

72 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON72 info/demo opvolging: mappenset

73 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON73

74 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON74 info/demo opvolging: mappenset

75 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON75 info/demo opvolging: verzenden controle zendingsbestanden : –bestanden die niet als zending herkend worden, kunnen niet verstuurd worden

76 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON76 info/demo opvolging: verzenden selectie zendingsbestanden : –alleen die bestanden waarvoor men het recht heeft om ze te versturen (PERS/I&L, instellingsnummer) worden getoond

77 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON77 keuze –alles verzenden –selectie verzenden info/demo opvolging: verzenden

78 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON78 zendingen worden verstuurd info/demo opvolging: verzenden

79 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON79 eventuele fouten die WebEDISON vaststelt worden gemeld : –dit zijn niet de terugzendingen –deze zendingen komen in de bestaande EDISON in “FOUTSEND” –deze zendingen zullen NIET verwerkt worden info/demo opvolging: verzenden

80 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON80 foutverwerking –fouten bekijken en rechtzetten : klik op link in kolom referentie-nr –gecorrigeerde zending versturen –fout afmelden info/demo opvolging: fouten afmelden

81 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON81 belangrijk : –stel de goede mappenset in vóór de terugzendingen afgehaald worden info/demo opvolging: terugzendingen afhalen

82 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON82 zoekcriteria : –kunnen ook bij het selecteren van af te halen terugzendingen gebruikt worden info/demo opvolging: terugzendingen afhalen

83 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON83 info/demo rapporten afdruk van “logboek” algemeen of gedetailleerd rapport

84 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON84 info/demo rapporten

85 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON85 info/demo rapporten

86 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON86 demo WebEDISON

87 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON87 broodjes

88 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON88 vrije oefensessie

89 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON89 oefensessie in testomgeving instellingsnummers 000001, 000002,...,000017,000019 in pilootfase : echte instellingsnummers rollen zijn toegekend : –iedereen is EDISON-beheerder voor zijn/haar instelling(en) –iedereen is beheerder pers.adm. en beheerder inst&ll.adm. in pilootfase : –echte EDISON-beheerder wordt aangesteld door EDISON-helpdesk –andere rollen worden door EDISON-beheerder toegekend

90 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON90 oefensessie instellingsnummers pilootscholen en oefenscholen in testomgeving : 003491 M.P.I. vh Gemeenschapsonderwijs, Koksijde000001 & 000002 008441 Vrije Kleuterschool, Herenthout 000003 009662 Vrije Basisschool, Lier 000004 032052 Sint-Guido-Instituut, Anderlecht 000005 032722 Heilig Hartinstituut Lyceum, Heverlee000006 & 000007 033431 GLTT-CVO, Sint-Genesius-Rode 000008 034355 Sint-Aloysiuscollege, Diksmuide 000009 038951 Technisch Instituut Sint-Lodewijk, Genk 000010 & 000011 050328 Sted. Conservatorium, Brugge 000012 054486 CVO Technisch Instituut Sint-Jozef, Geel 000013 & 000014 103663 Hogeschool Gent 000015 105941 Vrije Basisschool, Sint-Truiden 000016 112797 Provinciaal Instituut Sint-Godelieve, Antwerpen 1 000017 & 000019

91 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON91 oefensessie

92 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON92 oefensessie snelkoppelingen naar WebIDM en WebEDISON zendingsbestanden in map “zendingen” op bureaublad, bvb: 000001-P-zending2.txt er staan terugzendingen klaar

93 28 feb 2008Infosessie pilootscholen WebEDISON93 oefensessie er staan terugzendingen klaar voor sommige instellingsnummers zijn testgegevens van de helpdesk aanwezig gebruik de “vorige” en “volgende” knoppen van de browser niet, wel de navigatieknoppen van de toepassing antwoord “ja” op meldingen over certificaten of beveiligingswaarschuwingen laat uw eID niet in de kaartlezer steken ! (mag verwijderd worden na het aanmelden)


Download ppt "WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor PILOOTSCHOLEN WebEDISON 28 februari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google