De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Eerste Wereldoorlog, democratie en fascisme

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Eerste Wereldoorlog, democratie en fascisme"— Transcript van de presentatie:

1 De Eerste Wereldoorlog, democratie en fascisme
Hfst. 1 De Eerste Wereldoorlog, democratie en fascisme

2 De Russische Revolutie

3 De Russische Revolutie

4 Het ontstaan van Rusland
1500: Iwan III vorst van Moskou. Veroveringen. 1547: Begint zichzelf Tsaar (keizer) te noemen. Uit dit vorstendom ontstaat Rusland. Onder Iwan III en zijn opvolgers: autocratie (alleenheerschappij) <- Tsaar Nicolaas II, de laatste tsaar van Rusland

5 Hoe kwam de Tsaar aan zijn macht?
Drie zuilen: Russisch Orthodoxe Kerk Orthodox: een soort Christendom dat in Oost-Europa veel wordt gelooft. De Tsaren beschermden de kerk en betaalden de geestelijken. Pokrovkathedraal in Moskou

6 Hoe kwam de Tsaar aan zijn macht?
Drie zuilen: 2. Tsaren gaven het bestuur aan edelen. Die bezaten bijna de helft van al het land in Rusland. Andere stukken waren vaak van de Orthodoxe kerk.

7 Hoe kwam de Tsaar aan zijn macht?
Drie zuilen: 3. De geheime dienst: Ochrana. Personen die de tsaar tegenwerkte of wilden afzetten werden in het geheim gevolgd en verbannen naar Siberië.

8 De Russische Revolutie
Tijdens de Russische Revolutie in 1917 vind er een opstand van communisten plaats. De tsaar wordt afgezet en later vermoord. Rusland veranderd in een communistische land en gaat de Sovjet-Unie heten. Wat waren de oorzaken van deze Revolutie?

9 De Russische Revolutie
Vier oorzaken: Diepe kloof tussen rijk en arm Opkomst communisme en andere politieke partijen Slecht bestuur Blunders van Nicolaas II

10 De Russische Revolutie: Oorzaken
1. Diepe kloof tussen rijk en arm In Rusland was een groot deel van de bevolking heel arm. Een klein deel was enorm rijk. Een tussenweg had je niet.

11 De Russische Revolutie: Oorzaken
1. Diepe kloof tussen rijk en arm Tot 1861 lijfeigenschap: Russische boeren waren eigendom van de landeigenaar. Na afschaffing bleven ze arm In grote steden: fabrieksarbeiders.

12 De Russische Revolutie: Oorzaken
2. Opkomst Communisme en andere politieke partijen. Door de grote veranderingen van de Industriële revolutie ontstond er in de 19e eeuw een aantal nieuwe politieke ideologieën (denkwijze): Het Communisme Het Liberalisme

13 De Russische Revolutie: Oorzaken
Opkomst Communisme: Het Communisme: Belangrijkste denkers: Karl Marx Friedrich Engels

14 De Russische Revolutie: Oorzaken
Wat is het idee van het communisme? Productiemiddelen = macht. Wie de productie in handen heeft (baas van een fabriek, eigenaar van veel grond) heeft de macht. Proletariaat: zij die niks hebben. Bourgeoisie: zij die geld, productie en macht bezitten.

15 De Russische Revolutie: Oorzaken
Wat is het idee van het communisme? Door de tijd heen veranderd de macht met de productie. 19e eeuw: industrialisatie. Nieuwe machtsverdeling: arbeiders (proleten) vs. Fabriekseigenaren (bourgeoisie). Door de communistische revolutie wordt punt 1 doorbroken: alle productiemiddelen worden eerlijk verdeelt.

16 De Russische Revolutie: Oorzaken
Wat is het idee van het communisme? Communisten willen over de hele wereld dit systeem doorvoeren. Een klein groepje uit het proletariaat wordt de baas. Door de eerlijke verdeling van macht en productie is iedereen gelijk. Resultaat: Geen armoede Geen oorlog Geen onderdrukking of uitbuiting Iedereen heeft genoeg van alles Iedereen is gelukkig.

