De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begrotingsinfrastructuur, beginselen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begrotingsinfrastructuur, beginselen"— Transcript van de presentatie:

1 Begrotingsinfrastructuur, beginselen
Openbaarheid: Aanbieding Staten Generaal dan zijn de stukken openbaar Universaliteit: alle departementale begrotingen tegelijkertijd op het zelfde moment aanbieden Voorafgaande toestemming: Begrotingen worden ter autorisatie aan de wetgever voorgelegd Periodiciteit: begrotingsjaar = kalenderjaar Heldere indeling: toepassing methode VBTB

2 Begrotingsinfrastructuur, functies
Autorisatiefunctie Het parlement machtigt de regering tot het doen van uitgaven, het aangaan van verplichtingen en het genereren van ontvangsten Budgetrecht parlement ‘om de spilzucht des Konings te beteugelen’ Allocatiefunctie, Bepaling totale omvang begroting en de verdeling van de beschikbare gelden over beleidsthema’s Beheerstechnische functie Het realiseren van een ordelijk en doelmatig beheer en verantwoording. Het ‘in control zijn’ van een bewindspersoon

3 Begrotingsinfrastructuur, functies
Controlefunctie, Gedurende het jaar (debatten, behandeling suppletore wetten en uitvoering van amendementen) Het jaarverslag dat door VBTB meer centraal in de politieke behandeling staat (derde woensdag van mei)

4 Begrotingsinfrastructuur, regels
Iedere tegenvaller wordt gecompenseerd binnen het eigen ministerie of anders binnen het kader waar de tegenvaller zich voordoet Meevallers mogen worden gebruikt ter compensatie van tegenvallers, maar niet voor nieuw beleid Een conjuncturele meevaller mag alleen worden gebruikt voor tijdelijke uitgaven en niet voor structurele uitgaven Dreigende overschrijdingen zo veel mogelijk met passende maatregelen voorkomen

5 Begrotingsinfrastructuur, regels
Alleen in uitzonderlijke situaties wordt besloten tot generale compensatie, of compensatie tussen de drie kaders Over- en onderschrijdingen worden tijdig aan de minister van Financiën gemeld Eindejaarsmarge: Meenemen middelen naar nieuw begrotingsjaar 1% bruto-uitgaven Om ‘decemberkoorts’ te voorkomen

6 Begrotingsinfrastructuur, cyclus
Voorbereiding (t-1) Uitvoering (t) Verantwoording (t+1)

7 Begrotingsinfrastructuur, cyclus
Bron: Introductie DFEZ aan RvdK | 22 juni 2011

8 Opdracht Gebruik Vraag schema ‘toegang tot de rijksbegroting’ Internet
Geef voor de onderscheiden fasen in het begrotingsproces (voorbereiding, uitvoering, verantwoording) aan: Welke spelers een rol hebben (wie in de vakministeries, wie bij financiën, wie in de ministerraad en wie in de Staten Generaal) Hoe verloopt het spel denken jullie op hoofdlijnen per fase

9 Begrotingsinfrastructuur, spelers en spel
Vakministerie Minister Staatssecretaris SG DG Dir. buitendienst Staf directie FEZ DAD Spel Beleid kost geld Directie FEZ inventariseert alle beleidswensen bij diensten Beleidsintensivering moeten zijn voorzien van dekking FEZ bespreekt inventarisatie van diensten met DG FEZ adviseert ambtelijke departementsleiding SG biedt begrotingsrapport aan de politieke leiding aan

10 Begrotingsinfrastructuur, spelers en spel
Ministerie van Financiën Minister DG Rijksbegroting IRF Directie begrotingszaken Directie AFEP Directie algemene en fiscale Politiek Spel Start zijn de rijksbegrotingsvoorschriften Op basis van CPB worden de kaderbrief opgesteld Confrontatie van departementale besluitvorming met kaderbrief vormt de beleidsbrief Ambtelijk overleg over beleidsbrief (directie FEZ en IRF), SG – DG rijksbegroting (SG-DG-overleg), vakminister – minister van Financiën

11 Alternatieve kaderbrief Zalm, 1 maart 2000
Terwijl de minister van Financiën de kassa bijhoudt en de minister- president zorgvuldig op de kleintjes blijft letten, vermaken de andere - veelal zeer jeugdige - ministers zich met het spelen in de bergen geld die plotsklaps beschikbaar leken. Bron: website van NRC 1 maart 2000


Download ppt "Begrotingsinfrastructuur, beginselen"

Verwante presentaties


Ads door Google