De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe toegang aanvragen ?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe toegang aanvragen ?."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe toegang aanvragen ?

2 U gaat naar het portaalsite van de Sociale Zekerheid (www
U gaat naar het portaalsite van de Sociale Zekerheid (www.sociale-zekerheid.be) en u maakt uw taalkeuze U gaat naar de portaalsite van de sociale zekerheid Hier maakt u uw taalkeuze.

3 U kiest "Werkgevers RSZ" U gaat naar "Werkgevers RSZ".

4 U gaat naar "Hoe registreren"
Vervolgens gaat u naar de rubriek "Hoe registreren".

5 U gaat naar het "elektronisch formulier"
U gaat naar het elektronisch formulier. Via dit formulier zal u on line de informatie ingeven die nodig is om uw toegangsaanvraag te verwerken. Bepaalde velden zijn verplicht in te vullen. Bovendien wordt tijdens het proces gecontroleerd of de door u ingebrachte gegevens aan bepaalde vormvereisten voldoen.

6 U kiest voor "Een toegangsaanvraag voor de beveiligde omgeving doen"

7 Indien u een onderneming bent die geen personneel tewerkstelt, dan kiest u voor kader 1
Indien u een onderneming die wel personneel tewerkstelt, dans kiest u voor kader 2 1 2 Indien u enkel toegang wenst aan te vragen voor uw onderneming, moet u in dit scherm enkel het vakje "lokale beheerder" aanduiden in het luik voor de RSZ werkgever.

8 In dit voorbeeld, kiezen wij voor een werkgever RSZ die een lokale beheerder aanstelt :
U vinkt "lokale beheerder" aan en u gaat verder met de pijl rechts onderaan

9 U heeft hier de mogelijkheid om ofwel uw rsz nummer ofwel uw ondernemingsnummer in te vullen
Vervolgens dient u uw onderneming te identificeren aan de hand van uw RSZ-identificatienummer of uw ondernemingsnummer. Klik op het rechter pijltje om verder (>) te gaan.

10 In dit voorbeeld werd een ondernemingsnummer ingevuld

11 Hier dient u de gegevens van uw lokale beheerder in te vullen
U geeft het INSZ in van de persoon die zal optreden als lokale beheerder, samen met zijn naam en voornaam. U geeft aan of deze persoon met uw onderneming verbonden is als werknemer, bestuurder, zaakvoerder of vennoot. Eveneens geeft u de contactgegevens van deze persoon op. (pop-up met uitleg over INSZ)

12 Hier dient u de gegevens van uw verantwoordelijke in te vullen
Vervolgens geeft u de gegevens van de verantwoordelijke in. Dit is de persoon die de toegangsaanvraag moet ondertekenen. Deze persoon moet bestuurder, zaakvoerder of vennoot van uw onderneming zijn.

13 Klik op ‘Ja, ik bevestig” en daarna op registreren.
U krijgt een overzicht van alle ingegeven gegevens. Indien u akkoord bent met deze gegevens moet u dit bevestigen. Dit kan u doen door een vinkje te plaatsen in het vakje "Ik bevestig". Vervolgens klikt u op "Registreren".

14 U krijgt nu de mogelijkheid om het officiële document af te printen ofwel electronisch te ondertekenen. Uw toegangsaanvraag werd geregistreerd. U ontvangt een ticketnummer. Dit nummer dient u bij te houden. U dient het te melden aan het Contactcenter indien u met hen contact opneemt in verband met deze toegangsaanvraag.

15 Vooraleer de RSZ uw aanvraag kan behandelen, moet zij het officiële document krijgen. Dat moet getekend zijn door de verantwoordelijke die u opgegeven heeft bij de aanvraag. Deze moet ofwel bestuurder, zaakvoerder of vennoot van de onderneming zijn. U drukt het document af door op de knop "Afdrukken" te klikken. Indien de ondertekenaar niet werkzaam is in het bedrijf, dient u een document toe te voegen waaruit zijn/haar hoedanigheid blijkt als bestuurder, zaakvoerder of vennoot . Hiervoor volstaat het om een kopie van de publicatie bij de bijlagen van het Belgisch Staatsblad mee te sturen met de aanvraag. Eenmaal uw aanvraag is uitgedrukt en ondertekend, moet deze verzonden worden naar: Smals-MvM Contactcenter Eranova Koninklijke Prinsstraat Brussel Alleen originele formulieren worden aanvaard. De RSZ aanvaardt geen fax, geen fotokopie en geen .

16 5 werkdagen nadat uw aanvraag is toegekomen op de dienst Toegangsbeheer, zult u 2 aparte brieven ontvangen: • één met een tijdelijke gebruikersnaam • één met een tijdelijk wachtwoord Met deze gegevens moet u zich dan registreren op de portaalsite van de Sociale Zekerheid, en kunt u uw beveiligde toegang activeren.