17 De Russische Revolutie: Oorzaken
Karl Marx in Het Communistisch manifest De communisten verklaren openlijk dat hun doel alleen bereikt kan worden door de gewelddadige omverwerping van de heersende orde. De heersende klassen zijn doodsbang voor een communistische revolutie! De proletariërs hebben niets te verliezen behalve hun ketenen. Zij hebben een wereld te winnen. PROLETARIËRS ALLER LANDEN, VERENIGT U!

18 De Russische Revolutie: Oorzaken
2. Opkomst communisme en andere politieke partijen. In Rusland ontstonden twee groepen communisten Bolsjewieken: “De macht moet bij een kleine groep mensen liggen.”. Mensjewieken: “De macht moet liggen bij een zo groot mogelijke groep arbeiders.” Vlag van de Bolsjewieken

19 De Russische Revolutie: Oorzaken
Opkomst liberalisme: Liberalen wilden vrijheid en gelijkheid. Vrijheid van koningen en keizers: dus democratie. Gelijkheid op juridisch gebied: eerlijke rechtspraak. In Rusland willen de liberalen vooral af van de Tsaar. Bijnaam Russische liberalen: Kadetten.

20 De Russische Revolutie: Oorzaken
3. Slecht bestuur van de Tsaar. 1904: Oorlog met Japan. Rusland verliest. 1905 Bloedige Zondag: Demonstratie tegen de tsaar. Nicolaas II stuurt het leger. Veel doden. Gevolg: oktobermanifest. Belofte van de Tsaar om meer vrijheid en zeggenschap van de burgers. Oprichting Doema. Een parlement dat wetten goed en af kan keuren. Tsaar luisterde echter niet naar de Doema. Communisten maakten gebruik van de onvrede en kwamen steeds vaker in opstand.

21 De Russische Revolutie: Oorzaken
4. Blunders van de Tsaar. Nicolaas II nam zijn volk niet serieus en maakte beloftes niet waar. Hierdoor kon de onvrede uitlopen op een revolutie.

22 De Russische Revolutie breekt uit

23 Tot nu toe: Groot verschil rijk en arm in Rusland.
Opkomst Communisme en Liberalisme 1904: Oorlog met Japan. Rusland verliest. 1905 Bloedige Zondag: Demonstratie tegen de tsaar. Nicolaas II stuurt het leger. Veel doden. Oprichting Doema. Een parlement dat wetten goed en af kan keuren. Tsaar luisterde echter niet naar de Doema. Communisten maakten gebruik van de onvrede en kwamen steeds vaker in opstand.

24 De Eerste Wereldoorlog
In Augustus 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Rusland vecht samen met Frankrijk en Engeland tegen Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Tussen 1914 en 1917 maken de Russen grote verliezen.

25 De Eerste Wereldoorlog
In Augustus 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Rusland vecht samen met Frankrijk en Engeland tegen Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Tussen 1914 en 1917 maken de Russen grote verliezen.

26 De Eerste Wereldoorlog
Door WO I gaat het nog slechter met Rusland. Meeste soldaten waren boeren die door de oorlog geen voedsel konden verbouwen. Grote hongersnood als gevolg. Russen gaan in staking en komen in opstand.

27 Onrust in Rusland Politie kan de onrust niet aan.
Tsaar stuurt het leger maar de meeste soldaten weigeren te vechten tegen burgers. Sommigen openen wel het vuur op demonstranten….

28 Onrust in Rusland Het land is in chaos.
De Doema maakt in februari zelf een nieuwe (voorlopige) regering. Tsaar treedt af Het volk is blij, maar de oorlog gaat door. Andere problemen worden niet opgelost. Februari Revolutie van 1917

29 De Tsaar na zijn aftreden

30 De Oktoberrevolutie van 1917
De Bolsjewieken speelden geen belangrijke rol bij de februari revolutie: Veel belangrijke personen gevangen genomen of verbannen. Vladimir Lenin (Zwitserland) Lenin wordt door Duitsers naar Rusland gebracht: Duitsers hopen dat hij de macht grijpt en vrede brengt. Lenin bij aankomst in Rusland

31 De Oktoberrevolutie van 1917
Lenin maakte propaganda met twee spreuken: “Vrede, brood en land!” “Macht aan de Sovjets” Sovjets: Raden van arbeiders en boeren die overal in Rusland waren opgericht.

