De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Productie en controle van meertalige communicatie “Glokalisatie”. Enige methode om meertalige kwaliteit te waarborgen TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Productie en controle van meertalige communicatie “Glokalisatie”. Enige methode om meertalige kwaliteit te waarborgen TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE."— Transcript van de presentatie:

1 Productie en controle van meertalige communicatie “Glokalisatie”. Enige methode om meertalige kwaliteit te waarborgen TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 Opening van het kantoor Eurologos-London Eurologos Groep

2 EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 Eurologos is een kleine onderneming die zich wereldwijd heeft ontwikkeld. En dat blijft doen. Met zijn twintigtal kantoren op vier continenten biedt de Eurologos Groep al dertig jaar lang geglokaliseerde diensten op het vlak van meertalige communicatie aan de internationale markten. Het Eurologos-Systeem steunt op productie en validatie door zijn “geglokaliseerde” kantoren over de hele wereld. TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN Glokalisatie*, het sleutelwoord – niet alleen op economisch vlak – van deze tijd * De Californiërs bedachten het neologisme, “glokalisatie”, begin jaren 90 uit de samentrekking van de woorden globalisatie en lokalisatie: op enkele jaren tijd verscheen die term meer dan één miljoen keer op Internet, in de zeven meest gebruikte talen. 1/16

3 Vernieuwing begint met de moed om in zijn eigen activiteitsector de waarheid te vertellen. Vooral een kleine onderneming hoeft niet te aarzelen om die eerste stap te zetten. Zeker in dit tijdperk van globalisering, met haar onvermijdelijke opeenvolgende economische crisissen. Die uiteindelijk heilzaam zijn. Talen, hinderpaal en rijkdom 2/16 EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN

4 3/16 Alle producties kunnen worden gedelokaliseerd … behalve die van de talen De Eurologos Groep blijft de productie van meertalige en multimediadiensten verder herlokaliseren. We blijven nieuwe “glokale” (tegelijk globale en lokale) kantoren openen in de belangrijkste economische centra waarheen grote globalisatiebedrijven moeten exporteren of waarmee moderne instellingen willen communiceren. EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN

5 Alleen een communicatiebedrijf dat stevig voet aan de grond heeft en op de doelmarkten opereert kan productbeschrijvingen op een correcte manier opstellen en naar de talen en geostijlen* van die landen vertalen. Eurologos Groep: daar waar de talen worden gesproken. De taal en geostijl van de klant * Braziliaans is de geostijl van het Portugees, net zoals Argentijns die van het Spaans, Amerikaans die van het Engels en Kroatisch die van het Servisch is … Alle moderne geostijlen verschillen steeds meer van hun oorspronkelijke taal. 4/16 EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN

6 Voorbeeld: een advertentie gaat de mist in door monolokalisatie In een Brussels weekblad verscheen een artikel over een advertentie die totaal niet voor publicatie vatbaar was en door de klant betwist werd door een gebrek aan glokale validatie. De bewuste advertentie betrof een champagnemerk bestemd voor de Franse en Aziatische markten. In het gewraakte ontwerp stond op de voorgrond een fles die door feestgangers ging worden geopend en een blootsvoets meisje dat in de verte keek … De advertentiepagina werd in Frankrijk afgekeurd op basis van een wet die verbiedt om alcohol in verband te brengen met consumenten (juridisch masochisme?). De advertentie werd ook in Azië geweigerd doordat de blote voeten het – in Oosterse samenlevingen al duizenden jaren oude – probleem van de seksuele moraal stelden: het meisje moest worden geschoeid om het probleem op te lossen. Hieruit blijkt dat zelfs een advertentie voor een fles champagne, hoe alledaags ook, ondenkbaar is zonder glokalisatie. 5/16 EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN

7 De onhoudbare meertaligheid van gemonolokaliseerde vertaalbureaus Hoe kunnen de meeste reclame- of vertaalbureaus, die allemaal in slechts één land gevestigd zijn, de meertalige kwaliteit van hun communicatiediensten waarborgen? Het schandaal is dat die talrijke “brievenbussen” alleen kunnen instaan voor de kwaliteit van de taal die in hun land wordt gesproken. “Brievenbussen” noemt men die vele kantoren die behoren tot de oceaan van lokale vertaalbureaus en die niet meer doen dan de teksten afkomstig van hun freelancers gewoon aan hun klanten te leveren. Zonder ze te valideren. 6/16 EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN

8 De garantie van meertalige kwaliteit door te beschikken over evenveel operationele kantoren als er talen aan de klanten worden aangeboden De Eurologos Groep blijft nieuwe kantoren openen – met Eurologos-Londen als recentste in de rij – in de landen van de moderne wereld. Enkel een vertaalbedrijf met vestigingen in meerdere landen, dat de meertalige teksten op een autonome manier produceert en valideert en daarvoor tegelijk beschikt over teams in de landen van de doeltalen, kan werkelijk taalkundige kwaliteit aan de klanten waarborgen. Net zoals kwaliteit op het vlak van geostijlen. Het Eurologos-Systeem en zijn kantoren zijn natuurlijk geglokaliseerd. 7/16 EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN

9 Lokale vertaalbureaus beschikken niet over methodes en middelen voor de productie (maar vooral voor de validatie) van alle vreemde talen In werkelijkheid zijn de talloze vertaalbureaus die in slechts één land gevestigd zijn, structureel niet in staat om het onmisbare productie- en validatieproces voor de kwaliteit van elke taal en geostijl te verzekeren. Dat proces omvat de prestaties van redacteurs-vertalers, revisoren, terminografen, webdesigners, webmasters en project managers die ter plaatse met elkaar samenwerken. In de doeltaal en -geostijl natuurlijk. 8/16 EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN

