De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Staatsinrichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Staatsinrichting."— Transcript van de presentatie:

1 Staatsinrichting

2 Inhoud Uitleg leden van het Kabinet Prinsjesdag De Minister-president
De Ministers De Staatssecretaris Prinsjesdag

3 De Minister-President
Eerste minister ook wel minister-president of premier: Voorzitter van de ministers en leider van het Kabinet Leidt de vergaderingen van de ministerraad (alle ministers bijeen) Is presentator van wat de ministers willen

4 De Ministers Hoofd van een departement Wordt geholpen door ambtenaren
Al die ambtenaren samen: een ministerie (=departement) Een keer in de week (Vrijdag) vergadert de ministerraad in het Catshuis in Den Haag

5 De Staatssecretaris Een soort onderminister die belast is met een gedeelte van het takenpakket van een minister Per minister 1 à 2 Werkt zelfstandig en neemt zelf beslissingen waar hij verantwoordelijk voor is

6 Begrippen: Regering: De regering bestaat uit de Koningin en de ministers. Kabinet: Het kabinet bestaat uit de ministers en de staatssecretarissen. De minister-president is voorzitter van het kabinet. Parlement: 1e en 2e kamer samen, ook Staten- Generaal of volksvertegenwoordiging genoemd.

7 Derde dinsdag van September
Prinsjesdag Derde dinsdag van September

8 Prinsjesdag Derde dinsdag van september? Waarom deze naam?

9 ‘s ochtends: De Koningin leest op Prinsjesdag de Troonrede voor
Er staat in wat alle ministers van plan zijn volgend jaar te gaan doen. Het moet nog goedgekeurd worden!

10 Troonrede De troonrede wordt in hoofdzaak geschreven door de ministers. (koningin leest het alleen voor, als hoofd van het kabinet) Het zijn algemene plannen: Bv werkeloosheid aanpakken, Criminaliteit tegengaan Meer aandacht voor onderwijs en wetenschap

11 ‘s Middags: Vanaf uur: De minister van Financiën biedt het koffertje met daarin de Rijksbegroting en de Miljoenennota aan de Tweede Kamer aan. De financiële plannen worden bekend gemaakt. Dus: wat gaan die plannen uit de troonrede eigenlijk kosten?

12 Rijksbegroting Geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de regering voor komend jaar (vanaf 1 januari) De Rijksbegroting bestaat uit deelbegrotingen van de afzonderlijke ministeries. Elke begroting wordt apart in de vorm van een wetsvoorstel aan de Tweede en Eerste Kamer voorgelegd.

13 Miljoenennota De economische en financiële situatie van Nederland;
Het beleid van het kabinet voor de komende vier jaar De totale inkomsten en uitgaven; Kort gezegd: een toelichting/ samenvatting van de rijksbegroting.

14

15 Koffertje Rijksbegroting en miljoenennota worden al 60 jaar in een koffertje aangeboden. In het koffertje zit niet de hele rijksbegroting, want dat past er niet in. In het koffertje zitten in ieder geval de begrotingen van een aantal ministeries én de Miljoenennota met daaromheen een oranje lint. Minister Dhr Lieftinck

16 Het nieuwe koffertje (1964)

17

18 De dag erna: Enkele weken na Prinsjesdag Later in het jaar
er worden debatten gevoerd, de Tweede Kamer bespreekt de Troonrede en de Rijksbegroting. Dit duurt een paar dagen deze debatten noemen we: de algemene politieke en financiële beschouwingen Later in het jaar de begrotingen van de afzonderlijke ministers worden besproken als de begroting is goedgekeurd door het parlement noemen we dit een budget

19 Algemene beschouwingen
Na bekend maken van de plannen gaat de tweede kamer vergaderen over de plannen. Tijdens de algemene beschouwingen worden nog wijzigingen aangebracht in de plannen. Er is ook nog wel wat ruimte in het budget van de regering.

20 Einde


Download ppt "Staatsinrichting."

Verwante presentaties


Ads door Google