32 De Oktoberrevolutie van 1917
Op 7 oktober deden de Bolsjewieken onder leiding van Lenin een staatsgreep. Soldaten van de Bolsjewieken bezetten belangrijkste gebouwen. Voorlopige regering afgezet - Raad van Volkscommisarissen nieuwe regering.

33 Bolsjewieken (Roden) Mensjewieken
Burgeroorlog ( ) Bolsjewieken (Roden) Mensjewieken Lenin En andere tegenstanders(Witten) Resultaat: Het Rode Leger (o.l.v. Trotski) Wint 11

34 De laatste maanden van de Tsaar en zijn familie
Foto van Nicolaas II en zijn familie uit 1913

35 De laatste maanden van de Tsaar en zijn familie
De dochters van de Tsaar in gevangenschap, foto uit 1917

36 Nieuwe maatregelen van Lenin: Naam voortaan Sovjet Unie (USSR)
Moskou nieuwe hoofdstad ipv St. Petersburg Privébezit afgeschaft Banken en fabrieken staatseigendom Gevolg: Verslechtering Economie 13

37 Chaos na Lenin’s maatregelen: De onteigenaars worden onteigend
12.

38 De Eerste Wereldoorlog, democratie en fascisme
Hfst. 1 De Eerste Wereldoorlog, democratie en fascisme

39 Aanloop naar de Eerste Wereldoorlog
Frankrijk Fransen verloren in Frans-Duitse Oorlog (1871) Waren uit op wraak. Wilden Elzas-Lotharingen terug Duitsland Vanaf eenwording (1871): Industrialisatie Groeiende macht Op zoek naar koloniën

40 Aanloop naar de Eerste Wereldoorlog
Frankrijk Fransen verloren in Frans-Duitse Oorlog (1871) Waren uit op wraak. Wilden Elzas-Lotharingen terug Duitsland Vanaf eenwording (1871): Industrialisatie Groeiende macht Op zoek naar koloniën

41 Aanloop naar de Eerste Wereldoorlog
Rusland Nederlaag tegen de Japanners in 1905 Probeert invloed op de Balkan te vergroten. Door gebiedsuitbreidingen ruzie met Turkije, Oostenrijk-Hongerije en Italië  drie Balkanoorlogen Turkije “De zieke man van Europa” Moeizame modernisering Rijk verliest gebieden (Bulgarije, Roemenië, Servië verloren) Opstanden van revolutionaire jonge Turken

42 Hoe kwam het tot een wereldoorlog? Verschillende oorzaken:

43 Oorzaak 1: Toenemend nationalisme
Nationalisme: trots zijn op je eigen volk en land. Mijn land is superieur, andere landen inferieur. Nationalisme betekent dat je als land iets moet bewijzen: “Wij zijn sterk en machtig” Soms heeft een land botsend nationalisme. “Wij Bosniërs willen in een eigen land wonen”

44 Oorzaak 1: Toenemend nationalisme
Duitsland Duitsland was een jong land. Wil serieus worden genomen. Wilhelm II bedacht de zogenaamde “Weltpolitik”: De Duitsers moeten overheersen in de wereld 44

45 Oorzaak 2: Het moderne imperialisme
Duitsland wilde ook koloniën in Azië en Afrika. Hierdoor kwam het land in conflict met de koloniale grootmacht van die tijd: Engeland

46 Oorzaak 2: Het moderne imperialisme

47 Oorzaak 2: Het moderne imperialisme

48 Oorzaak 3: De Engels-Duitse wapenwedloop
Engeland was een militaire grootmacht. Vooral op zee. Duitsland wilde een groter leger dan de Engelsen. De eerste Engelse Dreadnought Wapenwedloop: Landen proberen telkens betere wapens dan de ander te hebben

49 Oorzaak 4: Bondgenootschappen
Triple Alliantie (driebond) – 1882 (DU, O-H, IT) Frans-Russische Alliantie (FR-RU) Entente Cordial – 1904 (GB – FR) Triple Entente – 1907 (GB, FR, RU)

50 Oorzaak 5: Militarisme Militarisme: Overdreven liefde voor het leger en oorlog. Gevolg: In veel landen lagen er al militaire plannen klaar voor eventuele oorlogen. Bijvoorbeeld: het Duitse Von Schlieffenplan (ontworpen tussen 1894 en 1905). Maar ook in andere landen lagen plannen klaar.

