De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Angst in de palliatieve fase bij mensen met een verstandelijke beperking Emmy Räkers, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (ASVZ) 18 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Angst in de palliatieve fase bij mensen met een verstandelijke beperking Emmy Räkers, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (ASVZ) 18 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Angst in de palliatieve fase bij mensen met een verstandelijke beperking Emmy Räkers, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (ASVZ) 18 november 2014

2 Inhoud Normale angst Voorkomen Voorspellers Oorzaken Behandeling

3 Normale angst Normale menselijke reactie op dreigend gevaar Moeheid, spanning, transpireren, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid, vaak plassen, diarree, slikproblemen, duizeligheid, rillingen, verhoogde prikkelbaarheid en slaapproblemen

4 En bij verstandelijke beperking? Elke gedragsverandering: weglopen, verbale uitingen of geluiden, afwerende bewegingen of dreigend gedrag, automutilatie, agressie, huilen, gillen, dwanghandelingen, zich terug trekken

5 voorkomen Getallen in literatuur van 13-90%

6 Voorspellers van angst Geslacht Leeftijd Sociale steun Ernst van de ziekte Pijn Beperkingen in het dagelijks leven

7 Lichamelijk oorzaken Pijn Kortademigheid Hersentumoren of uitzaaiingen Koorts Delier Stoornis in hormoonhuishouding of bloed

8 Middelen als oorzaak Medicatie: morfine, corticosteroiden, kalmeringsmiddelen, middelen tegen parkinson en misselijkheid Onttrekking van alcohol, nicotine of medicatie

9 Overige oorzaken Karakterologische factoren: –Onzekere patiënt –Afhankelijke patiënt Existentiële factoren: –Zingeving, regie- en controleverlies, tijdsperspectief, verbondenheid en isolement, (wan)hoop, levensbalans, geloofsovertuiging

10 En bij verstandelijke beperking? Te beschermende en bevoogdende houding Emotie van familie en begeleiding “Praten over” in bij zijn cliënt Onrust medebewoners Verlies van ritme en structuur Moeten verhuizen?

11 Te laat herkennen Angst is begrijpelijk Therapeutisch pessimisme Lichamelijke verschijnselen lijken op verschijnselen van de ziekte of de bijwerking van de behandeling

12 En bij verstandelijke beperking? Communicatie problemen Presentatie van symptomen vaak aspecifiek Signalering door derden Afhankelijk van interpretatie door derden

13 Beleid Integrale benadering Informatie geven Praten over de angst met de patiënt Ondersteunende zorg Continuïteit van zorg

14 Beleid 2 Behandeling van uitlokkende lichamelijke factoren door de arts Medicatie: kalmeringsmiddelen, antidepressiva of antipsychotica

15 Beleid 3 Niet-medicamenteuze behandeling: luisteren, her- en erkenning van de angst, ruimte geven voor emoties, begrip tonen irreële gedachten wegnemen

16 En bij verstandelijke beperking? Afwering lichamelijk contact (autisme, EVG) Communicatie: ontwikkelingsprofiel van de patiënt, totale communicatie, autisme, complexzorgsysteem, zintuigstoornissen

17

18 Wat heb je nodig? Beeldvorming cliënt Voorgeschiedenis cliënt Levensboek Kunnen en aankunnen Multidisciplinair werken Informatie op niveau van de cliënt

19 Ondersteuning van communicatie Concrete verwijzers Picto’s Lichaamstaal Gebaren

20 Wat kun je doen? Veiligheid Duidelijkheid Ritme en structuur blijven bieden Meer nabijheid Continuïteit van zorg leveren Op niveau communiceren Overdracht naar alle disciplines

21 Take home messages 1 Eerlijk zijn over de ziekte zodat iemand zijn levenseinde zinvol kan invullen en keuzes kan maken Casemanager pallaitief netwerk is iemand met een medische blik, die op de woning kan adviseren Als je niet open en eerlijk bent komt je relatie met de cliënt in het gedrang

22 Take home messages 2 Bezoek aan ziekenhuis met familie voor en na bespreken. En ook wie er mee gaat of mee mag naar het ziekenhuis. Specialist vooraf laten weten dat hij met iemand met een verstandelijke beperking te maken krijgt Een verpleegkundige oncologie, hartfalen poli etc. heeft vaak meer tijd voor de cliënt om alles goed uit te leggen en te bespreken

23 Take home messages 3 In onze zorg moet je pro-actief handelen, creatief zijn en denken in mogelijkheden.

24 Bronnen Richtlijn Angst van pallialine Richtlijn Verstandelijke Beperking van pallialine Hoe breng je slecht nieuws bij mensen met een verstandelijke beperking, Irene Tuffrey Besluitvorming in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: over verhuizingen en medische interventies, NVAVG website


Download ppt "Angst in de palliatieve fase bij mensen met een verstandelijke beperking Emmy Räkers, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (ASVZ) 18 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google