De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groeten uit Hillegom ?? Welkom en……. Eerst de dia lezen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groeten uit Hillegom ?? Welkom en……. Eerst de dia lezen"— Transcript van de presentatie:

1 Groeten uit Hillegom ?? Welkom en……. Eerst de dia lezen
Dit is natuurlijk een beetje fors ingezet, maar toch! Dit is een PowerPoint presentatie. De beelden zullen wat statisch zijn om dat ik geen tijd had om allerlei leuke effecten aan te brengen. Jammer want ik heb begrepen dat politiek Hillegom daar zot op is. Dat heb ik begrepen van onze vroegere wethouder Witteman, waarbij allerlei plattegrondjes uit alle hoeken het beeld binnen vlogen. Groeten uit Hillegom ??

2 Aan de inwoners van Hillegom Hillegom, 22 mei 2008
Burgerinitiatief tegen nieuwbouw ten koste van bollengrond Op het Hillegoms Politiek Café van donderdag 29 mei 2008, zal Frans van Haren, mede-initiatiefnemer van Groei? Doei!, ons op de hoogte brengen van de actie inwoners van Hillegom op te roepen zich hard te maken tegen mogelijke nieuwbouw op bollengrond. Het gemeentebestuur van Hillegom wil binnenkort een principebesluit nemen op welke bollenvelden honderden nieuwe woningen gebouwd kunnen worden om een groei naar inwoners te realiseren, aldus Frans van Haren. Dit roept direct de vraag op waarom Hillegom moet groeien naar inwoners? En zijn de inwoners van Hillegom hier bij gebaat? De gemeenteraad heeft besloten deze groei door te zetten en zal binnenkort keuzes moeten maken over mogelijke bouwlocaties. Zoals gebruikelijk wordt het Hillegoms Politiek Café gehouden in het Grand Café van Hotel Flora, Hoofdstraat 55 te Hillegom, en begint om uur. Namens het bestuur en fractie, Herman van der Geest, secretaris Niet de dia lezen Waar ga ik het over hebben: Dit is een kopie van de uitnodiging voor het politiek cafe. De niet ter zake doende tekst staat vervaagd op de achtergrond. Waar ik u aandacht voor vraag is leesbaar gelaten. Wat is bij dit voordrachtje ga doen is: Ik zal wel iets zeggen over GroeiDoei, maar meer over wat ik aan Herman van der Geest en Cees Jongbloed beloofd heb.

3 Hallo Herman, Zojuist een gesprek gehad met Wil van Aken
Hallo Herman,   Zojuist een gesprek gehad met Wil van Aken. Ik heb mijn lidmaatschap van zijn partij met ingang van heden opgezegd en hem verzocht op zoek te gaan naar een andere voorzitter, voor nu en in de toekomst. Ik meen dat ik daarmee de VVD-suggestie van partijdigheid voldoende heb gepareerd en de stap heb genomen om als inwoner van Hillegom vrij mijn mening te kunnen verkondigen over de groeiproblematiek in Hillegom en specifiek over de wijze waarop de regerende politiek, hier in Hillegom, daarmee omgaat. Ik neem dan ook in deze positie uw uitnodiging aan om een verhaal over de groei te houden op de avond van 29 mei in het politiek café.   Met vriendelijke groet,   Frans van Haren Niet de dia lezen Keywords: misverstand Dit is een kopie van de die ik stuurde aan de VVD. Ik ga dus spreken over de groeiproblematiek en meer specifiek over de wijze waarop de regerende Hillegomse politiek hier mee omgaat.