51 Het Von-Schlieffen plan: Duitsland gaat niet direct naar Frankrijk maar via België. Hierdoor worden de Fransen op een onverwachte plek aangevallen. Maar ook in andere landen lagen plannen klaar.

52 De keizers waren dol op militair vertoon (parade’s, oefeningen)
Oorzaak 5: Militarisme In de Keizerrijken Oostenrijk-Hongarije, Rusland en Duitlsand speelden het leger en de Generale Staven (legerleiding) een hele grote rol op politiek gebied. De keizers waren dol op militair vertoon (parade’s, oefeningen) Frans-Jozef I (O-H) … (RU) Wilhelm II (DU)

53 De aanleiding voor het uitbreken van de oorlog: 28 juni 1914
De moord op de Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand door Gavrilo Princip

54 De aanslag zet spanningen op scherp:
Oorzaak 5: Militarisme De aanslag zet spanningen op scherp: Principe en zijn medestanders waren Servische nationalisten. O-H wil dat deze mensen na de aanslag worden opgepakt.

55 Het ‘sneeuwbaleffect’
6 juli: Berlijn geeft O-H een Blanco Cheque: Duitsland zal O-H steunen in het geval dat Rusland, O-H de oorlog verklaart. 23 juli: Juli-Ultimatum: Servië moet Oostenrijkse politie-agenten toelaten om de moord op Franz Ferdinand en de Servische rol hierin te onderzoeken. Servië weigert dit en begint een gedeeltelijke mobilisatie, ook Oostenrijk mobiliseert. 25 juli: Rusland besluit Servië militair te steunen. Diplomatieke stappen mislukken. 28 juli: Oostenrijk verklaart de oorlog aan Servië. 30 juli: Algehele mobilisatie Oostenrijk-Hongarije. Hierna besloot Rusland tot de algehele mobilisatie.

56 Het ‘sneeuwbaleffect’
1 augustus: Duitsland verklaart de oorlog aan Rusland. 3 augustus: Frankrijk mobiliseert. Duitsland verklaart Frankrijk de oorlog. Het Von Schlieffenplan treedt in werking. 4 augustus: Duitsland trekt België binnen, na een Belgische weigering op het verzoek van Duitsland om de Duitse troepen vrije doortocht te verlenen. Engeland verklaart hierop Duitsland de oorlog, omdat België al sinds 1830 neutraal was en Engeland zou ingrijpen als die neutraliteit werd gebroken.

57

58 58

59 Verloop van de Oorlog In het begin was er veel enthousiasme voor de oorlog. Iedereen verwachtte dat ze vóór kerstmis 1914 weer thuis zouden zijn. Dat bleek niet zo te zijn. Oorlogsvoering was immers veranderd Nieuwe oorlogsvoering: Loopgravenoorlog 59

60 Loopgravenoorlog 60

61 Loopgravenoorlog 61

62 Uit een Engels soldatenhandboek uit 1914
Loopgravenoorlog Uit een Engels soldatenhandboek uit 1914 62

63 Loopgravenoorlog 63

64 Shellshock 64

65 Nieuwe wapens 65

66 Nieuwe wapens 66

67 Nieuwe wapens 67

68 Nieuwe wapens 68

69

70

71

72

73

74

75 Verandering in de oorlogsvoering zie je ook terug in de uniformen.
De Fransen in 1914. Later in de oorlog

76 De oorlog in het Oosten. Duitsland, Oostenrijk en het Ottomaanse rijk
v.s Engeland, Rusland en Servië Compleet ander landschap dan in het oostfront: sneeuw, bergen ,woestijn. Er werd op diverse plekken gevochten: in Rusland, op de Balkan, in het Midden Oosten, in Afrika en Azië. 62

77 Ook de bevolking werd een doelwit tijdens de Eerste Wereldoorlog
Voor het eerst bombardementen vanuit de lucht. Leuven en Londen. Met behulp van Zeppelins. 60

78 Maar ook Duitsland werd getroffen:
De Engelse marine blokkeerde de Duitse havens. De Duitse bevolking had hier zeer zwaar onder te lijden. Het Duitse opperbevel probeerde de blokkade te doorbreken met een nieuw wapen: De U-Boat oftewel de onderzeeër 61

