De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Heilige Pater Pio van Pietrelcina

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Heilige Pater Pio van Pietrelcina"— Transcript van de presentatie:

1 De Heilige Pater Pio van Pietrelcina
met de door God aan hem gegeven gaven van de Heilige Geest

2 De H.Pater Pio: Met en door deze man van God en man van onze tijd, hebben vele bijzondere gebeurtenissen plaats gevonden.De wetenschap kon het onmogelijk verklaren en was dan ook sprakeloos.

3 Pater Pio was het middelpunt van vele bovennatuurlijke gebeurtenissen en signalen,die nog steeds appelleren en een stempel drukken, verbazen, schokken, vooruitgang brengen en veel mensen tot inzicht en bekering brengen.

4 Zonder glamour verspreide zijn heiligheid en bekendheid zich over de hele wereld en zijn populariteit is bijna onvergelijkbaar met die van andere bekende persoonlijkheden in de geschiedenis van de Kerk.

5 In de twintigste eeuw wilde de Hemel de eerste gestigmatiseerde priester uit de geschiedenis aan de kerk schenken, een heilige die in zijn lichaam de wonden van Christus heeft ontvangen en die heviger bloedden tijdens de Heilige Mis.

6 Anderen behouden. Dat was zijn moeilijke missie.

7 Ja zeggen tegen alles wat hem overkwam. Ja tegen al het werk
Ja zeggen tegen alles wat hem overkwam. Ja tegen al het werk. Een moeilijk ja tegen de stigmata. Ja tegen zijn afzondering in het klooster. Ja tegen de opgelegde beperkingen van zijn priesterschap.

8 Om vele mensen te inspireren, gaf God hem de Kruiswonden van Zijn Zoon Jezus ( de eerste 8 jaar onzichtbaar en 50 jaar zichtbaar) En ook vele charisma’s werden hem gegeven. Zoveel, dat het nooit eerder is gegeven aan één heilige.

9 De kennis om in harten te schouwen Bilocatie (tegelijkertijd op meerdere plaatsen gezien worden)- Omringd zijn door een heerlijke geur – Helderziendheid – Kennis van talen zonder daarvoor gestudeerd te hebben – Het verklaren van dromen – Voorspellingen doen – Het verkrijgen van door de Heer gegeven wonderen – De gave van het verkrijgen van genezingen – De bereidheid om de goede strijd te strijden.

10 We zien nu een klein gedeelte van de mooie noveen tot de Heilige Pater Pio (14 tot 22 september 2014) –de zesde dag. Door Fra.Bruno Borelli, geestelijk leider van de gebedsgroep van Pater Pio te Erba (Como) Italiё

11 Noveen O dierbare Pater Pio,u was zo mild en heeft de Heilige Geest zo lief gehad en waardeerde Zijn gaven zodanig, dat u de zielen in nood krachtig en beslist kon bijstaan.

12 De Heerlijke geur waarmee u altijd omgeven was, gaf het levende bewijs van Christus` aanwezigheid en die geur bereikte de mensen als een teken van uw standvastige en geruststellende aanwezigheid, als een bijzonder oplettende bescherming en zonodig als herhaling van een vermaning.

13 Door de hartenschouw kon u zien in het verleden van mensen en de staat van genade van de ziel en u bracht velen naar oprechte en eerlijke integriteit en loyaliteit.

14 Door de bilocaties kon u snel ergens komen om mensen te redden die aan u waren toevertrouwd en die u door hun engelbewaarder lieten roepen in hun moeilijkheden, vervolgingen en lijden.

15 U kon de toekomst voorspellen en u gaf wijze adviezen om velen te beschermen, te begeleiden met voorlichtende aanwijzingen en raadgevingen.

16 Met de heelmakende genade en met wonderen maakte u de kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest zichtbaar,de Genade van Jezus en de goedheid van de hemelse Vader voor de arme en onzekere medemensen om vrede en voortgang, gloed en heiliging te brengen.

17 U had de nederigheid om met de aan u gegeven charisma’s de voorspraak van de heiligen te vragen tot wie u altijd refereerde, in het bijzonder tot de Heilige Maagd Maria, Sint Jozef en Sint Franciscus van Assisi

18 Geef me, dierbare Pater Pio, dat u de Heilige Geest voor me aanroept om mij krachtig te bestendigen :en zevenvoudig te vullen met al Zijn gaven,de gaven van licht, de liefde, kracht, vrede, plezier, geduld, mildheid,goedheid,kindschap,nederigheid,ja van al Zijn gaven en altijd vertouwend op de voorspraak van de heiligen die door Hem zijn gevormd en die Hij gaf aan de Heilige Kerk.

19 HET HUIS TER VERLICHTING VAN HET LIJDEN
EINDE Tekst: Dhr. Fernando Da Riese Pio X, Fr. Bruno Borelli, Mr.Antonio Socci Muziek: Chopin Nocturne, R. Clayderman Grafische vormgeving: Mevr. Lulu (Rome - Italy) Ontwerp: Dhr. Nicola Paradiso (Milan - Italy) Vertaling: Dhr. Ton Van Scheppingen - Tekst montage : Jac. van der Coer Gebruik niet toegestaan voor winstgevende organisaties,maar uitsluitend voor devotionele doeleinden Klick rechts en daarna links op voorstelling beëindigen,of wacht op automatisch herhalen.

20


Download ppt "De Heilige Pater Pio van Pietrelcina"

Verwante presentaties


Ads door Google