De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Jentina Ardesch Teamleider vwo 2 en 3 Mentoren 2 vwo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Jentina Ardesch Teamleider vwo 2 en 3 Mentoren 2 vwo."— Transcript van de presentatie:

1 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Jentina Ardesch Teamleider vwo 2 en 3 Mentoren 2 vwo

2 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Leerlingbegeleiding klas 2 vwo Jentina Ardeschteamleider Wilma de Wintermentor 2E Dennis de Vriesmentor 2F Odon Kakesa mentor 2G Jeroen de Langementor 2H Lisanne Bottermentor 2J Chris de Ruyterondersteuningscoördinator Samantha de la ParraDyslexie coördinator Roy Huiskes en Tineke de Boercounselor Nancy Lussingcoördinator Masterclass Docententeam 2 vwo

3 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Lessentabel Nederlands Engels Frans Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde NaSk Biologie Techniek Muziek LO Mentoruur Grieks Latijn Tekenen Handvaardigheid Stromenland Projecturen KuVo en filosofie

4 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” In de tweede klas draait ook het Stromenland programma. De volgende modules worden dit jaar aangeboden: Sport: Voeding, kracht, water, sport, techniek en nog veel meer Maatschappij: Australië Crea: Architectuur Exact: informatica & robotica Stromenland moet met een voldoende afgesloten worden voor bevordering Stromenland

5 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”  Vergelijkbaar met andere VWO-leerlingen  Dagelijkse projecturen  Veel uitdagingen mogelijk Masterclass

6 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Bevorderingsregels ( 1 ) Onvoldoendescompensatiepunten geen0 of meer 1 x 5 (4,5 – 5,4)0 of meer 1 x 4 ( 3,5 – 4,4) 2 of meer 2 x 5 ( 4,5 – 5,4 )2 of meer Bevorderbaar: Ne, En, Wi: Geen onvoldoendes * Te, Mu, LO, Ha, Str, Tn : maximaal 1 compensatiepunt

7 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Bevorderingsregels ( 2 ) Onvoldoendescompensatiepunten 1 x 4 (3,5 – 4,4) 2 x 5 (4,5 – 5,4) 1 x 3 (2,5 – 3,4) 1 x 4 (3,5 – 4,4) en 1 x 5 (4,5 – 5,4) 3 x 5 (4,5 – 5,4) 0 of 1 2 of meer Bespreking: Als er voor één van de kernvakken een onvoldoende is behaald Ne, En, Wi * Ha, Tn, Str Te, Mu, LO: maximaal 1 compensatiepunt

8 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Vinger aan de pols  Spijbelen  Te laat komen  Magister: cijfers en absentiegegevens  Werkhouding op het rapport

9 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Toets gemist  Indien tevoren bekend: (ruim) voor toets met briefje van ouders melden bij docent: Afspraak voor inhalen maken  Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets  Afwezig zonder reden? Brief naar huis + beoordeling 1,0!

10 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Contact met wie?  Mentor: vragen over studiehouding, gedrag, problemen thuis  Vakdocent: vragen over vak  Decaan: vragen over studiekeuze  Coördinator Masterclass of Teamleider: vragen over organisatie

11 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Ziekte  1e dag ziekte: ouder belt naar school  Na het weekend: opnieuw bellen  Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen  Kind weer beter: briefje mee van ouder

12 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Bijzonder verlof  Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: Teamleider  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: mevr. J. Duijvestijn

13 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Informatie  Mail  Schoolgids  It’s Learning: infoplein H2 / V2  Schoolsite: Ouders 2 / 3 V  Overzicht belangrijke data: binnenkort uitgedeeld

14 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Kosten  Ouderbijdrage ( schoolgids )  Kosten schoolactiviteiten

15 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Dance 4 life www.dance4life.nl scholenactie.dance4life.nl www.dance4life.nl Achtergrond en Doelstelling -Goed doel steunen, maatschappelijke betrokkenheid leerlingen vergroten, gezamenlijk werken aan een groot project -Geld inzamelen voor Dance 4 life -Gastlessen in november 2014 -Daarna per klas activiteiten ontplooien -Gezamenlijke afsluiting voor de kerst

16 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Activiteiten klas 2  Weihnachtsmarkt Münster vanaf 27 november  Zeilkamp  Walibi

17 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Met de mentor mee b2E Wilma de Winterlokaal 0.08 b2F Dennis de Vrieslokaal 0.12 b2G Odon Kakesalokaal 1.16 b2H Jeroen de Langelokaal 1.21 b2J Lisanne Botterlokaal 1.23


Download ppt "“ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Jentina Ardesch Teamleider vwo 2 en 3 Mentoren 2 vwo."

Verwante presentaties


Ads door Google