17 De eerste maal aanloggen

18 U gaat naar het portaalsite van de Sociale Zekerheid (www
U gaat naar het portaalsite van de Sociale Zekerheid (www.sociale-zekerheid.be) en u maakt uw taalkeuze Eénmaal u uw voorlopige gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen heeft, moet u zich registreren als lokale beheerder op de portaalsite van de sociale zekerheid. U gaat naar Hier maakt u uw taalkeuze.

19 U kiest "Werkgevers RSZ" U gaat naar "Werkgevers RSZ".

20 U gaat naar "Aanmelden" Vervolgens gaat u naar "aanmelden".

21 U vult uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u schriftelijk heeft ontvangen
U geeft de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u ontvangen heeft via de post. Vervolgens klikt u op "Login".

22 Er zal gevraagd worden om uw profiel als lokale beheerder daadwerkelijk in het systeem aan te maken. Om dit te doen klikt u op de knop "Maak een lokale beheerder".

23 Hier dient u uw eigen gegevens in te vullen
U komt op een formulier dat u moet vervolledigen. Om vergissingen te vermijden, zal u gevraagd worden om een aantal gegevens tweemaal in te voeren. In de eerste plaats kiest u de gebruikersnaam die u in de toekomst zal gebruiken. Deze gebruikersnaam moet voldoen aan een aantal voorwaarden. (pop-up met "specificaties gebruikersnaam") Vervolgens geeft u uw naam, voornaam en aanspreektitel in. U geeft uw identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ) in. (pop-up uitleg INSZ) U geeft nogmaals de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u via de post ontvangen heeft. Vervolgens kiest u een wachtwoord dat u in de toekomst zal gebruiken. Dit wachtwoord moet eveneens voldoen aan een aantal specificaties. (pop-up met "specificaties wachtwoord")

24 Uw gebruikersnaam kan u zelf kiezen
Uw gebruikersnaam kan u zelf kiezen. Let wel, eens u uw gebruikersnaam ingegeven heeft, kan u hem niet meer wijzigen. Uw gebruikersnaam moet aan volgende vereisten voldoen: Alleen letters van het alfabet (van a tot z) en cijfers (van 0 tot 9) zijn toegelaten. Uw gebruikersnaam moet minimaal 8 posities en maximum 30 posities lang zijn. U mag geen spaties gebruiken. Uw gebruikersnaam moet uniek zijn in het ganse toegangssysteem van de sociale zekerheid. Indien de opgegeven gebruikersnaam reeds opgegeven werd door een andere gebruiker, dan zal u gevraagd worden om een andere gebruikersnaam te kiezen. In uw eigen belang vragen wij u om discreet om te springen met uw gebruikersnaam.

25 Uw wachtwoord kan u zelf kiezen. U kan het op elk moment wijzigen.
Een geldig wachtwoord moet voldoen aan de volgende eigenschappen: Het moet minimaal 10 en maximaal 15 posities lang zijn. Het mag geen spaties bevatten Er moeten minimaal 2 alfanumerieke karakters in voorkomen. Dit zijn cijfers of speciale tekens) Alleen de speciale tekens die voorkomen in het venster met de specificaties zijn toegelaten. Uw wacht woord is ook case-sensitive. Dit wil zeggen dat hoofd- en kleine letters een verschil uitmaken. In uw eigen belang vragen wij u om discreet om te springen met uw wachtwoord en dit regelmatig te wijzigen.

26 Tenslotte geeft u desgewenst uw e-mailadres en het e-mailadres van uw onderneming in.
Uw adres zal door het Contactcenter gebruikt worden voor individuele contacten. Op dit adres zal u onder andere op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen op de portaalsite . Indien alle gegevens correct zijn, klikt u op "registreren".

27 Uw registratie als lokale beheerder is gebeurd.
Om naar uw beveiligde omgeving te gaan, meldt u zich opnieuw aan via de knop "zich aanmelden". Daarbij maakt u gebruik van uw zelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. U kan er ook voor kiezen om u in de toekomst aan te loggen met uw elektronische identiteitskaart. Meer uitleg hieromtrent vindt u in rubriek 3 BIS.

28 U kiest voor "Onderneming".

29 U geeft uw zelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt op "Login".

30 Homepagina van de lokale beheerder
na 1ste login U komt op uw welkomstpagina. Hier kan u uw eigen gegevens beheren en gebruikers aanmaken. U kan u ook registreren voor de uitwisseling via gestructureerde berichten. In delen 9 tot 13 wordt elk punt stap voor stap overlopen.

31 Hoe een certificaat opladen ?

32 Homepagina van de lokale beheerder
U komt op uw welkomstpagina. Hier kan u uw eigen gegevens beheren en gebruikers aanmaken. U kan u ook registreren voor de uitwisseling via gestructureerde berichten. In delen 9 tot 13 wordt elk punt stap voor stap overlopen.