4 ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om?
De Gemeente wenst dus: naar behoefte gestuurde groei van naar inwoners, deze dient stand te komen door: Groei vanuit dorp Groei van buiten Daar kunnen we ons een aantal vragen bij stellen: Wat is het groeiaandeel van beide in haar toekomstvisie? Wat is samenstelling van beide in haar toekomstvisie? Wat is de tijdpad waarin beide gaan plaatsvinden? Naar behoefte? Mag het ook zijn naar wens of naar noodzaak? Haar wens is bekend. Wat is haar plicht? Keywords: oud onderzoek/nieuwe buurt gemeenten/regionale behoefte/gemeentelijke samenwerking/schaarse ruimte Eerst onderstaande lezen en dan de dia Hillegom heeft medio jaren ’90 besloten te groeien naar inwoners (beperkt groeiscenario), met als belangrijkste argumenten: tegemoetkomen aan de woningbehoefte van de eigen inwoners en daarnaast beperkte groei vanwege behoud van draagvlak voor de voorzieningen. Het is de vraag of op grond van oud onderzoek conclusies mogen worden getrokken over de gewenste bevolkingsgroei van Hillegom in het algemeen.

5 ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om?
A 1,2,3. De Gemeente heeft zich tot op heden niet de taak gesteld een antwoord te geven op de eerste vraag en is daarom ook niet in staat de tweede en derde vraag te beantwoorden. Het resultaat is dat groei het doel wordt en dat zij de behoefte en noodzaak uit het oog heeft verloren. Eerst de dia lezen Om toch naar de burger toe antwoorden klaar te hebben worden dure externe bureaus ingeschakeld die op info/meedenk/inspraakavondjes (hoe je het ook wil noemen) een heleboel geneuzel laten horen met als doel een voorgekookt verhaal van de gemeente aan de burger te verkopen.

6 ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om?
De wens is groeien naar inwoners, de plicht is zorgen voor huisvesting van de locale jeugd. Vreemd genoeg worden er thans op inbreilocaties voornamelijk dure woningen neergezet. Als die ontwikkeling zo doorgaat zijn de inbreilocaties gebruikt voor groei van buiten, is de jeugd straks onvoldoende bediend en heeft de gemeente zich een argument verschaft om te bouwen op de bollenvelden. Eerst de dia lezen en daarna onderstaande In die laatste situatie zal in de nabije toekomst niet één Zanderijgebied ten prooi vallen aan woningbouw maar allemaal. Een eenmaal ingezette groei vermeerderd die zaken die de gemeente thans als probleem ziet. Simpeler gezegd de hoeveelheid woningen die thans voor de Hillegomse jeugd gebouwd dient te worden is in het relatief kleine Hillegom van nu nog beheersbaar, bij groei is dat niet meer zo.

7 ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om?
Welke bollenvelden lagen de afgelopen jaren zoal onder vuur? tussen Wilhelminalaan en Stationsweg (Zanderij) tussen spoor en Leidsevaart (Zanderijgebied West) tussen Pastoorslaan en Stationsweg... (Zanderij Noord) De Gemeente heeft aangekondigd vóór de zomer te willen besluiten welk zanderijgebied volgebouwd wordt. Weet zij dat nog niet? Eerst de dia lezen en daarna onderstaande Is er straks sprake van een echt besluit, een keuze uit meerdere op tafel liggende opties of is het het afdraaien van een verplicht nummer naar de burger toe? Waarbij de keuze op dit moment al vast ligt?

8 A: Zanderij B: Zanderijgebied West C: Zanderij Noord
U ziet hier de drie zanderij gebieden: De Zanderijgebieden zijn uniek in de wereld, maken onderdeel uit van de economische kurk van Hillegom en zijn onvervangbaar. A: Zanderij B: Zanderijgebied West C: Zanderij Noord

9 Wat staat er in het Coalitieakkoord CDA-PvdA-VVD 2008-2010 ?
De groeiproblematiek in Hillegom Hoe gaat de locale politiek hiermee om? Wat staat er in het Coalitieakkoord CDA-PvdA-VVD ? Let op: Lezen in volgorde van nummering: Nr1. De vraag was: Ligt de keuze op dit moment al vast? Nr2. De dia toont punt 7c uit het coalitie akkoord CDA-PVDA-VVD Straks komt er een beslissing over de invulling van de structuurvisie. Natuurlijk geheel binnen de coalitieafspraken, dus bebouwing van Zanderij Noord? Nr3. Dia lezen