10 Het analfabetisme van lokale vertaalbureaus voor vreemde talen Het nazicht, het nalezen, de terminologische controle en de uiteindelijke validatie van een tekst (of een concept) kunnen slechts gebeuren door moedertaalsprekers die wonen en werken (uiteraard onder hetzelfde merk) in het land en de taal van de doelmarkt. In de praktijk zijn lokale vertaalbureaus (die onvermijdelijk “brievenbussen” zijn) technisch gezien analfabeet. Voor bijna alle teksten in een vreemde taal. Denk maar aan het schrijnende gebrek aan kennis van een later verworven taal en aan de interferenties met betrekking tot uitdrukkingen of begrippen … 9/16 EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN

11 Vertaalgeheugens als homogene en gestructureerde oplossing voor de technolecten van de klanten De Eurologos-kantoren, die al vijftien jaar lang op vier continenten worden opgericht, bieden een oplossing voor alle problemen bij het toepassen van sectorale of bedrijfstechnolecten. Dat is mogelijk dankzij het gebruik van bedrijfsvertaalgeheugens. Elke Eurologos-vestiging beschikt sinds de jaren 80-90 over meerdere databases. De klanten moeten bereid zijn om, met de hulp van de Eurologos-kantoren (of hun werkelijk geglokaliseerde concurrenten), specifieke technolecten voor elke taal op te stellen om de markten te veroveren. Er zijn geen alternatieven. Geen enkel lokaal vertaalbureau, dat diensten levert die het “meertalig” blijft noemen, kan daarvoor zorgen. 10/16 EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN

12 Waarom hanteren lokale vertaalbureaus hogere prijzen dan Eurologos en, globaal gezien, dan geglokaliseerde vertaalbedrijven? De talloze lokale “brievenbussen” hanteren ogenschijnlijk lagere prijzen, het enige shock marketing “voordeel”. Maar als de klant na het ontvangen van zijn teksten – en zijn facturen! – de rekening maakt, merkt hij dat de prijs uiteindelijk altijd te hoog is. Te hoog en misleidend. En niet in overeenstemming met de basisdiensten die door de aangekondigde kwaliteit waren voorgespiegeld. 11/16 EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN Is de lay-out toevallig niet verprutst of onbegrijpelijk? Is de tekst orthosyntactisch correct? Is de technische terminologie van het technolect consistent? Is de brontekst wel nauwkeurig en getrouw vertaald? Is de vertaling op semantisch vlak correct ontworpen en opgesteld?

13 Een geglokaliseerd vertaalbedrijf is altijd beter Zelfs wanneer bedrijven of overheidsinstellingen alleen vertalingen naar de landstaal nodig hebben, ligt de keuze voor een geglokaliseerd vertaalbedrijf als Eurologos voor de hand. In een nabije toekomst zullen de meeste klanten onvermijdelijk in meerdere talen beginnen communiceren (voor de respectieve markten die moeten worden veroverd). Men begint daarom beter meteen te werken met een vertaalbedrijf dat reeds glokaal is. Globalisatie is immers een onomkeerbaar proces dat zich alleen maar versneld zal doorzetten. 12/16 EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN

14 Biedt uw huidige meertalige dienstenleverancier ook copywriting, drukwerk en Internet aan? De talrijke lokale “brievenbussen” leveren zelden of nooit (uiteraard interne) diensten op het vlak van copywriting, vertaling, drukwerk en de ontwikkeling van websites. Die vertaalbureaus, die zich beroepen op het misleidende woord meertaligheid, geven blijk van een overdreven reclame-ijver die gewoonlijk overclaim wordt genoemd. Het is bekend dat klanten niet lang in die val trappen. 13/16 EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN

15 De integratie van activiteiten, van redactie tot drukwerk over websites, om op korte tijd schaalvoordelen te verwezenlijken De dalende prijzen voor meertalige communicatie, die mede toe te schrijven zijn aan de opeenvolgende recessies die constant op onze economieën wegen, gaan ook gepaard met de integratie van al haar activiteiten: ideeënvorming-redactie, vertaling, drukwerk en web. De Eurologos Groep beschikt reeds over zijn kantoren voor de volledige productie van al die diensten sinds de jaren 90, wat onmiskenbare voordelen biedt voor de competitiviteit. Eén enkel project management, een voortdurende kwaliteitscontrole, een snelle uitvoering (en levering) en bijgevolg ook prijzen die de concurrentie veel beter doorstaan. 14/16 EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN

16 De productieve projectmatigheid van de kleine glokale onderneming De projectmatigheid van de Eurologos Groep geeft vorm aan het multinationaal georiënteerde kleine ondernemerschap als antwoord op de wijdverbreide nihilistische arbeidsideologie van vandaag. Ze is kenmerkend voor de ogenschijnlijk moderne “slavernij”, die in werkelijkheid steeds vaker als terughoudend en weigerachtig wordt ervaren. De intrinsieke onbaatzuchtigheid van – uiteraard goed betaalde en rendabele – zelfstandige arbeid past echter in de diepgewortelde en vooral christelijke traditie van menselijke en technologische vernieuwing. Vandaag bezit de moderne kleine onderneming de sleutel van dat eeuwige streven, in de verlossende hoop en de productieve wil voor elke werknemer van de eeuwige vernieuwing. 15/16 EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN

17 EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization" ISO 9001 - EN 15038 16/16


Download ppt "Productie en controle van meertalige communicatie “Glokalisatie”. Enige methode om meertalige kwaliteit te waarborgen TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE."

Verwante presentaties


Ads door Google