33

34

35 Beheer van de gebruikers

36 Via de rubriek "Beheer van gebruikers" kan u gebruikers aanmaken, de gegevens van een gebruiker wijzigingen of de gebruiker toegang geven tot één of meerdere toepassingen. U kan eveneens gebruikers blokkeren of verwijderen.

37 Een nieuwe gebruiker aanmaken
De eerste maal u de optie "Beheer van gebruikers" kiest, kan u ervoor kiezen om een nieuwe gebruiker toe te voegen. De gebruiker moet behoren tot het bedrijf waarvoor u optreedt als lokale beheerder. Om een gebruiker aan te maken klikt op de knop "Nieuwe gebruiker toevoegen".

38 U geeft 2 maal een gebruikersnaam in
U geeft 2 maal een gebruikersnaam in. Hierbij houdt u rekening met de specificaties voor de gebruikersnaam (pop-up met uitleg van de specificaties). Vervolgens geeft u de voornaam, familienaam, aanspreektitel, het identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ) (pop-up met uitleg van het INSZ) en de taal van de gebruiker in. U geeft 2 maal een wachtwoord in. Hierbij houdt u rekening met de specificaties waaraan het wachtwoord moet beantwoorden. (pop-up met uitleg van de specificaties). U geeft het adres van de gebruiker in. U duidt aan of de gebruiker mag optreden als bevoorrechte gebruiker met betrekking tot de e-Box. Meer uitleg over de bevoorrechte gebruiker vindt u in deel 11 over de e-Box.

39 U kruist de toepassingen aan waartoe de gebruiker mag toegang hebben
U kruist de toepassingen aan waartoe de gebruiker mag toegang hebben. U klikt op "Registreren". De eerste gebruiker werd aangemaakt.

40 = 1ste aangemaakte gebruiker
U heeft de mogelijk om meerdere gebruikers aan te maken. Hiervoor volgt u dezelfde procedure als voor de aanmaak van de eerste gebruiker.

41 Voorbeelden van foutmeldingen bij aanmaken gebruiker
Bij het aanmaken van gebruikers kunnen één of meerdere foutboodschappen voorkomen. Zo moet u bijvoorbeeld bij het aanmaken van de gebruikersnaam nagaan of de gekozen gebruikersnaam voldoet aan de specificaties. (pop-up met de specificaties)

42

43 U mag niet tweemaal dezelfde gebruikersnaam ingeven.
Ook het wachtwoord moet aan een aantal specificaties voldoen. (pop-up met de specificaties)

44

45 Aanpassing emailadres gebruiker
Wanneer u de gebruikers heeft aangemaakt kan u per gebruiker nog een aantal gegevens wijzigen. Zo kan u het adres van de gebruiker wijzigen. U klikt hiervoor op "Wijzigen profiel".

46 U geeft het gewenste e-mailadres in.

47 U klikt op "Registreer wijziging".

48 Nieuw wachtwoord aanmaken voor gebruiker
U kan de gebruiker een nieuw wachtwoord geven. Hiervoor klikt u op "Nieuw wachtwoord".

49 U geeft het nieuwe wachtwoord in en klikt op "wachtwoord wijzigen".

50 Gebruiker blokkeren Indien u dit wenst kan u een gebruiker blokkeren door te klikken op de knop "Blokkeren gebruiker".

51 U krijgt een pagina met de gegevens van deze gebruiker.

52 Door op de knop "Blokkeren" te drukken, blokkeert u de betrokken gebruiker.

53 Gebruiker verwijderen
U kan eveneens een gebruiker verwijderen. Door deze actie te kiezen verwijdert u alle gegevens van de betrokken gebruiker. Hiervoor klikt u op de knop "Verwijderen gebruiker".

54 U krijgt een pagina met alle gegevens van de betrokken gebruiker.

55 U klikt op "Verwijderen". Hierna zal de betrokken persoon niet meer voorkomen in de lijst van gebruikers.

56 Opzoeking van gebruikers
Indien u op een snelle manier een gebruiker wenst op te zoeken, kiest u voor de optie "Opzoeking van gebruikers".

57 U kan een opzoeking doen op basis van de gebruikersnaam, de status "geblokkeerd", de voornaam, de familienaam, het INSZ of op basis van de toepassingen waartoe de gebruiker toegang heeft.

58 In dit voorbeeld zullen we een opzoeking doen op basis van de gebruikersnaam.
In het veld "Waarde" geeft u de gezochte gebruikersnaam in. Het vakje "Complementair zoeken" laat u leeg. Met optie "Complementair zoeken" kan u alle gebruikers weergeven die NIET beantwoorden aan het opgegeven zoekcriterium.

59 U klikt op de knop "Zoeken".

60 De gezochte gebruiker verschijnt.


Download ppt "Hoe toegang aanvragen ?."

Verwante presentaties


Ads door Google