10 ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om?
En wat stond er bij collegepartijen ook al weer in de verkiezings- programma’s? CDA: Voor behoud Zanderijgebieden. Volg Pact v. Teylingen. PvdA: Eerst bebouwing Zanderij (Pago). Doorgaan andere locaties. VVD: 1000 huizen erbij op inbreilocaties. Geen reden bollengrond onherstelbaar aan te tasten. Voorzieningen zijn geen dogma. Komt dit overeen met het Coalitieakkoord CDA-PvdA-VVD ? Keywords: geloofwaardigheid/flexibiliteit/coalitie-eis/ontwikkelingsvoorwaarde/kiezersbedrog/ Let op: Lezen in volgorde van nummering: Nr1. U kent de coalitieafspraak; de vraag is nu: (nu de dia lezen) Nr2. Kloppen de weergegeven programma’s volgens de aanwezige CDA-PvdA-VVD? Is er hier sprake van dat de verkiezingsbeloften niet helemaal overeenkomen met de coalitieafspraak? Als die niet overeenkomen hoe gaan de betrokken partijen dat aan hun kiezers uitleggen?

11 ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om?
Hoe treden inwoners met hun mening over deze zaak naar buiten? Dat doen ze voorlopig althans alleen nog maar via Kaart van Hillegom De rode ballonnetjes lokaliseren de stemmers op groeidoei Let op: Lezen in volgorde van nummering: Nr1. (Dia lezen) Nr2. Dit is de stand van zaken op 29 mei 2008 te 10:10 uur De kaart wordt automatisch aangepast vanuit de intekenlijst. Om 18:15 uur waren er totaal 356 inschrijvingen waarvan 316 in Hillegom en 40 van buiten Hillegom

12 ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om?
Hoe reageert de politiek op het verzet tegen volbouw bollenvelden? CDA: Snapt GroeiDoei, maar GroeiDoei doet te dramatisch. Wij willen binnen contouren blijven! PvdA: We moeten volbouwen. GroeiDoei? Dat zijn egoïstische NIMBY’s. VVD: Er zijn geen argumenten tegen GroeiDoei. Ook VVD is voor behoud van bollengronden! Let op: Lezen in volgorde van nummering: Nr1. (Eerst dia lezen) Nr2. Je kunt een opmerking plaatsen bij CDA en VVD: Zijn deze uitspraken in overeenstemming met de recente coalitieafspraken? Nee dus! Althans, als burger moet je geloven dat er niets aan de hand is (dat er niet gebouwd wordt op bollengrond). PvdA is duidelijk! -> bouwen

13 ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om?
Tegenaanval op GroeiDoei. De 5 punten van de PvdA Geen achterhaalde besluitvorming, we evalueren steeds Geen bevolkingskrimp in onze regio (zie punt 3) We moeten actief mensen naar onze regio trekken ook al ontvolken andere regio’s in Nederland met 30% GroeiDoei wil terug naar inwoners. (??) Nimby’s gun anderen mensen een huis in een leuk dorp. Gemakkelijk 15 tot 20% (>25.000) erbij zonder van karakter te veranderen. Let op: Lezen in volgorde van nummering: Nr1. (Eerst dia lezen) Nr2. A.1 PvdA heeft sinds 1995 zijn visie niet bijgesteld onder het motto “er is niets veranderd”. Is er ook werkelijk niets veranderd in Hillegom? A.2 en A.3 PvdA toont in deze punten geen noodzaak aan om tot volbouwen te komen, haar wens is te bouwen en vervolgens die woningen te vullen. A.4 GroeiDoei spreekt niet over krimp. A.5 Wat zegt het Googlekaartje met de verdeling van GroeiDoeistemmers in Hillegom over dit punt ? Iets heel anders dan alleen maar nimby’s op de Stationsweg. Hillegom verliest zijn karakter als bollendorp wanneer Zanderijgebieden worden aangetast. Dan wordt Hillegom een dorp als elk ander dorp.

14 Bedankt voor uw aanwezigheid en ….
Eerst de dia lezen daarna onderstaande Ik dank u voor uw aandacht. Groeten uit Hillegom ??


Download ppt "Groeten uit Hillegom ?? Welkom en……. Eerst de dia lezen"

Verwante presentaties


Ads door Google