79 1917 is een beslissend jaar in de oorlog
Twee veranderingen: Amerika gaat mee vechten Russische revolutie: Rusland trekt zich terug uit de oorlog

80 Waarom gaat Amerika meedoen?
Zimmerman telegram Onbeperkte duikbootoorlog: zinken Lusitania

81 Einde Amerikaanse Isolationisme
1,195 doden, waarvan 128 Amerikaan Anti-Duits en Anti-Mexicaans sentiment Arthur Zimmerman, minister buitenlandse zaken DU

82 1. Het Zimmerman telegram

83 1. Het Zimmerman telegram

84 1. Het Zimmerman telegram
Anti-Duits en Anti-Mexicaans sentiment Arthur Zimmerman, minister buitenlandse zaken DU

85 Amerikaanse Isolationisme: Voor april 1917
Alleen geld en materiaal voor geallieerden Na oorlogsverklaring april 1917 Invoering dienstplicht: 3 miljoen soldaten Dagelijkse duizenden versterkingen naar Europa Anti-Duits en Anti-Mexicaans sentiment Arthur Zimmerman, minister buitenlandse zaken DU Woodrow Wilson (President VS)

86 1918 Westelijk front: Oostfront: VS gaat deelnemen aan de oorlog
De tank wordt voor het eerst ingezet Oostfront: Na de Russische Revolutie beginnen vredesbesprekingen Vrede met Rusland in 1918 27

87 In Duitsland ontstaat protest tegen de Oorlog.
Ondanks de vrede aan het Oostfront kon Duitsland niet op tegen de overmacht aan het Westfront In Duitsland ontstaat protest tegen de Oorlog. De Duitse keizer Wilhelm II vlucht naar Nederland. Op 11 November om 11 uur tekent de nieuwe Duitse regering een wapenstilstand. Anti-Duits en Anti-Mexicaans sentiment Arthur Zimmerman, minister buitenlandse zaken DU

88 Op 28 juni 1919 , verdrag getekend in Spiegelzaal van Versailles
De belangrijkste beslissingen uit het verdrag: Duitsland krijgt de schuld voor de oorlog. Duitsland mag een leger van maximaal man hebben. Duitsland moet herstelbetalingen betalen. (132 miljard dm) Duitsland moet Elzas-Lotharingen afstaan aan Frankrijk en een groot gedeelte van Oost-Duitsland aan Polen. Oostenrijk-Hongarije wordt opgebroken in o.a. Oostenrijk, Hongarije en Tsjechoslowakije. Het Ottomaanse rijk verliest al haar gebied in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Wilson richt de Volkenbond op

89 Keizer Wilhelm II had een speciale vork om mee te eten omdat hij gehandicapt was aan een arm. (in europa 51) Wilhelm ii had als kind zuurstoftekort gehad, daardoor had hij een hersenbeschadiging. Na WOI vluchtte Wilhelm ii met 50 wagonladingen aan spullen naar NL

90 69

91 Land  Militaire slachtoffers  gewonden Rusland   Duitsland Frankrijk Groot-Brittanië   Oostenrijk-Hongarije   Italië Turkije Servië en Montenegro  48.000 België 14.000 44.700 Verenigde Staten

92

93 De volkenbond Idee van de Amerikaanse president Woodrow Wilson.
Alle landen lid: samen overleggen om oorlog te voorkomen Maar: Duitsland mocht niet meedoen als straf voor de Eerste Wereldoorlog In Versailles ondertekenden veel landen hun lidmaatschap aan de Volkenbond. De Amerikaanse senaat stemde tegen het lidmaatschap van de VS aan de Volkenbond. Zonder de Amerikanen was de Volkerenbond een te zwakke organisatie. 102

94 Albert Hahn “Aanschouw: de mens”
Oorlogspropaganda Pro-Oorlog Anti-oorlog Albert Hahn “Aanschouw: de mens”

95 Herinnering aan de Eerste Wereldoorlog
‘Last Post’ in Ieper:

96 Verloop van de Oorlog 96


Download ppt "De Eerste Wereldoorlog, democratie en fascisme"

Verwante presentaties


Ads door Google